UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Promocje UNIQA TFI

Promocje i oferty specjalne dla klientów, którzy inwestują z UNIQA TFI

Promocja 200 za 200
Emerytura i inwestycje

Czas czytania:

Jak wygląda obliczenie emerytury w ZUS? Warto wiedzieć, jakie zasady na wyliczenie emerytury stosuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W momencie kiedy podejmujesz decyzję o tym, że chcesz przejść na emeryturę, po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego powinieneś złożyć do ZUS odpowiedni wniosek. Następnie ZUS wyliczy, w jakiej wysokości świadczenie będzie Ci się należało. Zobacz, jak obliczyć emeryturę.

Na stole leży kalkulator, długopis oraz kartki papieru, zestaw ten zostanie wykorzystany do obliczenia wysokości emerytury

Jak ustalana jest wysokość emerytury?

ZUS określając wysokość emerytury dla osób urodzonych po 1948 roku, bierze pod uwagę podstawę obliczenia świadczenia i średnią dalszego trwania życia. Uzyskana kwota jest ilorazem tych dwóch składników.

Jak wyliczana jest podstawa obliczenia emerytury?

Pierwszym elementem branym pod uwagę przy szacowaniu wysokości Twojej przyszłej emerytury z ZUS jest podstawa jej obliczenia. ZUS uwzględnia:

 • Zwaloryzowany kapitał początkowy – w przypadku osób, które były objęte ubezpieczeniem społecznym przed 1 stycznia 1999 roku.
 • Zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, zapisane na koncie w ZUS po 1998 roku, do miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego ZUS zaczyna wypłacać emeryturę świadczeniobiorcy.
 • Zwaloryzowane środki zapisane na subkoncie w ZUS – jeśli emeryt jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE) – wraz ze środkami przeniesionymi na subkonto z OFE.

Natomiast w przypadku osób, które podlegały pod ubezpieczenie społeczne przed 1999 rokiem i nie były objęte ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi po 1998 roku, do ustalania podstawy emerytury przyjmuje się tylko kapitał początkowy.

Czym jest średnie dalsze trwanie życia?

Drugim czynnikiem potrzebnym do wyliczenia emerytury jest średnie dalsze trwanie życia. To przewidywana liczba miesięcy, przez którą ZUS będzie Ci potencjalnie wypłacać świadczenie. Istnieją tablice średniego dalszego trwania życia, ogłaszane co roku w formie komunikatu - do 31 marca - przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Takie tablice są podstawą do obliczania emerytur na wnioski zgłoszone w okresie od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku.

Przy ustalaniu średniego dalszego trwania życia bierze się pod uwagę wiek emeryta na dzień zgłoszenia wniosku, jeśli przedłożony on został w kolejnych miesiącach po miesiącu, w którym osoba osiągnęła wiek emerytalny.

Kiedy możliwe jest podwyższenie emerytury do wysokości najniższego świadczenia?

Wyliczona przez ZUS emerytura może być niestety dosyć niska. W niektórych przypadkach masz jednak szansę na to, że świadczeniodawca podwyższy Ci świadczenie do wysokości najniższego. To możliwe, jeśli osiągnąłeś wiek emerytalny i opłacałeś składki na ZUS, a ponadto:

 • Masz co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych – jeśli jesteś kobietą,
 • Masz co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych – jeśli jesteś mężczyzną.

W 2022 roku najniższa emerytura czy renta rodzinna wynosiła 1338,44 zł.

Jak obliczyć emeryturę samodzielnie? Kalkulator emerytalny w ZUS

Być może zastanawiasz się, w jakiej wysokości świadczenie może Ci przysługiwać? Nie musisz składać do ZUS od razu wniosku o emeryturę. Możesz skorzystać z kalkulatora dostępnego na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Do obliczenia wysokości emerytury należy podać takie informacje jak:

 • aktualna informacja o stanie konta w ZUS za dany rok,
 • płeć,
 • miesiąc i rok urodzenia,
 • kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego,
 • kwota zwaloryzowanych składek,
 • zwaloryzowana kwota ogółem na subkoncie,
 • kwota składek za 12 miesięcy kalendarzowych,
 • zadeklarowany wiek przejścia na emeryturę – podawany w latach i miesiącach,
 • rok rozpoczęcia lub wznowienia pracy,
 • miesięczne, aktualne wynagrodzenie brutto,
 • deklaracja dotycząca członkostwa w OFE lub posiadania subkonta w ZUS,
 • procent przeciętnego wynagrodzenia w przyszłości.

Kalkulator oblicza emeryturę, jaką potencjalnie możesz otrzymać, ale i wskazuje na stan Twojego konta oraz subkonta w ZUS w momencie przejścia na emeryturę z uwzględnieniem waloryzacji.

Jak obliczyć dodatkową emeryturę z III filaru - IKE i IKZE?

Oprócz emerytury z I i II filaru emerytalnego możesz otrzymać dodatkowe świadczenie, które poprawi Twój budżet na emeryturze, o ile odkładałeś pieniądze w ramach dobrowolnego, III filaru. Mogłeś oszczędzać w ramach:

 • IKE – indywidualnego konta emerytalnego,
 • IKZE – indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego,
 • PPK – pracowniczych planów kapitałowych.

Środki zgromadzone na takich kontach pozwalają na zwiększenie kwoty podstawowej emerytury, jeśli zdecydujesz się na ich wypłatę w transzach. Możesz sprawdzić w dowolnym momencie, jaki kapitał odłożyłeś na IKE czy IKZE oraz jakie zyski instytucja zarządzająca kontami wypracowała dla Ciebie. Jeśli wypłaty z IKE czy IKZE dokonasz w odpowiednim wieku, to nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych, ale w związku z pobraniem funduszy z IKZE musisz uiścić podatek zryczałtowany w wysokości 10 proc.

Emerytura może być niskim świadczeniem, zwłaszcza przy odprowadzaniu małych składek emerytalnych do ZUS. Stąd też warto wiedzieć, jak ją zwiększyć dzięki oszczędzaniu w ramach III filaru emerytalnego.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Po uzyskaniu wieku emerytalnego i spełnieniu innych warunków wymaganych do otrzymywania świadczenia co miesiąc powinniśmy uzyskiwać daną kwotę pieniędzy, która uzależniona jest przede wszystkim od wysokości naszych składek, które trafiały na konto ZUS. Niestety, ale wielu Polaków nie dożywa momentu, w którym te pieniądze są im wypłacane. Co się wówczas dzieje? Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje pieniądze spadkobiorcom, a może żaden członek rodziny nie ma do nich prawa? Sprawdź, jakie…

Około 6 mln emerytów w Polsce pobiera świadczenia w różnej wysokości od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przyznanie go możliwe jest po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego oraz opłaceniu w całym swoim życiu za co najmniej 1 dzień pracy składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie emerytalne, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i odprowadzających składki za siebie z tego tytułu. Wyliczone przez ZUS świadczenie zawsze jest wyższe od tego, jakie rzeczywiście…

Szacuje się, że obecni emeryci po przejściu na świadczenie otrzymują tylko 45 proc. średniego wynagrodzenia. Jednak specjaliści ostrzegają, że i tak jest to bardzo dużo w porównaniu do emerytur, jakie będą wypłacane Polakom za 20-30 lat. Może być to nawet zaledwie 25 proc. pensji. Dlatego warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób zwiększyć swój budżet na emeryturze. Może posłużyć do tego jeden z elementów III, dobrowolnego filaru systemu emerytalnego. Zalicza się do niego między innymi…

Polskie społeczeństwo starzeje się. Wielu Polaków nie wierzy w swoją emeryturę z ZUS, a jak czytamy w raporcie OECD o rynku emerytalnym z 5 grudnia 2017 r. obecni 20-latkowie mogą otrzymać w przyszłości emeryturę w wysokości ok. 38% ich pensji. Czy jest sposób, by zabezpieczyć swoje finanse na przyszłość? Kolejną możliwością, obok IKZE, IKE będą PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe. Program powszechny, a finansowany nie tylko przez uczestnika, ale także pracodawcę i państwo.

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę