Jak ubezpieczyć samochód przed wyjazdem za granicę?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC jest ważne na terenie państw UE oraz kilku innych krajów spoza wspólnoty. Przed wyjazdem za granicę warto rozważyć zakup dodatkowych polis, które zapewnią pomoc na wypadek awaryjnej sytuacji. Podczas zagranicznej wycieczki nieocenionym typem ubezpieczenia komunikacyjnego jest polisa AC, która zabezpiecza, m.in. przed uszkodzeniem lub kradzieżą pojazdu.

Osoby planujące wyjazd samochodem za granicę często zastanawiają się, czy posiadane przez nich ubezpieczenie będzie uznawane w innych krajach. Dlatego przed podróżą warto upewnić się, gdzie obowiązuje polskie OC oraz rozważyć zakup dodatkowych polis, które zapewnią nam pomoc w razie kłopotów za granicą. Przede wszystkim należy jednak zminimalizować ryzyko wystąpienia przykrych zdarzeń oraz właściwie przygotować się do wyjazdu. 

Jak mawia stare przysłowie – „co kraj to obyczaj”. Podobnie jest z przepisami i regulacjami prawnymi.  Na szczęście od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej, wiele przepisów zostało ujednoliconych, dzięki czemu na terenach różnych państw obowiązują te same reguły. 

Gdzie obowiązuje polskie OC?

Polisa OC wystawiona przez polskiego ubezpieczyciela jest ważna na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz w kilku krajach spoza struktur, tj.:

 • Austria, Andora, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

W przypadku wyjazdu do innych krajów Europy (i niektórych poza kontynentem) wymagany będzie tzw. Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczenia Komunikacyjnego, zwany inaczej Zieloną Kartą. Do krajów tych należą:

 • Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina.

Co ważne, ubezpieczenie Zielona Karta jest wydawane przez UNIQA w standardzie do każdego pakietu OC oraz OC+AC. Ubezpieczenie to chroni nas przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas podróży samochodem. 

Bardzo istotne jest, aby przed wyjazdem za granicę sprawdzić ważność naszych polis – w szczególności OC (oraz Zielonej Karty). Jeśli nie opłacimy ubezpieczenia w terminie, będziemy narażeni na nałożenie kar przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a w najgorszym wypadku będziemy musieli pokryć wyrządzone przez siebie szkody z własnej kieszeni. Niestety wysokość odszkodowań, zwłaszcza za granicą, może być bardzo wysoka. 

Autocasco – ubezpieczenie od uszkodzenia lub kradzieży pojazdu

Ubezpieczenia autocasco (AC) nie jest obowiązkowe, może natomiast być nieocenione podczas zagranicznej podróży. AC różni się od OC przede wszystkim tym, że pokrywa koszty naprawy samochodu nawet w sytuacji, gdy do kolizji lub wypadku dojdzie z naszej winy. W zależności od wybranego wariantu, chroni nas zarówno przed drobnymi szkodami (stłuczki, wandalizm), jak i większymi, obejmującymi całą wartość samochodu (np. pożar, poważny wypadek). 

Większość towarzystw ubezpieczeniowych oferuje ochronę kradzieżową w ramach AC. Przed wyjazdem upewnij się, czy tak jest w ramach Twojej polisy. Wbrew pozorom i obiegowym opiniom, ryzyko kradzieży w Polsce jest mniejsze niż w wielu innych krajach Europy, np. Francji, Włoszech czy nawet Szwecji.

Co trzeba wiedzieć, gdy szkoda powstanie za granicą?

Co zrobić, gdy szkoda powstanie za granicą?

W przypadku wystąpienia szkody poza granicami naszego kraju należy jak najszybciej poinformować o tym swoje towarzystwo ubezpieczeniowe, nie czekając na powrót do Polski. Szkodę można zgłosić przez telefon, dzwoniąc na infolinię swojego ubezpieczyciela lub przez internet. Dokładne dane kontaktowe znajdują się w polisie ubezpieczeniowej AC. Niezawiadomienie w terminie ubezpieczyciela o zaistniałym wypadku może doprowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania.

Czy istnieje możliwość naprawy samochodu za granicą w ramach ubezpieczenia AC?

Ogólnie, szkody powstałe poza granicami naszego kraju powinny być naprawiane w Polsce. Przed wyjazdem za granicę dobrze jest sprawdzić Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), gdzie zaznaczone są sytuacje, w których istnieje możliwość naprawy pojazdu w zagranicznych warsztatach bez zgody ubezpieczyciela.

Aby uzyskać zwrot kosztów naprawy za granicą, muszą być spełnione następujące warunki:

 • naprawa jest niezbędna do kontynuacji bezpiecznej podróży,

 • koszty naprawy nie przekraczają określonych w OWU limitów lub ustaleń z zakładem ubezpieczeń.

Należy pamiętać, że zakres ochrony ubezpieczenia AC jest ustalany przez każdy zakład ubezpieczeń indywidualnie, a jego dokładny opis znajduje się w OWU.

Jeśli wybrany przez Ciebie wariant autocasco obejmuje tylko teren Polski, możesz rozszerzyć je na Europę. Jest to rozwiązanie dobre dla osób, które wcześniej nie planowały zagranicznej podróży. Nie ma jednak możliwości wykupienia tej polisy tylko na czas podróży (czyli np. 2 tygodni) – jeśli zdecydujemy się na takie rozszerzenie, wtedy obowiązuje ono do końca okresu trwania ubezpieczenia. 

W zależności od zakresu ubezpieczenia AC Europa, obejmuje ono różne kraje. Polisa zawarta w UNIQA na okoliczność uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu działa na terenie całej geograficznej Europy, natomiast ubezpieczenie od kradzieży nie działa na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Warto również pamiętać, że zakres ubezpieczenia autocasco w Polsce i za granicą jest identyczny z jednym tylko wyjątkiem: klient będący za granicą może dokonać we własnym zakresie naprawy (bez uprzedniego kontaktu z UNIQA) do wysokości 2000 euro i tylko wtedy, jeśli jest to konieczne do bezpiecznego kontynuowania podróży. Wówczas wystarczy, że po powrocie do kraju ubezpieczony przedstawi rachunki i faktury za dokonaną naprawę. Praktyka jednak wskazuje, że w sytuacji awaryjnej zawsze warto skontaktować się z ubezpieczycielem, gdyż przyspiesza to procedurę odzyskania odszkodowania. 

Assistance – spokój podczas podróży 

Ubezpieczenie Assistance jest z kolei bardzo wygodnym rozwiązaniem na wypadek wszelkich sytuacji awaryjnych, które spotkają nas w drodze – począwszy od pomocy mechanika w razie awarii lub wypadku, przez holowanie samochodu, wypożyczenie auta zastępczego, zapewnienie nieprzewidzianego noclegu, czy opiekę medyczną i prawną. Rolą ubezpieczyciela jest po pierwsze zorganizowanie pomocy, a po drugie pokrycie jej kosztów.

Polisa ta jest szczególnie przydatna podczas zagranicznych wyjazdów, ponieważ w obcym państwie znacznie trudniej niż w Polsce jest zorganizować pomoc na własną rękę. Często nie znamy realiów, procedur i przepisów, obowiązujących w danym kraju (czasem barierą jest po prostu język). W takim wypadku ubezpieczyciel zapewnia przez całą dobę pomoc konsultantów, którzy doradzą, co należy zrobić na miejscu zdarzenia oraz zorganizują odpowiednie wsparcie. Firmy ubezpieczeniowe współpracują bowiem tylko ze sprawdzonymi partnerami oraz posiadają liczne kontakty do hoteli, placówek medycznych oraz adwokatów.

W przypadku UNIQA ubezpieczenia Assistance w wersji Premium i Prestiż chronią na terenie geograficznej Europy z wyłączeniem Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy.

Minimalizujmy ryzyko

Planując podróż zagraniczną powinniśmy jednak przede wszystkim zadbać o to, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń. Oto kilka rad, których zastosowanie pozwoli nam lepiej czuć się podczas podróży:

 • Sprawdźmy stan techniczny samochodu. Zadbajmy o właściwy poziom płynów eksploatacyjnych – oleju silnikowego, płynu chłodzącego i hamulcowego, płynu do spryskiwacza. Skontrolujmy działanie klimatyzacji. Sprawdźmy ciśnienie powietrza zarówno w oponach, jak i kole zapasowym. Skontrolujmy działanie oświetlenia samochodu.

 • Sprawdźmy, czy posiadamy wyposażenie awaryjne, które jest konieczne w danym kraju. W zależności od państwa powinniśmy mieć apteczkę, rękawiczki ochronne, komplet żarówek, kamizelkę ochronną, a nawet komplet bezpieczników (np. na Słowacji).

 • Sprawdźmy terminy badań technicznych i przeglądów. Pierwsze obowiązkowe badanie techniczne wykonujemy po trzech latach od zakupu nowego samochodu, drugie po dwóch, a następnie co roku. Datę najbliższego badania technicznego znajdziemy w dowodzie rejestracyjnym. Pamiętajmy też o przeglądach zalecanych przez producenta. Jeśli zbliża się jego termin lub do wykonania przeglądu zostało niewiele kilometrów, lepiej wykonać go przed urlopem,

 • Sprawdźmy termin ważności polisy OC oraz innych ubezpieczeń – nieopłacenie ich w terminie wiąże się z przykrymi konsekwencjami, a dokonanie przelewów z zagranicy czasem jest utrudnione.

 • Zapoznajmy się z przepisami drogowymi obowiązującymi w danym państwie – pozwoli nam to uniknąć mandatów (często bardzo wysokich).

 • Zaopatrzmy się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawaną przez NFZ. Znacznie uprości ona korzystanie z publicznej służby zdrowia za granicą. Wniosek o kartę można złożyć w internecie: www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wniosek-ekuz-wypoczynek.

 • Trzymajmy w portfelu inne karty z informacjami mogącymi pomóc służbom ratunkowym w razie wypadku: I.C.E. (in case of emergency), zawierającą dane kontaktowe osoby, która powinna być powiadomiona o wypadku; kartę z grupą krwi oraz oświadczenie woli (tzw. karta dawcy, tj. zgoda na pobranie narządów w razie śmierci).

 • W razie kolizji lub wypadku za granicą nigdy nie podpisujmy oświadczeń i dokumentów napisanych w języku, którego nie rozumiemy! Możemy przez to mieć później poważne kłopoty – prawne i finansowe.

Mamy nadzieję, że po lekturze tego artykułu będziecie wiedzieć, jak przygotować się do zagranicznej podróży samochodem oraz jakie ubezpieczenie będzie najlepiej odpowiadało Waszym potrzebom. Życzymy szerokiej drogi! 

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować

Rodzaje ubezpieczeń assistance – przed czym chroni polisa?

Najpopularniejszym typem polisy assistance jest ubezpieczenie komunikacyjne, w ramach którego zapewnia się pomoc w przypadku wystąpienia nieprzewidzianej awarii drogowej. Wśród innych rodzajów ubezpieczeń assistance można wyróżnić: ubezpieczenie domu, firmy oraz zdrowotne, na wypadek sytuacji, w których konieczna jest interwencja medyczna.

Czytaj dalej

Ubezpieczenia OC, AC, NNW i assistance – jak wygląda pełna ochrona auta?

Pełen pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych składa się z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właściciela pojazdu (OC), Autocasco (AC), z ubezpieczenia następstw od nieszczęśliwych wypadków oraz assistance. Podstawę stanowi pakiet OC i AC. Do tego można również dokupić ubezpieczenie opon.

Czytaj dalej