Bezpieczna odległość między pojazdami, czyli jak nie jeździć „na zderzaku”

Zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami jest jednym z podstawowych przepisów prawa drogowego. Dostosowanie się do niego pozwala na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego. Bezpieczny odstęp pomiędzy pojazdami uzależniony jest, m.in. od warunków atmosferycznych oraz stanu nawierzchni.

ruch uliczny

Zgodnie z zasadami Kodeksu Drogowego kierowcy są zobowiązani do utrzymywania bezpiecznego odstępu pomiędzy pojazdami tak, aby w razie nagłego hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego auta móc uniknąć zderzenia. O tym, ile powinna wynosić bezpieczna odległość i jak ją zachować - radzi Andrzej Grzegorczyk, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Zachowanie właściwego odstępu pomiędzy pojazdami jest jednym z istotnych czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Obowiązek ten nakłada na każdego z kierowców ustawa prawo o ruchu drogowym stanowiąc, że jest on konieczny dla uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu. Odstęp ten jest zależny od:

  • prędkości pojazdów: przyjmuje się, że winien on wynosić około połowy prędkości w metrach (podobnie jak we Francji i Niemczech),

  • stanu i jakości hamulców oraz ogumienia w pojazdach,

  • stanu nawierzchni,

  • warunków atmosferycznych (opady śniegu, deszczu, występowania mgły, oblodzenie nawierzchni),

  • charakteru pojazdu (osobowy, ciężarowy, ciągnik siodłowy z naczepą, pojazdy szczególnie długie i ciężkie).

Przy występowaniu złego stanu nawierzchni i/ lub niekorzystnych warunków atmosferycznych dystans między pojazdami należy zwiększyć adekwatnie do zagrożenia. W koniecznych przypadkach, według własnej oceny, należy dać się wyprzedzić innym pojazdom. Wymaga to od kierowców wiedzy i odpowiedniego doświadczenia.

Negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu zbyt małego odstępu między pojazdami jest tematem szczegółowych kontroli głównie na drogach Francji i Niemiec. Karą za to wykroczenie jest w tych krajach mandat w wysokości do 400 Euro, a dodatkowo we Francji w przypadku” recydywy” kara ta szybko rośnie. Można też na pół roku stracić prawo jazdy lub trafić do więzienia. Do pomiaru odległości pomiędzy pojazdami wykorzystuje się głównie takie same urządzenia co do pomiaru dopuszczalnej prędkości (wideorejestratory), których np. we Francji jest ponad 3 000.

W Polsce przepisy Kodeksu drogowego definiują literalnie tylko minimalne odległości pomiędzy pojazdami w tunelach o długości większej od 500 m (50 lub 80 m w zależności od typu pojazdu) oraz obowiązek zachowania odpowiedniego odstępu pomiędzy samochodami ciężarowymi, umożliwiającego ich wyprzedzenie przez samochody osobowe na drogach zamiejskich jednojezdniowych - dwukierunkowych (luki, w którą może wjechać wyprzedzający pojazd).

Niestety, z obserwacji i statystycznych badań wynika, że szczególnie w miastach lubimy jeździć „ na zderzaku”, czyli niebezpiecznie. Skutkuje to w dużej mierze wielką liczbą kolizji. Mimo że służby policyjne rejestrują około 300 000 kolizji rocznie, to realnie ocenia się ich liczbę na około 1 milion, licząc te nierejestrowane i te zgłaszane do firm i towarzystw ubezpieczeniowych. Trudno określić, z braku badań, ale szacuje się, że ponad 30% z tych kolizji to najechania na tył poprzedzającego pojazdu.

Warto podkreślić i kontynuować działania instytucji pozarządowych, jak również firm prowadzących działania promujące bezpieczne zachowania, w tym upowszechniające wiedzę na temat skutków zbyt małych odstępów między pojazdami i niebezpieczeństw z tym związanych. Jednym z widocznych efektów tych akcji są naklejki o treściach i / lub rysunkach „zachowaj odstęp”.

Zaczynając od edukacji motoryzacyjnej „od przedszkola do późnego wieku”, stałej promocji zmian postaw i zachowań w ruchu drogowym, a także wzrostu świadomości o nieuchronności kary, zależeć będzie dalszy spadek liczby wypadków i ich skutków na polskich drogach. Wymaga to również zaangażowania instytucji i firm mogących swoimi działaniami i autorytetem przyspieszyć elementy procesu ograniczenia ofiar na drogach. Działania te powinny wpłynąć również na wzrost świadomości społecznej wszystkich użytkowników dróg.

Zaczynając od edukacji motoryzacyjnej „od przedszkola do późnego wieku”, stałej promocji zmian postaw i zachowań w ruchu drogowym, a także wzrostu świadomości o nieuchronności kary, zależeć będzie dalszy spadek liczby wypadków i ich skutków na polskich drogach. Wymaga to również zaangażowania instytucji i firm mogących swoimi działaniami i autorytetem przyspieszyć elementy procesu ograniczenia ofiar na drogach. Działania te powinny wpłynąć również na wzrost świadomości społecznej wszystkich użytkowników dróg.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować

Udział własny w szkodzie – czym jest, na czym polega?

Przed wyborem oferty ubezpieczenia AC warto wiedzieć, czym jest „udział własny w szkodzie”. Poprzez ten termin należy rozumieć część wartości szkody, którą kierowca musi wyłożyć z własnej kieszeni, wówczas, gdy spowoduje wypadek lub kolizję drogową. Wysokość udziału własnego w szkodzie znacząco wpływa na cenę polisy AC.

Czytaj dalej

Jak system bezpośredniej likwidacji szkód (BLS) zmienia ubezpieczenia OC?

System bezpośredniej likwidacji szkód (BLS) pozwala na likwidację szkody z ubezpieczenia OC w obrębie tego samego towarzystwa ubezpieczeniowego. Tego typu usługa stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla właścicieli samochodów. Jednakże warto pamiętać, że w przeważającej mierze firmy ubezpieczeniowe w ramach BLS nie uwzględniają szkód osobowych.

Czytaj dalej

Ubezpieczenie assistance – jakie usługi może objąć?

Ubezpieczenie assistance jest formą zabezpieczenia w przypadku awarii samochodu. Obejmuje ono również awarie, które nastąpiły na skutek wypadku drogowego. Spośród dostępnych w towarzystwach ubezpieczeniowych opcji można wybrać polisę assistance w wariancie mini lub maxi

Czytaj dalej