Ubezpieczenia na życie u wybranych agentów

Pakiet bezpieczeństwa

Pakiet bezpieczeństwa

To ubezpieczenie na życie dostępne dla każdego, niezależnie od formy zatrudnienia, a nawet dla osób bez stałego zatrudnienia.

Dla każdego, ale jednak precyzyjnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Jeśli chcesz zapewnić sobie i rodzinie szeroki zakres ochrony z tytułu takich zdarzeń, jak m.in.: śmierć, problemy zdrowotne, urodzenia dziecka czy śmierć bliskich możesz wybrać zakres z  3 różnych wariantów:

 • Moja rodzina zapewnia wypłatę pieniędzy również, gdy nieszczęście dotknie najbliższych
 • Moje zdrowie stanowi ochronę życia i zdrowia Ubezpieczonego z naciskiem na świadczeniami dotyczące zachorowań, operacji i uszczerbków na zdrowiu
 • Moje życie jest gwarancją wysokich świadczeń w przypadku zgonu i następstw nieszczęśliwych wypadków

Dlaczego warto?

 • Trzy warianty ubezpieczenia , w tym bardzo szeroka ochrona całej rodziny w wariancie: Moja rodzina
 • Wzmocniony zakres świadczeń zdrowotnych w szczególności w wariancie  Moje życie i Moja Rodzina
 • Wysokie sumy ubezpieczenia w wariantach VIP
 • Assistance medyczny dla każdego wariantu
 • Brak karencji i minimalna liczba włączeń odpowiedzialności w przypadku zgonu naturalnego ubezpieczonego
 • Atrakcyjna składka dostosowana do wieku klienta
 • Uproszczona ankieta medyczna i zawarcie umowy przez POS
Wysoka Ochrona

Wysoka Ochrona

To długoterminowe ubezpieczenie na życie, które zapewnia wsparcie finansowe dla rodziny w przypadku śmierci „głowy rodziny” lub firmy w przypadku śmierci partnera w biznesie. Ubezpieczenie umożliwia zabezpieczenie terminowych zobowiązań finansowych takich jak kredyty, pożyczki.

Dlaczego warto?

 • sam ustalisz okres i sumę ubezpieczenia biorąc pod uwagę swoje indywidualne potrzeb i możliwości Dzięki umowom dodatkowym możesz ubezpieczyć się od skutków wypadków, leczenia szpitalnego, poważnych chorób
 • w celu urealnienia wartości świadczeń  suma ubezpieczenia może być podwyższana o wskaźnik indeksacji
 • w każdą rocznicę polisy masz  możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia  lub zmiany zakresu
 • wypłata świadczenia z umowy Wysoka Ochrona jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych oraz podatku spadkowego
 • w przypadku rozwiązania umów zawartych na ponad 10 lat  przed końcem okresu ubezpieczenia  - wypłata wartości wykupu czyli odzyskasz część wpłaconej składki.