Sprzedaż samochodu a ubezpieczenie OC

W związku ze sprzedażą samochodu nowemu nabywcy należy przekazać ważną polisę OC. W takim przypadku obowiązkiem sprzedającego jest poinformowanie towarzystwa ubezpieczeniowego o dokonaniu transakcji. Należy to zrobić w formie pisemnej oraz dostarczyć komplet wymaganych dokumentów.

sprzedający przekazuje kupującemu kluczyki do auta

Kupiłem samochód - co z OC?

Jednym z obowiązków sprzedającego samochód jest przekazanie nowemu właścicielowi dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC. Jednak to nie koniec formalności. O zbyciu pojazdu należy także poinformować towarzystwo, w którym mieliśmy zakupioną polisę OC.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na nabywcę auta przechodzą prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC, jaką zawarł poprzedni właściciel. Polisa ulegnie rozwiązaniu wraz z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nowy posiadacz pojazdu wypowie umowę wcześniej. To kupujący sam decyduje, czy będzie kontynuował polisę OC w tym samym towarzystwie, czy skorzysta z innej oferty. Sprzedający natomiast ma obowiązek poinformować ubezpieczyciela o sprzedaży auta objętego polisą OC.

Częstą przyczyną przerwy w OC jest wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej przekazanej nowemu właścicielowi przez sprzedającego. Pamiętaj, że ubezpieczenie samochodu po zakupie, tj. po przeniesieniu prawa własności, będzie dalej obowiązywać, ale wyłącznie do dnia zakończenia umowy. Jeśli chcesz kontynuować współpracę z tym samym towarzystwem ubezpieczeniowym, to złóż wniosek i zawrzyj nową umowę ubezpieczenia.

Pamiętaj również o tym, że po przeniesieniu prawa własności do pojazdu zakład ubezpieczeń może dokonać rekalkulacji składki. Dlaczego? Możliwe, że sprzedający pojazd był doświadczonym kierowcą, od lat jeździł bezszkodowo, a nabywcą jest młoda osoba, która kupiła swój pierwszy pojazd. W takim przypadku koszt ochrony ubezpieczeniowej dla nowego posiadacza może być zdecydowanie wyższy. Kiedy zakład ubezpieczeń dokona rekalkulacji? Może tego w ogóle nie zrobić, a może o tym zdecydować nawet po kilku miesiącach od otrzymania informacji o przeniesieniu prawa własności do pojazdu. Jeśli zatem korzystasz z polisy OC przekazanej przy sprzedaży samochodu, to zwróć się sam do towarzystwa ubezpieczeniowego o rekalkulację. Jeżeli okaże się, że propozycja nie będzie dla Ciebie satysfakcjonująca, to wówczas wypowiesz umowę, a pokryjesz jedynie koszt ewentualnej niedopłaty za wykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.

Pilnuj terminu

Termin, w jakim sprzedający powinien poinformować towarzystwo o sprzedaży pojazdu wynosi 14 dni od zbycia auta. Niedopilnowanie tego obowiązku powoduje, że dla ubezpieczyciela to sprzedający jest w dalszym ciągu właścicielem pojazdu i to on odpowiada za aktualną polisę OC. W umowie sprzedaży pojazdu warto dokładnie określić, kiedy nastąpiło przekazanie auta. Dlaczego? Jeśli nowy posiadacz w dniu przekazania pojazdu spowoduje wypadek i zbiegnie z miejsca zdarzenia, to możesz być jednym z podejrzanych o wyrządzenie szkody. Zapis w zawartej umowie będzie świadczył na Twoją korzyść.

Jakie dokumenty?

Przy zgłoszeniu sprzedaży auta, towarzystwo najczęściej prosi o takie dane jak: data zawarcia umowy, pełne dane zbywcy i nabywcy (w tym także ich numery PESEL), dane pojazdu oraz data sprzedaży. Najczęściej wszystkie te informacje są zawarte w umowie sprzedaży, więc ubezpieczycielom czasami wystarczy kopia tego dokumentu. Zgłoszenia można zazwyczaj wysłać na kilka sposobów: drogą mailową, faksem lub pocztą – na stronie internetowej ubezpieczyciela powinna znaleźć się stosowna informacja w tym zakresie.

Co ze zwrotem składki na OC?

Sprzedający nie może złożyć wypowiedzenia ubezpieczenia OC przy sprzedaży samochodu. Nie może on otrzymać zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej – musi obowiązkowo przekazać polisę nowemu posiadaczowi.

Poprzedni właściciel pojazdu może starać się o zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC. Jest to możliwe w przypadku, gdy nabywca pojazdu wypowie umowę OC. Warto przy tym zaznaczyć, że jeśli przed rozwiązaniem umowy przez nowego właściciela nastąpi szkoda, za którą towarzystwo będzie zobowiązane wypłacić odszkodowanie, sprzedającemu nie będzie przysługiwał zwrot składki OC. Nie ma znaczenia, że sprawcą szkody jest już nowy użytkownik samochodu. Jeśli natomiast w „okresie przejściowym” nie dojdzie do szkody, wówczas towarzystwo przekaże środki poprzedniemu właścicielowi auta przekazem pocztowym na adres zameldowania lub przelewem bankowym na wskazany numer konta.

Co jeszcze należy zrobić po podpisaniu umowy sprzedaży?

Poza koniecznością przekazania nowemu właścicielowi ubezpieczenia przy sprzedaży samochodu zbywca w ciągu 30 dni musi poinformować wydział komunikacji, w którym zarejestrowany był samochód o jego zbyciu. Natomiast nabywca musi ten pojazd zarejestrować we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania wydziale komunikacji. Również ma na to 30 dni. Kolejnym obowiązkiem kupującego jest złożenie deklaracji PCC-3 w urzędzie skarbowym i opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2 proc. od wartości pojazdu. Na złożenie deklaracji i opłacenie podatku ma on 14 dni.

FORMULARZ WYPOWIEDZENIA UMOWY OC ONLINEWYPOWIEDZ UMOWĘ OC
Te porady mogą Cię zainteresować

Zwrot składki OC – kiedy nam przysługuje?

Zawierając umowę motoryzacyjnego ubezpieczenia OC, decydujesz się na zapłatę ustalonej składki. Najczęściej korzystasz dzięki temu przez rok z obowiązkowej ochrony ubezpieczeniowej. W pewnych przypadkach możesz otrzymać zwrot części składki na OC. Kiedy będzie to możliwe? Jakie warunki musisz spełnić? Czy możesz zerwać umowę w czasie jej trwania i otrzymać zwrot składki?

Czytaj dalej

Czasowe wyrejestrowanie pojazdu - kiedy jest możliwe?

Posiadasz pojazd, ale na kilka miesięcy wyjeżdżasz za granicę i wtedy nie będziesz z niego korzystać. Auto w tym czasie nie będzie również użytkowane przez innych kierowców. Czy w takim przypadku możesz czasowo wycofać pojazd z ruchu, żeby nie płacić za ten okres obowiązkowego OC? Czy prawo dopuszcza zawieszenie ubezpieczenia OC?

Czytaj dalej
Podpisanie umowy - przerejestrowanie samochodu

Przerejestrowanie samochodu a ubezpieczenie OC – czy pozostaje ważne?

Jeśli kupiłeś pojazd lub otrzymałeś go w ramach darowizny, to wymaga on przerejestrowania. Chociaż nie zawsze konieczna jest wymiana tablic rejestracyjnych, to obowiązkowo należy zmienić dane w dowodzie rejestracyjnym, a to nie jedyne obowiązki. Co z ubezpieczeniem? Czy OC przechodzi na kupującego? Czy jazda na OC poprzedniego właściciela jest dopuszczalna?

Czytaj dalej
Para podpisuje umowę zakupu samochodu

Sprzedaż samochodu a ubezpieczenie OC

Zawarcie umowy sprzedaży auta wiąże się z koniecznością dopełnienia kilku formalności zarówno przez sprzedającego, jak i kupującego. Musisz pamiętać o tym, jakie dane i zapisy powinny znaleźć się w treści umowy, a także wiedzieć, kogo należy powiadomić o przeniesieniu praw własności do pojazdu. Czy sprzedaż auta wiąże się z koniecznością zapłaty podatku?

Czytaj dalej
Śmiejący się ludzie w samochodzie

Darowizna samochodu – jak jej dokonać?

Samochód może być przedmiotem darowizny, czyli nieodpłatnego przekazania pewnej rzeczy drugiej osobie, np. członkowi rodziny. Czy darowizna pojazdu wiąże się z koniecznością opłacenia podatku przez obdarowanego? Pomiędzy kim może być zawarta umowa darowizny samochodu i czy zachowanie formy pisemnej jest obowiązkowe?

Czytaj dalej

Parametry pojazdu a wysokość ubezpieczenia OC

Przy ustalaniu wysokości polisy OC bardzo ważną rolę odgrywają parametry pojazdu. Towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę przede wszystkim rok produkcji samochodu, miejsce zakupu auta, aktualny stan licznika oraz parametry techniczne, takie jak np. marka i model pojazdu.

Czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy OC – kiedy i jak to zrobić?

Umowę OC z towarzystwem ubezpieczeniowym można wypowiedzieć najpóźniej dzień przed końcem jej obowiązywania. Taki krok jest możliwy również przy podwójnym ubezpieczeniu, w przypadku zakupu nowego pojazdu oraz po wyrejestrowaniu go. Przy składaniu wypowiedzenia umowy najlepiej skorzystać z gotowych wzorów.

Czytaj dalej

Zakup nowego pojazdu a wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC można złożyć w przypadku zbliżającego się końca umowy oraz przy zakupie nowego samochodu. Tego typu dokument powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje, w tym, m.in.: dane pojazdu oraz nazwę i adres towarzystwa ubezpieczeniowego.

Czytaj dalej