UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Wniosek AXA TFI o prowadzenie PPK jest już w PFR

AXA TFI jako jedna z pierwszych firm zainteresowanych prowadzeniem Pracowniczych planów kapitałowych złożyła do Polskiego Funduszu Rozwoju wniosek o wpis do rejestru podmiotów, które mogą oferować PPK. Po otrzymaniu wpisu AXA zaprezentuje swoją ofertę.

Tym samym AXA spełnia wymogi ustawowe: ma więcej niż 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami (AXA TFI zarządza funduszami od 2010 roku), posiada odpowiedni kapitał własny, w wysokości co najmniej 25 mln zł (AXA TFI posiada kapitał w wysokości 32 mln zł), w tym co najmniej 10 mln zł w środkach płynnych i zarządza odpowiednią liczbą funduszy lub subfunduszy zdefiniowanej daty (AXA TFI zarejestrowała 9 takich funduszy).

- Chcemy być w czołówce firm oferujących PPK. Mierzymy w 10% udział, z tym, że nie w całym rynku, a określonym przez nas segmencie. Mówimy o systemie, w którym chodzi o zarządzanie pieniędzmi w długim okresie, więc w głównej mierze to stabilne wyniki ostatecznie zbudują zaufanie do instytucji, do PPK i do całego systemu emerytalnego – mówi Robert Garnczarek, prezes AXA TFI.

I dodaje: - Oparcie programu PPK na funduszach zdefiniowanej daty nie jest przypadkowe. Dzięki temu możliwe będzie lepsze dopasowanie portfela inwestycji do wieku uczestników. Uczestnicy nie potrzebują specjalistycznej wiedzy o inwestowaniu, żeby zyskać dostęp do instrumentów rynku kapitałowego. Całą analizę i bieżące decyzje inwestycyjne podejmie za nich zarządzający funduszem. Rozpoczęcie oszczędzania w PPK będzie więc proste, a formalności – jeśli zdecydują się pozostać w programie – zredukowane właściwe do zera. To dobry początek, aby zachęcić Polaków do oszczędzania na emeryturę i by PPK faktycznie stały się powszechne.

AXA deklaruje, że zapewni pełne wsparcie dyrektorom HR, bo wie, że to na nich spoczywa największa odpowiedzialność za wdrożenie PPK, oraz prostą obsługę i edukację pracowników. Dostarczy też materiały informacyjne o PPK, przewodnik o oszczędzaniu na emeryturę, e-learning, a umowy i dokumenty będą pisane prostym, zrozumiałym językiem.

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę