UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Czy ubezpieczenie pojazdu przechodzi na nowego właściciela samochodu? Co z autocasco (AC) przy sprzedaży auta?

Każde auto podlegające rejestracji w Polsce musi mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ważna polisa uchroni kierowcę przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód spowodowanych w ruchu drogowym. Czy jednak kupujący samochód może odsunąć w czasie płatność za składkę OC, jeśli ubezpieczenie wykupione przez dotychczasowego właściciela pojazdu jest cały czas ważne? Czy przechodzi ono automatycznie na nabywcę? Co w takiej sytuacji z ubezpieczeniem autocasco?

widok z tylnego siedzenia pasażera na kierowcę rozmawiającego przez telefon w zaparkowanym samochodzie

WAŻNA POLISA  OC PRZY NABYWANIU POJAZDU

Bez względu na to, czy kupujemy samochód od osoby prywatnej, z komisu czy od dealera, który prowadzi sprzedaż używanych aut, pojazd zawsze powinien mieć ważną polisę OC. Warto to sprawdzić jeszcze zanim podpiszemy umowę kupna-sprzedaży. Jeśli tego nie zrobimy, a później okaże się, że samochód, pomimo zapewnień sprzedającego, jednak nie miał ważnego ubezpieczenia OC, konsekwencje przerwy w ochronie będą obciążały kupującego – od momentu, w którym stanie się on posiadaczem auta.

Zbywca będzie zgodnie z prawem odpowiadał za zapłatę składki na OC wyłącznie do dnia, w którym będzie  posiadaczem samochodu. Po przeniesieniu prawa własności na kupującego, ma on 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży na poinformowanie o tym towarzystwa, w którym miał zawartą polisę OC. W interesie zbywcy leży jak najwcześniejsze zawiadomienie zakładu ubezpieczeniowego, że samochód został sprzedany. Jeśli nie dopełni tej formalności, ubezpieczyciel może go obciążyć koniecznością opłacenia składki na OC za okres od sprzedaży auta do momentu poinformowania towarzystwa o fakcie zbycia. W takiej sytuacji sprzedający wraz z nabywcą samochodu będą w tym czasie ponosić solidarną odpowiedzialność za nieuregulowane należności, czyli część składki.

Możliwe jednak, że ubezpieczenie samochodu będzie aktualne i dopiero po upływie okresu, na jaki została zawarta wcześniejsza umowa, kupujący będzie musiał zawrzeć nową polisę OC.

KIEDY UBEZPIECZENIE SAMOCHODU PRZECHODZI NA NABYWCĘ?

Po sprzedaży pojazdu ubezpieczenie OC przechodzi na nowego właściciela w sposób automatyczny, bez konieczności umieszczania w umowie kupna-sprzedaży dodatkowych zapisów. W gestii zbywcy jest przekazanie kupującemu polisy, bez względu na to, jak długo jeszcze obowiązuje dana ochrona. To do nowego właściciela pojazdu należy decyzja, czy skorzysta z dotychczasowej polisy. Może z niej zrezygnować w każdym momencie jej trwania. Kiedyś przepisy dawały na to zaledwie 30 dni od przekazania prawa własności, ale obecnie nie ma ograniczeń czasowych w tym zakresie. Jeśli nabywca wypowie umowę ubezpieczeniową, jaką zawarł zbywca, ten ostatni otrzyma zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony.

Co istotne, polisa, jaką otrzymuje kupujący samochód po podpisaniu umowy, nigdy nie przedłuża się automatycznie na kolejny rok. Trzeba o tym pamiętać, by nie powstała przerwa w ochronie, co mogłoby drogo kosztować właściciela. Kara finansowa za brak OC nakładana jest przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a jej wysokość uzależniona od długości trwania przerwy i typu ubezpieczanego pojazdu.

Podstawą do określenia wysokości kary za przerwę w ubezpieczeniu OC jest wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, długość przerwy w ochronie oraz rodzaj pojazdu. W przypadku samochodów osobowych konsekwencja finansowa odpowiada dwukrotności najniższego wynagrodzenia za pracę. Właściciele pojazdów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów płacą równowartość trzykrotności minimalnej pensji, a pozostałych – równowartość 1/3.

Kary te wynoszą od 1 lipca 2023 roku maksymalnie:

  • 7200 zł dla właścicieli samochodów osobowych,
  • 10 800 zł dla właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów,
  • 1200 zł dla właścicieli pozostałych pojazdów.

Ogólnie opłata wynosi w zależności od przerwy w ubezpieczeniu:

  • do 3 dni – 20 proc. pełnej opłaty karnej dla danego typu pojazdu,
  • od 4 do 14 dni – 50 proc. pełnej opłaty karnej dla danego typu pojazdu,
  • powyżej 14 dni – 100 proc. pełnej opłaty karnej dla danego typu pojazdu.

PRZEPISANIE UBEZPIECZENIA OC NA NOWEGO WŁAŚCICIELA

Zbywca auta musi poinformować zakład, w którym miał wykupione ubezpieczenie samochodu, że sprzedał auto. Wówczas można dokonać przepisania ubezpieczenia OC na nowego właściciela bezpłatnie. Nowy nabywca musi liczyć się z tym, że firma ubezpieczeniowa ma prawo dokonać rekalkulacji składki, biorąc pod uwagę np. przebieg historii ubezpieczenia lub wiek nowego właściciela pojazdu.

Kiedy już zbywca samochodu zawiadomi swoje towarzystwo o zbyciu auta, w gestii ubezpieczyciela będzie nawiązanie kontaktu z nowym właścicielem i ewentualna rekalkulacja składki. Zdarza się to jednak rzadko. Jeśli nowe warunki ubezpieczenia wydadzą się nam niekorzystne, możemy zawsze wyliczyć składkę w kalkulatorze ubezpieczeniowym UNIQA, i podpisać umowę.

UBEZPIECZENIE NIEOBOWIĄZKOWE SAMOCHODU – CZY UBEZPIECZENIE AC PRZECHODZI NA NOWEGO WŁAŚCICIELA?

Wartym podkreślenia jest fakt, że nieobowiązkowe ubezpieczenia, jak autocasco czy assistance, które miał wykupione poprzedni właściciel samochodu, z chwilą sprzedaży auta wygasają. Nie przechodzą one automatycznie na nowego posiadacza.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 14 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 10 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej uniqa.pl, ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz prototypowania udogodnień UX/UI dla Klientów od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
para w samochodzie

Współwłasność samochodu a ubezpieczenie OC

Pojazd może stanowić własność jednej osoby, ale równie dobrze prawa do niego może mieć wiele osób. Jeśli tak jest, to nieco inne są obowiązki związane z dopełnianiem formalności. Współwłasność samochodu oznacza również, że odpowiedzialność za szkody wyrządzone pojazdem spoczywa nie tylko na jednym posiadaczu pojazdu. Co warto o tym wiedzieć?

Czytaj dalej
kobieta podpisuje dokument

Brak ciągłości OC – czym może skutkować?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy pojazd mechaniczny musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC. Nawet za jednodniową zwłokę właścicielowi samochodu grozi kara finansowa, nałożona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Nie ma tutaj żadnego znaczenia przyczyna braku ciągłości OC. Czy można się odwołać od kary za brak ciągłości ubezpieczenia pojazdu osobowego?

Czytaj dalej
podpisywanie dokumentów

Wypowiedzenie OC przez nabywcę po zakupie auta – jak złożyć wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę pojazdu?

Jeśli kupiłeś pojazd, to powinieneś otrzymać od sprzedającego dokumenty dotyczące auta, umowę sprzedaży podpisaną przez obie strony transakcji, a także, obowiązkowo – polisę OC. Zbywca nie może sobie zachować ubezpieczenia i wypowiedzieć umowy OC, by odzyskać środki za niewykorzystany okres ochrony. Za to Ty jako nowy właściciel auta możesz korzystać z polisy zbywcy do końca trwania umowy, ale jeśli ten nie opłacił wszystkich składek, to Ty będziesz zobowiązany do takiej zapłaty. Czy nabywca…

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę