UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Czy ubezpieczenie samochodu przechodzi na nabywcę auta?

Każde auto podlegające rejestracji w Polsce musi mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ważna polisa uchroni kierowcę przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód spowodowanych w ruchu drogowym. Czy jednak kupujący samochód może odsunąć w czasie płatność za składkę OC, jeśli ubezpieczenie wykupione przez dotychczasowego właściciela pojazdu jest cały czas ważne? Czy przechodzi ono automatycznie na nabywcę?

widok z tylnego siedzenia pasażera na kierowcę rozmawiającego przez telefon w zaparkowanym samochodzie

Ważna polisa przy nabywaniu pojazdu

Bez względu na to, czy kupujemy samochód od osoby prywatnej, z komisu czy od dealera, który prowadzi sprzedaż używanych aut, pojazd zawsze powinien mieć ważną polisę OC. Warto to sprawdzić jeszcze zanim podpiszemy umowę kupna-sprzedaży. Jeśli tego nie zrobimy, a później okaże się, że samochód, pomimo zapewnień sprzedającego, jednak nie miał ważnego ubezpieczenia OC, konsekwencje przerwy w ochronie ubezpieczeniowej będą obciążały kupującego – od momentu, w którym stanie się on posiadaczem auta.

Zbywca będzie zgodnie z prawem odpowiadał za zapłatę składki na OC wyłącznie do dnia, w którym będzie on posiadaczem samochodu. Po przeniesieniu prawa własności na kupującego, ma on 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży na poinformowanie o tym towarzystwa, w którym miał zawartą polisę OC. W interesie zbywcy leży jak najwcześniejsze zawiadomienie zakładu ubezpieczeniowego, że samochód został sprzedany. Jeśli nie dopełni tej formalności, ubezpieczyciel może go obciążyć koniecznością opłacenia składki na OC za okres od sprzedaży auta do momentu poinformowania towarzystwa o fakcie zbycia. W takiej sytuacji sprzedający wraz z nabywcą samochodu będą tym czasie ponosić solidarną odpowiedzialność za nieuregulowane należności, czyli część składki.

Możliwe jednak, że ubezpieczenie samochodu będzie aktualne i dopiero po upływie okresu, na jaki została zawarta wcześniejsza umowa kupujący będzie musiał zawrzeć nową polisę OC.

Kiedy ubezpieczenie samochodu przechodzi na nabywcę?

Po sprzedaży pojazdu ubezpieczenie OC przechodzi na nowego właściciela w sposób automatyczny, bez konieczności umieszczania w umowie kupna-sprzedaży dodatkowych zapisów. W gestii zbywcy jest przekazanie kupującemu polisy, bez względu na to, jak długo jeszcze obowiązuje dana ochrona. To do nowego właściciela pojazdu należy decyzja o tym, czy skorzysta z dotychczasowej polisy. Może z niej zrezygnować w każdym momencie jej trwania. Kiedyś przepisy dawały na to zaledwie 30 dni od przekazania prawa własności, ale obecnie nie ma ograniczeń czasowych w tym zakresie. Jeśli nabywca wypowie umowę ubezpieczeniową, jaką zawarł zbywca, ten ostatni otrzyma zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony.

Co istotne, polisa, jaką otrzymuje kupujący samochód po podpisaniu umowy nigdy nie przedłuża się automatycznie na kolejny rok. Trzeba o tym pamiętać, by nie powstała przerwa w ochronie ubezpieczeniowej, co mogłoby drogo kosztować właściciela. Kara finansowa za brak OC nakładana jest przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a jej wysokość uzależniona jest od długości trwania przerwy i typu ubezpieczanego pojazdu.

Podstawą do określenia wysokości kary za przerwę w ubezpieczeniu OC pojazdu jest wysokość minimalnego wynagrodzenie za pracę w danym roku, długość przerwy w ochronie oraz rodzaj pojazdu. W przypadku samochodów osobowych konsekwencja finansowa odpowiada dwukrotności najniższego wynagrodzenia za pracę. Właściciele samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów płacą równowartość trzykrotności minimalnej pensji, a pozostałych pojazdów – równowartość 1/3.

W 2021 roku kary te wynoszą [1]:

  • maksymalnie 5600 zł dla właścicieli samochodów osobowych,
  • maksymalnie 8400 zł dla właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów,
  • maksymalnie 930 zł dla właścicieli pozostałych pojazdów.

Jednak wydatek ten może być mniejszy, jeśli okres pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym wynosił:

  • do 3 dni – 20 proc. pełnej opłaty karnej dla danego typu pojazdu,
  • od 4 do 14 dni – 50 proc. pełnej opłaty karnej dla danego typu pojazdu,
  • powyżej 14 dni – 100 proc. pełnej opłaty karnej dla danego typu pojazdu.

Przepisanie ubezpieczenia OC na nowego właściciela

Zbywca auta musi poinformować zakład ubezpieczeniowy, w którym miał wykupione ubezpieczenie samochodu o tym, że sprzedał auto. Wówczas można dokonać przepisania ubezpieczenia OC na nowego właściciela zupełnie bezpłatnie. Nowy nabywca musi liczyć się z tym, że firma ubezpieczeniowa może dokonać rekalkulacji składki, biorąc pod uwagę np. przebieg historii ubezpieczenia lub wiek nowego właściciela pojazdu.

Kiedy już zbywca samochodu zawiadomi swoje towarzystwo ubezpieczeniowe o zbyciu auta, w gestii ubezpieczyciela będzie nawiązanie kontaktu z nowym właścicielem i ewentualna rekalkulacja składki. Zdarza się to jednak rzadko. Jeśli nowe warunki ubezpieczenia wydadzą się nam niekorzystne, możemy zawsze wyliczyć składkę w kalkulatorze ubezpieczeniowym UNIQA, i podpisać umowę z nowym towarzystwem.

Ubezpieczenie nieobowiązkowe samochodu – czy przechodzi na nowego właściciela?

Wartym podkreślenia jest fakt, że nieobowiązkowe ubezpieczenia, jak autocasco czy assistance, które miał wykupione poprzedni właściciel samochodu, z chwilą sprzedaży auta po prostu wygasają. Nie przechodzą one automatycznie na nowego posiadacza.

Źródło:

[1] www.ufg.pl/infoportal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page116.jspx?_afrLoop=33424686801256794&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=cd7p2gmyc_21

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 12 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 8 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej www.uniqa.pl, ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz doświadczenia Klienta od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
para w samochodzie

Pojazd może stanowić własność jednej osoby, ale równie dobrze prawa do niego może mieć wiele osób. Jeśli tak jest, to nieco inne są obowiązki związane z dopełnianiem formalności. Współwłasność samochodu oznacza również, że odpowiedzialność za szkody wyrządzone pojazdem spoczywa nie tylko na jednym posiadaczu pojazdu. Co warto o tym wiedzieć?

kobieta podpisuje dokument

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy pojazd mechaniczny musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC. Nawet za jednodniową zwłokę właścicielowi samochodu grozi kara finansowa, nałożona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Nie ma tutaj żadnego znaczenia przyczyna braku ciągłości OC. Czy można się odwołać od kary za brak ciągłości ubezpieczenia pojazdu osobowego?

SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę