UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Promocje
UNIQA TFI

Promocje i oferty specjalne dla klientów, którzy inwestują z UNIQA TFI

Emerytura i inwestycje

Czas czytania:

Okresowa emerytura kapitałowa - kto może ją otrzymać i jak mają się do niej środki emerytalne z ZUS i OFE? Kiedy wnioskować o ponowne obliczenie emerytury?

Emerytura jest świadczeniem przyznawanym osobom, które opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne do ZUS. Można skorzystać z prawa do niej, jeśli osiągniesz powszechny wiek emerytalny – dla kobiet to 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Chyba że masz prawo do tzw. wcześniejszej emerytury, przyznawanej w wieku 55 lat i przy spełnieniu odpowiednich warunków. Jeśli jednak nigdy nie opłacałeś składek do ZUS, ani na podstawie wynagrodzenia z pracy zawodowej, ani z prowadzenia działalności gospodarczej, instytucja ta nie wypłaci Ci świadczenia. Co wtedy? Możesz zdecydować się na prywatną emeryturę. W odmiennym przypadku masz szansę na przyznawaną na wniosek osoby ubezpieczonej, a nawet na okresową emeryturę kapitałową. Czym ona jest?

Starsza Pani pokazuje ile udało jej się pozyskać środków dzięki prywatnej emeryturze

CZYM JEST OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA?

Okresowa emerytura kapitałowa jest dodatkowym świadczeniem. Jej wysokość wynika z podzielenia środków, jakie były zapisane na subkoncie w ZUS przez średnie dalsze trwanie życia osoby w danym wieku. Kalkulator emerytury wylicza podstawowe świadczenie, ale także pozwala przeliczyć okresową emeryturę kapitałową z wykorzystaniem średniego dalszego trwania życia ustalanego na podstawie tablic stosowanych przez ZUS.

KOMU PRZYSŁUGUJE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA?

Prawo do okresowej emerytury kapitałowej, czyli swego rodzaju dodatku, będzie miała ubezpieczona osoba (kobieta), która:

  • urodziła się po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 października 1973 r.,
  • była członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE),
  • ukończyła wiek emerytalny (wiek emerytalny w Polsce wynosi dla przypomnienia 60 lat dla kobiet), określony w art. 24 ust. 1 a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • ma ustalone prawo do emerytury na nowych zasadach.

Poza tym kwota środków zaewidencjonowanych na subkoncie w ZUS musi być równa lub wyższa od dwudziestokrotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego. Ustalana jest ona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura na nowych zasadach.

Kwoty wypłacanych okresowych emerytur kapitałowych zmniejszają stan subkonta w ZUS. Emerytura kapitałowa przysługuje do czasu, aż kobieta ukończy wiek emerytalny właściwy dla mężczyzn w Polsce, tj. 65 lat.

Wiadomo już, jak długo wypłacana jest okresowa emerytura kapitałowa – maksymalnie przez 5 lat, o ile kobieta przejdzie na świadczenie w wieku 60 lat i od razu złoży o nią wniosek. A co potem? Później, kiedy osiągnie 65 rok życia, powinna złożyć wniosek do ZUS o ponowne przeliczenie świadczenia. Dzięki temu docelowa emerytura dla kobiety może wzrosnąć i to znacznie. Będzie to więc atrakcyjny dodatek do emerytury po 65 roku Warto też odkładać wcześniej na emeryturę, a nie liczyć jedynie na emeryturę z FUS (emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Można wypracować sobie dodatkowe świadczenie. Zobacz, w jaki sposób?

CZYM JEST PRYWATNA EMERYTURA?

Sposobem na zwiększenie świadczenia wypłacanego na starość emerytom może być zapewnienie zabezpieczenia emerytalnego na własną rękę, w formie prywatnej emerytury. Co to jest? Możemy mówić o niej w kontekście świadczenia wypłacanego ze zgromadzonego kapitału, który zostanie wykorzystany dopiero po ustaniu pracy zarobkowej. Jej wysokość zależy od zapobiegliwości oszczędzającego. Jeśli odłożysz dużo na ten cel, to i jesień życia będzie przebiegała bez zamartwiania się o finanse.

Podstawą prywatnej emerytury dla osób oszczędzających na własną rękę jest zebranie kapitału, który później pozwoli na comiesięczną wypłatę środków. Im szybciej zaczniesz oszczędzać, tym masz większe szanse na zgromadzenie pokaźnej sumy.

Wybierasz, jak chcesz odkładać pieniądze na emeryturę i czy mają one być tylko składowane na niskooprocentowanym koncie, czy inwestowane. Możesz skorzystać z budowania kapitału poprzez zastosowanie:

  • indywidualnych kont emerytalnych,
  • indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego,
  • pracowniczych planów kapitałowych.

PRYWATNA EMERYTURA Z IKE I IKZE

Indywidualne konta emerytalne i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego są częścią III, dobrowolnego filaru w Polsce. Służą do oszczędzania i inwestowania pieniędzy na prywatną emeryturę, niezależną od świadczenia z ZUS. Gwarantują też brak konieczności odprowadzenia 19 proc. podatku od zysków kapitałowych od kwot zaoszczędzonych na IKE oraz możliwość skorzystania z ulgi podatkowej w PIT w związku z kwotami wpłacanymi na IKZE. Ograniczeniem w uzyskaniu optymalizacji podatkowej w takim przypadku są limity rocznych wpłat na IKE i IKZE.Po osiągnięciu odpowiedniego wieku – emerytalnego lub zbliżonego do emerytalnego, z IKE zasady wypłaty środków wskazują, że można to zrobić jednorazowo lub w transzach na prywatną emeryturę bez podatku. W przypadku IKZE uregulujesz tylko niski podatek ryczałtowy w wysokości 10 proc. kwoty zysku.

PPK TYLKO DLA PRACOWNIKÓW

Trzecim elementem w III filarze emerytalnym są pracownicze plany kapitałowe zarezerwowane dla pracowników etatowych. PPK tworzone są przez pracodawców, którzy wraz z pracownikami odprowadzają do PPK środki finansowe. Do nich swoją część dokłada w postaci premii Skarb Państwa.

EMERYTURA PRYWATNA Z ZUS

Jeśli dana osoba nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, np. z pracy na podstawie umowy zlecenie czy z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, może przystąpić do ubezpieczenia dobrowolnie i mieć szansę na uzyskanie prywatnej emerytury z ZUS.

Taką opcję mają osoby, które:

  • Mieszkają w Polsce.
  • Nie mieszkają w Polsce, ale były wcześniej objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi w naszym kraju.
  • Nie mieszkają w Polsce, ale mają zastosowanie w ich przypadku europejskie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi dana osoba jest objęta od dnia, który wskaże w zgłoszeniu i złoży pismo do ZUS. Jeśli będziesz ubezpieczony dobrowolnie w ZUS przez okres dłuższy niż 10 lat, wówczas przestaje obowiązywać gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia, a otrzymasz emeryturę w wysokości wynikającej ze stanu środków na Twoim koncie.

Istnieje wiele sposobów na to, by zapewnić sobie prywatną emeryturę. Warto z tego skorzystać, zwłaszcza że przyszłe świadczenie może wynieść np. zaledwie ¼ wysokości ostatniego wynagrodzenia.

IKE a może IKZE?
Sprawdź co bardziej Ci pasuje!
Załóż konto
Kacper Konowalczyk
Specjalista ds. Komunikacji Inwestycyjnej

Absolwent handlu międzynarodowego Uniwersytetu WSB Merito Poznań. Obecnie student na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Do zespołu UNIQA TFI dołączył w maju 2023, obejmując stanowisko specjalisty ds. komunikacji inwestycyjnej. Wcześniej zdobywał doświadczenie m.in. jako: doradca klienta w BNP PARIBAS Bank Polska S.A., praktykant w Narodowym Banku Polskim (NBP), a także prowadził własną działalność gospodarczą. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 3493). Profil Kacpra: https://www.linkedin.com/in/kacperkonowalczyk

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
Małżeństwo siedzi przy stole nad dokumentami i porównuje różnice między ofertami IKE i IKZE

IKE czy IKZE – poznaj różnice. Porównanie dwóch programów emerytalnych pozwoli Ci odpowiedzieć na pytanie: jak oszczędzać?

Szacuje się, że obecni emeryci po przejściu na świadczenie otrzymują tylko 45 proc. średniego wynagrodzenia. Jednak specjaliści ostrzegają, że i tak jest to bardzo dużo w porównaniu do emerytur, jakie będą wypłacane Polakom za 20-30 lat. Może być to nawet zaledwie 25 proc. pensji. Dlatego warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób zwiększyć swój budżet na emeryturze. Może posłużyć do tego jeden z elementów III, dobrowolnego filaru systemu emerytalnego. Zalicza się do niego między innymi…

Czytaj dalej

PPK – co to jest? Zasady pracowniczych planów kapitałowych

Z prognoz ZUS-u wynika, że za 30 lat wysokość przeciętnej emerytury wyniesie nie więcej niż 30% ostatniej pensji. Już teraz stopa zastąpienia (relacja emerytury do ostatniego wynagrodzenia) wynosi 56%, zaś zdaniem FPP niemal 5,6% emerytów otrzymuje świadczenia poniżej ustawowego minimum. Odpowiedzią na problem głodowych emerytur w przyszłości ma być zobowiązanie pracodawców do utworzenia pracowniczych planów kapitałowych. Kto i kiedy ma obowiązek wprowadzić PPK? Jak działają pracownicze plany…

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę