UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Wypowiedzenie OC przez nabywcę po zakupie auta – jak złożyć wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę pojazdu?

Jeśli kupiłeś pojazd, to powinieneś otrzymać od sprzedającego dokumenty dotyczące auta, umowę sprzedaży podpisaną przez obie strony transakcji, a także, obowiązkowo – polisę OC. Zbywca nie może sobie zachować ubezpieczenia i wypowiedzieć umowy OC, by odzyskać środki za niewykorzystany okres ochrony. Za to Ty jako nowy właściciel auta możesz korzystać z polisy zbywcy do końca trwania umowy, ale jeśli ten nie opłacił wszystkich składek, to Ty będziesz zobowiązany do takiej zapłaty. Czy nabywca musi korzystać z OC sprzedającego? Czy możliwa jest rezygnacja z ubezpieczenia OC przez kupującego? Tak, poprzez wypowiedzenie OC nabywcy pojazdu.

podpisywanie dokumentów

OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO I KUPUJĄCEGO POJAZD - PRZEKAZANIE POLISY OC ZBYWCY

Przeniesienie prawa własności do pojazdu wiąże się z koniecznością dopełnienia pewnych obowiązków, zarówno przez zbywcę, jak i nabywcę. Sprzedający musi w ciągu 14 dni powiadomić zakład ubezpieczeń o zawartej transakcji, ale powinien to zrobić jak najszybciej. Dlaczego? Z punktu widzenia ubezpieczyciela do momentu skutecznego zgłoszenia zmiany właściciela pojazdu pozostaje nim zbywca. Dlatego, jeśli wkrótce kończy się polisa, to informacja o konieczności przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej trafi do osoby, która w dokumentacji towarzystwa nadal widnieje jako posiadacz. Ubezpieczyciel może wysłać byłemu właścicielowi pocztą informację o przedłużeniu umowy OC. Nowy właściciel nie zostanie wówczas o tym powiadomiony.

Zgłoszenie sprzedaży auta do dotychczasowego ubezpieczyciela nie oznacza jednak, że sprzedający automatycznie otrzyma zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony. To już uzależnione jest wyłącznie od kupującego. Kolejnym obowiązkiem zbywcy jest zgłoszenie sprzedaży pojazdu w ciągu 30 dni we właściwym wydziale komunikacji.

Natomiast kupujący powinien wiedzieć, że zbywca w każdym przypadku musi mu przekazać polisę OC. Nie ma znaczenia, czy ochrona obowiązuje jeszcze przez kilka dni, czy przez 10 miesięcy. Obowiązkiem nabywcy jest rejestracja pojazdu w terminie do 30 dni w wydziale komunikacji, zgłoszenie zakupu do urzędu skarbowego i najczęściej zapłacenie podatku PCC w wysokości 2 proc. wartości pojazdu.

Na dopełnienie formalności podatkowych nowy właściciel ma 14 dni od dnia zakupu pojazdu. Kupujący nie musi korzystać z ochrony wykupionej przez sprzedającego. Możliwe jest wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę pojazdu, i to w dowolnym momencie jej trwania. Jeśli do tego dojdzie, to posiadacz auta musi pamiętać o konieczności zawarcia nowej umowy ubezpieczenia, tak, żeby nie doszło do przerwy w ochronie. Natomiast poprzedni właściciel otrzyma dzięki temu zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, jednak nie za czas od dnia zakupu auta przez nowego właściciela, tylko od dnia złożenia wypowiedzenia OC przez nabywcę pojazdu. 

WYPOWIEDZENIE OC PRZEZ NABYWCĘ - NOWY WŁAŚCICIEL CHCE ZERWAĆ POLISĘ OC ZBYWCY POJAZDU

Jak już wiesz, przeniesienie OC na nowego właściciela nie oznacza, że musi on korzystać z danej ochrony ubezpieczeniowej do końca obowiązywania umowy. Może zdecydować, że nie chce współpracować z danym towarzystwem. W takim przypadku wystarczy wypowiedzenie OC nabywcy i zawarcie nowej polisy OC. Podstawą do złożenia wypowiedzenia jest art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Formułując treść pisma, należy powołać się zatem na odpowiednią podstawę prawną. Wypowiedzenie OC przez nowego nabywcę powinno zawierać:

  • miejscowość i datę sporządzenia dokumentu,
  • tytuł dokumentu, np. „Wypowiedzenie OC”,
  • nazwę posiadacza pojazdu (imię i nazwisko lub nazwę firmy),
  • adres nabywcy,
  • datę nabycia pojazdu,
  • informacje o marce i typie pojazdu, a także jego numer rejestracyjny,
  • numer polisy OC i nazwę zakładu ubezpieczeń,
  • adnotację o treści: „Zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wypowiadam umowę OC o wskazanym powyżej numerze”,
  • podpis nabywcy.

Wypowiedzenie umowy OC na podstawie art. 31 spowoduje, że ochrona przestanie obowiązywać i, jak wspomnieliśmy, do sprzedającego trafi zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony. Nowy właściciel powinien przede wszystkim pamiętać, by nie dopuścić do choćby jednego dnia przerwy w OC, gdyż to już stanowi podstawę do nałożenia na niego kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Brak ochrony może skutkować również tym, że jeśli spowoduje on kolizję czy wypadek, to będzie musiał naprawić szkodę z własnych środków. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, pamiętaj, że obowiązkowe ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych możesz kupić na naszej stronie. Dokonaj kalkulacji wysokości składki na OC dla Twojego auta i dowiedz się, ile będziesz płacić za ochronę. Doradca ubezpieczeniowy wskaże, ile będzie wynosić pełna cena za OC albo też ile wyniesie ratalna opłata. Musisz wykupić polisę od razu po wypowiedzeniu wcześniejszej. 

KIEDY WARTO ZŁOŻYĆ WYPOWIEDZENIE UMOWY OC POPRZEDNIEGO WŁAŚCICIELA?

Jeśli kupiłeś pojazd, który jeszcze przez wiele miesięcy będzie objęty polisą OC, to możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu nawet kilkaset złotych. Pamiętaj tylko o tym, że zakład ubezpieczeń ma możliwość rekalkulacji składki, czyli wyliczenia kosztu OC wg danych nowego posiadacza pojazdu.  

Informacja o sprzedaży pojazdu może spowodować, że ubezpieczyciel będzie chciał zweryfikować m.in. przebieg historii ubezpieczeniowej nabywcy, w tym m.in. okoliczność zaistnienia szkód z winy nabywcy. Jeśli składka wyliczona przez ubezpieczyciela w ramach rekalkulacji jest niekorzystna, jako nabywca nadal posiadasz prawo wypowiedzenia polisy w dowolnym momencie jej trwania. Należy jednak pamiętać, że jeśli składka wyliczona na podstawie Twoich danych jest wyższa niż zbywcy, za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej do dnia wypowiedzenia umowy, będziesz musiał zapłacić składkę. W żadnym jednak przypadku ubezpieczyciel nie może zmusić Cię do kontynuowania ochrony.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 14 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 10 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej uniqa.pl, ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz prototypowania udogodnień UX/UI dla Klientów od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Czy ubezpieczenie pojazdu przechodzi na nowego właściciela samochodu? Co z autocasco (AC) przy sprzedaży auta?

Każde auto podlegające rejestracji w Polsce musi mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ważna polisa uchroni kierowcę przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód spowodowanych w ruchu drogowym. Czy jednak kupujący samochód może odsunąć w czasie płatność za składkę OC, jeśli ubezpieczenie wykupione przez dotychczasowego właściciela pojazdu jest cały czas ważne? Czy przechodzi ono automatycznie na nabywcę? Co w takiej sytuacji z ubezpieczeniem…

Czytaj dalej
podpisywanie dokumentów

Wypowiedzenie OC przez nabywcę po zakupie auta – jak złożyć wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę pojazdu?

Jeśli kupiłeś pojazd, to powinieneś otrzymać od sprzedającego dokumenty dotyczące auta, umowę sprzedaży podpisaną przez obie strony transakcji, a także, obowiązkowo – polisę OC. Zbywca nie może sobie zachować ubezpieczenia i wypowiedzieć umowy OC, by odzyskać środki za niewykorzystany okres ochrony. Za to Ty jako nowy właściciel auta możesz korzystać z polisy zbywcy do końca trwania umowy, ale jeśli ten nie opłacił wszystkich składek, to Ty będziesz zobowiązany do takiej zapłaty. Czy nabywca…

Czytaj dalej
kobieta za kierownicą auta

Karta pojazdu – czym jest, jakie zawiera informacje?

Jeśli posiadasz samochód, to prawdopodobnie masz również kartę pojazdu. Dokument ten został wprowadzony na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym 1 lipca 1999 roku. Jakie zawiera informacje? Kto go wydaje? Czy posiadanie karty pojazdu jest obowiązkowe?

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę