Karta pojazdu – czym jest, jakie zawiera informacje?

Jeśli posiadasz samochód, to prawdopodobnie masz również kartę pojazdu. Dokument ten został wprowadzony na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym 1 lipca 1999 roku. Jakie zawiera informacje? Kto go wydaje? Czy posiadanie karty pojazdu jest obowiązkowe?

kobieta za kierownicą auta

Karta pojazdu – co to jest?

Każdy pojazd, który zarejestrowany został w Polsce po 30 czerwca 1999 roku powinien posiadać kartę pojazdu. Dokument ten ma postać książeczki o wymiarach zbliżonych do paszportu, a jego okładka jest bordowa. Karta pojazdu zawiera następujące informacje:

·   dane auta, w tym jego parametry techniczne,

·   dane właściciela,

·   potwierdzenie rejestracji.

Dokument ten nie jest przypisany do właściciela samochodu, lecz do samego auta. Zatem za każdym razem, kiedy będzie zmieniał się posiadacz samochodu, karta pojazdu powinna do niego trafić. Dokument ten ma swój numer i jest niezbędny do rejestracji auta, chyba że w przypadku danego samochodu nie wydano karty pojazdu.

W takiej karcie znajdują się również informacje o kolejnych właścicielach auta, a także o ewentualnych zmianach w parametrach technicznych samochodu.

Karta pojazdu – ile kosztuje?

Obecnie opłata za wyrobienie karty pojazdu wynosi 75 zł. Początkowo jednak kosztowało to aż 500 zł, przy czym płaca minimalna w tamtym okresie wynosiła 528 zł. Od samego początku taka cena wzbudzała kontrowersje. Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z 2003 roku, na podstawie którego pobierano opłatę, okazało się niezgodne z prawem Unii Europejskiej, a następnie Trybunał Konstytucyjny w 2006 roku ocenił, że jest niespójne również z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Ustalono, że koszt wydania tego dokumentu powinien wynosić 75 zł. Efekt? Na podstawie tego wyroku rozpoczął się proces odzyskiwania przez kierowców nadpłaconych środków – 425 zł za każdą kartę. 

Karta pojazdu – kto wydaje?

To, jak uzyskasz kartę pojazdu, zależy od tego, jak nabyłeś pojazd. Jeśli:

 • auto zostało kupione w polskim salonie – obowiązek wydania tego dokumentu leży po stronie producenta lub importera;
 • sprowadziłeś samochód z zagranicy – musisz się udać do właściwego wydziału komunikacji i tam złożyć wniosek o wydanie karty pojazdu;
 • kupiłeś auto zarejestrowane w Polsce po 30 czerwca 1999 roku – sprzedający powinien ci przekazać kartę pojazdu.

Jak wspomnieliśmy, wydanie karty pojazdu jest płatne. Całkowity koszt usługi wynosi 75,5 zł, z czego 50 gr to opłata ewidencyjna.

Karta pojazdu – do czego jest potrzebna?

Przede wszystkim pamiętaj, że nie jest to dokument, który musisz mieć zawsze przy sobie, kiedy prowadzisz swój pojazd. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie pozostawienie karty pojazdu w domu, gdyż na co dzień nie jest ci ona potrzebna. Obecnie nie musisz wozić ze sobą również dowodu rejestracyjnego czy potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

Dwie kluczowe kwestie:

 • Czy karta pojazdu jest potrzebna do rejestracji pojazdu? Jest to dokument obowiązkowy, o ile oczywiście wydano go dla danego auta.
 • Czy karta pojazdu jest potrzebna przy sprzedaży auta? Tak, jest to dokument konieczny.

Brak karty pojazdu nie musi oznaczać jednak, że nie powinieneś kupować danego auta. Sprzedający musi jedynie złożyć podanie o wydanie wtórnika tego dokumentu.

Karta pojazdu – jak wyrobić wtórnik?  

Jeśli zamierzasz sprzedać samochód, to zorientuj się najpierw, czy posiadasz komplet dokumentów, a w tym kartę pojazdu. Jej brak może spowodować, że zainteresowany zakupem zrezygnuje z twojej oferty. Co zatem powinieneś zrobić, jeśli jej nie masz? Złóż wniosek o wydanie wtórnika. Czas oczekiwania na dokument to 30 dni, ale z reguły trwa to krócej. Mimo to warto udać się do urzędu odpowiednio wcześniej. Jeśli zgubiłeś kartę pojazdu albo jest ona tak zniszczona, że zrobiła się nieczytelna, musisz dostarczyć do wydziału komunikacji następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie wtórnika tego dokumentu,
 • polisę OC,
 • dowód rejestracyjny,
 • zniszczoną kartę pojazdu (jeśli to jest przyczyną złożenia wniosku),
 • oświadczenie wnioskującego o utracie karty składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Jeśli zgubiłeś dokument przed pierwszą rejestracją pojazdu, masz obowiązek przedstawić w urzędzie:

 • wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu,
 • pisemną informację wskazującą importera lub producenta, który wydał dokument.

W przypadku gdy straciłeś kartę pojazdu przed ponowną rejestracją auta, złóż w urzędzie dokumenty takie jak:

 • wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu;
 • zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, co jest niezbędne do rejestracji;
 • oświadczenie o zagubieniu karty składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Jeśli pojazd jest współwłasnością, to przy składaniu wniosku powinni być obecni wszyscy właściciele. Ewentualnie może w ich imieniu pojawić się pełnomocnik. Jeżeli osoba upoważniona nie należy do najbliższej rodziny, to trzeba będzie ponieść dodatkowy koszt w wysokości 17 zł.

Kupno samochodu bez karty pojazdu

Jeśli właściciel auta, który chce je sprzedać, nie posiada karty pojazdu, to lepiej poczekać aż wyrobi on wtórnik. Co się stanie, jeśli zdecydujesz się na zakup pojazdu bez tego dokumentu? Przede wszystkim sprzedający powinien ci przekazać zaświadczenie od organu, w którym dokonano ostatniej rejestracji pojazdu potwierdzające dane z karty pojazdu. Nie otrzymałeś takiego zaświadczenia? Zbywca musi złożyć oświadczenie o zagubieniu karty, a następnie możesz sam udać się do urzędu z wnioskiem o wydanie wtórnika dokumentu. Jak wspomnieliśmy, bez karty pojazdu nie będzie możliwa rejestracja auta. Jeśli podejmiesz próbę złożenia wniosku, to i tak zostaniesz wezwany do uzupełnienia dokumentów.

Karta pojazdu zostanie zlikwidowana?

Od kilku lat mówi się o tym, że karta pojazdu nie będzie już dokumentem wymaganym. Powstały projekty ustaw, które miały wyeliminować konieczność wydawania karty pojazdu, jednak póki co, nie wprowadzono stosownych przepisów. Możemy się jednak spodziewać, że z czasem zmiany te wejdą w życie.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę