Aktualności

Oddział AXA Polska S.A. w Elblągu nieczynny do 20 listopada

Uprzejmie informujemy, że biuro AXA Polska S.A. przy Rzeźnickiej 14-15a w Elblągu będzie nieczynne do dnia 20 listopada.2020.
W tych dniach wszystkich Klientów zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią tel. 22 555 00 00 w godzinach 09:00-17:00  lub za pośrednictwem strony www.uniqa.pl

Pozdrawiamy,
Zespół AXA

Czytaj dalej

Oddział AXA Polska S.A. w Ostródzie nieczynny do 20 listopada

Uprzejmie informujemy, że biuro AXA Polska S.A. przy ulicy Jana III Sobieskiego 3C/58 w Ostródzie będzie nieczynne do dnia 20 listopada 2020.
W tych dniach wszystkich Klientów zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią tel. 22 555 00 00 w godzinach 09:00-17:00  lub za pośrednictwem strony www.axa.pl

Pozdrawiamy,
Zespół AXA

Czytaj dalej

Oddział AXA Polska S.A. nieczynny w dniach 16-20 listopada

Uprzejmie informujemy, że biuro AXA Polska S.A. przy ulicy Grzybowskiej 80/82 w Warszawie będzie nieczynne w dniach 16.11.2020 - 20.11.2020.
W tych dniach wszystkich Klientów zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią tel. 22 555 00 00 w godzinach 09:00-17:00 lub za pośrednictwem strony www.uniqa.pl

Pozdrawiamy,
Zespół AXA

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. ORAZ UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ

Zarząd Spółki AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A., z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000041216, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią  art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 28 października 2020. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez AXA Życie TU S.A. oraz UNIQA TU na Życie S.A. Plan Połączenia o treści jak w załączniku.

Plan Połączenia

Ze wszystkimi załącznikami…

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA AXA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A. ORAZ UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ

Zarząd Spółki AXA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURCAJI S.A., z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000271543, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 28 października 2020. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez AXA Ubezpieczenia TUIR S.A. oraz UNIQA TU S.A. Plan Połączenia o treści jak w załączniku.

Popierz plan połączenia

Czytaj dalej

AXA: Rośnie ryzyko pogarszania się stanu zdrowia psychicznego Polaków. Pomogą ubezpieczyciele?

Zdrowie psychiczne jest niedocenianym i mało znanym ryzykiem: objawy są mniej widoczne niż choroby fizyczne, a w Polsce pozostaje ono tabu. Ryzyko pogorszenia się stanu zdrowia psychicznego zwiększyła pandemia. Połowa Polaków ankietowanych przez firmę ubezpieczeniową AXA przyznała, że przed jej wybuchem czuła się lepiej. Najbardziej martwią się o rodzinę i zdrowie, ale większość boi się też o pracę, a 70 proc. o swoją sytuację materialną i perspektywy na przyszłość.

Czytaj dalej

Zmiana nazw UFK AXA – Akcji Europejskich Małych Spółek oraz AXA – Makro Alokacji

Szanowni Państwo,

informujemy, że 14 października 2020 r.:

— UFK AXA – Akcji Europejskich Małych Spółek zmieni nazwę na UFK AXA – Akcji Europejskich ESG,

— UFK AXA – Makro Alokacji zmieni nazwę na UFK AXA – Makroalokacji.

Czytaj dalej

Pierwsze wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji

First call to submit held share documents

Czytaj dalej

Pierwsze wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji

First call to submit held share documents

Czytaj dalej

Pierwsze wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji

First call to submit held share documents

Czytaj dalej

Pierwsze wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji

First call to submit held share documents

Czytaj dalej

Pierwsze wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji

First call to submit held share documents

Czytaj dalej

AXA ma nowe ubezpieczenie szkolne

Ubezpieczenia szkolne są bardzo podobne, ale warto szukać wyróżników, tworzyć warianty dodatkowe. Flagowym w nowej ofercie AXA i jedynym na rynku, jest ochrona na wypadek hejtu w internecie.

– Chcemy w ten sposób dać realne wsparcie rodzicom i dzieciom – podkreśla Jacek Rink, kierownik zespołu rozwoju produktów i procesów w AXA.

Ubezpieczenie ochrony prawnej od hejtu w internecie, z sumą ubezpieczenia 15 tys. zł będzie pomocne w sytuacji naruszenia dobrego imienia i prawa do prywatności…

Czytaj dalej

Obsługa polis komunikacyjnych i mieszkaniowych w okresie 10-18.08

Zmieniamy się dla Was, aby doskonalić jakość obsługi. W związku z tym, między 10 a 18 sierpnia, sprawy związane z ubezpieczeniem samochodu i mieszkania będzie można załatwić wyłącznie on-line.

Czytaj dalej

Polityka zaangażowania dotycząca lokowania aktywów w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek

Polityka zaangażowania (wyciąg z regulacji wewnętrznej)Informacja dotycząca ustaleń pomiędzy AXA Życie TU S.A. („Towarzystwo”) a firmą inwestycyjną świadczącą usługę zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, lokującą w imieniu Towarzystwa aktywa w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek (Akcje”).

Czytaj dalej