UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Promocje
UNIQA TFI

Promocje i oferty specjalne dla klientów, którzy inwestują z UNIQA TFI

Emerytura i inwestycje

Czas czytania:

IKE czy IKZE - porównanie programów emerytalnych.

Szacuje się, że obecni emeryci po przejściu na świadczenie otrzymują tylko 45 proc. średniego wynagrodzenia. Jednak specjaliści ostrzegają, że i tak jest to bardzo dużo w porównaniu do emerytur, jakie będą wypłacane Polakom za 20-30 lat. Może być to nawet zaledwie 25 proc. pensji. Dlatego warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób zwiększyć swój budżet na emeryturze. Może posłużyć do tego jeden z elementów III, dobrowolnego filaru systemu emerytalnego. Zalicza się do niego między innymi indywidualne konta emerytalne (IKE) oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Jakie podobieństwa i różnice występują pomiędzy nimi? W co warto zainwestować już teraz – w IKE czy IKZE? Porównanie tych dwóch kont dla przyszłych emerytów ułatwi uzyskanie odpowiedzi na to pytanie.

Małżeństwo siedzi przy stole nad dokumentami i porównuje różnice między ofertami IKE i IKZE

IKE czy IKZE - porównanie programów emerytalnych.

Czym są IKE i IKZE? Różnice występujące pomiędzy nimi są z pozoru niewielkie, ale w ogólnym rozrachunku mogą zadecydować o tym, który system oszczędzania na jesień życia wybierzesz.

W obu przypadkach mówimy o gromadzeniu oszczędności na indywidualnych kontach. Podstawą prawną ich funkcjonowania jest Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. W przepisach można znaleźć definicje IKE i IKZE.

Art. 2 pkt 1 i pkt 1a stanowi, że IKE lub IKZE mogą być:

 • wyodrębnionym zapisem w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego,
 • wyodrębnionym rachunkiem papierów wartościowych,
 • innym rachunkiem, na którym zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi,
 • rachunkiem pieniężnym służącym do obsługi takich rachunków w podmiocie prowadzącym działalność maklerską,  
 • wyodrębnionym rachunkiem w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym,
 • wyodrębnionym rachunkiem bankowym w banku,
 • wyodrębnionym rachunkiem IKE/IKZE w dobrowolnym funduszu emerytalnym, prowadzonym na zasadach określonych ustawą, a w zakresie w niej nieuregulowanym – na zasadach opisanych w przepisach właściwych dla tych rachunków i rejestrów.

Na IKE lub IKZE można gromadzić oszczędności indywidualnie, co oznacza, że właścicielem takich kont może być wyłącznie jeden oszczędzający. Wypłata środków z obu kont zasadniczo powinna nastąpić po uzyskaniu wieku określonego ustawą. Wcześniejsze dokonanie zwrotu środkówwiąże się to z poniesieniem określonych kosztów.

Z którego programu oszczędzania skorzystać? IKE, IKZE - porównanie dwóch programówpozwoli Ci podjąć decyzję.

IKE a IKZE – podobieństwa pomiędzy dwoma programami oszczędzania na emeryturę

Zarówno IKE, jak i IKZE to elementy III filaru systemu emerytalnego w Polsce. Mają one wiele cech wspólnych, do których z pewnością można zaliczyć takie punkty jak:

 • Mogą być prowadzone w podobnej formie, na podstawie umowy z podmiotem posiadającym w ofercie takie produkty. Może to być bank, fundusz inwestycyjny, zakład ubezpieczeniowy np. UNIQA, dobrowolny fundusz emerytalny czy podmiot prowadzący działalność maklerską.
 • IKE i IKZE mogą należeć tylko do jednej osoby – nie ma możliwości, by w ramach takiego konta emerytalnego oszczędzać np. wraz ze współmałżonkiem.
 • Podmiotami uprawnionymi do gromadzenia oszczędności na IKE i IKZE są osoby fizyczne, które mają ukończone co najmniej 16 lat.

IKE i IKZE – różnice w formach oszczędzania emerytalnego, limit wpłat i kwestie opodatkowania

Gdyby konta IKE i IKZE nie różniły się w ogóle względem siebie, z pewnością któreś z nich by nie istniało. Dlatego wiadomo, że są pomiędzy nimi pewne różnice. Dotyczą one przede wszystkim ulg podatkowych, z jakich korzystają oszczędzający.

W przypadku IKE obowiązuje zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, nazywanego podatkiem Belki. Dokonując wypłaty nie płacisz więc 19 proc. podatku od wypracowanych na IKE zysków kapitałowych. Jednak skorzystać z takiej ulgi można, jeśli spełnia się jeden z warunków:

 • W momencie wypłaty oszczędzający ma ukończone 60 lat lub 55 lat, w przypadku nabycia uprawnień do wcześniejszej emerytury.
 • Oszczędzający dokonywał wpłaty na konto IKE od co najmniej 5 lat bądź dokonał więcej niż połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed złożeniem dyspozycji wypłaty środków.

Kwota zgromadzonych na IKE środków finansowych może być wypłacona w całości lub w ratach.

Natomiast w przypadku IKZE przez cały okres gromadzenia funduszy na przyszłą emeryturę właściciel konta korzysta z ulgi podatkowej. Wszystko dlatego, że wpłacane na IKZE środki każdego roku można odliczyć od podstawy opodatkowania, w ramach ustalonego na każdy rok limitu wpłat do IKZE.

Jeśli chodzi o wypłatę środków z IKZE, to w odróżnieniu od IKE, można to zrobić po osiągnięciu 65. roku życia bez podatku od zysków kapitałowych. Jednakże kwota objęta będzie zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10 proc., o ile okres oszczędzania przekroczy 5 lat. Wypłata z IKZE nie może być częściowa.

Pomimo faktu, że na IKE i IKZE obowiązują limity rocznych wpłat, to ich wysokość jest różna. Na IKE można przelać tyle, ile wynosi trzykrotność przeciętnego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2022 na IKE przelać można 17 766 zł.

W przypadku IKZE obowiązuje limit roczny na poziomie 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. Od 2021 roku oszczędzający prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 8 ust. 6 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych mogą więcej wpłacać na IKZE. Między innymi chodzi tu o samozatrudnionych, jak artyści czy osoby wykonujące wolne zawody. W ich przypadku limit rocznych wpłat na IKZE wynosi 1,8-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2022 na IKZE przekazać można 7106,40 zł. Wyższy limit obowiązuje dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i oszczędzających w IKZE – 10 659,60 zł.

Środki zgromadzone na kontach IKE i IKZE podlegają dziedziczeniu, ale przy IKZE dziedziczący je spadkobierca płaci podatek w wysokości 10 proc. kwoty pieniędzy.

Dokonanie zwrotu, czyli przedterminowej wypłaty środków z IKE wiąże się z naliczeniem 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych. Ta sama aktywność na koncie IKZE będzie związana z koniecznością rozliczenia się z US na postawie otrzymanego PITu11 według skali podatkowej 12 lub 32 procent.

Porównanie kont IKE czy IKZE – co wybrać?

Z jednej strony IKE pozwala na oszczędzanie wyższych kwot w ciągu roku i na skorzystanie z pełnego zwolnienia od podatku, jeśli wypłaty środków dokonasz po uzyskaniu 55 lub 60 lat, ale z drugiej przy oszczędzaniu na IKZE masz możliwość odliczenia wysokości wpłat w ramach limitu od podstawy opodatkowania. W obu przypadkach gromadzisz pieniądze na przyszłą emeryturę, a nic nie stoi na stoi na przeszkodzie, aby korzystać z jednego i drugiego rozwiązania.

IKE a może IKZE?
Sprawdź co bardziej Ci pasuje!
Załóż konto
Kacper Konowalczyk
Specjalista ds. Komunikacji Inwestycyjnej

Absolwent handlu międzynarodowego Uniwersytetu WSB Merito Poznań. Obecnie student na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Do zespołu UNIQA TFI dołączył w maju 2023, obejmując stanowisko specjalisty ds. komunikacji inwestycyjnej. Wcześniej zdobywał doświadczenie m.in. jako: doradca klienta w BNP PARIBAS Bank Polska S.A., praktykant w Narodowym Banku Polskim (NBP), a także prowadził własną działalność gospodarczą. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 3493). Profil Kacpra: https://www.linkedin.com/in/kacperkonowalczyk

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Interesujące zalety regularnego oszczędzania

Praktyka systematycznego odkładania części środków pieniężnych niesie ze sobą masę korzyści m.in.: dobry nastrój, komfort psychiczny czy też długoterminowe bezpieczeństwo finansowe. Nie ma znaczenia, czy robisz to ze względu na cele krótkoterminowe, czy przygotowujesz się do przejścia na emeryturę – lista benefitów związana z utrzymywaniem żelaznej dyscypliny przy oszczędzaniu części dochodu wydaje się perspektywiczna oraz efektywna. Przekonajmy się, jakie są najczęstsze powody, dla których…

Czytaj dalej

Czym jest IKZE? Kto może skorzystać z indywidualnego konta emerytalnego? Czy bardziej opłaca się oszczędzać na emeryturę w IKE czy w IKZE?

III filar polskiego systemu emerytalnego jest dobrowolny i każda osoba spełniająca określone wymagania może do niego z własnej woli dołączyć. Jego elementem jest między innymi IKZE – indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Sprawdź, czym ono jest, kto może na nim oszczędzać na przyszłą emeryturę i czy takie działanie w ogóle jest opłacalne?

Czytaj dalej

Okresowa emerytura kapitałowa - kto może ją otrzymać i jak mają się do niej środki emerytalne z ZUS i OFE? Kiedy wnioskować o ponowne obliczenie emerytury?

Emerytura jest świadczeniem przyznawanym osobom, które opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne do ZUS. Można skorzystać z prawa do niej, jeśli osiągniesz powszechny wiek emerytalny – dla kobiet to 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Chyba że masz prawo do tzw. wcześniejszej emerytury, przyznawanej w wieku 55 lat i przy spełnieniu odpowiednich warunków. Jeśli jednak nigdy nie opłacałeś składek do ZUS, ani na podstawie wynagrodzenia z pracy zawodowej, ani z prowadzenia działalności gospodarczej,…

Czytaj dalej

Jak rozliczyć wypłatę z IKE czy IKZE w PIT w 2022 roku? Jak wygląda pod względem podatkowym odliczenie zwrotu z IKE i ulga IKZE?

Zachętą dla przyszłych emerytów w Polsce do oszczędzania w ramach dobrowolnego, III filaru emerytalnego są ulgi podatkowe, z jakich mogą korzystać przy odprowadzaniu środków m.in. na IKE czy IKZE. Zobacz, jak rozliczyć zwrot z IKE i IKZE w ramach rocznej deklaracji podatkowej PIT-37 podatnika. Czy zawsze trzeba to zrobić?

Czytaj dalej
Na stole leży kalkulator, długopis oraz kartki papieru, zestaw ten zostanie wykorzystany do obliczenia wysokości emerytury

Jak wygląda obliczenie emerytury w ZUS? Dowiedz się, czy będzie ona wystarczająca i jak zacząć oszczędzać na emeryturę w IKE i IKZE

W momencie kiedy podejmujesz decyzję, że chcesz przejść na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, powinieneś złożyć do ZUS odpowiedni wniosek. Następnie zostanie ustalone, w jakiej wysokości świadczenie Ci się należy. Zobacz, jak obliczyć emeryturę. Być może zmotywuje Cię to do tego, by zacząć oszczędzać na przyszłość!

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę