UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oferuje ubezpieczenia na życie, które dają zabezpieczenie finansowe oraz wsparcie w przypadku zajścia nieprzewidzianych zdarzeń – nie tylko śmierci, ale również tych związanych ze skutkami wypadków oraz problemów zdrowotnych. Ma w ofercie również ubezpieczenia na życie, które służą gromadzeniu pieniędzy na przyszłość. Ubezpieczenia można zawierać w formie indywidualnej lub grupowej. Korzystają z nich osoby prywatne oraz firmy działające w Polsce.

UNIQA TU na Życie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Wyniki finansowe UNIQA TU na Życie

Skład członków zarządu

Marcin Nedwidek

Prezes UNIQA

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz MBA na London Business School. Funkcję prezesa Grupy UNIQA w Polsce pełni od kwietnia 2021 roku. Wcześniej od października 2020 pełnił rolę prezesa Grupy AXA w Polsce. W UNIQA, oprócz roli prezesa, odpowiada też za detaliczny biznes ubezpieczeń majątkowych i na życie. Do AXA dołączył w 2018 roku. Pełnił funkcję członka zarządu i dyrektora obszaru klienta indywidualnego w części majątkowej. Wcześniej związany był z The Boston Consulting Group, gdzie odpowiadał za rozwój praktyki ubezpieczeniowej BCG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Pracował też dla innej międzynarodowej firmy konsultingowej oraz banku inwestycyjnego w Londynie.

 

 

Adam Łoziak

Członek zarządu

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ma uprawnienia radcy prawnego. Z grupą UNIQA jest związany od 2003 r. Do 2008 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Sekretariat Generalny. Później objął stanowisko dyrektora oddziału UNIQA w Warszawie, a następnie dyrektora sprzedaży regionu centralnego UNIQA. Obecnie, jako członek zarządu, zajmuje się obszarem klienta korporacyjnego i mieszkalnictwa.

Mariusz Wójcik

Członek zarządu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obszar bancassurance i programów partnerskich rozwija od ponad dekady. Z branżą ubezpieczeniową związany jest od ponad 20 lat. W AXA pracuje od 14 lat. Początkowo odpowiadał za rozwój oferty produktowej w AXA Polska. Następnie pełnił funkcję dyrektora produktów dla krajów regionu CEE (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, Rumunia i Ukraina). W 2013 roku objął funkcję członka zarządu AXA Polska odpowiedzialnego za rozwój obszaru bancassurance i programów partnerskich. Przed dołączeniem do AXA pracował w Domu Inwestycyjnym Xelion oraz w towarzystwie ubezpieczeniowym Nationale-Nederlanden.

Daniela Sotirovic

Członek zarządu

Ukończyła Zarządzanie Jakością na Wydziale Nauk Organizacyjnych Uniwersytetu w Belgradzie, uzyskując tytuł inżyniera nauk organizacyjnych ds. jakości. Od kilkunastu lat pracuje w branży ubezpieczeniowej. Karierę w ubezpieczeniach rozpoczęła w dużej międzynarodowej grupie finansowej w Serbii, gdzie odpowiadała za rozwój organizacji i procesy. Od 2007 roku jest związana z UNIQA, najpierw w UNIQA Serbia, a następnie UNIQA International, gdzie nadzorowała rozwój, projektowanie oraz wdrażanie efektywnych i wydajnych procesów ubezpieczeniowych w 11 krajach. Jako członek zarządu odpowiada za wsparcie klienta i IT.

Jakub Machnik

Członek zarządu

Ukończył kierunek Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada dyplom MBA programu Executive MBA University of Quebec i Szkoły Głównej Handlowej oraz uprawnienia biegłego rewidenta. Jest związany z sektorem ubezpieczeń od 1999 roku, a od 2003 roku pracuje w UNIQA. Przed objęciem funkcji w zarządzie spółek UNIQA (2018 r.), był m.in. dyrektorem Departamentu Finansowego. Brał udział w projektach wdrożeń systemów IT (zarówno ubezpieczeniowych, jak i ERP), projektach optymalizacyjnych dotyczących złożonych procesów biznesowych oraz operacyjnym wdrożeniu regulacji Solvency II. Karierę zawodową rozpoczynał w audycie instytucji finansowych firm Arthur Andersen i Ernst&Young. Jako członek zarządu odpowiada za finanse i ryzyko.

Piotr Lipa

Członek zarządu

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Ma stopień doktora nauk prawnych i uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata.  Z grupą UNIQA jest związany od maja 2021 r. Pełnił funkcję dyrektora, a następnie dyrektora zarządzającego odpowiedzialnego za obszar HR, komunikacji i kultury organizacyjnej. Obecnie jako członek zarządu, zajmuje się obszarem HR, kulturą organizacyjną, marką i komunikacją, compliance, departamentem prawnym oraz sekretariatem generalnym.