UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Jazda bez ważnego OC - kary i konsekwencje braku OC pojazdu. Ile kosztuje brak OC w 2023 roku?

Posiadanie aktualnej polisy OC jest obowiązkowe dla każdego właściciela zarejestrowanego pojazdu, na mocy przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ubezpieczenie to należy posiadać niezależnie od tego, czy samochód jest w ciągłej eksploatacji, czy stoi nieużywany. Brak OC jest podstawą do nałożenia kar finansowych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jeszcze bardziej dotkliwa jest jednak konieczność pokrycia kosztów szkody wyrządzonej poszkodowanemu z własnych środków. Brak opłaconego ubezpieczenia OC wykryty podczas kontroli drogowej spowoduje, że policja nałoży na Ciebie wysoki mandat, odholuje pojazd na parking policyjny, a także poinformuje UFG o braku polisy.

kobieta za kierownicą

Oczywiście zdarzają się wyjątki, kiedy nie musisz mieć polisy OC. Ma to miejsce, jeśli pojazd zostanie zezłomowany bądź auto jest zabytkowe. Jednak poruszanie się po drogach nawet zabytkowym samochodem wymaga ważnego ubezpieczenia OC.

Jeżeli auto jest w stanie, który nie pozwala nawet na sprzedaż, zawsze można je zezłomować, a następnie wyrejestrować. W tym celu należy złożyć w urzędzie komunikacji wniosek o wyrejestrowanie samochodu, zaświadczenie o przekazaniu go do kasacji, dowód i tablice rejestracyjne, a także potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Natomiast jeśli auto spełnia określone warunki, można je wpisać na listę ewidencji zabytków. Aby się tam znaleźć, samochód musi mieć co najmniej 25 lat i większość oryginalnych części. Żółte tablice zwalniają właściciela pojazdu z obowiązku posiadania ubezpieczenia OC w zwykłym wymiarze – wystarczy czasowa polisa kupowana wtedy, gdy kierujący chce wyjechać autem na drogę.

Polisa OC zabezpiecza interesy kierowcy, ponieważ stanowi ochronę przed finansowymi konsekwencjami szkód spowodowanych danym pojazdem. Brak polisy automatycznie oznacza karę w wysokości zależnej od aktualnej kwoty wynagrodzenia minimalnego. 

CO GROZI ZA BRAK OC? MANDAT CZY KARA Z UFG?

Kierowca, który jeździ autem bez ważnej polisy OC pojazdu, może być ukarany. Pierwszy etap zazwyczaj zaczyna się od kontroli ruchu drogowego, w wyniku której policja weryfikuje na podstawie numeru rejestracyjnego, czy polisa OC jest ważna, w bazie CEPIK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Od 1.10.2018 nie trzeba już okazywać do kontroli policyjnej ani dowodu rejestracyjnego, ani dokumentu potwierdzającego ważność polisy OC. W związku z tym zniknęły mandaty za brak w aucie druku potwierdzenia OC, co nie zwalnia z obowiązku zachowania ciągłości ważności ubezpieczenia. Nadal zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych każdy pojazd musi mieć ważną polisę OC. Jeśli w wyniku weryfikacji w CEPiK policja otrzyma informacje, że pojazd nie ma ważnej polisy OC, kolejnym etapem jest poinformowanie o tym Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Instytucja ta nałoży na kierowcę dotkliwą karę.

Niezależnie od informacji napływających z Policji, UFG przeprowadza kontrolę obowiązku zawarcia umów ubezpieczenia OC korzystając m.in. z bazy danych zasilanej przez zakłady ubezpieczeń. Jeśli nie masz zachowanej ciągłości okresu ubezpieczenia OC, możesz otrzymać wezwanie do zapłaty kary za przerwę w ubezpieczeniu, nawet jeśli nie miałeś kontroli policyjnej.

Wysokość kary za brak OC komunikacyjnego zależy od:

 • rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie dopełnił obowiązku ubezpieczenia:
  • samochody osobowe –  kara wynosi równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:
  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
  • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej;
 • minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Kara za brak ubezpieczenia OC w 2023 roku

Ile wynosi kara za nieopłacenie OC w 2023 roku w przypadku samochodu osobowego? W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku UFG nakłada następujące:

 • zaległość do 3 dni - 20% opłaty karnej, tj. 1400 zł,
 • zaległość od 4 do 14 dni - 50 proc. opłaty karnej, tj. 3490 zł,
 • zaległość powyżej 14 dni – 100 proc. opłaty karnej, tj.  6980 zł.

Co więcej, UFG za brak OC od 1 lipca 2023 roku będzie nakładał jeszcze większą karę.  Ponownie wzrośnie w Polsce wysokość wynagrodzenia minimalnego - wyniesie ono 3600 zł. Będzie to oznaczało, że kara za spóźnienie się z płatnością za OC lub za niezapłacone OC wyniesie wówczas:

 • zaległość do 3 dni - 20% opłaty karnej, tj. 1440 zł,
 • zaległość od 4 do 14 dni - 50 proc. opłaty karnej, tj. 3600 zł,
 • zaległość powyżej 14 dni – 100 proc. opłaty karnej, tj.  7200 zł.

Jak widać, maksymalna kara za brak OC wzrośnie. Jazda bez ważnego OC będzie jeszcze bardziej kosztowna.

KOLIZJA LUB WYPADEK NAJGORSZYM MOŻLIWYM SCENARIUSZEM PRZY BRAKU WAŻNEGO OC

Największe konsekwencje dla kierowcy bez ubezpieczenia OC wiążą się ze spowodowaniem przez niego kolizji lub wypadku. W takiej sytuacji będzie musiał z własnej kieszeni w całości zwrócić kwotę odszkodowania wypłaconego przez UFG . Rolą tej instytucji jest zapewnienie odszkodowania poszkodowanemu, gdy sprawca zdarzenia nie posiadał ważnej polisy OC. Sumy związane ze szkodami majątkowymi sięgają często kilkudziesięciu tysięcy złotych, a ze szkodami osobistymi mogą wynosić nawet setki tysięcy złotych. Według danych UFG dynamicznie rośnie wartość odszkodowań przekraczających 50.000 zł, choć spotykane są sumy nawet 700.000 zł. Kwoty te są nieporównywalnie wyższe niż koszt ubezpieczenia OC, dlatego nie warto ryzykować. 

Jeśli zostanie nałożona kara, warto ją szybko zapłacić. Trzeba też wykupić obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu i opłacić choć pierwszą ratę składki OC w terminie wskazanym w nowej umowie. 

ZA BRAK WAŻNEJ POLISY OC ODPOWIEDZIALNY ZARÓWNO WŁAŚCICIEL POJAZDU, JAK I KIEROWCA 

Często zdarzają się sytuacje, że sprawca zdarzenia nie jest właścicielem pojazdu. WówczasUFG zażąda spłaty należności odsprawcy, jednaknawłaściciela również nałoży karę ztytułu braku obowiązkowego ubezpieczenia OC. Nie można uniknąć kary za brak OC.  Jeśli dłużnik ma trudną sytuację materialną lubżyciową ijest wstanie to udowodnić,UFG może rozłożyć spłatę roszczenia naraty.

Z jeszcze większymi kłopotami właściciel powinien liczyć się, gdy nie odpowie nawezwanie wciągu 30 dni albonie opłaci należności wterminie. Wówczas UFG skieruje sprawę dosądu. W takiej sytuacji kara nie ograniczy się dospłaty należności wobec UFG, lecz obejmie również zapłatę karnych odsetek ikosztów postępowania sądowego. Utrzymanie ciągłości OC zawsze leży w gestii właściciela lub właścicieli auta.


Pamiętajmy - ubezpieczenie OC zabezpiecza nas przed skutkami finansowymi ewentualnych szkód, które spowodujemy. Powinniśmy posiadać je niezależnie od tego, czy regularnie używamy samochodu, czy stoi on nieużywany. Nie warto ryzykować!

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 14 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 10 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej uniqa.pl, ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz prototypowania udogodnień UX/UI dla Klientów od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
Jazda ubezpieczonym autem

Ubezpieczenia obowiązkowe – jakie są ich rodzaje?

Korzystając z ubezpieczenia, chcesz przede wszystkim zabezpieczyć się przed finansową odpowiedzialnością w przypadku wystąpienia pewnych ryzyk, które wymienione są w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Posiadając polisę, możesz otrzymać odszkodowanie w przypadku takich zdarzeń. Niektóre ubezpieczenia są obowiązkowe i niekorzystanie z nich może się wiązać z nałożeniem kar. Z których musisz skorzystać?

Czytaj dalej
Praca w samochodzie

Ubezpieczenie samochodu w leasingu – jak to zrobić?

Do najpopularniejszych form zewnętrznego finansowania zakupu pojazdów należy kredyt samochodowy i leasing. Wśród firm szczególnym zainteresowaniem cieszy się druga z wymienionych możliwości. Co to jest leasing samochodowy? Na czym polega taka forma finansowania? Czy auto z leasingu staje się twoją własnością? Kto odpowiada za ubezpieczenie pojazdu?

Czytaj dalej
Podpisanie umowy - przerejestrowanie samochodu

Przerejestrowanie samochodu a ubezpieczenie OC – czy pozostaje ważne? Czy zmiana tablic rejestracyjnych jest konieczna?

Jeśli kupiłeś pojazd lub otrzymałeś go w ramach darowizny, to wymaga on przerejestrowania. Chociaż od 2022 roku nie jest konieczna wymiana tablic, to obowiązkowo należy zmienić dane w dowodzie rejestracyjnym, a to nie jedyne powinności. Co z ubezpieczeniem? Czy OC z dotychczasowego właściciela przechodzi na kupującego? Czy można korzystać z ubezpieczenia poprzedniego właściciela?

Czytaj dalej
Ochrona samochodu

Zgubiona karta pojazdu – co zrobić w przypadku jej utraty?

Karta pojazdu jest jednym z podstawowych dokumentów, jakie wydawane są dla danego pojazdu. Posiadają ją wszystkie auta, które zostały zarejestrowane w Polsce po 1 lipca 1999 roku. Czy karta pojazdu jest potrzebna do rejestracji? Co znajduje się w tym dokumencie? Do czego jest potrzebny? Jak wyrobić kartę pojazdu?

Czytaj dalej
uszkodzone auto

Jakie konsekwencje niesie brak ważnego OC?

Polisa OC jest jedyną obowiązkową w Polsce formą ubezpieczenia komunikacyjnego. Jej brak pociąga za sobą wysokie kary finansowe. Ich wysokość ustalana jest corocznie przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Dodatkowo brak ważnego ubezpieczenia OC w przypadku spowodowania kolizji lub wypadku drogowego wiąże się z koniecznością pokrycia szkód z własnej kieszeni.

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę