O ubezpieczeniu

Zakres ubezpieczenia

Grupowe ubezpieczenie zapewnia pracodawcy, pracownikom oraz ich rodzinom bezpieczeństwo finansowe oraz wsparcie w trudnych sytuacjach, takich jak śmierć, wypadek, poważna choroba, operacja medyczna czy pobyt w szpitalu.

Proponujemy je firmom, które zatrudniają już od 3 pracowników.

Ubezpieczenie Ochrona z Plusem składa się z: 

Korzyści dla pracodawcy

Korzyści dla pracodawcy

 

Zapewnienie pracownikom większego poczucia bezpieczeństwa finansowego oraz wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Dodatkowy benefit w postaci ubezpieczenia pomoże zwiększyć lojalność pracowników.

Możliwość skrócenia nieobecności pracowników z powodu choroby lub uszczerbku na zdrowiu poprzez zapewnienie świadczeń pieniężnych i dostęp do usług medycznych lub opiekuńczych.

Elastyczna konstrukcja produktu pozwala zbudować program dostosowany do potrzeb firmy: rodzaju prowadzonej działalności, struktury i wielkości organizacji.

Możliwość indywidualnego rozszerzenia ubezpieczenia przez każdego pracownika poprzez wybór dodatkowych pakietów.

Możliwość zwolnienia z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej. Jeśli pracodawca opłaca składkę za pracowników, może zaliczyć ją w koszty po spełnieniu kilku warunków i może być zwolniony z obowiązku wypłacania odprawy pośmiertnej.

Korzyści dla pracownika

Korzyści dla pracownika

Wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak śmierć, wypadek, poważna choroba, operacja medyczna czy pobyt w szpitalu, ale też w radosnych momentach życia, kiedy pracownikowi rodzi się dziecko.

Ochrona ubezpieczeniowa działa całą dobę, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym.

Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia bliskich: współmałżonka lub partnera lub dorosłych dzieci.

W razie wypadku lub choroby pracownik może liczyć na wsparcie z naszej strony:
- świadczenia wypłacane w przypadku zajścia danego zdarzenia, takiego jak pobyt w szpitalu czy operacja medyczna,
- dostęp do serwisów medycznych, dzięki którym można korzystać z konsultacji lekarzy specjalistów czy wykonywać badania, niezależnie od publicznego systemu służby zdrowia.

Możliwość dokupienia pakietów dodatkowych, aby dostosować ochronę do osobistej sytuacji. Składka już od kilku złotych miesięcznie.

Możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia.

Zakres podstawowy

Zakres podstawowy

Ubezpieczenie składa się z zakresu podstawowego, który uzgadniamy z pracodawcą. Razem tworzymy ofertę, która uwzględnia specyfikę branży, w jakiej działa firma oraz charakter pracy, jaką wykonują pracownicy, tak aby powstała oferta odpowiednia dla nich i ich rodzin.

Zakres naszego ubezpieczenia obejmuje między innymi:

Śmierć

Uszczerbek na zdrowiu w następstwie zawału serca lub udaru mózgu

Niezdolność do pracy

Operacja medyczna

Leczenie specjalistyczne

Pobyt w szpitalu

Uszczerbek lub uszkodzenie ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Poważne zachorowanie

Konsultacje lekarzy specjalistów

Świadczenia medyczne i opiekuńcze Opieka24

Zakres dodatkowy

Zakres dodatkowy

W zakresie dodatkowym oferujemy pakiety, które pracownik może dokupić dobrowolnie. Dzięki temu jeszcze lepiej dopasuje ubezpieczenie do swojej bieżącej sytuacji życiowej. Pakiety rozszerzają zakres ochrony lub podwyższają sumy ubezpieczenia.

Realizacja i wypłata świadczeń

Realizacja i wypłata świadczeń

Dysponujemy wiedzą i doświadczeniem, które pozwala nam zagwarantować najwyższy poziom obsługi.

  • 98% decyzji dotyczących wypłaty z tytułu urodzenia dziecka lub śmierci rodzica podejmujemy tego samego dnia, w którym otrzymujemy wniosek.
  • 80% decyzji dotyczących wypłaty świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku podejmujemy w 24 h od przesłania nam wniosku.

 

Jak złożyć wniosek o realizację świadczeń

 

Świadczenia finansowe

Pozostałe świadczenia

Jak zamówić świadczenie medyczne lub opiekuńcze z ubezpieczenia Opieka24 lub MediPomoc

Zadzwoń do Centrum Operacyjnego pod numer
22 599 91 83 

Jak skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego Vitalite

Zadzwoń do Luxmed pod numer 22 33 22 888
lub wejdź na luxmed.pl

Listę placówek Luxmed znajdziesz tutaj

 

Jak skorzystać z pakietu Badania profilaktyczne

Zadzwoń do Centrum Operacyjnego pod numer 22 599 91 84

(listę placówek znajdziesz tutaj)

Jak skorzystać z telekonsultacji z ubezpieczenia Telekonsultacje medyczne

Zaloguj się na swoje konto na telekonsultacje.telemedi.com 
i wejdź w zakładkę "Umów konsultację"

Wdrożenie programu ubezpieczeniowego

Wdrożenie programu ubezpieczeniowego

Przedstawiciel UNIQA wspiera Cię w całym procesie wdrożenia ubezpieczenia na życie. Po akceptacji oferty opracowujemy indywidualny harmonogram objęcia pracowników ochroną, który uwzględnia specyfikę działalności i system pracy w Twojej firmie.

UNIQA w uzgodnieniu z Tobą przygotowuje:

materiały dla pracowników, które informują o nowym programie,

dyżury, które mają pomóc odpowiedzieć na indywidualne pytania pracowników,

prezentacje, podczas których omawiany jest nowy program ubezpieczenia,

dostarcza do firmy świadectwa uczestnictwa, które potwierdzają objęcie pracowników ochroną.

Program rabatowy UNIQA Benefit

Program rabatowy UNIQA Benefit

Ochrona z Plusem to coś więcej niż ubezpieczenie. Klienci UNIQA otrzymują dostęp do wyjątkowych zniżek i mogą z nich korzystać bez ograniczeń. Na uniqabenefit.pl znajdują się oferty ponad 500 partnerów.

Sprawdź

Formularze i dokumenty

Formularze i dokumenty