UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń funkcjonuje w segmencie ubezpieczeń majątkowych. Ubezpieczenia majątkowe obejmują majątek osobisty lub firmowy (np. samochód, mieszkanie, bagaż w podróży, mienie firmy) oraz odpowiedzialność cywilną (osobistą lub zawodową), a także ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (np. w podróży, w domu, w pracy, w szkole, na ulicy). Częścią tych ubezpieczeń są usługi assistance, które realizowane są we współpracy z AXA Assistance. Z ubezpieczeń majątkowych korzystają osoby indywidualne oraz firmy prowadzące działalność w Polsce, międzynarodowe korporacje oraz firmy polskie prowadzące działalność za granicą na całym świecie.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Wyniki finansowe UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Skład członków zarządu

Marcin Nedwidek

Prezes UNIQA

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz MBA na London Business School. Funkcję prezesa Grupy UNIQA w Polsce pełni od kwietnia 2021 roku. Wcześniej od października 2020 pełnił rolę prezesa Grupy AXA w Polsce. W UNIQA, oprócz roli prezesa, odpowiada też za detaliczny biznes ubezpieczeń majątkowych i na życie. Do AXA dołączył w 2018 roku. Pełnił funkcję członka zarządu i dyrektora obszaru klienta indywidualnego w części majątkowej. Wcześniej związany był z The Boston Consulting Group, gdzie odpowiadał za rozwój praktyki ubezpieczeniowej BCG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Pracował też dla innej międzynarodowej firmy konsultingowej oraz banku inwestycyjnego w Londynie.

 

 

Adam Łoziak

Członek zarządu

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ma uprawnienia radcy prawnego. Z grupą UNIQA jest związany od 2003 r. Do 2008 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Sekretariat Generalny. Później objął stanowisko dyrektora oddziału UNIQA w Warszawie, a następnie dyrektora sprzedaży regionu centralnego UNIQA. Obecnie, jako członek zarządu, zajmuje się obszarem klienta korporacyjnego i mieszkalnictwa.

Mariusz Wójcik

Członek zarządu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obszar bancassurance i programów partnerskich rozwija od ponad dekady. Z branżą ubezpieczeniową związany jest od ponad 20 lat. W AXA pracuje od 14 lat. Początkowo odpowiadał za rozwój oferty produktowej w AXA Polska. Następnie pełnił funkcję dyrektora produktów dla krajów regionu CEE (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, Rumunia i Ukraina). W 2013 roku objął funkcję członka zarządu AXA Polska odpowiedzialnego za rozwój obszaru bancassurance i programów partnerskich. Przed dołączeniem do AXA pracował w Domu Inwestycyjnym Xelion oraz w towarzystwie ubezpieczeniowym Nationale-Nederlanden.

Daniela Sotirovic

Członek zarządu

Ukończyła Zarządzanie Jakością na Wydziale Nauk Organizacyjnych Uniwersytetu w Belgradzie, uzyskując tytuł inżyniera nauk organizacyjnych ds. jakości. Od kilkunastu lat pracuje w branży ubezpieczeniowej. Karierę w ubezpieczeniach rozpoczęła w dużej międzynarodowej grupie finansowej w Serbii, gdzie odpowiadała za rozwój organizacji i procesy. Od 2007 roku jest związana z UNIQA, najpierw w UNIQA Serbia, a następnie UNIQA International, gdzie nadzorowała rozwój, projektowanie oraz wdrażanie efektywnych i wydajnych procesów ubezpieczeniowych w 11 krajach. Jako członek zarządu odpowiada za wsparcie klienta i IT.

Jakub Machnik

Członek zarządu

Ukończył kierunek Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada dyplom MBA programu Executive MBA University of Quebec i Szkoły Głównej Handlowej oraz uprawnienia biegłego rewidenta. Jest związany z sektorem ubezpieczeń od 1999 roku, a od 2003 roku pracuje w UNIQA. Przed objęciem funkcji w zarządzie spółek UNIQA (2018 r.), był m.in. dyrektorem Departamentu Finansowego. Brał udział w projektach wdrożeń systemów IT (zarówno ubezpieczeniowych, jak i ERP), projektach optymalizacyjnych dotyczących złożonych procesów biznesowych oraz operacyjnym wdrożeniu regulacji Solvency II. Karierę zawodową rozpoczynał w audycie instytucji finansowych firm Arthur Andersen i Ernst&Young. Jako członek zarządu odpowiada za finanse i ryzyko.

Piotr Lipa

Członek zarządu

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Ma stopień doktora nauk prawnych i uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata.  Z grupą UNIQA jest związany od maja 2021 r. Pełnił funkcję dyrektora, a następnie dyrektora zarządzającego odpowiedzialnego za obszar HR, komunikacji i kultury organizacyjnej. Obecnie jako członek zarządu, zajmuje się obszarem HR, kulturą organizacyjną, marką i komunikacją, compliance, departamentem prawnym oraz sekretariatem generalnym.