UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Informacje dla Podróżnych dotyczące niewypłacalności Biura Podróży Łukasz Kucierski Steja Travel

W związku z niewypłacalnością Biura Podróży Łukasz Kucierski Steja Travel, które posiada gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., rozpoczęliśmy proces przyjmowania roszczeń z tytułu zawartych umów o świadczenie imprez turystycznych lub powiązanych usług turystycznych zawartych od dnia 01.03.2018 r., które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane przez Biuro Podróży Łukasz Kucierski Steja Travel.

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji  pod numerem telefonu:

tel.: +48 22 555 02 77 pon.-pt. w godzinach 08:00 – 16:00,

e-mail: <LINK gwarancje.turystyczne@uniqa.pl>gwarancje.turystyczne@uniqa.pl</link>

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Uprawnieni do składania roszczeń są:

- poszkodowani Podróżni,

- agenci (należy dołączyć pełnomocnictwo od Podróżnego).

 

Roszczenie może złożyć:

- osoba/firma, która zawarła umowę w imieniu swoim i/lub pozostałych osób z umowy,

- każdy Podróżny z umowy we własnym imieniu.

 

Do roszczenia należy dołączyć:

- kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki lub kopię dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;

- kopię dowodu wpłaty (np. wyciąg bankowy, paragon) na rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych należności za imprezę turystyczną lub usługi turystyczne, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;

- formularz zgłoszenia szkody z gwarancji ubezpieczeniowej.

 

Roszczenia należy składać na adres:

AXA UBEZPIECZENIA TUiR  SA

Departament Likwidacji Szkód Korporacyjnych 

Ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

Dodatkowo istnieje możliwość przesłania kompletu dokumentacji scanem na adres :

<LINK szkody.korporacyjne@axa.pl>szkody.korporacyjne@axa.pl</link>

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę