UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie
Życia i Zdrowia

Pakiet Ochronny, NNW dziecka,
Medycyna bez Granic i Telemedycyna

ubezpieczenie życia i zdrowia
Życie i Zdrowie
Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę

Czas czytania:

Ubezpiecz się na wypadek niezdolności do pracy – jak to działa?

Praca to dla nas codzienność i z pewnością wielu z nas trudno wyobrazić sobie, że w wyniku nieszczęśliwego wypadku możemy już więcej do niej nie wrócić. Problem dotyczy nie tylko zawodowego spełnienia, ale przede wszystkim kwestii finansowych. Jak utrzymać się nie będąc zdolnym do wykonywania obowiązków? Czy warto ubezpieczyć się od niezdolności do pracy? Czy takie ryzyko ujmuje swoim zakresem ubezpieczenie na życie?

wizyta u lekarza

NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY – DEFINICJA

Jak niezdolność do pracy jest zdefiniowana w polskim prawie? Według ZUS-u niezdolna do pracy jest osoba która:

  • całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i…
  • nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

Natomiast w UNIQA definiujemy ją następująco:

"Niezdolność do pracy – całkowita niezdolność ubezpieczonego do wykonywania jakiejkolwiek pracy, trwająca nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, o ile zgodnie z wiedzą medyczną nie ma pozytywnych rokowań co do odzyskania przez ubezpieczonego zdolności do pracy".

NIEZDOLNOŚĆ CAŁKOWITA CZY CZĘŚCIOWA

Niezdolność całkowita lub częściowa – co to właściwie oznacza? Odnosi się to do stanu, w jakim znajduje się poszkodowany oraz jego możliwości, jeśli chodzi o wykonywanie zawodu. Nie każdy wypadek oznacza całkowitą niesprawność, czy w skrajnych przypadkach nie tylko niezdolność do wykonywania pracy, ale nawet i niezdolność do samodzielnej egzystencji. W razie wystąpienia niektórych urazów możliwe jest kontynuowanie aktywności zawodowej, jednak w innym charakterze niż dotychczas.

CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ UTRATY ZDOLNOŚCI DO PRACY?

Niezdolność do pracy najczęściej kojarzy nam się z nieszczęśliwym wypadkiem, podczas którego dochodzi do trwałego uszkodzenia ciała. Jak pokazują statystyki z ostatnich lat, około 44% przypadków dotyczy zdarzeń, do których doszło podczas wykonywania zawodowych obowiązków. Można do tego zaliczyć m.in. wypadki przy pracy, urazy, praca w niewygodnej pozycji lub w trudnych warunkach. Nieco ponad 6% świadczeń wypłacanych jest osobom, które straciły możliwość wykonywania zawodu w wypadku w drodze do pracy lub domu.

Do stwierdzenia niezdolności może dojść również z powodu choroby. Według statystyk, 50% świadczeń wypłacanych z tego tytułu przysługuje osobom cierpiącym z powodu chorób zawodowych. Nie trzeba wykonywać niebezpiecznego zawodu, by stać się jej ofiarą. Pracownik kotłowni lub huty szkła może otrzymać świadczenie w wyniku zatrucia wywołanego przez szkodliwe związki chemiczne. Pylica płuc to schorzenie dotykające górników lub spawaczy. Choroby głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem dotykają śpiewaków oraz nauczycieli. To tylko kilka przykładów z długiej listy problemów, które dotykają przedstawicieli różnych grup zawodowych.

JAK OTRZYMAĆ OŚWIADCZENIE?

Jak przebiega orzekanie o niezdolności do pracy? Po poinformowaniu pracodawcy, zatrudniony zwraca się z wnioskiem do ZUS-u. Następnie wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych specjalista przeprowadza badania, na podstawie których stwierdza, jaki jest charakter niezdolności do pracy. Wtedy wydaje się decyzję o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy, o ile oczywiście jest to uzasadnione.

ILE WYNOSI RENTA? KIEDY NASTĘPUJE WYPŁATA ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY?

Dla wielu osób, u których orzeczono niezdolność do pracy, zasiłek to jedyna droga utrzymania. Niestety, wysokość przyznawanych w takiej sytuacji świadczeń nie zawsze spełnia oczekiwania poszkodowanych. Od 1 marca 2023 roku najniższa renta z tytuły całkowitej niezdolności do pracy wynosiła 1588,44 zł brutto. Dla wielu poszkodowanych taka suma pieniędzy nie wystarczy na pokrycie miesięcznych wydatków, do których często dochodzą również koszty związane z leczeniem urazu lub choroby.

Wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi obecnie 75% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, co najmniej 1191,33 zł brutto. Rodzi to konieczność jednoczesnego wykonywania pracy zarobkowej, by możliwe było utrzymanie się. Na wypadek utraty - całkowicie lub częściowo zdolności do pracy, warto się dodatkowo, prywatnie ubezpieczyć.

UBEZPIECZENIE OD NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie się na wypadek niezdolności do pracy w UNIQA? Mając polisę, upewniamy się, że kiedy dojdzie do tak skrajnej sytuacji, nie zostaniemy bez środków do życia. Wysokość wypłaconych świadczeń może wynosić do 100% sumy ubezpieczenia z umowy podstawowej. Pozwoli to na leczenie i rekonwalescencję bez obaw o dochody. UNIQA zapewnia również ubezpieczenie od czasowej niezdolności do pracy. Za stosunkowo niską składkę można sobie zapewnić dodatkowe wsparcie finansowe na wypadek utraty zdolności do pracy.

Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę
Paweł Fidelus - autor artykułu to Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.
Paweł Fidelus
Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.

Ukończył wydział Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją ubezpieczeniową. W ramach stypendium Socrates-Erasmus studiował również na Université Panthéon-Sorbonne (Sorbona) w Paryżu. Od ponad 15 lat związany jest z rynkiem ubezpieczeń. Początkowo w firmach assistance, następnie w PZU Życie S.A. oraz AXA Życie TU S.A. Pracował również w Ministerstwie Finansów. Obecnie w UNIQA TUnŻ S.A. odpowiada za tworzenie i utrzymanie wybranych ubezpieczeń na życie o charakterze indywidualnym.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
kobieta w biurze

Ubezpieczenie od utraty pracy – jak działa, ile kosztuje? Dlaczego może być wymagane przy kredycie hipotecznym?

Polisy na życie mają wiele uzupełniających wariantów, które zabezpieczają nas i naszych bliskich na wypadek różnych zdarzeń. Ubezpieczenie od utraty pracy jest najczęściej oferowane jako dodatkowa opcja ochronny przy długoletniej umowie kredytowej, na przykład w przypadku zaciągania kredytu hipotecznego. Co daje ubezpieczenie od utraty pracy kredytobiorcom?

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę