UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Jak ubezpieczyć samochód przed wyjazdem za granicę?

Przed wyjazdem samochodem za granice warto zorientować się, jaki zakres terytorialny ma wykupione przez nas ubezpieczenie komunikacyjne. Polska polisa OC ważna jest na terenie wszystkich państw UE oraz kilku spoza struktur wspólnoty. Jednakże warto dodatkowo zabezpieczyć się przed awaryjnymi sytuacjami, wykupując ubezpieczenie assistance i autocasco.

Kobieta siedząca w otwartym bagażniku

Ważne, praktyczne informacje dla osób przebywających obecnie na terenie Ukrainy czytaj więcej

Osoby planujące wyjazd samochodem za granicę często zastanawiają się, czy posiadane przez nich ubezpieczenie będzie uznawane w innych krajach. Dlatego przed podróżą warto upewnić się, gdzie obowiązuje polskie OC oraz rozważyć zakup dodatkowych polis, które zapewnią nam pomoc w razie kłopotów za granicą. Przede wszystkim należy jednak zminimalizować ryzyko wystąpienia przykrych zdarzeń oraz właściwie przygotować się do wyjazdu.

Jak mawia stare przysłowie – „co kraj to obyczaj”. Podobnie jest z przepisami i regulacjami prawnymi. Na szczęście od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej, wiele przepisów zostało zunifikowanych, dzięki czemu na terenach różnych państw obowiązują te same reguły.

Gdzie obowiązuje polskie OC?

Polisa OC wystawiona przez polskiego ubezpieczyciela jest ważna na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz w kilku krajach spoza struktur, tj.:

 • Austria, Andora, Belgia, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

W przypadku wyjazdu do innych krajów Europy (i niektórych poza kontynentem) wymagany będzie tzw. Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczenia Komunikacyjnego, zwany inaczej Zieloną Kartą. Do krajów tych należą:

 • Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina.

Zielona Karta to międzynarodowy dokument, który potwierdza, że posiadamy ważne ubezpieczenie OC. Dzięki niemu nie musimy nabywać oddzielnej polisy na każdej przekraczanej granicy. „Tego typu dokument w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych jest wydawany bezpłatnie. Należy tylko wspomnieć ubezpieczycielowi, że planujemy podróż do kraju, gdzie taki dokument jest niezbędny” – mówi nasz ekspert ubezpieczeniowy. Ubezpieczenie Zielona Karta UNIQA jest wydawane w standardzie do każdego pakietu OC oraz OC+AC. Ubezpieczenie to chroni nas przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas podróży samochodem. W krajach, w których taki dokument nie obowiązuje, powinniśmy zakupić tzw. ubezpieczenie graniczne. Możemy to zrobić w momencie przekraczania granicy.

Bardzo istotne jest, aby przed wyjazdem za granicę sprawdzić ważność naszych polis – w szczególności OC (oraz Zielonej Karty). Jeśli nie opłacimy ubezpieczenia w terminie, będziemy narażeni na nałożenie kar przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a w najgorszym wypadku będziemy musieli pokryć wyrządzone przez siebie szkody z własnej kieszeni. Niestety, wysokość odszkodowań, zwłaszcza za granicą, może być bardzo wysoka.

Autocasco – ubezpieczenie od uszkodzenia lub kradzieży pojazdu

Ubezpieczenia autocasco (AC) nie jest obowiązkowe, może natomiast być nieocenione podczas zagranicznej podróży. AC różni się od OC przede wszystkim tym, że pokrywa koszty naprawy samochodu nawet w sytuacji, gdy do kolizji lub wypadku dojdzie z naszej winy czy też w przypadku zdarzeń od nas zupełnie niezależnych. W zależności od wybranego wariantu, chroni nas zarówno przed drobnymi szkodami (np. stłuczki, uszkodzeniu pojazdu wskutek wandalizmu), jak i większymi, obejmującymi całą wartość samochodu (np. pożar, kradzież pojazdu).

Sprawdź, czy Twoje Autocasco ma w swoim zakresie ochronę od kradzieży. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ochronę od kradzieży pojazdu jako dodatkową opcję do AC. Mając jednak w planach wyjazdy zagraniczne, warto rozważyć możliwie najszerszy wariant ubezpieczenia. Wbrew pozorom i obiegowym opiniom, ryzyko kradzieży w Polsce jest mniejsze niż w wielu innych krajach Europy, np. Francji, Włoszech czy nawet Szwecji!

Upewnij się, czy Autocasco chroni na terenie tylko Polski, czy obejmuje także ochroną zdarzenia poza jej granicami. Ochrona wyłącznie na terenie naszego kraju jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które wcześniej nie planowały zagranicznej podróży. Nie ma jednak możliwości wykupienia tej polisy tylko na czas podróży (czyli np. 2 tygodni) – jeśli zdecydujemy się na takie rozszerzenie, wtedy obowiązuje ono do końca okresu trwania ubezpieczenia.

W zależności od zakresu, ubezpieczenia AC Europa obejmuje różne kraje. Polisa zawarta w UNIQA na okoliczność uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu działa na terenie całej geograficznej Europy, natomiast ubezpieczenie od kradzieży nie działa na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Warto również pamiętać, że zakres ubezpieczenia autocasco w Polsce i za granicą jest identyczny, z jednym tylko wyjątkiem: klient będący za granicą może dokonać we własnym zakresie naprawy (bez uprzedniego kontaktu z UNIQA) do określonej w umowie ubezpieczenia wysokości i tylko wtedy, jeśli jest to konieczne do bezpiecznego kontynuowania podróży. Wówczas wystarczy, że po powrocie do kraju ubezpieczony przedstawi rachunki i faktury za dokonaną naprawę. Praktyka jednak wskazuje, że w sytuacji awaryjnej zawsze warto skontaktować się z ubezpieczycielem, gdyż przyspiesza to procedurę odzyskania odszkodowania.

Assistance – spokój podczas podróży

Ubezpieczenie Assistance jest z kolei bardzo wygodnym rozwiązaniem na wypadek wszelkich sytuacji awaryjnych, które spotkają nas w drodze – począwszy od pomocy mechanika w razie awarii lub wypadku, przez holowanie samochodu, wypożyczenie auta zastępczego, zapewnienie nieprzewidzianego noclegu czy opiekę medyczną i prawną. Rolą ubezpieczyciela jest po pierwsze zorganizowanie pomocy, a po drugie pokrycie jej kosztów.

Polisa ta jest szczególnie przydatna podczas zagranicznych wyjazdów, ponieważ w obcym państwie znacznie trudniej niż w Polsce jest zorganizować pomoc na własną rękę. Często nie znamy realiów, procedur i przepisów obowiązujących w danym kraju (czasem barierą jest po prostu język). W takim wypadku ubezpieczyciel zapewnia przez całą dobę pomoc konsultantów, którzy doradzą co należy zrobić na miejscu zdarzenia oraz zorganizują odpowiednie wsparcie. Firmy ubezpieczeniowe współpracują bowiem tylko ze sprawdzonymi partnerami oraz posiadają liczne kontakty do hoteli, placówek medycznych oraz adwokatów.

W przypadku ubezpieczenia Assistance UNIQA w wersji Premium i Prestiż ochrona działa na geograficznym obszarze Europy (z wyjątkiem Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy).

Stłuczka. Co zrobić?

Nawet jeśli poza granicami kraju przydarzy nam się stłuczka z innym kierowcą, nie trzeba wpadać w panikę. Sposób postępowania jest taki sam jak w Polsce. W pierwszej kolejności powinniśmy zebrać dane kontaktowe od sprawcy zdarzenia i spisać oświadczenie, w którym wyjaśnimy, jak doszło do stłuczki. Taki dokument nie wymaga specjalnego formularza. Wystarczy, że zawrzemy w nim jak najwięcej szczegółów dotyczących kolizji, a przede wszystkim: datę i miejsce zdarzenia, dane pojazdów (w tym nazwy marek i numery rejestracyjne), numer polisy OC i dane towarzystwa ubezpieczeniowego, dane osobowe kierowcy (a jeśli nie jest on właścicielem pojazdu – również dane właściciela) oraz opis przebiegu zdarzenia. Jeśli do kolizji doszło z naszej winy, jesteśmy zobowiązani udostępnić poszkodowanemu wszelkie powyższe informacje. Pamiętajmy, aby oświadczenie było sporządzone w języku angielskim lub kilku wersjach językowych, tak, aby dokument był zrozumiały dla wszystkich uczestników stłuczki. Nie zapomnijmy też o własnoręcznych podpisach kierowców. Polecamy przed podróżą pobrać i wydrukować dwujęzyczne „Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym” dostępne na stronie UNIQA w zakładce „Ważne dokumenty”.

Uczestnicy kolizji często zastanawiają się, czy wzywać policję. Również tutaj zasady są proste. Jeśli w wyniku zdarzenia są osoby ranne lub gdy istnieje wątpliwość co do tego, kto był faktycznym sprawcą stłuczki – wówczas bezwzględnie należy wezwać policję. Podobnie gdy podejrzewamy, że jeden z kierowców jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Aby uzyskać odszkodowanie należy zgłosić szkodę bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy lub do polskiego oddziału reprezentującego dane towarzystwo. Można jednak z tym poczekać do powrotu do kraju. Jeśli będziemy mieli problem z ustaleniem reprezentanta ubezpieczyciela, możemy się z tym zgłosić do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. PBUK zajmie się sprawą również wtedy, kiedy taki reprezentant w ogóle nie jest ustanowiony.

Jeśli to my jesteśmy sprawcą kolizji…

W większości krajów zakres ochrony OC samochodu jest podobny do tego, który obowiązuje w Polsce. To oznacza, że jeśli polski kierowca spowoduje wypadek za granicą, poszkodowany otrzyma odszkodowanie od jego ubezpieczyciela. Warunkiem jest posiadanie ważnej polisy. Pamiętajmy, że polisa OC gwarantuje wypłatę odszkodowania tylko poszkodowanemu. Jeżeli to my jesteśmy winni całej sytuacji, o zwrot kosztów naprawy swojego pojazdu możemy ubiegać się tylko wtedy, gdy posiadamy Autocasco. Warto wówczas jak najszybciej poinformować o zdarzeniu naszego ubezpieczyciela, który podpowie, co możemy zrobić i czy powinniśmy naprawiać auto jeszcze przed powrotem do kraju. Z zasady ubezpieczenie Autocasco chroni nas również przed skutkami zdarzeń losowych, takich jak deszcz czy wichura, a także w razie kradzieży pojazdu.

Minimalizujmy ryzyko

Planując podróż zagraniczną powinniśmy jednak przede wszystkim zadbać o to, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń. Oto kilka rad, których zastosowanie pozwoli nam lepiej czuć się podczas podróży:

 • Sprawdźmy stan techniczny samochodu. Zadbajmy o właściwy poziom płynów eksploatacyjnych – oleju silnikowego, płynu chłodzącego i hamulcowego, płynu do spryskiwacza. Skontrolujmy działanie klimatyzacji. Sprawdźmy ciśnienie powietrza zarówno w oponach, jak i kole zapasowym. Skontrolujmy działanie oświetlenia samochodu.
 • Sprawdźmy, czy posiadamy wyposażenie awaryjne, które jest konieczne w danym kraju. W zależności od państwa powinniśmy mieć apteczkę, rękawiczki ochronne, komplet żarówek, kamizelkę ochronną, a nawet komplet bezpieczników (np. na Słowacji).
 • Sprawdźmy terminy badań technicznych i przeglądów. Pierwsze obowiązkowe badanie techniczne wykonujemy po trzech latach od zakupu nowego samochodu, drugie po dwóch, a następnie co roku. Datę najbliższego badania technicznego znajdziemy w dowodzie rejestracyjnym. Pamiętajmy też o przeglądach zalecanych przez producenta. Jeśli zbliża się jego termin lub do wykonania przeglądu zostało niewiele kilometrów, lepiej wykonać go przed urlopem.
 • Sprawdźmy termin ważności polisy OC oraz innych ubezpieczeń – nieopłacenie ich w terminie wiąże się z przykrymi konsekwencjami, a dokonanie przelewów z zagranicy czasem jest utrudnione.
 • Zapoznajmy się z przepisami drogowymi obowiązującymi w danym państwie – pozwoli nam to uniknąć mandatów (często bardzo wysokich).
 • Zaopatrzmy się w Europejską Karę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawaną przez NFZ. Znacznie uprości ona korzystanie z publicznej służby zdrowia za granicą. Wniosek o kartę można złożyć w Internecie: www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wniosek-ekuz-wypoczynek
 • Trzymajmy w portfelu inne karty z informacjami mogącymi pomóc służbom ratunkowym w razie wypadku: I.C.E (in case of emergency), zawierającą dane kontaktowe osoby, która powinna być powiadomiona o wypadku; kartę z grupą krwi oraz oświadczenie woli (tzw. karta dawcy, tj. zgoda na pobranie narządów w razie śmierci).
 • W razie kolizji lub wypadku za granicą nigdy nie podpisujmy oświadczeń i dokumentów napisanych w języku, którego nie rozumiemy! Możemy przez to mieć później poważne kłopoty – prawne i finansowe.
 • Dobrze, jeśli przed wyjazdem spiszemy w telefonie komórkowym lub na kartce numer do naszego agenta ubezpieczeniowego. Wtedy w każdej awaryjnej sytuacji będziemy mogli liczyć na podpowiedź fachowca, jak uporać się z nieoczekiwaną szkodą.
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 12 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 8 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej uniqa.pl ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz doświadczenia Klienta od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Chorwacja to jeden z ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków. Szacuje się, że co czwarty Polak decyduje się na wyjazd na urlop do tego kraju. Dane organizacji turystycznych wskazują, że tylko w 2020 roku Chorwację odwiedziło 669 917 naszych rodaków. Większość z nich zdecydowała się na wyjazd autem. Wynika to z tego, że droga jest dobra, a odległość nieduża, szczególnie z południowych krańców Polski. Podróż autem do Chorwacji powinna być dobrze przygotowana. W czasie ponad 24-godzinnej drogi…

szczęśliwa rodzina w aucie

Wyjazd samochodem za granicę może wiązać się z różnymi nieprzewidzianymi sytuacjami, w tym, m.in. kolizją lub wypadkiem drogowym. Dlatego też przed podróżą warto upewnić się o tym, czy wykupiona polisa OC obowiązuje w miejscu, do którego się udajemy i jaki jej jest zakres ochrony.

trójkąt ostrzegawczy

Ubezpieczenie assistance jest formą zabezpieczenia w przypadku awarii samochodu. Obejmuje ono również awarie, które nastąpiły na skutek wypadku drogowego. Spośród dostępnych w towarzystwach ubezpieczeniowych opcji można wybrać polisę assistance w wariancie mini lub maxi

SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę