UNIQA PTE S.A.

UNIQA Powszechne Towarzystwo Emerytalne zarządza UNIQA Otwartym Funduszem Emerytalnym. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Wyniki finansowe UNIQA PTE S.A.

Skład członków zarządu

Paweł Michalik

Prezes zarządu

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Finanse i Bankowość oraz Studium Doktoranckiego w SGH w Warszawie. Od 2017 roku stoi na czele AXA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. należącego do europejskiej grupy finansowej UNIQA. Wcześniej, przez siedem lat pełnił tam rolę członka zarządu odpowiedzialnego za finanse i operacje. Z rynkiem otwartych funduszy emerytalnych jest związany od startu ich działalności w Polsce. W styczniu 1999 roku rozpoczął pracę w PTE Skarbiec-Emerytura S.A., początkowo w obszarze zarządzania aktywami, a następnie w obszarze finansów. W 2003 roku objął funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za finanse i operacje

Adam Kurowski

Członek zarządu

Ukończył kierunek finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej oraz studiował ekonomię w ramach stypendium DAAD na Gerhard Mercator Universitat Duisburg. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 217) oraz tytuł CFA. W latach 1999-2001 pracował w funduszach venture capital oraz w Roland Berger Strategy Consultants. Do grupy Winterthur (później AXA, obecnie UNIQA) dołączył w 2002 roku. Odpowiadał za zarządzanie portfelem inwestycyjnym spółki życiowej, analizę makroekonomiczną oraz brał udział w procesie ALM. W Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym od 2005 roku – na  początku jako zarządzający portfelem akcji, a rok później jako dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami. Od 2016 roku jest członkiem zarządu odpowiadającym za działalność lokacyjną Otwartego Funduszu Emerytalnego.

 

Konrad Maniak

Członek zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunku zarządzanie i marketing oraz kierunku rachunkowość. Ukończył Studium Doktoranckie w dziedzinie ekonomii w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Jest związany z rynkiem kapitałowym od 1998 roku. Od 1999 roku pracuje w powszechnym towarzystwie emerytalnym, początkowo jako trader-analityk papierów wartościowych, a następnie zarządzający portfelem papierów dłużnych otwartego funduszu emerytalnego. W 2017 roku objął stanowisko członka zarządu. Odpowiada za zarządzanie aktywami towarzystwa i funkcjonowanie systemów informatycznych oraz wspiera działalność lokacyjną otwartego funduszu emerytalnego.