UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Promocje
UNIQA TFI

Promocje i oferty specjalne dla klientów, którzy inwestują z UNIQA TFI

Promocja 200 za 200
Emerytura i inwestycje

Czas czytania:

Prywatna emerytura jako zabezpieczenie na przyszłość - IKE, IKZE i oszczędzanie na emeryturę na własną rękę okiem eksperta

Emerytura jest świadczeniem przyznawanym osobom, które opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne do ZUS. Można skorzystać z prawa do niej, jeśli osiągniesz powszechny wiek emerytalny – dla kobiet to 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat, chyba że masz prawo do tzw. wcześniejszej emerytury. Jeśli jednak nigdy nie opłacałeś składek do ZUS, ani na podstawie wynagrodzenia z pracy zawodowej, ani z prowadzenia działalności gospodarczej, instytucja ta nie wypłaci Ci świadczenia. Co wtedy? Możesz zdecydować się na prywatną emeryturę.

Starsza Pani pokazuje ile udało jej się pozyskać środków dzięki prywatnej emeryturze

Czym jest prywatna emerytura?

O prywatnej emeryturze możemy mówić w kontekście świadczenia wypłacanego ze zgromadzonego kapitału, który zostanie wykorzystany dopiero po ustaniu pracy zarobkowej. Jej wysokość zależy od zapobiegliwości oszczędzającego. Jeśli odłożysz dużo na ten cel to i jesień życia będzie przebiegała w przyjemniejszy sposób, bez zamartwiania się o finanse.

Podstawą prywatnej emerytury jest zebranie kapitału, który później pozwoli na comiesięczną wypłatę środków. Im szybciej zaczniesz oszczędzać, tym masz większe szanse na zgromadzenie pokaźnej sumy.

Ty sam wybierasz, jak chcesz odkładać pieniądze na emeryturę i czy mają one być tylko składowane na niskooprocentowanym koncie, czy inwestowane. Możesz skorzystać z budowania kapitału na prywatną emeryturę w postaci:

  • indywidualnych kont emerytalnych,
  • indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego,
  • pracowniczych planów kapitałowych.

Prywatna emerytura z IKE i IKZE

Indywidualne konta emerytalne i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego są częścią III, dobrowolnego filaru emerytalnego w Polsce. Służą do oszczędzania i inwestowania pieniędzy na przyszłą, prywatną emeryturę, niezależną od świadczenia z ZUS. Gwarantują też brak konieczności odprowadzenia 19 proc. podatku od zysków kapitałowych od kwot zaoszczędzonych na IKE oraz możliwość skorzystania z ulgi podatkowej w PIT w związku z kwotami wpłacanymi na IKZE. Ograniczeniem w uzyskaniu optymalizacji podatkowej w takim przypadku są limity rocznych wpłat na IKE i IKZE.

Po osiągnięciu odpowiedniego wieku – emerytalnego lub zbliżonego do emerytalnego, z IKE wypłacisz środki – jednorazowo lub w transzach na prywatną emeryturę bez podatku, a w przypadku IKZE uregulujesz tylko niski podatek ryczałtowy w wysokości 10 proc. kwoty zysku.

PPK tylko dla pracowników

Trzecim elementem w III filarze emerytalnym są pracownicze plany kapitałowe zarezerwowane dla pracowników etatowych. PPK tworzone są przez pracodawców, którzy wraz z pracownikami odprowadzają do PPK środki finansowe co miesiąc. Do nich swoją część dokłada w postaci premii Skarb Państwa.

Emerytura prywatna z ZUS

Jeśli dana osoba nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, np. z pracy na podstawie umowy zlecenie czy z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, może przystąpić do ubezpieczenia dobrowolnie i mieć szansę na uzyskanie prywatnej emerytury z ZUS.

Taką możliwość mają osoby, które:

  • Mieszkają w Polsce.
  • Nie mieszkają w Polsce, ale były wcześniej objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi w Polsce.
  • Nie mieszkają w Polsce, ale mają zastosowanie w ich przypadku europejskie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi dana osoba jest objęta od dnia, który wskaże w zgłoszeniu i złoży pismo do ZUS. Jeśli będziesz ubezpieczony dobrowolnie w ZUS przez okres dłuższy niż 10 lat, wówczas przestaje obowiązywać gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia, a otrzymasz emeryturę w wysokości wynikającej ze stanu środków na Twoim koncie.

Istnieje wiele sposobów na to, by zapewnić sobie prywatną emeryturę. Warto z tego skorzystać, zwłaszcza że przyszłe świadczenie może wynieść np. zaledwie ¼ wysokości ostatniego wynagrodzenia pracownika.

IKE a może IKZE?
Sprawdź co bardziej Ci pasuje!
Załóż konto
Kacper Konowalczyk
Specjalista ds. Komunikacji Inwestycyjnej

Absolwent handlu międzynarodowego Uniwersytetu WSB Merito Poznań. Obecnie student na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Do zespołu UNIQA TFI dołączył w maju 2023, obejmując stanowisko specjalisty ds. komunikacji inwestycyjnej. Wcześniej zdobywał doświadczenie m.in. jako: doradca klienta w BNP PARIBAS Bank Polska S.A., praktykant w Narodowym Banku Polskim (NBP), a także prowadził własną działalność gospodarczą. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 3493).

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Szacuje się, że obecni emeryci po przejściu na świadczenie otrzymują tylko 45 proc. średniego wynagrodzenia. Jednak specjaliści ostrzegają, że i tak jest to bardzo dużo w porównaniu do emerytur, jakie będą wypłacane Polakom za 20-30 lat. Może być to nawet zaledwie 25 proc. pensji. Dlatego warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób zwiększyć swój budżet na emeryturze. Może posłużyć do tego jeden z elementów III, dobrowolnego filaru systemu emerytalnego. Zalicza się do niego między innymi…

Z prognoz ZUS-u wynika, że za 30 lat wysokość przeciętnej emerytury wyniesie nie więcej niż 30% ostatniej pensji. Już teraz stopa zastąpienia (relacja emerytury do ostatniego wynagrodzenia) wynosi 56%, zaś zdaniem FPP niemal 5,6% emerytów otrzymuje świadczenia poniżej ustawowego minimum. Odpowiedzią na problem głodowych emerytur w przyszłości ma być zobowiązanie pracodawców do utworzenia pracowniczych planów kapitałowych. Kto i kiedy ma obowiązek wprowadzić PPK? Jak działają pracownicze plany…

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę