UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Czas czytania:

Odszkodowanie za zgubiony bagaż - jak je uzyskać?

Zgubienie czy uszkodzenie bagażu na lotnisku nie jest sytuacją należącą do rzadkości. Każdego roku odnotowuje się ponad 40 milionów takich przypadków. Z takim ryzykiem muszą liczyć się wszyscy pasażerowie podróżujący samolotami. Warto wiedzieć, jak wówczas reagować i czy linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność. Z tego artykułu dowiesz się również, dlaczego warto ubezpieczyć bagaż i kiedy można ubiegać się o odszkodowanie.

Odszkodowanie za zgubiony bagaż - jak je uzyskać

Czy linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność za bagaż?

Odpowiedź na postawione powyżej pytanie brzmi twierdząco. Linie lotnicze na mocy Konwencji montrealskiej oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 889/2002 zobligowane zostały do tego, aby ponieść odpowiedzialność za bagaże pasażerów. Niemniej zakres odszkodowawczej odpowiedzialności odnosi się do zagubionego bagażu, jak i opóźnienia dostarczenia i uszkodzenia. Obowiązują górne granice finansowej rekompensaty, jaką wypłaca przewoźnik. W 2019 r. górna granica kwotowa uległa zmianie na korzyść podróżnych, ponieważ została podniesiona do 1288 SDR. SDR to międzynarodowa jednostka rozrachunkowa: 1 SDR = 5,46 zł (stan na dzień 04.07.2023). Oznacza to, że maksymalna wysokość odszkodowania za zgubiony bagaż lub za jego opóźnienie czy utratę przyznanego przez linię lotniczą wynosi 1288 SDR, co w przeliczeniu na złotówki daje 7032,48 zł (stan na dzień 04.07.2023). Powyżej tej kwoty przewoźnik nie musi już naprawiać szkody bagażowej. Pamiętaj jednak, że masz prawo zgłosić reklamację i uzyskać odszkodowanie od linii świadczącej usługi przewozowej. 

Jak ubiegać się o odszkodowanie za bagaż od przewoźnika lotniczego?

Bez względu na to, czy w rachubę wchodzi opóźnienie, uszkodzenie czy utrata bagażu, uzyskanie odszkodowania za bagaż od przewoźnika wiąże się z koniecznością dopełnienia pewnych formalności. Poszczególne linie lotnicze mają własne regulacje odnoszące się do problemów niewynikających z winy pasażerów, dlatego przed udaniem się w podróż należy zapoznać się z regulaminem wybranego przewoźnika. Zawsze szkoda powinna być możliwie jak najdokładniej udokumentowana.

Najrozsądniej jest zatem zachować rachunki, które potwierdzają wartość bagażu i zakupu rzeczy, a przy tym dysponować dokumentacją fotograficzną i  poświadczeniem nadania. Jeśli bagaż ten zaginie lub na docelowy lotnisku okazuje się, że uległ uszkodzeniu, należy to natychmiast zgłosić. W tym celu poszkodowany podróżny musi wypełnić PIR – czyli Property Irregularity Report (Raport Niezgodności). Stanowi on podstawę do wypłaty odszkodowania. Wymagane są następujące załączniki do tego dokumentu:

 • kopia dowodu tożsamości (np. dowodu osobistego),
 • odcinek biletu,
 • identyfikator bagażu.

Wypełnienie Raportu Niezgodności wymagane jest również w razie opóźnienia bagażu – w PIR podaje się adres, na który linia lotnicza powinna dostarczyć walizki. W razie uszkodzenia bagażu podróżny ma 7 dni na złożenie reklamacji, natomiast w przypadku opóźnienia jest to 21 dni. Przepisy nie określają, w jakim czasie reklamacja ma zostać złożona w przypadku zagubienia. Dodatkowo konieczne jest uzbrojenie się w cierpliwość, ponieważ skargi dotyczące zaginionych walizek rozpatrywane są dopiero po zakończeniu procesu śledzenia bagażu.

Przyznane przez przewoźnika lotniczego odszkodowanie za opóźniony, zgubiony czy uszkodzony bagaż zostanie wypłacone, gdy wszystkie procedury się zakończą – odpowiedź na reklamację ma zostać dostarczona poszkodowanemu w terminie do 30 dni. Jeżeli tak się nie stanie, pasażerowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Komisji Ochrony Praw Pasażerów. Funkcjonuje ona przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie bagażu?

Planując podróż samolotem, trzeba mieć na uwadze kwestie związane z bezpieczeństwem – nie tylko własnym, ale także i walizek. Pasażer powinien też brać poprawkę na to, że nie zawsze otrzyma odszkodowanie za walizkę i jej zawartość od przewoźnika. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że linie lotnicze odpowiadają jedynie za bagaż znajdujący się pod ich opieką. Jeżeli więc zostanie on skradziony po odebraniu go przez właściciela czy np. w hotelu, na odszkodowanie nie ma co liczyć. Poza tym odszkodowawcza odpowiedzialność przewoźnika ma charakter ograniczony, w związku z czym zwrot kosztów z tytułu poniesionej szkody nie musi odpowiadać rzeczywistej stracie. Oznacza to, że odszkodowanie od linii lotniczej może być niższe, niż pasażer się spodziewa.

Są to kluczowe przesłanki przemawiające za posiadaniem ubezpieczenia bagażu. Największym atutem ubezpieczenia jest to, że zapewnia ona ochronę nie tylko w trakcie lotu, ale podczas całej podróży. Ubezpieczenie skrojone na miarę konkretnych potrzeb to zdecydowanie najlepsza ochrona na wypadek kradzieży, opóźnienia bagażu.

Ubezpieczenie bagażu – to musi wiedzieć każdy pasażer!

Decydując się na ubezpieczenie swojego bagażu, podróżny powinien mieć świadomość zasad obowiązujących w danym towarzystwie. Każde ma własną definicję bagażu. Znaczenie może mieć to, czy chodzi o bagaż podręczny, czy nadany. Linie lotnicze stosują wytyczne dotyczące zawartości, wymiarów i wagi walizek. Przykładowo za rzeczy znajdujące się w bagażu podręcznym odpowiada jego właściciel – jeśli nie wywiąże się należycie z tego obowiązku, towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania.

Wszelakie związane z tym zagadnienia omówione są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia – przed podpisaniem umowy trzeba się z nimi dokładnie zapoznać, aby wiedzieć, kiedy należy się odszkodowanie. Polisa oznacza rozmaite przywileje, ale też oznacza dla właściciela powinności. Wnioski o świadczenia odszkodowawcze rozpatrywane są indywidualnie, ale ubezpieczony jest zobligowany do przestrzegania procedur.

Co zapewnia i czego nie zapewnia polisa ubezpieczeniowa?

Przed wykupieniem ubezpieczenia bagażu warto zapoznać się ze szczegółami oferty. Zakres ochrony zależy od konkretnej propozycji. W każdym razie ubezpieczenie bagażu pozwala domagać się odszkodowania w następujących sytuacjach:

 • kradzież,
 • zniszczenie,
 • opóźnienie,
 • zaginięcie.

W OWU jest też dokładnie napisane, kiedy ochrona nie działa. Mówi się tu głównie m.in. o umyślnym uszkodzeniu bagażu przez ubezpieczonego, utracie lub uszkodzeniu walizek będących efektem czynności wykonywanych przez służby celne, przewożeniu rzeczy mających już wady fabryczne, uszkodzeniu lub utracie bagażu wskutek klęsk żywiołowych i nie tylko. Poszczególni ubezpieczyciele mają swoje regulacje. 

Odszkodowanie za zgubiony bagaż – jak je dostać od ubezpieczyciela?

Aby otrzymać odszkodowanie za bagaż od firmy ubezpieczeniowej, trzeba spełnić kilka warunków. Zaginięcie lub uszkodzenie walizek należy bezzwłocznie zgłosić na policję, a także liniom lotniczym oraz ubezpieczycielowi. Towarzystwa mają specjalne linie alarmowe, więc wystarczy wykonać telefon na stosowny numer. Poszkodowany musi mieć potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na policję lub w liniach lotniczych. W firmach ubezpieczeniowych obowiązują procedury zgłaszania szkody. Niezbędne jest ich przestrzeganie – tu pojawiają się terminy na składanie wniosków. 

Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie bagażu?

Jeżeli spełniasz warunki określone w umowie z ubezpieczycielem, należy Ci się odszkodowanie za zgubiony, skradziony czy opóźniony bagaż. Najlepsza polisa to taka, która odpowiada oczekiwaniom danej osoby, niemniej przy jej wyborze zawsze trzeba uwzględniać takie przesłanki jak:

 • zakres ochrony ubezpieczeniowej,
 • suma ubezpieczenia.

Ubezpieczenie bagażu zwykle stanowi część polisy turystycznej. Jest podstawą do ubiegania się o rekompensatę. Warto przypomnieć o tym, że:

 • nie wolno zawyżać ani zaniżać wartości bagażu, gdyż świadczenie nie pokryje poniesionych strat,
 • towarzystwa zgadzają się na objęcie ochroną rzeczy osobistych, sprzętu sportowego oraz sprzętu elektronicznego,
 • nie da się ubezpieczyć gotówki i tzw. dóbr luksusowych – czyli np. wartościowej biżuterii czy papierów wartościowych,
 • ochronie ubezpieczeniowej nie podlegają rzeczy, których nie wolno przewozić samolotem,
 • nie ma ograniczeń co do sztuk bagażu zabieranych w podróż i jego rodzaju – ochronie podlega zarówno bagaż podręczny, jak i nadany. 

Zawsze przed zakupem ubezpieczenia warto bliżej przyjrzeć się jego warunkom.

Zniżka -15%
Potrzebujesz ubezpieczenia podróży?
Oblicz składkę
Magdalena Oszczak - autor artykułu to Menedżer Zespołu Ubezpieczeń Turystycznych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów w UNIQA
Magdalena Oszczak
Menedżer Zespołu Ubezpieczeń Turystycznych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TU S.A.

Od 13 lat pracuje w UNIQA TU S.A. (dawniej AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.) i odpowiada za tworzenie produktu, ocenę ryzyka, nadzór nad likwidacją szkód linii travel. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studnia w Katedrze Ubezpieczeń Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 20 lat związana jest z rynkiem ubezpieczeń turystycznych. Początki swojego doświadczenia zdobywała w Towarzystwie Ubezpieczeń  Gerling Polska na stanowisku Głównego Specjalisty, następnie z Towarzystwie Ubezpieczeń Signal Iduna S.A. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Turystycznych i Osobowych.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Ubezpieczenie turystyczne do Wielkiej Brytanii – jakie kupić?

Wyjazd do Wielkiej Brytanii to świetny pomysł zarówno na dłuższy, jak i krótszy urlop. Przed podróżą warto zadbać o kwestie związane z bezpieczeństwem – kupić ubezpieczenie turystyczne, które zapewni kompleksową ochronę.

Czytaj dalej
kobieta pakuje walizkę na podróż samolotem

Jak spakować się do samolotu? W jaki sposób spakować bagaż rejestrowany i bagaż podręczny?

W ramach przygotowania do wakacji, na które wybierasz się samolotem, musisz się spakować. Dla wielu turystów jest to najmniej lubiany etap organizacji wczasów. Jednak nie sposób go uniknąć. Jeśli będziesz wiedzieć, jak spakować walizkę na lot samolotem, możesz to zrobić szybko i uniknąć problemów w porcie lotniczym. Zobacz, jak to wykonać i spakować bagaż podręczny czy rejestrowany.

Czytaj dalej

Ubezpieczenie bagażu podróżnego – ile kosztuje, dlaczego warto je mieć? Czy jest ono rozszerzeniem polisy ubezpieczenia turystycznego?

Zniszczony, uszkodzony lub zagubiony bagaż na lotnisku potrafi zepsuć wymarzoną podróż i przysporzyć turystom sporo stresu. Nieprzyjemną sytuacją są również opóźnienia w transporcie bagażu lotniczego. Chcąc uniknąć tego typu problemów i ochronić swój ekwipunek, warto przed wyjazdem wykupić dobre ubezpieczenie bagażu, dzięki któremu uzyskamy rekompensatę poniesionych kosztów i będziemy mogli korzystać z upragnionego urlopu mimo początkowych trudności. Jaka jest standardowa cena ubezpieczenia…

Czytaj dalej
Polecany

Już od 4,20 zł /dzień!

Ubezpieczenie
podróży

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę