Upoważnienie do rejestracji pojazdu – jak napisać pełnomocnictwo?

Po zakupie pojazdu masz 30 dni na jego zarejestrowanie w wydziale komunikacji, pod który podlegasz. Obecnie niedotrzymanie tego terminu wiąże się z karą w wysokości nawet do 1000 zł. Co jeśli z pewnych powodów nie jesteś w stanie dopełnić tego obowiązku? W takim przypadku wystarczy, że napiszesz upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego i rejestracji dokona inna osoba. Co musisz ze sobą zabrać? Czy wiąże się to z jakimikolwiek kosztami?

Leżący na biurku dokument upoważnienia

Upoważnienie do rejestracji samochodu

Prawo nie nakłada na ciebie obowiązku osobistej rejestracji pojazdu. Może dokonać tego za ciebie pełnomocnik, o ile tylko napiszesz odpowiednie upoważnienie do wydziału komunikacji. W przypadku jednego właściciela samochodu najczęściej nie ma większych problemów z dopełnieniem tego obowiązku osobiście w czasie 30 dni. Kłopot pojawia się wtedy, gdy auto ma kilku współwłaścicieli, ponieważ wszyscy oni powinni być obecni przy rejestracji samochodu. Właśnie w takich przypadkach szczególnie przydaje się pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu. Obowiązków za kilku współwłaścicieli może dopełnić jeden z nich.

Upoważnienie do rejestracji pojazdu – ile to kosztuje?

Jeśli pełnomocnictwa udzielasz najbliższym członkom rodziny – mężowi, żonie, ojcu, matce, córce, synowi, bratu lub siostrze – wówczas upoważnienie do zarejestrowania pojazdu nie wiąże się z żadnymi opłatami skarbowymi. Jeśli jednak dotyczy ono innej osoby, to pojawiają się już koszty:

 • zwykłe pełnomocnictwo – 17 zł,
 • pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem – 22 zł.

Wpłaty możesz dokonać na rachunek urzędu. Pamiętaj, że upoważnienie musi mieć formę pisemną. Nie musisz korzystać ze wzoru, który najczęściej znajdziesz na stronie wydziału komunikacji. Najważniejsze, żeby w treści pisma znalazły się wszystkie niezbędne informacje.

Jak napisać upoważnienie do wydziału komunikacji?

Jak już wiesz, możesz użyć gotowego wzoru, który znajdziesz w Internecie albo samodzielnie napisać pełnomocnictwo. Pamiętaj, żeby w jego treści znalazły się następujące informacje:

 • miejscowość i data,
 • tytuł pełnomocnictwa,
 • dane twoje i osoby upoważnianej – imię i nazwisko, adres, numer PESEL, stopień pokrewieństwa,
 • informacja, do jakich czynności związanych z pojazdem upoważniasz wskazaną osobę,
 • wskazanie auta, którego dotyczą czynności,
 • twój podpis.

Możesz upoważnić kogoś do:

 • rejestracji pojazdu,
 • odbioru stałego dowodu rejestracyjnego,
 • wymiany dowodu,
 • wyrejestrowania auta,
 • innych czynności, które musisz konkretnie wskazać w upoważnieniu.

Rejestracja pojazdu – co trzeba zabrać?

To, jakie dokumenty musisz mieć ze sobą w urzędzie, żeby zarejestrować auto, zależy od tego, czy auto jest nowe oraz czy sprowadziłeś je z zagranicy czy też kupiłeś w Polsce. W przypadku używanego pojazdu zarejestrowanego w Polsce musisz złożyć:

 • wniosek o rejestrację pojazdu – powinien on być dostępny na stronie wydziału komunikacji, ewentualnie możesz skorzystać ze wzoru dostępnego w urzędzie,
 • dokument potwierdzający nabycie pojazdu – np. umowę kupna/sprzedaż lub fakturę VAT,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne,
 • potwierdzenie wszystkich opłat,
 • kartę pojazdu – o ile była wydana,
 • dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym.

Podczas pierwszej wizyty pojazd zostanie zarejestrowany czasowo na 30 dni. Najczęściej czasowa rejestracja następuje od razu na miejscu. W ciągu tych 30 dni urzędnik zarejestruje pojazd na stałe – wtedy będziesz mógł odebrać dokumenty.

Nie zapominaj o ubezpieczeniu OC. Możesz korzystać z wykupionej przez sprzedającego ochrony ubezpieczeniowej do końca trwania umowy. Jeśli z pewnych powodów sprzedający nie miał OC, to nie możesz doprowadzić do takiej sytuacji, że auto, będąc twoją własnością, choćby przez jeden dzień nie będzie ubezpieczone. Ten jeden dzień wystarczy już do tego, żeby Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nałożył na ciebie karę za przerwę w ochronie ubezpieczeniowej.

Jak napisać upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego?

Po dokonaniu rejestracji należy zgłosić się do urzędu po odbiór stałego dowodu rejestracyjnego. Chcesz, żeby ktoś zrobił to za ciebie? W tym przypadku potrzebne jest pełnomocnictwo do odbioru dowodu rejestracyjnego. Nie oznacza to jednak, że musisz przygotowywać kolejny dokument. Jak wspomnieliśmy, na upoważnieniu do rejestracji może się również znaleźć pełnomocnictwo odbioru dowodu rejestracyjnego. Czyli możesz upoważnić daną osobę do obu tych czynności na jednym dokumencie. Kiedy będziesz już wiedzieć, że dowód jest gotowy do odbioru, to wystarczy, że pełnomocnik uda się do urzędu. Status swojego wniosku możesz sprawdzić przez Internet. Do odbioru dowodu rejestracyjnego poza pełnomocnictwem upoważniony musi zabrać:

 • pozwolenie czasowe,
 • potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC lub opłacenia składki,
 • dokument tożsamości.

Na tej podstawie dowód rejestracyjny zostanie wydany pełnomocnikowi, który powinien ci przekazać ten dokument. Jak widzisz, formalności tych możesz dopełnić bez osobistego stawienia się na miejscu w urzędzie.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować

Czasowe wyrejestrowanie pojazdu – kiedy jest możliwe?

Posiadasz pojazd, ale na kilka miesięcy wyjeżdżasz za granicę i wtedy nie będziesz z niego korzystać. Auto w tym czasie nie będzie również użytkowane przez innych kierowców. Czy w takim przypadku możesz czasowo wycofać pojazd z ruchu, żeby nie płacić za ten okres obowiązkowego OC? Czy prawo dopuszcza zawieszenie ubezpieczenia OC?

Czytaj dalej
Podpisanie umowy - przerejestrowanie samochodu

Przerejestrowanie samochodu a ubezpieczenie OC – czy pozostaje ważne?

Jeśli kupiłeś pojazd lub otrzymałeś go w ramach darowizny, to wymaga on przerejestrowania. Chociaż nie zawsze konieczna jest wymiana tablic rejestracyjnych, to obowiązkowo należy zmienić dane w dowodzie rejestracyjnym, a to nie jedyne obowiązki. Co z ubezpieczeniem? Czy OC przechodzi na kupującego? Czy jazda na OC poprzedniego właściciela jest dopuszczalna?

Czytaj dalej
Podpisanie umowy zakupu samochodu

Współwłaściciel samochodu – jak go dopisać?

Właścicielem pojazdu może być nie tylko jedna osoba. Samochód może stanowić współwłasność. Wówczas prawa do auta ma np. kilka osób. Z jakimi obowiązkami wiąże się taka współwłasność? Czy jest to korzystne?

Czytaj dalej