UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Wypowiedzenie OC przez nabywcę po zakupie auta – jak to zrobić?

Jeśli kupiłeś pojazd, to powinieneś otrzymać od sprzedającego dokumenty dotyczące auta, umowę sprzedaży podpisaną przez obie strony transakcji, a także, obowiązkowo – polisę OC. Zbywca nie może sobie zachować ubezpieczenia i wypowiedzieć umowy, by odzyskać środki za niewykorzystany okres ochrony. Czy nabywca musi korzystać z OC sprzedającego? Czy możliwa jest rezygnacja z ubezpieczenia OC przez kupującego?

podpisywanie dokumentów

Obowiązki sprzedającego i kupującego pojazd

Przeniesienie prawa własności do pojazdu wiąże się z koniecznością dopełnienia pewnych obowiązków, zarówno przez zbywcę, jak i nabywcę. Sprzedający musi w ciągu 14 dni powiadomić zakład ubezpieczeń o zawartej transakcji, ale powinien to zrobić jak najszybciej. Dlaczego? Z punktu widzenia ubezpieczyciela do momentu skutecznego zgłoszenia zmiany właściciela pojazdu pozostaje nim zbywca. Dlatego, jeśli wkrótce kończy się polisa, to informacja o konieczności przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej trafi do osoby, która w dokumentacji towarzystwa nadal widnieje jako posiadacz. Takie zgłoszenie nie oznacza jednak, że sprzedający otrzyma zwrot składki za wykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. To już uzależnione jest wyłącznie od kupującego. Kolejnym obowiązkiem zbywcy jest zgłoszenie sprzedaży pojazdu w ciągu 30 dni we właściwym wydziale komunikacji.

Natomiast kupujący powinien wiedzieć, że zbywca w każdym przypadku musi mu przekazać polisę OC. Nie ma znaczenia, czy ochrona obowiązuje jeszcze przez kilka dni, czy przez 10 miesięcy. Obowiązkiem nabywcy jest rejestracja pojazdu w terminie do 30 dni w wydziale komunikacji, zgłoszenie zakupu do urzędu skarbowego i najczęściej zapłacenie podatku PCC w wysokości 2 proc. wartości pojazdu. Na dopełnienie formalności podatkowych nowy właściciel ma 14 dni od dnia zakupu pojazdu. Nabywca nie musi korzystać z ochrony wykupionej przez sprzedającego. Możliwe jest wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę pojazdu i to w dowolnym momencie jej trwania. Jeśli to do tego dojdzie, to posiadacz pojazdu musi pamiętać o konieczności zawarcia nowej umowy ubezpieczenia, tak, żeby nie doszło do przerwy w ochronie. Natomiast poprzedni właściciel otrzyma dzięki temu zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Wypowiedzenie OC przez nabywcę

Jak już wiesz, przeniesienie OC na nowego właściciela nie oznacza, że musi on korzystać z danej ochrony ubezpieczeniowej do końca obowiązywania umowy. Może on zdecydować, że nie chce współpracować z danym towarzystwem. W takim przypadku wystarczy wypowiedzenie OC nabywcy i zawarcie nowej umowy. Podstawą do tego jest ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych art. 31. Formułując treść pisma, należy powołać się zatem na odpowiednią podstawę prawną. Wypowiedzenie OC przez nowego nabywcę powinno zawierać:

 • miejscowość i datę sporządzenia dokumentu,
 • tytuł dokumentu, np. „Wypowiedzenie OC”,
 • nazwę posiadacza pojazdu (imię i nazwisko lub nazwę firmy),
 • adres nabywcy,
 • nazwę sprzedającego,
 • adres zbywcy,
 • datę nabycia pojazdu,
 • informacje o marce i typie pojazdu, a także jego numer rejestracyjny,
 • numer polisy OC i nazwę zakładu ubezpieczeń,
 • adnotację o treści: „Zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1152 z późn. zm.) wypowiadam umowę OC o wskazanym powyżej numerze”,
 • podpis nabywcy.

Wypowiedzenie umowy OC na podstawie art. 31 spowoduje, że ochrona przestanie obowiązywać i, jak wspomnieliśmy, do sprzedającego trafi zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony. Nowy właściciel powinien przede wszystkim pamiętać o tym, by nie dopuścić do choćby jednego dnia przerwy w OC, gdyż to już stanowi podstawę do nałożenia na niego kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Brak ochrony może skutkować również tym, że jeśli spowoduje on kolizję czy wypadek, to będzie musiał naprawić szkodę z własnych środków.

Kiedy warto wypowiedzieć umowę OC poprzedniego właściciela?

Jeśli kupiłeś pojazd, który jeszcze przez wiele miesięcy będzie objęty polisą OC, to możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu nawet kilkaset złotych. Dlaczego zatem miałbyś w takiej sytuacji złożyć wypowiedzenie? Rezygnacja z ochrony będzie uzasadniona w nielicznych przypadkach, np. jeśli masz negatywne doświadczenia z danym ubezpieczycielem i nie chcesz korzystać z jego oferty. Pamiętaj tylko o tym, że zakład ubezpieczeń ma możliwość rekalkulacji składki, czyli wyliczenia kosztu OC dla nowego posiadacza pojazdu. 

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 12 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 8 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej www.uniqa.pl, ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz doświadczenia Klienta od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
podpisywanie dokumentów

Jeśli kupiłeś pojazd, to powinieneś otrzymać od sprzedającego dokumenty dotyczące auta, umowę sprzedaży podpisaną przez obie strony transakcji, a także, obowiązkowo – polisę OC. Zbywca nie może sobie zachować ubezpieczenia i wypowiedzieć umowy, by odzyskać środki za niewykorzystany okres ochrony. Czy nabywca musi korzystać z OC sprzedającego? Czy możliwa jest rezygnacja z ubezpieczenia OC przez kupującego?

kobieta za kierownicą auta

Jeśli posiadasz samochód, to prawdopodobnie masz również kartę pojazdu. Dokument ten został wprowadzony na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym 1 lipca 1999 roku. Jakie zawiera informacje? Kto go wydaje? Czy posiadanie karty pojazdu jest obowiązkowe?

SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę