Rejestracja samochodu 2021 – jak zarejestrować auto krok po kroku?

Rejestracja samochodu jest niezbędna, aby samochód został dopuszczony do jazdy. Nie musi jednak wiązać się z osobistą wizytą w wydziale komunikacji. W niektórych urzędach możliwe jest zarejestrowanie pojazdu także przez internet. Przeczytaj nasz poradnik i sprawdź, jak krok po kroku zarejestrować auto i ile wynosi cena rejestracji samochodu.

dowód rejestracyjny

Rejestracja pojazdu - dokumenty

Rejestracja pojazdu jest koniecznością. W przypadku zakupu nowego auta z salonu, nie możemy tak naprawdę przekroczyć jego bram bez uzyskania pozwolenia czasowego oraz tablic rejestracyjnych. Jeśli mimo ich braku wyruszymy na drogę, zrobimy to bezprawnie.

Jak zatem przebiega rejestracja pojazdu w 2021 roku? Przede wszystkim konieczne jest zgromadzenie i przedstawienia w urzędzie miejskim lub starostwie kilku ważnych dokumentów. W przypadku rejestracji nowego auta, należą do nich:

 • wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu (trzeba podać w nim m.in. numer identyfikacyjny VIN, model, markę i typ samochodu, rok produkcji etc.),
 • karta pojazdu (o ile została wydana),
 • oryginalny dowód zakupu pojazdu lub inny dowód własności,
 • potwierdzenie uiszczenia opłat niezbędnych do zarejestrowania pojazdu,
 • w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy konieczne będzie przedstawienie dowodu odprawy celnej przywozowej oraz potwierdzenie opłacenia akcyzy (lub dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy),
 • przy rejestracji nowego pojazdu świadectwo zgodności Wspólnot Europejskich (WE),
 • dowód osobisty (do wglądu).

Jeśli zaś czeka Cię rejestracja pojazdu używanego, który został zakupiony w Polsce (przerejestrowanie auta, gdy zmieni ono właściciela, jest obowiązkowe), należy przygotować:

 • wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego własność pojazdu - np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, faktura VAT,
 • kartę pojazdu (o ile została wydana),
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny z wpisanym ważnym przeglądem technicznym,
 • tablice rejestracyjne,
 • potwierdzenie uiszczenia opłat niezbędnych do zarejestrowania pojazdu,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • potwierdzenie zawarcia umowy z ubezpieczycielem - dotyczy ubezpieczenia OC (do wglądu).

Pamiętaj, że rejestracja pojazdu z zagranicy, jeżeli dokumenty zostały sporządzone w języku obcym, wymaga ich przetłumaczenia przez tłumacza przysięgłego. Wyjątek stanowi dowód rejestracyjny pojazdu sprowadzonego z UE.

Po dokonaniu niezbędnych formalności, pojazd może zarejestrować zarówno jego właściciel, jak i osoba posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo.

Co istotne, przed udaniem się do urzędu, warto dowiedzieć się, czy wymagane jest wcześniejsze umawianie wizyt. W związku z pandemią COVID-19 niektóre powiaty przyjmują interesantów jedynie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Rejestracja pojazdu a ubezpieczenie OC

Warto pamiętać, aby przed rejestracją pojazdu wykupić ubezpieczenie OC (w momencie składania wniosku auto musi być ubezpieczone). Nie martw się, jeśli wcześniej nie udało Ci się tego zrobić. W UNIQA polisę wykupisz niemalże błyskawicznie za pomocą kalkulatora online. Składkę obliczysz w 5 minut, a ubezpieczenie pojazdu kupisz przez internet bez wychodzenia z domu.

Jeśli jednak rejestrujesz pojazd nowy lub sprowadzony z zagranicy, dowodu ubezpieczenia nie musisz pokazywać w urzędzie. Co istotne, brak posiadania obowiązkowej polisy może pociągnąć za sobą karę finansową z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Kupujesz pojazd używany? Jak najbardziej możesz korzystać z ubezpieczenia, które wykupił poprzedni właściciel auta (automatycznie przechodzi ona na nowego właściciela). Należy to zgłosić w towarzystwie ubezpieczeniowym - należy też pamiętać, że może wiązać się to ze zmianą wysokości składki. Jeśli zaś nowy właściciel zechce wykupić nową polisę (może wypowiedzieć umowę OC po zbywcy), musi wziąć pod uwagę, że pomiędzy rozwiązaniem poprzedniej a zakupem nowej, nie powinno być nawet dnia przerwy.

Ile kosztuje rejestracja pojazdu?

Koszty rejestracji pojazdu nie są stałe. To, ile wyniosą ostatecznie, zależy od wielu czynników. Poniżej przedstawiamy trzy przykładowe kalkulacje.

1. Rejestracja pojazdu nowego lub używanego, który wcześniej był zarejestrowany na terenie Polski:

 • opłata za dowód rejestracyjny - 54 zł,
 • nalepka kontrolna - 18,50 zł,
 • tablice rejestracyjne - 80 zł,
 • nalepka legalizacyjna - 12,50 zł,
 • pozwolenie czasowe - 13,50 zł,
 • opłata ewidencyjna - łącznie 2 zł,
 • tablice rejestracyjne indywidualne - 1000 zł.

Łatwo policzyć, że rejestracja pojazdu nowego lub używanego (niesprowadzonego z zagranicy) to koszt w wysokości 180,50 zł. Jeżeli zdecydujemy się wyrobić indywidualne tablice rejestracyjne, to musimy się liczyć z  kosztem większym o około 920 zł.

Inny koszt dodatkowy może wiązać się z wyrobieniem karty pojazdu - jeśli jej nie mamy, zapłacimy 75,50 zł (dotyczy to aut zarejestrowanych w Polsce od 1 lipca 1999 roku).

2. Rejestracja pojazdu, który przed zakupem był już zarejestrowany w naszym powiecie (to najprawdopodobniej najwygodniejsza sytuacja, ponieważ koszty są najniższe i nie musimy martwić się zmianą tablic rejestracyjnych):

 • pozwolenie czasowe - 13,50 zł,
 • dowód rejestracyjny - 54 zł,
 • opłata ewidencyjna - 1 zł,
 • nalepka legalizacyjna - 12,50 zł.

Łącznie koszt rejestracji pojazdu w ten sposób wyniesie 81 zł.

3. Rejestracja pojazdu z zagranicy (Unia Europejska):

W przypadku rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy musimy przygotować się na wyższe koszty, a prezentują się one następująco:

 • karta pojazdu - 75 zł,
 • pozwolenie czasowe - 13,50 zł,
 • tablice rejestracyjne - 80 zł (lub 1000 zł, gdy decydujemy się na tablice indywidualne),
 • dowód rejestracyjny - 54 zł,
 • znaki legalizacyjne i nalepka kontrolna - 31 zł,
 • opłata ewidencyjna - łącznie 2,5 zł.

Co istotne, w powyższą kwotę nie jest wliczona akcyza, ewentualne tłumaczenia czy koszt badania technicznego. Rejestracja pojazdu sprowadzonego zza granicy może kosztować zatem jeszcze więcej.

Należy przy tym pamiętać, że wyżej wymienione opłaty powinny być uregulowane przed złożeniem dokumentów. Można zapłacić w kasie urzędu lub przelewem bankowym na konto urzędu, w którym rejestrujemy pojazd. W przypadku przelewu niezbędne jest jednak wydrukowanie potwierdzenia jego wykonania.

Rejestracja pojazdu - termin, ile trwa?

Należy pamiętać, że na zarejestrowanie zakupionego pojazdu właściciel ma 30 dni (dotyczy aut zakupionych na terenie Unii Europejskiej). Wynika to z ustawy prawo o ruchu drogowym. Jeszcze do niedawna nie obowiązywały kary za niedotrzymanie terminów. W wyniku zmiany przepisów, od stycznia 2021 roku kara za niedotrzymanie terminu może wynieść od 200 zł do 1000 zł.

Rejestracja pojazdu składa się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest tzw. rejestracja czasowa, tj. na 30 dni, dokonywana podczas pierwszej wizyty w wydziale komunikacji. Po rejestracji czasowej właściciel pojazdu otrzymuje:

 • pozwolenie czasowe (inaczej nazywane tzw. miękkim dowodem),
 • tablice rejestracyjne wraz z nalepką kontrolną.

Drugi etap to rejestracja na stałe. W ciągu 30 dni nastąpi weryfikacja informacji na temat pojazdu, a także zostanie przygotowany właściwy dowód rejestracyjny. Jeżeli tak się nie stanie, właściciel musi zgłosić się do urzędu w celu przedłużenia rejestracji czasowej o kolejne 14 dni.

Jeśli zaś dowód rejestracyjny został wyrobiony (czeka się na niego maksymalnie 7 dni od momentu, gdy urząd wyśle zamówienie na wyprodukowanie), a właściciel pojazdu go nie odbierze, po upływie 30 dni od otrzymania pozwolenia czasowego, pojazd straci prawo do udziału w ruchu drogowym - nie może poruszać się po drogach publicznych. W takiej sytuacji zatrzymanie przez policję grozi odholowaniem pojazdu na policyjny parking.

Warto również dodać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możesz spotkać się z odmową rejestracji pojazdu. Stanie się tak, jeżeli nie złożysz wszystkich wymaganych dokumentów. Od decyzji odmownej przysługuje jednak prawo odwołania się do samorządowego kolegium odwoławczego.

Kto może zarejestrować pojazd?

Jeśli pojazd jest własnością kilku osób, każda z nich musi stawić się w urzędzie. Właściciel pojazdu, który nie może udać się do urzędu, powinien wyznaczyć pełnomocnika. Warto pamiętać o tym, że pełnomocnictwa udziela się na piśmie, należy to zrobić także podczas rejestracji pojazdu na firmę, jeżeli do urzędu przychodzi osoba zarządzająca flotą pojazdów. Udzielnie pełnomocnictwa członkom najbliższej rodziny (w I linii pokrewieństwa) jest darmowe. W przypadku, gdy dotyczy ono innych osób, wymagane jest wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Dane, które muszą znaleźć się w upoważnieniu, to m.in.:

 • data i miejsce sporządzenia dokumentu,
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer dowodu osobistego, pesel pełnomocnika,
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer dowodu osobistego, pesel właściciela pojazdu,
 • zakres pełnomocnictwa, tj. czynności związane z rejestracją samochodu konkretnej marki, sprecyzowanego modelu wraz z numerem nadwozia,
 • podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa

Opłata za upoważnienie powinna zostać uiszczona przelewem na rachunek urzędu lub bezpośrednio w wydziale komunikacji, w przeznaczonej do tego kasie.

Rejestracja samochodu online - krok po kroku

Niektóre urzędy umożliwiają rejestrację pojazdu przez internet. Wniosek wraz ze skanami wszystkich niezbędnych do rejestracji pojazdu dokumentów należy przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) do odpowiedniego urzędu. By potwierdzić swoją tożsamość, osoba rejestrująca pojazd musi posiadać profil zaufany. Można go założyć bezpłatnie na stronie www.pz.gov.pl. Przed rejestracją należy także dokonać niezbędnych  opłat, najlepiej w formie przelewu na konto bankowe urzędu, w którym będzie zarejestrowany pojazd.

Rejestracja samochodu 2021 w związku z pandemią

W obliczu pandemii koronawirusa wielu kierowców jest przekonanych, że termin na rejestrację pojazdu został wydłużony. W marcu 2020 faktycznie przedłużono czas na rejestrację auta z 30 na 180 dni. Jednak od 1 stycznia 2021 termin na rejestrację pojazdu ponownie wynosi 30 dni.

Co przy tym istotne, okres 180 dni dotyczy wszystkich, którzy kupili lub sprowadzili pojazd przed 31 grudnia 2020 roku. Jeśli zatem data zakupu była określona na 30 grudnia 2020 roku, pojazd można zarejestrować niemalże do końca czerwca 2021 roku.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę