Przerejestrowanie samochodu a ubezpieczenie OC – czy pozostaje ważne?

Jeśli kupiłeś pojazd lub otrzymałeś go w ramach darowizny, to wymaga on przerejestrowania. Chociaż nie zawsze konieczna jest wymiana tablic rejestracyjnych, to obowiązkowo należy zmienić dane w dowodzie rejestracyjnym, a to nie jedyne obowiązki. Co z ubezpieczeniem? Czy OC przechodzi na kupującego? Czy jazda na OC poprzedniego właściciela jest dopuszczalna?

Podpisanie umowy - przerejestrowanie samochodu

Przerejestrowanie samochodu a OC

Zanim udasz się do wydziału komunikacji, powinieneś wiedzieć, jak wygląda kwestia ubezpieczenia pojazdu. Dlaczego? Sprzedający ma 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży samochodu czy umowy darowizny, na powiadomienie ubezpieczyciela o przeniesieniu prawa własności do pojazdu. Przede wszystkim kupujesz auto z OC i nie jest to kwestia ustaleń między tobą a sprzedającym. Zbywca ma obowiązek przekazania kupującemu ubezpieczenia. Najlepiej, żebyś kupił samochód z ważnym OC, ale nawet jeśli sprzedający nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, to nie oznacza, że powinieneś zrezygnować z takiego pojazdu. Dlaczego? Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć karę tylko na sprzedającego – ty nie odpowiadasz za niedopełnienie przez niego obowiązków. Jeśli zaś kupisz auto z ważnym OC, to nie musisz podpisywać żadnej dodatkowej umowy ubezpieczenia. Zatem jeżeli kupiłeś auto z OC, to z ochrony ubezpieczeniowej możesz korzystać do końca obowiązywania umowy, ale w tym przypadku nie zadziała zasada automatycznego przedłużenia polisy. Ubezpieczenie automatycznie wygaśnie, a ty musisz wcześniej zawrzeć umowę z zakładem ubezpieczeń tak, żeby nie dopuścić do przerwy w OC.

Inną możliwością jest wypowiedzenie umowy towarzystwu ubezpieczeniowemu, z którym zawarł sprzedający. Kiedyś przepisy dawały na to 30 dni, ale obecnie możesz to zrobić w dowolnym dniu przed zakończeniem umowy. Jeśli złożysz pisemne wypowiedzenie, to sprzedający otrzyma zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.

Czy istnieją podstawy do tego, żeby wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, nawet jeśli sprzedający uregulował składkę za cały rok? Pamiętaj, że towarzystwo ubezpieczeniowe może dokonać rekalkulacji składki, chociaż nie ma pewności, że tak będzie. Możesz otrzymać informację od zakładu ubezpieczeń o rekalkulacji po miesiącu, ale równie dobrze po kilku miesiącach. Jeśli uznasz wtedy, że nie opłaca ci się współpraca z tym zakładem ubezpieczeń, to wypowiedzenie będzie się wiązało z koniecznością uregulowania składki za wykorzystany okres ochrony, zgodnie z rekalkulacją. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest zwrócenie się do zakładu ubezpieczeń z prośbą o rekalkulację natychmiast po zawarciu umowy sprzedaży czy darowizny. Jeśli stwierdzisz, że nie opłaca ci się korzystanie z ochrony na zaproponowanych warunkach, to zawrzesz umowę z innym towarzystwem ubezpieczeniowym.

W przypadku gdy przerejestrowanie pojazdu wynika z dodania współwłaściciela, to wówczas również musisz powiadomić zakład ubezpieczeń i prawdopodobnie zmieni się także wysokość składki na OC. To, czy będzie ona wyższa, czy niższa zależy już tego, jaki jest przebieg historii ubezpieczenia nowego posiadacza. Jeśli to młody kierowca, który nigdy nie ubezpieczał pojazdu, to prawdopodobnie cena polisy wzrośnie.

Przerejestrowanie samochodu

Wizyta w wydziale komunikacji, pod który podlega strona umowy, jest obowiązkiem kupującego i sprzedającego. Obaj mają 30 dni na wywiązanie się z tej powinności. Co istotne, przed 2020 rokiem nie obowiązywały kary za przekroczenie tego terminu. Natomiast od 1 stycznia spóźnialscy muszą się liczyć z karą do 1000 zł, której wysokość zależy od oceny urzędnika. Jeśli nie jest to pierwszy taki występek posiadacza pojazdu albo od terminu dopełnienia obowiązku minęło wiele czasu, to możliwe, że zostanie na niego nałożony nawet maksymalny wymiar kary. Jako kupujący, żeby zarejestrować pojazd, musisz udać się do wydziału komunikacji wraz z wymaganymi dokumentami:

  • Wypełnionym wnioskiem o rejestrację pojazdu – formularz możesz pobrać ze strony wydziału komunikacji albo wypełnić na miejscu.

  • Dowodem rejestracyjnym z aktualnym przeglądem technicznym.

  • Umową sprzedaży, umową darowizny, fakturą VAT lub innym dokumentem potwierdzającym własność.

  • Dotychczasowymi tablicami rejestracyjnymi.

  • Kartą pojazdu – jeśli ją wydano.

  • Potwierdzeniem uiszczenia wszystkich opłat.

Ile zapłacisz za rejestrację pojazdu? Poniesiesz następujące koszty:

  • 85 zł – dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych i nalepka kontrolna na szybę pojazdu,

  • 13,5 zł – pozwolenie czasowe,

  • 80 zł – samochodowe tablice rejestracyjne, 40 zł – motocyklowe, 30 zł – motorowerowe, a 1000 zł – indywidualne.

Jak wspomnieliśmy, istnieje możliwość, abyś nie ponosił kosztu zmiany tablic rejestracyjnych. Mogą one zostać takie same, jeśli pojazd jest zarejestrowany w tym samym starostwie lub urzędzie miasta, w którym chcesz go zarejestrować na siebie. Osobno zapłacisz 50 gr opłaty ewidencyjnej za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu i nalepki kontrolnej.

 

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować

Złomowanie samochodu – jak pozbyć się auta?

Kiedy samochód nie nadaje się do użytku, właściciel zwykle decyduje się na złomowanie pojazdu, aby móc go wyrejestrować i uniknąć kosztów związanych z utrzymaniem. Wiele osób zastanawia się, ile kosztuje kasacja auta i gdzie najlepiej to zrobić? Jakie dokumenty są niezbędne podczas złomowania pojazdów?

Czytaj dalej

Czasowe wyrejestrowanie pojazdu – kiedy jest możliwe?

Posiadasz pojazd, ale na kilka miesięcy wyjeżdżasz za granicę i wtedy nie będziesz z niego korzystać. Auto w tym czasie nie będzie również użytkowane przez innych kierowców. Czy w takim przypadku możesz czasowo wycofać pojazd z ruchu, żeby nie płacić za ten okres obowiązkowego OC? Czy prawo dopuszcza zawieszenie ubezpieczenia OC?

Czytaj dalej

Upoważnienie do rejestracji pojazdu – jak napisać pełnomocnictwo?

Po zakupie pojazdu masz 30 dni na jego zarejestrowanie w wydziale komunikacji, pod który podlegasz. Obecnie niedotrzymanie tego terminu wiąże się z karą w wysokości nawet do 1000 zł. Co jeśli z pewnych powodów nie jesteś w stanie dopełnić tego obowiązku? W takim przypadku wystarczy, że napiszesz upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego i rejestracji dokona inna osoba. Co musisz ze sobą zabrać? Czy wiąże się to z jakimikolwiek kosztami?

Czytaj dalej
Para podpisuje umowę zakupu samochodu

Sprzedaż samochodu a ubezpieczenie OC

Zawarcie umowy sprzedaży auta wiąże się z koniecznością dopełnienia kilku formalności zarówno przez sprzedającego, jak i kupującego. Musisz pamiętać o tym, jakie dane i zapisy powinny znaleźć się w treści umowy, a także wiedzieć, kogo należy powiadomić o przeniesieniu praw własności do pojazdu. Czy sprzedaż auta wiąże się z koniecznością zapłaty podatku?

Czytaj dalej

Sprawdzanie OC – w jaki sposób sprawdzić ważność polisy?

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego powinien zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. W praktyce jednak nie wszyscy dopełniają tego obowiązku. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny szacuje, że po polskich drogach jeździć może nawet od 80 do 100 tysięcy nieubezpieczonych pojazdów. Jak możesz sprawdzić, czy kierowca, który spowodował szkodę w Twoim pojeździe ma ważne OC?

Czytaj dalej

Brak ważnego OC to poważne konsekwencje dla kierowcy

Posiadanie aktualnej polisy OC jest obowiązkowe dla każdego właściciela zarejestrowanego pojazdu. Ubezpieczenie to należy posiadać niezależnie od tego czy samochód jest w ciągłej eksploatacji, czy stoi nieużywany. Brak OC jest podstawą do nałożenia kar finansowych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jeszcze bardziej dotkliwa jest jednak konieczność pokrycia kosztów wyrządzonej szkody poszkodowanemu.

Czytaj dalej

Sprzedaż samochodu a ubezpieczenie OC

W związku ze sprzedażą samochodu nowemu nabywcy należy przekazać ważną polisę OC. W takim przypadku obowiązkiem sprzedającego jest poinformowanie towarzystwa ubezpieczeniowego o dokonaniu transakcji. Należy to zrobić w formie pisemnej oraz dostarczyć komplet wymaganych dokumentów.

Czytaj dalej

Jakie konsekwencje niesie brak ważnego OC?

Polisa OC jest jedyną obowiązkową w Polsce formą ubezpieczenia komunikacyjnego. Jej brak pociąga za sobą wysokie kary finansowe. Ich wysokość ustalana jest corocznie przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Dodatkowo brak ważnego ubezpieczenia OC w przypadku spowodowania kolizji lub wypadku drogowego wiąże się z koniecznością pokrycia szkód z własnej kieszeni.

Czytaj dalej

Najważniejsze informacje dotyczące OC

Polisa ubezpieczeniowa OC jest formą zabezpieczenia finansowego kierowcy, w przypadku, gdy wyrządzi on szkodę. Dotyczy to zarówno szkód osobowych, jak i materialnych. Warto pamiętać również o tym, że towarzystwa ubezpieczeniowe nie zawsze mają obowiązek pokrywania wyrządzonych szkód.

Czytaj dalej