Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Tło z gradientami

Zarząd i Rada Nadzorcza UNIQA TU S.A. i UNIQA TU na Życie S.A.


Jarosław Matusiewicz

Prezes Zarządu

Absolwent  Wydziału Budownictwa Lądowego w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Ukończył studia podyplomowe Przeciwdziałanie Przestępczości Ubezpieczeniowej w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Przez pierwsze 13 lat kariery zawodowej był związany z PZU. W latach 2002-2006 był także wykładowcą przedmiotów ubezpieczeniowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Od roku 2006 pracuje w UNIQA Polska, gdzie od 2013 roku pełnił funkcję dyrektora zarządzającego ds. likwidacji szkód. W UNIQA International odpowiadał również przez kilka lat za program rozwoju procesów likwidacji szkód. Od 2016 roku wiceprezes zarządu polskich spółek UNIQA odpowiedzialny za likwidację szkód, produkty ubezpieczeniowe, underwriting i aktuariat produktowy. Jako prezes UNIQA w Polsce oprócz nadzoru nad pionem techniki ubezpieczeniowej, dodatkowo odpowiada m.in. za IT, projekty, marketing oraz zasoby ludzkie. Przez lata był członkiem Komisji Likwidacji Szkód w PIU. Od maja 2017 r. wchodzi w skład Komisji Rewizyjnej PIU, która pełni rolę rady nadzorczej Izby. Jest także członkiem Rady UFG. 


Anna Demczenko

Wiceprezes Zarządu ds. finansów

Ukończyła Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny. Uzyskała także dyplom EMBA (Executive Master of Business Administration) w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. To menedżer z ponad 20-letnim stażem w zarządzaniu finansami w międzynarodowej korporacji. Ma bogate, wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw oraz kierowaniem zespołami pracowników i grup projektowych. Zajmowała się procesami finansowymi i rachunkowością firm. Jako wiceprezes spółek UNIQA Polska odpowiada za departament finansowy, controllingu, aktuariatu finansowego oraz zarządzanie aktywami. Przed rozpoczęciem pracy w UNIQA Polska przez wiele lat związana była z koncernem Procter&Gamble na Ukrainie. Od 1997 roku zajmowała różne stanowiska w obszarze księgowości, finansów i zarządzania operacyjnego, by następnie awansować na stanowisko menedżera wyższego szczebla w ramach grupy (senior group manager).


Adam Łoziak

Wiceprezes Zarządu ds. sprzedaży

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z grupą UNIQA jest związany od 2003 r. Do 2008 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Sekretariat Generalny. Nadzorował w tym czasie prace organów spółki, relacje z inwestorami, sprawy prawne, zarządzał administracją i odpowiadał za formalno-prawne połączenie UNIQA TU z TU Filar.  Po fuzji spółek zmienił zakres odpowiedzialności i objął stanowisko dyrektora oddziału UNIQA w Warszawie, a następnie dyrektora sprzedaży regionu centralnego UNIQA TU i UNIQA TU na Życie. Od 2010 r. jest wiceprezesem zarządu spółek UNIQA odpowiedzialnym za współpracę z kluczowym dla firmy sektorem mieszkalnictwa. Od 2014 r. odpowiada również za projekt rozwoju sprzedaży grupowych ubezpieczeń na życie. W czerwcu 2016 r. rada nadzorcza powierzyła mu wszystkie obszary sprzedaży UNIQA w Polsce, w tym dodatkowo m.in. sprzedaż przez sieć agencyjną, współpracę z brokerami i firmami leasingowymi, bancassurance, sprzedaż on-line, telesprzedaż i w modelu affinity, a także szkolenia.


Jakub Machnik

Członek Zarządu ds. ryzyka

Ukończył kierunek Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada dyplom MBA programu Executive MBA University of Quebec i Szkoły Głównej Handlowej oraz uprawnienia biegłego rewidenta. Jest związany z sektorem ubezpieczeń od 17 lat, w tym od 14 lat pracuje w UNIQA. Przed objęciem funkcji członka zarządu spółek UNIQA ds. ryzyka, był m.in. dyrektorem Departamentu Finansowego odpowiedzialnym m.in. za księgowość, sprawozdawczość i działalność lokacyjną. 
Brał udział w projektach wdrożeń systemów IT (zarówno ubezpieczeniowych, jak i ERP), projektach optymalizacyjnych dotyczących złożonych procesów biznesowych oraz operacyjnym wdrożeniu regulacji Solvency II. Karierę zawodową rozpoczynał w audycie instytucji finansowych firm Arthur Andersen i Ernst&Young.


Daniela Sotirovic

Daniela Sotirovic

Członek Zarządu ds. operacyjnych

Ukończyła Zarządzanie Jakością na Wydziale Nauk Organizacyjnych Uniwersytetu w Belgradzie, uzyskując tytuł inżyniera nauk organizacyjnych ds. jakości. Od kilkunastu lat pracuje w branży ubezpieczeniowej, zajmując kierownicze stanowiska. Ma bogate doświadczenie w obszarze strategii, organizacji i procesów. Karierę w ubezpieczeniach rozpoczęła w dużej międzynarodowej grupie finansowej w Serbii, gdzie odpowiadała za rozwój organizacji i procesy. W ciągu ponad 15 lat pracy w branży ubezpieczeniowej miała okazję uczestniczyć m.in. w opracowywaniu i wdrażaniu strategii organizacyjnych, które stawiają klienta na pierwszym miejscu. Od 2007 roku Daniela Sotirovic jest związana z UNIQA. Pełniła funkcję kierownika ds. organizacji biznesowych w UNIQA Serbia (5 lat), była też starszym menedżerem ds. organizacji biznesowych w UNIQA International (6 lat), odpowiedzialnym za rozwój, projektowanie oraz wdrażanie efektywnych i wydajnych podstawowych procesów ubezpieczeniowych w 11 krajach.

Rada Nadzorcza UNIQA TU S.A.


Wolfgang Kindl – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Józef Karbowniczyn – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Andreas Koessl – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jerzy Wielgórecki – Członek Rady Nadzorczej
Zoran Visnjic – Członek Rady Nadzorczej
Kurt Svoboda – Członek Rady Nadzorczej
Erik Leyers – Członek Rady Nadzorczej
Fritz Trafler – Członek Rady Nadzorczej
Teymur Bagirov – Członek Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza UNIQA TU na Życie S.A.


Wolfgang Kindl – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Lech Michalik Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Johannes Porak  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Kurt Svoboda – Członek Rady Nadzorczej
Peter Eichler – Członek Rady Nadzorczej
Fritz Trafler – Członek Rady Nadzorczej
Teymur Bagirov – Członek Rady Nadzorczej