UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Wypadek a kolizja drogowa – czym różnią się takie zdarzenia drogowe?

Codziennie na polskich drogach dochodzi do wielu wypadków i kolizji, które są skutkiem chwilowej nieostrożności kierowcy lub konsekwencją nieprzestrzegania przepisów o ruchu drogowym. Wiele osób traktuje te terminy jako synonimy, co jest błędem. Jakie są podstawowe różnice między wypadkiem a kolizją? Co powinno zawierać oświadczenie wypadku samochodowego i jakie konsekwencje prawne czekają sprawców tych zdarzeń?

wypadek

WYPADEK A KOLIZJA DROGOWA – PODSTAWOWE RÓŻNICE W DEFINICJACH

Czym różni się kolizja drogowa od wypadku? Co to jest wypadek? O wypadku drogowym mówi się wówczas, gdy w wyniku tego zdarzenia drogowego co najmniej jeden uczestnik został poważnie ranny (czas powrotu do zdrowia/hospitalizacji poszkodowanego wynosi powyżej 7 dni) lub odniósł śmiertelne obrażenia. Spowodowanie wypadku drogowego jest przestępstwem - to naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu. Zgodnie z obowiązującym prawem w tej sytuacji konieczne jest wezwanie policji (nawet jeśli sprawca wypadku bierze odpowiedzialność za zdarzenie, a ofiary sobie tego nie życzą), która musi zabezpieczyć ślady - samo oświadczenie sprawcy nie wystarczy. Czym jest w takim razie kolizja drogowa?

Kolizja (potocznie nazywana stłuczką) to zdarzenie, wskutek którego uczestnicy nie odnieśli żadnych obrażeń lub obrażenia, w związku z którymi czas powrotu do zdrowia/pobyt w szpitalu jest dłuższy niż 7 dni. Konsekwencją kolizji są głównie straty materialne (np. uszkodzenie samochodu, ogrodzenia, znaku drogowego). Nie ma potrzeby wzywania policji, zwłaszcza w przypadku tzw. szkód parkingowych. Wystarczy spisać oświadczenie o zdarzeniu, oczywiście jeśli uczestnicy są zgodni co do przebiegu kolizji i sprawca przyznaje się do winy. Natomiast jeśli mamy wrażenie, że ponoszący winę jest pod wpływem alkoholu, mamy wątpliwości co do przedstawionych przez niego dokumentów lub po prostu uciekł z miejsca zdarzenia, koniecznie wezwijmy policję.

WYPADEK A KOLIZJA - JAK SPORZĄDZIĆ OŚWIADCZENIE O ZDARZENIU SAMOCHODOWYM?

Jak powinno wyglądać prawidłowo sporządzone oświadczenie o kolizji? Najważniejsze informacje, które powinno zawierać, są następujące:

  • dane osobowe uczestników zdarzenia (imię, nazwisko, adres, PESEL, nr telefonu),
  • dane samochodów, tj. numer rejestracyjny, VIN, marka i model pojazdu, 
  • numer polisy OC i nazwa ubezpieczyciela sprawcy stłuczki,
  • wskazanie sprawcy zdarzenia drogowego,
  • dane ewentualnych świadków kolizji (przynajmniej numer telefonu),
  • dokładny opis okoliczności zdarzenia (warto dodać rysunek pomocniczy),
  • dokładny opis zakresu zniszczeń pojazdów.

Oświadczenie powinno zostać w czytelny sposób podpisane przez wszystkich uczestników kolizji. Im więcej szczegółów zawiera notatka dotycząca zdarzenia, tym lepiej – pośpiech nie jest dobrym doradcą. Pamiętajmy, że poprawne spisanie oświadczenia o zdarzeniu samochodowym ułatwia dochodzenie swoich praw i staranie się o odszkodowanie. Warto na wszelki wypadek mieć w schowku gotowy wzór oświadczenia kolizji, dzięki czemu możemy być pewni, że żadna ważna informacja nie zostanie pominięta podczas jego sporządzania. Jak wiadomo, sytuacjom tego typu towarzyszą silne emocje i stres.

KOLIZJA A WYPADEK KOMUNIKACYJNY - ODSZKODOWANIE

Jak ubiegać się o odszkodowanie? Należy skontaktować się z zakładem ubezpieczeń sprawcy zdarzenia drogowego, dzwoniąc na ogólnodostępną infolinię. Obowiązek zgłoszenia roszczenia zawsze leży po stronie poszkodowanego, który chce otrzymać odszkodowanie – przysługuje ono nie tylko kierowcy, lecz także pasażerom uczestniczącym w wypadku. Ile mamy czasu na zgłoszenie szkody z OC sprawcy? W przypadku kolizji są to 3 lata, a jeżeli doszło do wypadku drogowego, który w świetle prawa uznawany jest za przestępstwo, mamy aż 20 lat na zgłoszenie szkody. Prawo o ruchu drogowym wskazuje jedynie, jak powinien zachować się kierowca w obliczu uczestnictwa czy bycia jedynie świadkiem kolizji albo wypadku drogowego. 

SPRAWCA WYPADKU DROGOWEGO - KONSEKWENCJE POWAŻNIEJSZE NIŻ PRZY KOLIZJI

W przypadku stłuczki najczęstszą karą dla kierowcy są mandat i punkty karne. Dokładnie kary związane z wypadkiem i kolizją, czyli ze zdarzeniami drogowymi, zostały wskazane w art. 86 Kodeksu wykroczeń. Jest on poświęcony zagadnieniom z zakresu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. § 1 stanowi przy tym, że kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny. Można orzec również zakaz prowadzenia pojazdów, zgodnie z art. 86 § 2.

Jeśli następstwem danego zdarzenia drogowego jest spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby, czyli doszło do wypadku drogowego, wówczas sprawca wypadku podlega karze grzywny w wysokości nie niższej niż 1500 zł.

W przypadku gdy sprawca kolizji znajduje się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, będzie podlegać karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości nie niższej niż 2500 zł.

Natomiast sprawcy wypadku samochodowego za samo jego spowodowanie grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Mówi o tym Kodeks karny art. 177.  Właściwie Kodeks podaje definicję wypadku komunikacyjnego i wskazuje, jakie kary grożą osobie, której zdarzy się popełnić takie przestępstwo.

Jeśli doszło do śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu człowieka – kara wynosi od 6 miesięcy do nawet 8 lat więzienia. Gdy dodatkowo kierowca był nietrzeźwy lub pod wpływem środków odurzających, otrzymuje zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do 10 lat, sąd może też zaostrzyć karę pozbawienia wolności do 12 lat. To nie koniec konsekwencji dla sprawcy – osoby poszkodowane lub ich bliscy mogą wszcząć postępowanie cywilne.

Podsumowując, wypadek drogowy to zdarzenie w ruchu lądowym, w wyniku którego uczestnicy są poważnie ranni lub mamy do czynienia z ofiarami śmiertelnymi. Natomiast kolizja to zdarzenie, w którym nie ma ofiar śmiertelnych ani żadnych obrażeń ciała u uczestników lub są one lekkie – najprościej rzecz ujmując, uszkodzeniu ulegają przede wszystkim pojazdy biorące udział w stłuczce, a nie ludzie. Tak więc, jak widać, wypadek drogowy niesie ze sobą poważniejsze konsekwencje niż kolizja (stłuczka).

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 12 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 8 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej uniqa.pl ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz doświadczenia Klienta od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Jak napisać opis wypadku czy kolizji drogowej? Jak przygotować opis zdarzenia wypadku do odszkodowania?

Zgodnie z przepisami prawa poszkodowanemu w wypadku czy kolizji drogowej należy się odszkodowanie. Jeśli sprawcą zdarzenia jest kierowca pojazdu mechanicznego, rekompensata zostanie wypłacona z polisy OC zawartej na pojazd sprawcy. By jednak uzyskać odszkodowanie, musisz zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy. Do wniosku należy dołączyć protokół policyjny lub oświadczenie powypadkowe podpisane przez uczestników zdarzenia. Konieczne jest potwierdzenie okoliczności przez sprawcę i bezsprzeczne…

Czytaj dalej
zderzenie dwóch aut w tle

Kolizja drogowa a ubezpieczenie OC

Jeśli uczestniczyłeś w kolizji drogowej to przede wszystkim powinieneś wiedzieć, jak się zachować w takiej sytuacji. Niektórzy kierowcy decydują się na opuszczenia miejsca zdarzenia, co może się dla nich zakończyć kosztownymi konsekwencjami. Co powinieneś zrobić, jeśli przydarzy ci się kolizja drogowa?

Czytaj dalej
Sprawca kolizji drogowej podpisuje oświadczenie

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej – jak je poprawnie napisać? Sprawdź, jak wygląda wzór oświadczenia o zdarzeniu drogowym!

Wystarczy ułamek sekundy, chwila nieuwagi, aby doprowadzić do stłuczki. Kolizja może doprowadzić do znacznych strat i uszkodzenia samochodu innego uczestnika ruchu drogowego, a te może pokryć ubezpieczenie OC sprawcy. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest spisanie oświadczenia sprawcy kolizji drogowej. Przyspieszy to proces likwidacji szkody, a także ułatwi pracę ubezpieczycielowi. Jak sporządzić taki dokument? Czy wszystkie koszty poniesione przez poszkodowanego pokryje ubezpieczyciel…

Czytaj dalej

Wypadek, kradzież, awaria – które ubezpieczenie komunikacyjne pomoże?

Podstawowym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest OC. Zabezpiecza ono interes osób poszkodowanych w wypadku drogowym. Drugim istotnym typem ubezpieczenia jest Autocasco, które chroni auto przed kradzieżą i zabezpiecza zdrowie pasażerów. Natomiast w przypadku awarii skuteczne jest ubezpieczenie assistance.

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę