UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie
Życia i Zdrowia

Pakiet Ochronny, NNW dziecka,
Medycyna bez Granic i Telemedycyna

ubezpieczenie życia i zdrowia
Życie i Zdrowie
Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę

Czas czytania:

Ubezpieczenie dziecka w przedszkolu — czy przedszkolak musi obowiązkowo być ubezpieczony? Co powinno obejmować ubezpieczenie przedszkolaka — NNW?

Na co zwrócić uwagę wybierając polisę NNW dla dziecka? Sprawdź praktyczne porady ekspertów z UNIQA i zadbaj o bezpieczeństwo swojej pociechy w szkole i poza nią.

CZY UBEZPIECZENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU JEST OBOWIĄZKOWE? RODZIC DECYDUJE CZY WYKUPI POLISĘ NNW DLA DZIECKA

Ubezpieczenie NNW dla dzieci (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli jest dobrowolne. To rodzice podejmują decyzję o zawarciu takiej polisy. Oczywiście szkoła może zapisać w swoim statucie obowiązek ubezpieczenia uczniów przez rodziców, ale dyrekcja i nauczyciele nie mogą w żaden sposób zmusić do skorzystania z oferty towarzystwa, które ma z daną placówką oświatową zawartą umowę o współpracy. Rodzic ma pełną swobodę w wyborze polisy dla swojego dziecka, dzięki czemu może znaleźć ubezpieczenie korzystniejsze od oferowanego w szkole, tak pod względem zakresu ochrony, jak i ceny.

CO TO JEST UBEZPIECZENIE NNW SZKOLNE CZY PRZEDSZKOLNE?

Skrót NNW należy rozszyfrować jako Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków. Towarzystwa w różny sposób definiują zdarzenie losowe będące nieszczęśliwym wypadkiem. Na ogół przyjmuje się, że to wywołane przez czynniki zewnętrzne zdarzenie o gwałtownym charakterze, w wyniku którego dochodzi do trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zgonu ubezpieczonego. Istotnym elementem takiej definicji jest określenie „uszkodzenie ciała będące następstwem nieszczęśliwego wypadku” - uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, w wyniku którego dochodzi do czasowego upośledzenia czynności ludzkiego organizmu.

Ubezpieczenie NNW powinno zapewniać dziecku ochronę przez całą dobę, a nie tylko w czasie gdy przebywa w placówce oświatowej. Wraz z dorastaniem dziecka, gdy rośnie liczba jego szkolnych i pozaszkolnych aktywności – co kilka lat warto rozszerzać zakres uczniowskiej polisy NNW. Ubezpieczenie tego typu może trwać do 26. roku życia. Najpierw jest to więc ubezpieczenie przedszkolaka, później ubezpieczenie szkolne NNW, a następnie polisa studenta. Dla Twojego dziecka takie ubezpieczenie powinno zapewniać pokrycie również kosztów leczenia i rehabilitacji.

KIEDY PRZYDAJE SIĘ NNW DLA PRZEDSZKOLAKA? CO OBEJMUJE UBEZPIECZENIE TEGO RODZAJU?

Nad polisą ubezpieczeniową dla dziecka warto zastanowić się już na początku jego edukacyjnej drogi, czyli jeszcze w okresie przedszkola (od 3 do 6 roku życia). Pokutuje przekonanie, że pod okiem nauczycieli przedszkolnych,  żaden przykry wypadek nie powinien się przytrafić. Tymczasem rzeczywistość jest inna – maluchy mogą w wirze zabawy np. niefortunnie upaść, co kończy się złamaniem czy choćby zwichnięciem kończyny. W szkole okoliczności, w których może dojść do wypadku jest więcej – w placówkach uczy się więcej dzieci, które na przerwach popychają się lub biegają za piłką. Do tego dochodzą zajęcia wychowania fizycznego, gdzie również może dojść do trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie mówiąc już o zdarzeniach w drodze do i ze szkoły.

CZY PRZY KAŻDYM WYPADKU DZIAŁA UBEZPIECZENIE NNW DLA UCZNIA? KIEDY MOŻNA UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE Z PAKIETU NNW SWOJEGO DZIECKA?

Przykładowo, jeżeli dziecko w trakcie lekcji W-F upadnie i złamie rękę, wówczas ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. Gdyby jednak ten sam upadek na zajęciach wychowania fizycznego zakończył się jedynie skaleczeniem kolana, wówczas  Towarzystwo nie znajdzie podstaw do wypłaty świadczenia z polisy – taka drobna rana nie stanowi bowiem trwałego uszczerbku na zdrowiu. Polisa NNW powinna przenosić odpowiedzialność finansową na ubezpieczyciela w przypadku hospitalizacji (pobytu w szpitalu) lub leczenia dziecka.

W ogólnych warunkach ubezpieczenia znajduje się też m.in. wykaz wyłączeń, czyli sytuacji, których wystąpienie może wywołać uszkodzenie ciała będące następstwem nieszczęśliwego wypadku, ale nie będzie to stanowić podstaw do wypłaty odszkodowania.

SUMA UBEZPIECZENIA PRZY NNW - JAKĄ SUMĘ GWARANCYJNĄ MA UBEZPIECZENIE PRZEDSZKOLAKA?

Szczególnie istotną kwestią przy wyborze polisy NNW jest suma ubezpieczenia – całkowita kwota, na którą dziecko będzie ubezpieczone. Oczywiście im jest ona wyższa, tym wyższa będzie składka (uiszczania raz w roku), ale wówczas wzrosną też kwoty odszkodowań wypłacanych przez ubezpieczyciela. Nie ulega jednak wątpliwości, że – w miarę możliwości finansowych – należy wybrać polisę z jak najwyższą sumą ubezpieczenia.

Z JAKIM WYDATKIEM MUSISZ SIĘ LICZYĆ? CZYLI ILE KOSZTUJE UBEZPIECZENIE NNW DLA DZIECKA?

Ubezpieczenie NNW to wydatek, który odpowiedzialni rodzice powinni wliczyć do corocznej wyprawki dla dziecka. Koszt zależy od sumy ubezpieczenia, jaką wybierzemy dla dziecka, jak i jego wieku. 

NNW
Potrzebujesz ubezpieczenia ?
Oblicz składkę
Paweł Fidelus - autor artykułu to Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.
Paweł Fidelus
Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.

Ukończył wydział Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją ubezpieczeniową. W ramach stypendium Socrates-Erasmus studiował również na Université Panthéon-Sorbonne (Sorbona) w Paryżu. Od ponad 15 lat związany jest z rynkiem ubezpieczeń. Początkowo w firmach assistance, następnie w PZU Życie S.A. oraz AXA Życie TU S.A. Pracował również w Ministerstwie Finansów. Obecnie w UNIQA TUnŻ S.A. odpowiada za tworzenie i utrzymanie wybranych ubezpieczeń na życie o charakterze indywidualnym.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Czy ubezpieczenie dziecka w przedszkolu jest obowiązkowe? Sprawdź, co mówi prawo o NNW przedszkolaka

Ministerstwo Edukacji Narodowej właściwie co roku otrzymuje od rodziców uczniów i przedszkolaków czy dzieci uczęszczających do żłobka zapytania dotyczące istnienia lub jego braku obowiązku ubezpieczenia dzieci w ramach ubezpieczeń NNW. Co mówi na ten temat prawo? Czy rodzice przedszkolaków absolutnie muszą wykupić im ubezpieczenie, czy jest to opcja, którą jednak warto rozważyć dla dobra dziecka?

Czytaj dalej
rodzina w salonie

Ubezpieczenie NNW indywidualne dla dzieci i dorosłych - co obejmuje ubezpieczenie NNW?

W życiu prywatnym, w szkole, jak i pracy może dojść do nieszczęśliwego wypadku. Jego konsekwencje finansowe często stanowią spore obciążenie dla poszkodowanego. Ubezpieczenie NNW na życie zapewnia ochronę przed skutkami takich zdarzeń. Może stanowić także dodatkowe zabezpieczenie dla najbliższych. Jaką ochronę zapewnia taka polisa? Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem? Sprawdź w naszym poradniku.

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę