Pakiet bezpieczeństwa

To ubezpieczenie na życie dostępne dla każdego, niezależnie od formy zatrudnienia, a nawet dla osób bez stałego zatrudnienia.

Dla każdego, ale jednak precyzyjnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Jeśli chcesz zapewnić sobie i rodzinie szeroki zakres ochrony z tytułu takich zdarzeń, jak m.in.: śmierć, problemy zdrowotne, urodzenia dziecka czy śmierć bliskich możesz wybrać zakres z  3 różnych wariantów:
•    Moja rodzina zapewnia wypłatę pieniędzy również, gdy nieszczęście dotknie najbliższych,
•    Moje zdrowie stanowi ochronę życia i zdrowia Ubezpieczonego z naciskiem na świadczeniami dotyczące zachorowań, operacji i uszczerbków na zdrowiu,
•    Moje życie jest gwarancją wysokich świadczeń w przypadku zgonu i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dlaczego warto?

 • Trzy warianty ubezpieczenia , w tym bardzo szeroka ochrona całej rodziny w wariancie: Moja rodzina
 • Wzmocniony zakres świadczeń zdrowotnych w szczególności w wariancie  Moje życie i Moja Rodzina
 • Wysokie sumy ubezpieczenia w wariantach VIP
 • Assistance medyczny dla każdego wariantu
 • Brak karencji i minimalna liczba włączeń odpowiedzialności w przypadku zgonu naturalnego ubezpieczonego
 • Atrakcyjna składka dostosowana do wieku klienta
 • Uproszczona ankieta medyczna i zawarcie umowy przez POS

 

Aktywne Życie

Ubezpiecz się od skutków nieszczęśliwych wypadków już za 140 zł rocznie.

Aktywne Życie jest rocznym ubezpieczeniem na życie, przeznaczonym dla osób aktywnych i często podróżujących. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie ubezpieczonej osoby. Ubezpieczenie zapewnia wsparcie finansowe w przypadku śmierci lub uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Dlaczego warto?

 • szeroki zakres ochrony w razie nieszczęśliwego wypadku:  śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku i wypadku komunikacyjnego, uszkodzenia  i uszczerbki na zdrowiu w wyniku wypadku , pobytu w szpitalu i na OIOM w wyniku wypadku,  assistnace medyczny
 • szeroki pakiet assistance medycznego po wypadku – zapewniający dostęp do lekarzy i badań medycznych, w tym rezonans, tomografia i rehabilitacja
 • składka tylko od 0,39 zł dziennie
 • wypłata świadczenia jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych oraz podatku spadkowego
 • brak ankiety medycznej i badań lekarskich przy zawarciu
 • brak okresu karencji
 • dodatkowe zabezpieczenie do polis komunikacyjnych AC/OC

Beztroskie dziecko

To ubezpieczenie zapewniające wsparcie dla rodzica w leczeniu dziecka po zachorowaniu lub wypadku. Świadczenia z ubezpieczenia mają za zadanie pomóc w organizacji diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji, zapewnić dodatkowe pieniądze na zakup lekarstw, dojazd do szpitala, nocleg rodzica etc. Beztroskie Dziecko jest dedykowane rodzinom z dziećmi w wieku od 3 do 17 lat.

Możesz wybrać zakres spośród trzech pakietów z różnym poziomem ochrony i wypłacanymi kwotami, które obejmują zdarzenia takie jak:

 • uszkodzenia ciała w wyniku wypadku
 • pobytu w szpitalu (w wyniku choroby lub  wypadku)
 • ciężkiego zachorowania lub 14-dniowego pobytu w szpitalu – dodatkowe świadczenie lekowe;
 • wystąpienia ciężkiego zachorowania
 • operacji chirurgicznej – katalog ponad 500 operacji
 • druga opinia medyczna i assistance medyczny zapewniający dostęp do lekarzy specjalistów, diagnostyki i rehabilitacji zarówno po nieszczęśliwym wypadku jak ciężkim zachorowaniu

Atuty Beztroskiego Dziecka:

 • sam wybierasz zakres spośród trzech wariantów
 • w przypadku uszkodzenia ciała dziecka w wyniku wpyadku – wypłacamy świadczenie „od ręki” - na podstawie dokumentacji medycznej potwierdzającej zdarzenie, bez oczekiwania na żmudny i długotrwały proces zakończenia leczenia lub rehabilitacji
 • zapewniamy asistance medyczny po wypadkach i ciężkich zachorowaniach – łacznie z diagnostyką medyczną i rehabilitacją
 • druga opinia medyczna obejmuje możliwość konsultacji dla całej rodziny
 • atrakcyjna składka - niezależnie liczby dzieci ubezpieczonych w ramach jednej polisy, zapłacisz maksymalnie dwukrotność składki za jedno dziecko

Wysoka Ochrona

To długoterminowe ubezpieczenie na życie, które zapewnia wsparcie finansowe dla rodziny w przypadku śmierci „głowy rodziny” lub firmy w przypadku śmierci partnera w biznesie. Ubezpieczenie umożliwia zabezpieczenie terminowych zobowiązań finansowych takich jak kredyty, pożyczki.

Dlaczego warto?

 • sam ustalisz okres i sumę ubezpieczenia biorąc pod uwagę swoje indywidualne potrzeb i możliwości Dzięki umowom dodatkowym możesz ubezpieczyć się od skutków wypadków, leczenia szpitalnego, poważnych chorób
 • w celu urealnienia wartości świadczeń  suma ubezpieczenia może być podwyższana o wskaźnik indeksacji
 • w każdą rocznicę polisy masz  możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia  lub zmiany zakresu
 • wypłata świadczenia z umowy Wysoka Ochrona jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych oraz podatku spadkowego
 • w przypadku rozwiązania umów zawartych na ponad 10 lat  przed końcem okresu ubezpieczenia  - wypłata wartości wykupu czyli odzyskasz część wpłaconej składki.