Zmiana ubezpieczyciela – kiedy i jak można to zrobić?

Standardowo polisa OC jest zawierana na rok, czyli obowiązuje przez 12 miesięcy. Część kierowców, którzy nie są usatysfakcjonowani z aktualnej polisy komunikacyjnej lub płacą zbyt wysoką składkę, zastanawia się, w jakich sytuacjach jest możliwa zmiana ubezpieczyciela OC i AC. Czy można wypowiedzieć umowę ubezpieczeniową bez żadnych konsekwencji i to w dowolnym momencie? Co warto wiedzieć przed rezygnacją z polisy?

uścisk dłoni

W jakich przypadkach można dokonać zmiany ubezpieczyciela OC?

Warto mieć świadomość, że zmiana ubezpieczyciela OC jest możliwa tylko w kilku konkretnych sytuacjach. Z tej opcji mogą skorzystać właściciele pojazdów, których obecna, roczna umowa ubezpieczenia komunikacyjnego dobiega końca – jednak muszą złożyć wypowiedzenie OC jeszcze przed wygaśnięciem aktualnej polisy lub wypełnić oświadczenie o rezygnacji z automatycznego przedłużenia umowy OC. Pamiętajmy, aby zadbać o zachowanie ciągłości ubezpieczenia – nowa umowa musi zostać zawarta nie później niż w dniu zakończenia poprzedniej.

Zmiana ubezpieczyciela OC jest dopuszczalna również w przypadku zakupu używanego auta – nabywca nie ma obowiązku przyjmować polisy OC zbywcy (kontynuacja ubezpieczenia u tego samego ubezpieczyciela jest bez wątpienia bardzo wygodna, ale nie zawsze opłacalna, rekalkulacja składki może być niekorzystna dla nowego właściciela samochodu).

Kolejnym możliwym scenariuszem jest wykupienie podwójnego OC. Niektórzy kierowcy popełniają ten błąd i przez nieuwagę zostają posiadaczami podwójnego ubezpieczenia. Najczęściej dochodzi do tego typu sytuacji w momencie, gdy Klient kupuje polisę OC u nowego towarzystwa ubezpieczeniowego, kompletnie zapominając o obowiązku wypowiedzenia umowy w poprzedniej firmie ubezpieczeniowej. Co zrobić, aby nie płacić podwójnej składki OC? Należy niezwłocznie złożyć wypowiedzenie u ubezpieczyciela, u którego doszło do automatycznego przedłużenia umowy – wysyłając dokument za pośrednictwem Poczty Polskiej, mailowo lub odwiedzając oddział towarzystwa osobiście.

Warto wspomnieć, że z umowy ubezpieczeniowej, tak jak z każdej innej umowy zawartej na odległość (np. telefonicznie lub przez Internet), można zrezygnować w ciągu 30 dni od jej podpisania.

Zmiana ubezpieczyciela OC – jak napisać wypowiedzenie?

Jakie informacje należy zawrzeć w wypowiedzeniu, chcąc dokonać zmiany ubezpieczyciela OC? Do zerwania umowy potrzebne są podstawowe dane, takie jak:

●       imię i nazwisko właściciela oraz ewentualnych współwłaścicieli samochodu,

●       aktualny adres zamieszkania,

●       numer rejestracyjny pojazdu,

●       marka i model auta,

●       numer polisy ubezpieczeniowej.

W wypowiedzeniu umowy na polisę komunikacyjną powinna również być ujęta miejscowość, data sporządzenia dokumentu i podpis Klienta na końcu formularza. Jak wygląda kwestia zmiany ubezpieczyciela OC i zgromadzonych zniżek za bezszkodową jazdę?

Zmiana ubezpieczyciela OC a wypracowane zniżki

Wielu kierowców, którzy jeżdżą bezpiecznie i od lat korzystają z ochrony jednego towarzystwa ubezpieczeniowego, zastanawia się, czy zmiana ubezpieczyciela OC powoduje automatyczną utratę sumiennie wypracowanych zniżek. Na szczęście nie, ale należy mieć świadomość, że ich wysokość może ulec zmianie. Dlaczego? Ponieważ każde towarzystwo ma nieco inny system wyliczania zniżek – tak więc, w tej sytuacji zmiana ubezpieczyciela OC może być niekorzystnym krokiem.

Zmiana ubezpieczyciela AC – prościej niż myślisz

W znacznie lepszej sytuacji są osoby, które chcą zmienić ubezpieczyciela AC, tutaj przepisy nie są tak restrykcyjne i zerwanie umowy jest znacznie prostsze. Z każdego autocasco zawartego na dłużej niż 6 miesięcy można zrezygnować w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy w przypadku osób fizycznych lub w ciągu 7 dni w przypadku przedsiębiorców. Jak wypowiedzieć ubezpieczenie samochodu AC? Wystarczy złożyć wniosek drogą pisemną lub elektroniczną, podając przyczynę zerwania umowy autocasco (np. sprzedaż samochodu). Szczegółowe informacje na ten temat znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), warto więc dokładnie zapoznać się z treścią dokumentu, jeszcze przed wykupieniem dodatkowej polisy. Należy wspomnieć, że w momencie zmiany właściciela samochodu, wyczerpania sumy ubezpieczenia, nieopłaceniu składki AC w terminie lub wyrejestrowaniu samochodu – umowa autocasco wygasa sama, a Klient ma prawo do zwrotu nadpłaconej składki.

Podsumowując, zmiana ubezpieczyciela OC jest możliwa tylko w kilku przypadkach, gdy aktualna umowa dobiega końca, kupiliśmy samochód z rynku wtórnego lub wpadliśmy w pułapkę posiadania podwójnego OC. Chcąc zrezygnować z ubezpieczenia OC w danym towarzystwie, należy złożyć pisemne wypowiedzenie, w którym podamy powód naszej decyzji. Znacznie łatwiej zmienić ubezpieczyciela AC, jednak i tutaj trzeba pamiętać o obowiązujących terminach (osoby fizyczne mają na to maksymalnie 30 dni od momentu zawarcia umowy, a przedsiębiorcy 7 dni).

Decydując się na zmianę towarzystwa ubezpieczeniowego, kierowca powinien pamiętać o konieczności zachowania ciągłości polisy OC. W przeciwnym razie musi liczyć się z karami finansowymi, jakie może nałożyć na niego za brak ochrony ubezpieczeniowej UFG.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę