UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Rejestracja samochodu 2023 – jak zarejestrować auto krok po kroku? Ile kosztuje rejestracja pojazdu?

Rejestracja samochodu jest niezbędna, aby pojazd został dopuszczony do jazdy. Rejestracji pojazdu dokonuje się w wydziale komunikacji właściwego urzędu. W niektórych z nich możliwe jest zarejestrowanie pojazdu także przez internet. Przeczytaj nasz poradnik i sprawdź, jak krok po kroku zarejestrować auto i ile wynosi cena rejestracji samochodu. Gdzie złożyć wniosek?

dowód rejestracyjny

REJESTRACJA SAMOCHODU - DOKUMENTY

Rejestracja każdego pojazdu, czy to nowego, czy używanego albo sprowadzonego z zagranicy, jest koniecznością. W przypadku zakupu nowego auta nie możemy tak naprawdę przekroczyć bram salonu bez uzyskania pozwolenia czasowego oraz tablic rejestracyjnych. Jeśli mimo ich braku wyruszymy na drogę, zrobimy to bezprawnie i narazimy się na nałożenie kary.

Jak zatem przebiega rejestracja pojazdu w 2023 roku? Przede wszystkim konieczne jest zgromadzenie i przedstawienie w urzędzie miejskim lub starostwie kilku ważnych dokumentów. W przypadku rejestracji nowego auta należą do nich:

 • wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu (trzeba podać w nim m.in. numer identyfikacyjny VIN, model, markę i typ samochodu, rok produkcji etc.),
 • karta pojazdu (o ile została wydana),
 • dokument, który potwierdzi zapłatę akcyzy za pojazd w Polsce,
 • dokument, który potwierdzi, że nie ma obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, w szczególności zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy,
 • zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, 
 • oświadczenie salonu sprzedaży, że salon ten posiada oryginał lub kopię dokumentu, który potwierdzi zapłatę akcyzy w Polsce.

Aby zarejestrować samochód używany, który został zakupiony w Polsce (przerejestrowanie auta, gdy zmieni ono właściciela, jest obowiązkowe), należy przygotować:

 • wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego własność pojazdu - np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, faktura VAT,
 • kartę pojazdu (o ile została wydana),
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny z wpisanym ważnym przeglądem technicznym,
 • tablice rejestracyjne,
 • potwierdzenie uiszczenia opłat niezbędnych do zarejestrowania pojazdu,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • potwierdzenie zawarcia umowy z ubezpieczycielem - dotyczy ubezpieczenia OC (do wglądu).

Pamiętaj, że rejestracja pojazdu z zagranicy, jeżeli dokumenty zostały sporządzone w języku obcym, wymaga ich przetłumaczenia przez tłumacza przysięgłego. Wyjątek stanowi dowód rejestracyjny pojazdu sprowadzonego z UE.

Po dokonaniu niezbędnych formalności pojazd może zarejestrować zarówno jego właściciel, jak i osoba posiadająca odpowiednie upoważnienie. Za pełnomocnictwo pozwalające na dokonanie rejestracji nowego samochodu lub zarejestrowanie auta używanego nic nie zapłacisz, jeśli będzie ono sporządzone dla osoby z najbliższej rodziny. Za przygotowane dla osoby trzeciej trzeba zapłacić jednorazowo 17 zł.

REJESTRACJA POJAZDU A UBEZPIECZENIE OC

Warto pamiętać, aby przed rejestracją pojazdu wykupić ubezpieczenie OC (w momencie składania wniosku auto musi być ubezpieczone). Co istotne, brak posiadania obowiązkowej polisy może pociągnąć za sobą karę finansową z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Nie martw się, jeśli wcześniej nie udało Ci się tego zrobić. W UNIQA polisę wykupisz niemalże błyskawicznie za pomocą kalkulatora online. Składkę obliczysz w 5 minut, a ubezpieczenie pojazdu kupisz przez internet bez wychodzenia z domu.

Jeśli jednak rejestrujesz pojazd nowy lub sprowadzony z zagranicy, dowodu ubezpieczenia nie musisz pokazywać w urzędzie.

Kupujesz pojazd używany? Jak najbardziej możesz korzystać z ubezpieczenia, które wykupił poprzedni właściciel auta (automatycznie przechodzi ona na nowego właściciela). Należy to zgłosić w towarzystwie - trzeba też pamiętać, że może wiązać się to ze zmianą wysokości składki. Ubezpieczyciel pozostawia sobie możliwość dokonania rekalkulacji ceny za ochronę. Jeśli zaś nowy właściciel zechce zawrzeć nową polisę (może wypowiedzieć umowę OC po zbywcy), musi wziąć pod uwagę, że pomiędzy rozwiązaniem poprzedniej a obowiązywaniem nowej nie powinno być nawet dnia przerwy.

ILE KOSZTUJE REJESTRACJA POJAZDU?

Koszty rejestracji pojazdu nie są stałe. To, ile wyniosą ostatecznie, zależy od wielu czynników. Inny będzie koszt rejestracji samochodu nowego, sprowadzonego z zagranicy czy pojazdu używanego. Poniżej przedstawiamy trzy przykładowe kalkulacje.

1. Rejestracja nowego samochodu lub używanego, który wcześniej był zarejestrowany na terenie Polski:

 • opłata za dowód rejestracyjny - 54 zł,
 • tablice rejestracyjne - 80 zł,
 • nalepka legalizacyjna - 12,50 zł,
 • pozwolenie czasowe - 13,50 zł,
 • opłata ewidencyjna - łącznie 1,50 zł,
 • tablice rejestracyjne indywidualne - 1000 zł.

Łatwo policzyć, że rejestracja pojazdu nowego lub używanego (niesprowadzonego z zagranicy) to koszt w wysokości 161,50 zł. Jeżeli zdecydujemy się wyrobić indywidualne tablice rejestracyjne, to musimy się liczyć z kosztem większym o około 920 zł.

Od 4 września 2022 roku nie ma już potrzeby wyrabiania karty pojazdu i pozyskania nalepek kontrolnych na szyby auta. Stąd też obniżył się koszt rejestracji .

2. Rejestracja pojazdu, który przed zakupem był już zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W takiej sytuacji liczy się koszt bez zmiany tablic, ponieważ od 31 stycznia 2022 roku nie trzeba już wymieniać tablic, o ile pojazd był wcześniej zarejestrowany w Polsce. Co istotne, tablice muszą być zgodne z istniejącym wzorem i utrzymane w należytym stanie. Koszty wyniosą wówczas:

 • pozwolenie czasowe - 13,50 zł,
 • dowód rejestracyjny - 54 zł,
 • opłata ewidencyjna - 1 zł,
 • komplet znaków legalizacyjnych - 12,50 zł.

Ile kosztuje rejestracja samochodu w takim trybie? Łącznie koszt rejestracji pojazdu wyniesie 81 zł.

3. Rejestracja pojazdu z zagranicy (Unia Europejska):

W przypadku rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy, czyli używanego samochodu, musimy przygotować się na wyższe koszty, które wynoszą:

 • pozwolenie czasowe - 13,50 zł,
 • tablice rejestracyjne - 80 zł (lub 1000 zł, gdy decydujemy się na tablice indywidualne),
 • dowód rejestracyjny - 54 zł,
 • komplet znaków legalizacyjnych - 12,50 zł,
 • opłata ewidencyjna - łącznie 1,50 zł.

W powyższą kwotę nie jest wliczona akcyza, ewentualne tłumaczenia czy koszt badania technicznego. Rejestracja pojazdu sprowadzonego zza granicy będzie kosztować zatem więcej.

Należy przy tym pamiętać, że wyżej wymienione opłaty powinny być uregulowane przed złożeniem dokumentów. Można zapłacić w kasie urzędu lub przelewem bankowym na konto urzędu, w którym rejestrujemy pojazd. Online można wykonać je szybciej, ale trzeba pamiętać o konieczności wydrukowania potwierdzenia wykonania przelewu.

REJESTRACJA POJAZDU - TERMIN, ILE TRWA?

Należy pamiętać, że na zarejestrowanie zakupionego pojazdu właściciel ma 30 dni (dotyczy aut zakupionych na terenie Unii Europejskiej). Wynika to z ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jeszcze do niedawna nie obowiązywały kary za niedotrzymanie terminów. W wyniku zmiany przepisów od stycznia 2021 roku opłata za przekroczenie terminu może wynieść od 200 zł do 1000 zł. Dlatego warto dopełnić formalności.

Dowiedz się, jak zarejestrować auto sprowadzone z zagranicy. Ile trwa rejestracja samochodu? Procedura ta składa się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest tzw. rejestracja czasowa, tj. na 30 dni, dokonywana podczas pierwszej wizyty w wydziale komunikacji. Wtedy właściciel pojazdu otrzymuje:

 • pozwolenie czasowe (inaczej nazywane tzw. miękkim dowodem),
 • tablice rejestracyjne wraz z nalepką kontrolną.

Drugi etap to rejestracja na stałe. W ciągu 30 dni nastąpi weryfikacja informacji na temat pojazdu, a także zostanie przygotowany właściwy dowód rejestracyjny. Jeżeli tak się nie stanie, właściciel musi zgłosić się do urzędu w celu przedłużenia rejestracji czasowej o kolejne 14 dni.

Jeśli zaś dowód rejestracyjny został wyrobiony (czeka się na niego maksymalnie 7 dni od momentu, gdy urząd wyśle zamówienie na wyprodukowanie), a właściciel pojazdu go nie odbierze, po upływie 30 dni od otrzymania pozwolenia czasowego pojazd straci prawo do udziału w ruchu drogowym - nie może poruszać się po drogach publicznych. W takiej sytuacji zatrzymanie przez policję grozi odholowaniem pojazdu na policyjny parking.

Warto również dodać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami możesz spotkać się z odmową rejestracji pojazdu. Stanie się tak, jeżeli nie złożysz wszystkich wymaganych dokumentów. Od decyzji odmownej przysługuje jednak prawo odwołania się do samorządowego kolegium odwoławczego.

KTO MOŻE ZAREJESTROWAĆ POJAZD?

Jeśli pojazd jest własnością kilku osób, każda z nich musi stawić się w urzędzie. Właściciel auta, który nie może udać się do urzędu, mo wyznaczyć pełnomocnika. Warto pamiętać o tym, że upoważnienia udziela się na piśmie, należy to zrobić także podczas rejestracji pojazdu na firmę, jeżeli do urzędu przychodzi osoba zarządzająca flotą pojazdów. Udzielnie pełnomocnictwa członkom najbliższej rodziny (w I linii pokrewieństwa) jest darmowe. W przypadku gdy dotyczy ono innych osób, wymagane jest wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Dane, które muszą znaleźć się w upoważnieniu, to m.in.:

 • data i miejsce sporządzenia dokumentu,
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer dowodu osobistego, pesel pełnomocnika,
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer dowodu osobistego, pesel właściciela pojazdu,
 • zakres pełnomocnictwa, tj. czynności związane z rejestracją samochodu konkretnej marki, sprecyzowanego modelu wraz z numerem nadwozia,
 • podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa.

Opłata za upoważnienie powinna zostać uiszczona przelewem na rachunek urzędu lub bezpośrednio w wydziale komunikacji, w przeznaczonej do tego kasie.

REJESTRACJA SAMOCHODU ONLINE - KROK PO KROKU

Niektóre urzędy umożliwiają rejestrację pojazdu przez internet. Wniosek wraz ze skanami wszystkich niezbędnych do rejestracji pojazdu dokumentów należy przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) do odpowiedniego urzędu. By potwierdzić swoją tożsamość, osoba rejestrująca pojazd musi posiadać profil zaufany. Można go założyć bezpłatnie na stronie www.pz.gov.pl. Przed rejestracją należy także dokonać niezbędnych opłat, najlepiej w formie przelewu na konto bankowe urzędu, w którym będzie zarejestrowany pojazd.

Gdzie zarejestrować samochód w trybie online? Możesz upewnić się, czy Twój urząd oferuje taką możliwość, na stronie internetowej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (www.esp.pwpw.pl). Będzie to wymagać zarejestrowania indywidualnego konta i wybrania z menu opcji "Złóż wniosek". Następnie określasz województwo i urząd, w którym masz dokonać rejestracji samochodu przez internet. Jeśli szukany urząd znajduje się na liście, będziesz mógł złożyć wniosek online.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 12 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 8 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej uniqa.pl ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz doświadczenia Klienta od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Ile kosztuje rejestracja samochodu w urzędzie miejskim lub gminnym? Czy opłata rejestracyjna jest kosztem uzyskania przychodu?

Samochód nowy czy używany, kupiony przez osobę prywatną lub przez przedsiębiorcę, musi być zarejestrowany czy też przerejestrowany w wydziale komunikacji. Z tytułu dokonania takiej czynności poniesiesz pewne koszty. Zobacz, ile wynosi opłata rejestracyjna i czy w przypadku zakupu samochodu na potrzeby wykorzystywania go w działalności gospodarczej masz prawo zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów.

Czytaj dalej

Rejestracja samochodu przez cudzoziemca bez meldunku – czy jest to możliwe?

Nie możesz legalnie poruszać się po drogach samochodem, który nie jest zarejestrowany. Cudzoziemcy przebywający w Polsce ponad pół roku powinni zarejestrować auto w polskim urzędzie. Podobnie należy zrobić, jeśli kupujesz samochód w Polsce i tu przebywasz z zamiarem pobytu stałego. Jak wyglądają formalności rejestracyjne, jeśli nie masz zameldowania na terenie RP? Gdzie powinieneś zarejestrować pojazd?

Czytaj dalej

Czy podatek od zakupu auta i ubezpieczenie jest obligatoryjne?

Przy zakupie auta od osoby fizycznej musisz pamiętać o konieczności opłacenia podatku od zakupu samochodu. Jeśli były właściciel nie miał ważnej polisy OC, od razu musisz kupić ubezpieczenie samochodu.

Czytaj dalej

Kara za nieprzerejestrowanie samochodu - co może grozić?

Decydując się na zakup używanego samochodu, musisz pamiętać o zgłoszeniu jego nabycia oraz przerejestrowaniu pojazdu. Osoby, które nie dopilnują tego obowiązku, narażają się na dotkliwe sankcje finansowe. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, ile czasu na przerejestrowanie auta przewidują znowelizowane przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym oraz jaka jest kara za nieprzerejestrowanie samochodu w terminie i czy można jej uniknąć.

Czytaj dalej
kierownica zabytkowego auta

Samochód zabytkowy – ubezpieczenie i rejestracja

Samochód zabytkowy rozpoznasz po żółtych tablicach rejestracyjnych. Aby je uzyskać, właściciel samochodu retro musi przejść długą drogę przez formalności. Jak zarejestrować i ubezpieczyć zabytkowe auto? Podpowiadamy.

 

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę