UNIQA Polska S.A.

UNIQA Polska prowadzi większość działań wspólnych dla spółek UNIQA TU, UNIQA TUnŻ i UNIQA PTE, głównie dystrybucję produktów i obsługę klientów.

 

UNIQA Polska Spółka Akcyjna

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Nazwa Spółki:

UNIQA Polska S.A.

Siedziba i adres Spółki

ul. Chłodna 51; 00-867 Warszawa

Telefon

+48 22 555 00 00

Fax

+48 22 555 05 00

Adres poczty elektronicznej

umowy.ubezpieczenia@uniqa.pl

Infolinia 

801 200 200

Kapitał zakładowy 

8 500 000 zł - wpłacony w całości

Skład Zarządu

Konrad Zakrzewski - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Marcin Nedwidek - Przewodniczący RN
Adam Łoziak - Członek RN
Piotr Lipa - Członek RN

Akcjonariusze

UNIQA TU na Życie S.A. - 100%

NIP Spółki

521-32-42-907

Regon Spółki

015483700

Sąd Rejestrowy

Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS

0000294038

Skład członków zarządu

Konrad Zakrzewski

Prezes

Absolwent kierunku Zarządzanie na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, obecnie w trakcie kolejnych studiów o kierunku Psychologia Kliniczna i Psychoterapia. Menedżer od ponad 22 lat związany z rynkiem ubezpieczeniowym. Najpierw przez 11 lat pracował w Allianz, gdzie rozwijał od podstaw sprzedaż ubezpieczeń grupowych. W AXA, w latach 2010-2016 roku, jako dyrektor zarządzający Departamentu Ubezpieczeń Grupowych, odpowiadał za sprzedaż, jak również rozwój produktu, politykę cenową, obsługę posprzedażową i administrację polis. Od 2016 roku jako dyrektor Pionu Dystrybucji odpowiadał za transformację sieci dystrybucji produktów życiowych, oferujących produkty inwestycyjne w kierunku sprzedaży produktów o charakterze ochronnym. W UNIQA zarządza sieciami dystrybucji ubezpieczeń we własnych kanałach sprzedaży oraz współpracą z multiagentami i brokerami w zakresie ubezpieczeń grupowych. Odpowiedzialny również za wsparcie sprzedaży i obsługę życiowych produktów grupowych.