Polisa ubezpieczeniowa – do czego uprawnia posiadacza?

Terminu polisa często używany jest zamiennie z pojęciem ubezpieczenie, ale jest to błąd. Określenia te, chociaż dotyczą tych samych kwestii, oznaczają coś innego. Co to jest polisa ubezpieczeniowa? Do czego uprawnia jej posiadacza?

 

kobieta wyciąga rękę do uścisku dłoni

Polisa ubezpieczeniowa – definicja

Definicję terminu polisa ubezpieczeniowa możesz znaleźć w art. 809 § 1. Kodeksu cywilnego. Wynika z niego, że jest to dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Nie kupujesz zatem polisy – decydujesz się na skorzystanie z ubezpieczenia, a następnie otrzymujesz dokument, który stanowi potwierdzenie zawarcia umowy, czyli polisę.

Czy to oznacza, że otrzymanie odszkodowania z danego ubezpieczenia wymaga posiadania polisy? Jak wspomnieliśmy, zaświadcza ona o zawarciu umowy. Towarzystwo ubezpieczeniowe może ci ją wysłać w formie tradycyjnej albo elektronicznej, najczęściej na adres e-mail, z reguły w formacie PDF. Dla ciebie jest to informacja, że umowa weszła w życie i ochrona działa. Natomiast potwierdzenia tego nie potrzebujesz, żeby otrzymać od ubezpieczyciela odszkodowanie. Najczęściej zgłaszając szkodę, będziesz proszony jedynie o podanie numeru polisy. Ubezpieczyciele nie wymagają polisy ubezpieczeniowej, gdyż w swoich bazach i tak mają informację o tym, że jesteś ich klientem.

Co zawiera polisa ubezpieczeniowa?

Na dokumencie potwierdzającym ubezpieczenie znajdziesz informacje odnośnie do zawartej umowy, takie jak:

  • nr polisy ubezpieczeniowej,
  • dane ubezpieczającego,
  • dane ubezpieczonego,
  • przedmiot ubezpieczenia,
  • rodzaj ubezpieczenia,
  • wysokość sumy ubezpieczenia,
  • ogólne warunki ubezpieczenia.

Dane na polisie uzależnione są m.in. od tego, jakiej ochrony ubezpieczeniowej dotyczy umowa. Na powyższej liście pojawiły się terminy: ubezpieczający i ubezpieczony. Czym różnią się te pojęcia? Otóż wykupić ubezpieczenie może inna osoba niż ta, którą ochrona ma obejmować. Najprostszym przykładem są ubezpieczenia szkolne – umowę zawiera rodzic lub opiekun, ale ubezpieczenie dotyczy dziecka.

Czy muszę posiadać potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia?

Jak wspomnieliśmy, do wypłacenia odszkodowania ubezpieczyciel nie będzie od ciebie wymagać posiadania potwierdzenia zawarcia umowy. Wystarczy, że podasz numer polisy. Nie zawsze jednak tak było. Przez lata prowadzący pojazdy mieli obowiązek wozić ze sobą druk polisy. Nie musiał to być oryginał otrzymany pocztą tradycyjną czy w oddziale ubezpieczyciela. Wystarczył wydruk dokumentu. Za jego brak groził mandat w wysokości 50 zł, podobnie zresztą jak za nieokazanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy. Obecnie wymagane jest tylko posiadanie przy sobie potwierdzenia uprawnień do prowadzenia pojazdów. Nie musisz pamiętać o zabieraniu polisy. Dlaczego? Policja może sprawdzić, czy zawarłeś umowę obowiązkowego OC na podstawie numeru rejestracyjnego samochodu. Jeśli okaże się, że auto nie jest objęte ochroną, to przypadek ten zostanie zgłoszony przez funkcjonariuszy do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który nałoży na ciebie karę w wysokości uzależnionej od czasu przerwy w OC, rodzaju pojazdu i najniższego wynagrodzenia, które obowiązuje w danym roku. Jeśli okaże się, że trwa ona powyżej 14 dni, to w przypadku posiadania samochodu osobowego zapłacisz tyle, ile wynosi 200 proc. płacy minimalnej w Polsce w danym roku.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę