UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Promocje
UNIQA TFI

Promocje i oferty specjalne dla klientów, którzy inwestują z UNIQA TFI

Emerytura i inwestycje

Czas czytania:

Jak wygląda obliczenie emerytury w ZUS? Dowiedz się, czy będzie ona wystarczająca i jak zacząć oszczędzać na emeryturę w IKE i IKZE

W momencie kiedy podejmujesz decyzję, że chcesz przejść na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, powinieneś złożyć do ZUS odpowiedni wniosek. Następnie zostanie ustalone, w jakiej wysokości świadczenie Ci się należy. Zobacz, jak obliczyć emeryturę. Być może zmotywuje Cię to do tego, by zacząć oszczędzać na przyszłość!

Na stole leży kalkulator, długopis oraz kartki papieru, zestaw ten zostanie wykorzystany do obliczenia wysokości emerytury

JAK USTALANA JEST WYSOKOŚĆ EMERYTURY?

ZUS, określając wysokość emerytury dla osób urodzonych po 1948 roku, bierze pod uwagę podstawę obliczenia świadczenia i średnią dalszego trwania życia. Uzyskana kwota jest ilorazem tych dwóch składników.

JAK WYLICZANA JEST PODSTAWA OBLICZENIA EMERYTURY?

Pierwszym elementem branym pod uwagę przy szacowaniu wysokości Twojej przyszłej emerytury z ZUS jest podstawa jej obliczenia. Uwzględnia:

 • Zwaloryzowany kapitał początkowy – w przypadku osób, które były objęte ubezpieczeniem społecznym przed 1 stycznia 1999 roku.
 • Zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, zapisane na koncie w ZUS po 1998 roku, do miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego ZUS zaczyna wypłacać emeryturę świadczeniobiorcy.
 • Zwaloryzowane środki zapisane na subkoncie w ZUS – jeśli emeryt jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE) – wraz ze środkami przeniesionymi na subkonto z OFE.

Natomiast w przypadku osób, które podlegały ubezpieczeniu społecznemu przed 1999 rokiem i nie były objęte ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi po 1998 roku, do ustalania podstawy emerytury przyjmuje się tylko kapitał początkowy.

CZYM JEST ŚREDNIE DALSZE TRWANIE ŻYCIA?

Drugim czynnikiem potrzebnym do wyliczenia emerytury jest średnie dalsze trwanie życia. To przewidywana liczba miesięcy, przez którą ZUS będzie Ci potencjalnie wypłacać świadczenie. Tablice średniego dalszego trwania życia ogłaszane są co roku w formie komunikatu - do 31 marca - przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Stanowią podstawę do obliczania emerytur na wnioski zgłoszone w okresie od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku.

Przy ustalaniu średniego dalszego trwania życia bierze się pod uwagę wiek emeryta na dzień zgłoszenia wniosku, jeśli przedłożony on został w kolejnych miesiącach po miesiącu, w którym osoba osiągnęła wiek emerytalny.

KIEDY MOŻLIWE JEST PODWYŻSZENIE EMERYTURY DO WYSOKOŚCI NAJNIŻSZEGO ŚWIADCZENIA?

Wyliczona przez ZUS emerytura może być niestety dosyć niska. W niektórych przypadkach masz jednak szansę, że świadczeniodawca podwyższy ją do wysokości najniższej. To możliwe, jeśli osiągnąłeś wiek emerytalny i opłacałeś składki na ZUS, a ponadto:

 • masz co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych – jeśli jesteś kobietą,
 • masz co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych – jeśli jesteś mężczyzną.

W 2022 roku najniższa emerytura czy renta rodzinna wynosiła 1338,44 zł.

JAK OBLICZYĆ EMERYTURĘ SAMODZIELNIE? KALKULATOR EMERYTALNY W ZUS

Być może zastanawiasz się, w jakiej wysokości świadczenie może Ci przysługiwać. Nie musisz od razu składać do ZUS wniosku o emeryturę. Możesz skorzystać z kalkulatora dostępnego na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Do obliczenia wysokości emerytury należy podać takie informacje jak:

 • aktualna informacja o stanie konta w ZUS za dany rok,
 • płeć,
 • miesiąc i rok urodzenia,
 • kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego,
 • kwota zwaloryzowanych składek,
 • zwaloryzowana kwota ogółem na subkoncie,
 • kwota składek za 12 miesięcy kalendarzowych,
 • zadeklarowany wiek przejścia na emeryturę – podawany w latach i miesiącach,
 • rok rozpoczęcia lub wznowienia pracy,
 • miesięczne, aktualne wynagrodzenie brutto,
 • deklaracja dotycząca członkostwa w OFE lub posiadania subkonta w ZUS,
 • procent przeciętnego wynagrodzenia w przyszłości.

Kalkulator oblicza emeryturę, jaką potencjalnie możesz otrzymać, ale i wskazuje na stan Twojego konta oraz subkonta w ZUS w momencie przejścia na emeryturę z uwzględnieniem waloryzacji. Warto podkreślić, że nie jest wypłacana emeryturą bez podatku - płaci się od niej podatek dochodowy, ale to może się zmienić w przyszłości.

Zdarza się, że niektórym poziom życia może się podnieść dzięki uzyskaniu emerytury kapitałowej. To wypłata pieniędzy ze składek gromadzonych w OFE.

Czy warto oszczędzać na emeryturę i stworzyć zabezpieczenie emerytalne?Jak można oszczędzać na przyszłość?

Emerytura z ZUS może być dość niska, nawet przy wieloletniej pracy zawodowej. Dlatego warto odpowiednio wcześnie zacząć odkładać na przyszłość. Takie oszczędności mogą być gromadzone w ramach IKE, IKZE, PPE, czy PPK. To elementy III filaru systemu emerytalnego.

Oprócz wypłaty z I i II filaru możesz otrzymać dodatkowe świadczenie, które poprawi Twój budżet na emeryturze, o ile odkładałeś pieniądze w ramach dobrowolnych sposobów oszczędzania. Mogłeś to robić w ramach:

 • IKE – indywidualnego konta emerytalnego,
 • IKZE – indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego,
 • PPK – pracowniczych planów kapitałowych,
 • PPE - pracowniczych planów emerytalnych.

Czym różnią się IKE a IKZE? Głównie korzyściami podatkowymi, jakie możesz z ich tytułu osiągnąć, oraz wysokością maksymalnych wpłat. Dochód wypracowany ze środków zaoszczędzonych na indywidualnych kontach emerytalnych nie musi podlegać opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych. Przy oszczędzaniu pieniędzy na emeryturę w ramach IKZE można dodatkowo skorzystać z ulgi podatkowej w PIT (deklaracji z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych).

JAK OBLICZYĆ DODATKOWĄ EMERYTURĘ Z III FILARU - INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE (IKE), INDYWIDUALNE KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) I PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Środki zgromadzone na wspomnianych kontach pozwalają na zwiększenie kwoty podstawowej emerytury, jeśli zdecydujesz się na ich wypłatę w transzach. Możesz sprawdzić w dowolnym momencie, jaki kapitał odłożyłeś na IKE czy IKZE oraz jakie zyski instytucja zarządzająca kontami wypracowała dla Ciebie w ramach podjętego inwestowania. Jeśli wypłaty dokonasz w odpowiednim wieku, to nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych, ale w związku z pobraniem funduszy z IKZE musisz uiścić podatek zryczałtowany w wysokości 10 proc. Do tego dochodzą środki, jakie zgromadziłeś Ty i Twój pracodawca w PPK czy PPE.

Wysokość świadczenia z III filaru emerytalnego zależy od tego, ile zdążyłeś zaoszczędzić i jak prowadzona była polityka inwestycyjna instytucji zarządzającej. Im dłużej odkładałeś na IKE, IKZE czy w programach emerytalnych, tym Twoja jesień życia będzie lepiej zabezpieczona.

IKE a może IKZE?
Sprawdź co bardziej Ci pasuje!
Załóż konto

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Subkonto ZUS – czym jest oraz jak wyglądają kwestie dziedziczenia środków z subkonta w ZUS?

Na dzień 1 marca 2023 roku średnia emerytura w Polsce wypłacana przez ZUS wynosiła 3311,61 zł brutto po waloryzacji. Świadczenie to wyliczane jest na podstawie kapitału początkowego ze składek emerytalnych, ale i ze środków zgromadzonych na OFE i subkoncie w ZUS. Czym jest takie subkonto?

Czytaj dalej
Dorosła wnuczka obejmuje swoją babcię emerytkę i pozują razem do zdjęcia

Wypłata środków z IKE (Indywidualnego Konta Emerytalnego) a przyszła emerytura i podatek

Zachętą dla przyszłych emerytów w Polsce do oszczędzania w ramach dobrowolnego, III filaru emerytalnego są ulgi podatkowe, z jakich mogą korzystać przy odprowadzaniu środków m.in. na IKE czy IKZE. Zobacz, jak rozliczyć zwrot środków z IKE w ramach rocznej deklaracji podatkowej PIT-37. Czy zawsze trzeba to zrobić? Czy pobierany jest inny podatek za transfer środków z IKE?

Czytaj dalej
Małżeństwo siedzi przy stole nad dokumentami i porównuje różnice między ofertami IKE i IKZE

IKE czy IKZE - porównanie programów emerytalnych.

Szacuje się, że obecni emeryci po przejściu na świadczenie otrzymują tylko 45 proc. średniego wynagrodzenia. Jednak specjaliści ostrzegają, że i tak jest to bardzo dużo w porównaniu do emerytur, jakie będą wypłacane Polakom za 20-30 lat. Może być to nawet zaledwie 25 proc. pensji. Dlatego warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób zwiększyć swój budżet na emeryturze. Może posłużyć do tego jeden z elementów III, dobrowolnego filaru systemu emerytalnego. Zalicza się do niego między innymi…

Czytaj dalej

PPK na ratunek przyszłym emerytom

Polskie społeczeństwo starzeje się. Wielu Polaków nie wierzy w swoją emeryturę z ZUS, a jak czytamy w raporcie OECD o rynku emerytalnym z 5 grudnia 2017 r. obecni 20-latkowie mogą otrzymać w przyszłości emeryturę w wysokości ok. 38% ich pensji. Czy jest sposób, by zabezpieczyć swoje finanse na przyszłość? Kolejną możliwością, obok IKZE, IKE będą PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe. Program powszechny, a finansowany nie tylko przez uczestnika, ale także pracodawcę i państwo.

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę