UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Promocje
UNIQA TFI

Promocje i oferty specjalne dla klientów, którzy inwestują z UNIQA TFI

Promocja 200 za 200
Emerytura i inwestycje

Czas czytania:

IKE czy IKZE – poznaj różnice. Porównanie dwóch programów emerytalnych pozwoli Ci odpowiedzieć na pytanie: jak oszczędzać?

Szacuje się, że obecni emeryci po przejściu na świadczenie otrzymują tylko 45 proc. średniego wynagrodzenia. Jednak specjaliści ostrzegają, że i tak jest to bardzo dużo w porównaniu do emerytur, jakie będą wypłacane Polakom za 20-30 lat. Może być to nawet zaledwie 25 proc. pensji. Dlatego warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób zwiększyć swój budżet na emeryturze. Może posłużyć do tego jeden z elementów III, dobrowolnego filaru systemu emerytalnego. Zalicza się do niego między innymi indywidualne konta emerytalne (IKE) oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Jakie podobieństwa i różnice występują pomiędzy nimi? W co warto zainwestować już teraz – w IKE czy IKZE? Porównanie tych dwóch kont dla przyszłych emerytów ułatwi uzyskanie odpowiedzi na to pytanie.

Małżeństwo siedzi przy stole nad dokumentami i porównuje różnice między ofertami IKE i IKZE

Czym jest IKE i IKZE?

Czym są IKE i IKZE? Różnice występujące pomiędzy nimi są z pozoru niewielkie, ale w ogólnym rozrachunku mogą zadecydować o tym, który system oszczędzania na jesień życia wybierzesz.

W obu przypadkach mówimy o gromadzeniu oszczędności na indywidualnych kontach. Podstawą prawną ich funkcjonowania jest Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. W przepisach można znaleźć definicje IKE i IKZE.

Art. 2 pkt 1 i pkt 1a stanowi, że IKE lub IKZE mogą być:

 • wyodrębnionym zapisem w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego,
 • wyodrębnionym rachunkiem papierów wartościowych,
 • innym rachunkiem, na którym zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi,
 • rachunkiem pieniężnym służącym do obsługi takich rachunków w podmiocie prowadzącym działalność maklerską,  
 • wyodrębnionym rachunkiem w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym,
 • wyodrębnionym rachunkiem bankowym w banku,
 • wyodrębnionym rachunkiem IKE/IKZE w dobrowolnym funduszu emerytalnym, prowadzonym na zasadach określonych ustawą, a w zakresie w niej nieuregulowanym – na zasadach opisanych w przepisach właściwych dla tych rachunków i rejestrów.

Na IKE lub IKZE można gromadzić oszczędności indywidualnie, co oznacza, że właścicielem takich kont może być wyłącznie jeden oszczędzający. Wypłata środków z obu kont zasadniczo powinna nastąpić po uzyskaniu wieku określonego ustawą. Wcześniejsze dokonanie zwrotu środkówwiąże się to z poniesieniem określonych kosztów.

Z którego programu oszczędzania skorzystać? IKE, IKZE - porównanie dwóch programówpozwoli Ci podjąć decyzję.

IKE a IKZE – podobieństwa pomiędzy dwoma programami oszczędzania na emeryturę

Zarówno IKE, jak i IKZE to elementy III filaru systemu emerytalnego w Polsce. Mają one wiele cech wspólnych, do których z pewnością można zaliczyć takie punkty jak:

 • Mogą być prowadzone w podobnej formie, na podstawie umowy z podmiotem posiadającym w ofercie takie produkty. Może to być bank, fundusz inwestycyjny, zakład ubezpieczeniowy np. UNIQA, dobrowolny fundusz emerytalny czy podmiot prowadzący działalność maklerską.
 • IKE i IKZE mogą należeć tylko do jednej osoby – nie ma możliwości, by w ramach takiego konta emerytalnego oszczędzać np. wraz ze współmałżonkiem.
 • Podmiotami uprawnionymi do gromadzenia oszczędności na IKE i IKZE są osoby fizyczne, które mają ukończone co najmniej 16 lat.

IKE i IKZE – różnice w formach oszczędzania emerytalnego, limit wpłat i kwestie opodatkowania

Gdyby konta IKE i IKZE nie różniły się w ogóle względem siebie, z pewnością któreś z nich by nie istniało. Dlatego wiadomo, że są pomiędzy nimi pewne różnice. Dotyczą one przede wszystkim ulg podatkowych, z jakich korzystają oszczędzający.

W przypadku IKE obowiązuje zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, nazywanego podatkiem Belki. Dokonując wypłaty nie płacisz więc 19 proc. podatku od wypracowanych na IKE zysków kapitałowych. Jednak skorzystać z takiej ulgi można, jeśli spełnia się jeden z warunków:

 • W momencie wypłaty oszczędzający ma ukończone 60 lat lub 55 lat, w przypadku nabycia uprawnień do wcześniejszej emerytury.
 • Oszczędzający dokonywał wpłaty na konto IKE od co najmniej 5 lat bądź dokonał więcej niż połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed złożeniem dyspozycji wypłaty środków.

Kwota zgromadzonych na IKE środków finansowych może być wypłacona w całości lub w ratach.

Natomiast w przypadku IKZE przez cały okres gromadzenia funduszy na przyszłą emeryturę właściciel konta korzysta z ulgi podatkowej. Wszystko dlatego, że wpłacane na IKZE środki każdego roku można odliczyć od podstawy opodatkowania, w ramach ustalonego na każdy rok limitu wpłat do IKZE.

Jeśli chodzi o wypłatę środków z IKZE, to w odróżnieniu od IKE, można to zrobić po osiągnięciu 65. roku życia bez podatku od zysków kapitałowych. Jednakże kwota objęta będzie zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10 proc., o ile okres oszczędzania przekroczy 5 lat. Wypłata z IKZE nie może być częściowa.

Pomimo faktu, że na IKE i IKZE obowiązują limity rocznych wpłat, to ich wysokość jest różna. Na IKE można przelać tyle, ile wynosi trzykrotność przeciętnego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2022 na IKE przelać można 17 766 zł.

W przypadku IKZE obowiązuje limit roczny na poziomie 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. Od 2021 roku oszczędzający prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 8 ust. 6 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych mogą więcej wpłacać na IKZE. Między innymi chodzi tu o samozatrudnionych, jak artyści czy osoby wykonujące wolne zawody. W ich przypadku limit rocznych wpłat na IKZE wynosi 1,8-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2022 na IKZE przekazać można 7106,40 zł. Wyższy limit obowiązuje dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i oszczędzających w IKZE – 10 659,60 zł.

Środki zgromadzone na kontach IKE i IKZE podlegają dziedziczeniu, ale przy IKZE dziedziczący je spadkobierca płaci podatek w wysokości 10 proc. kwoty pieniędzy.

Dokonanie zwrotu, czyli przedterminowej wypłaty środków z IKE wiąże się z naliczeniem 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych. Ta sama aktywność na koncie IKZE będzie związana z koniecznością rozliczenia się z US na postawie otrzymanego PITu11 według skali podatkowej 12 lub 32 procent.

Porównanie kont IKE czy IKZE – co wybrać?

Z jednej strony IKE pozwala na oszczędzanie wyższych kwot w ciągu roku i na skorzystanie z pełnego zwolnienia od podatku, jeśli wypłaty środków dokonasz po uzyskaniu 55 lub 60 lat, ale z drugiej przy oszczędzaniu na IKZE masz możliwość odliczenia wysokości wpłat w ramach limitu od podstawy opodatkowania. W obu przypadkach gromadzisz pieniądze na przyszłą emeryturę, a nic nie stoi na stoi na przeszkodzie, aby korzystać z jednego i drugiego rozwiązania.

IKE a może IKZE?
Sprawdź co bardziej Ci pasuje!
Załóż konto
Kacper Konowalczyk
Specjalista ds. Komunikacji Inwestycyjnej

Absolwent handlu międzynarodowego Uniwersytetu WSB Merito Poznań. Obecnie student na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Do zespołu UNIQA TFI dołączył w maju 2023, obejmując stanowisko specjalisty ds. komunikacji inwestycyjnej. Wcześniej zdobywał doświadczenie m.in. jako: doradca klienta w BNP PARIBAS Bank Polska S.A., praktykant w Narodowym Banku Polskim (NBP), a także prowadził własną działalność gospodarczą. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 3493). Profil Kacpra: https://www.linkedin.com/in/kacperkonowalczyk

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Praktyka systematycznego odkładania części środków pieniężnych niesie ze sobą masę korzyści m.in.: dobry nastrój, komfort psychiczny czy też długoterminowe bezpieczeństwo finansowe. Nie ma znaczenia, czy robisz to ze względu na cele krótkoterminowe, czy przygotowujesz się do przejścia na emeryturę – lista benefitów związana z utrzymywaniem żelaznej dyscypliny przy oszczędzaniu części dochodu wydaje się perspektywiczna oraz efektywna. Przekonajmy się, jakie są najczęstsze powody, dla których…

III filar polskiego systemu emerytalnego jest dobrowolny i każda osoba spełniająca określone wymagania może do niego z własnej woli dołączyć. Jego elementem jest między innymi IKZE – indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Sprawdź, czym ono jest, kto może na nim oszczędzać na przyszłą emeryturę i czy takie działanie w ogóle jest opłacalne?

Emerytura jest świadczeniem przyznawanym osobom, które opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne do ZUS. Można skorzystać z prawa do niej, jeśli osiągniesz powszechny wiek emerytalny – dla kobiet to 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Chyba że masz prawo do tzw. wcześniejszej emerytury, przyznawanej w wieku 55 lat i przy spełnieniu odpowiednich warunków. Jeśli jednak nigdy nie opłacałeś składek do ZUS, ani na podstawie wynagrodzenia z pracy zawodowej, ani z prowadzenia działalności gospodarczej,…

Zachętą dla przyszłych emerytów w Polsce do oszczędzania w ramach dobrowolnego, III filaru emerytalnego są ulgi podatkowe, z jakich mogą korzystać przy odprowadzaniu środków m.in. na IKE czy IKZE. Zobacz, jak rozliczyć zwrot z IKE i IKZE w ramach rocznej deklaracji podatkowej PIT-37 podatnika. Czy zawsze trzeba to zrobić?

W momencie kiedy podejmujesz decyzję, że chcesz przejść na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, powinieneś złożyć do ZUS odpowiedni wniosek. Następnie zostanie ustalone, w jakiej wysokości świadczenie Ci się należy. Zobacz, jak obliczyć emeryturę. Być może zmotywuje Cię to do tego, by zacząć oszczędzać na przyszłość!

IKE, czyli indywidualne konto emerytalne jest elementem III filaru emerytalnego, w ramach którego możesz gromadzić dobrowolnie środki na przyszłe świadczenie, korzystając ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych od dochodów wypracowanych na rachunku. Takie konta oferują różne instytucje m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w ramach których możesz inwestować swoje pieniądze w IKE obligacje. Pytanie tylko, czy warto na takie konto się zdecydować? Czy…

Emerytury wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na ogół nie są wysokie. Prognozuje się, że w przyszłości będą jeszcze niższe. Dlatego też warto wcześniej pomyśleć o oszczędzaniu na przyszłość. W tym celu stworzono kolejne filary emerytalne. Trzeci oznacza dobrowolne odkładanie pieniędzy, głównie przez osoby pracujące, w ramach indywidualnych kont emerytalnych (IKE) lub indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz pracowniczych…

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę