UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Promocje
UNIQA TFI

Promocje i oferty specjalne dla klientów, którzy inwestują z UNIQA TFI

Emerytura i inwestycje

Czas czytania:

IKE - indywidualne konto emerytalne - czy warto oszczędzać na emeryturę w ramach IKE i IKZE? Co wybrać? Wpłaty na IKE czy IKZE?

IKE jest elementem III filaru systemu emerytalnego w Polsce. Oferuje korzyści natury podatkowej i możliwość efektywnego oszczędzania na jesień życia. Wielu Polaków decyduje się na odkładanie swoich środków finansowych właśnie w IKE także i z tego powodu, że kapitał ten nie znika, nawet jeśli właściciel konta nie dożyje wieku 55 lub 60 lat i nie dokona wypłaty środków. Czy warto oszczędzać na przyszłą emeryturę w ramach IKE lub IKZE? Co przemawia na korzyść takich indywidualnych kont emerytalnych?

Ręka trzyma słoik pełen monet w ramach IKE

PODSTAWOWE INFORMACJE O IKE (INDYWIDUALNYM KONCIE EMERYTALNYM)

IKE to skrótowiec od indywidualne konto emerytalne. Funkcjonuje ono na zasadach wskazanych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Możliwość oszczędzania na przyszłą emeryturę w ramach tego rozwiązania pojawiła się w 2004 roku.

Zgodnie z przepisami wskazanej ustawy, IKE to wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego, wyodrębniony rachunek papierów wartościowych lub inny rachunek, na którym zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi oraz rachunek pieniężny służący do obsługi takich rachunków w podmiocie prowadzącym działalność maklerską. Może być to ponadto wyodrębniony rachunek:

 • w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym,
 • bankowy,
 • w dobrowolnym funduszu emerytalnym.
 • a także detaliczne obligacje Skarbu Państwa

Kilka lat po uruchomieniu IKE, w ramach III filara emerytalnego stworzono IKZE – indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, o podobnej, ale nieco innej konstrukcji.

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONCIE IKZE (INDYWIDUALNYM KONCIE ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO)

IKZE to skrótowiec od nazwy Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Jest ono elementem III, dobrowolnego systemu emerytalnego. Istnieje od 2012 roku i pozwala na prywatne oszczędzanie długoterminowe na przyszłość. Podstawą prawną powstania IKZE jest nowelizacja ustawy z 2004 roku.

IKZE umożliwia Polakom w wieku już od 16 roku życia na gromadzenie pieniędzy, przy jednoczesnym inwestowaniu ich środków, a także oferowaniu krótkoterminowych i długoterminowych korzyści podatkowych.

IKZE pozwala oszczędzać i inwestować pieniądze odkładane na konto emerytalne w wybrany sposób. Kluczowy jest przy tym wybór rodzaju instytucji, w której założone zostanie IKZE. Mogą to być:

 • biuro maklerskie lub dom maklerski,
 • dobrowolny fundusz emerytalny,
 • zakład ubezpieczeń,
 • bank,
 • fundusz inwestycyjny.

Wystarczy, że podpiszesz z wybraną instytucją umowę o prowadzenie swojego IKZE. Możesz mieć tylko jedno takie konto.

ULGA PODATKOWA ZWIĄZANA Z IKE

Z założenia indywidualne konto emerytalne ma służyć oszczędzaniu na Twoją dodatkową emeryturę. Dlatego z ulgi podatkowej skorzystają tylko te osoby, które dokonają wypłaty zgromadzonych oszczędności dopiero po ukończeniu 60. roku życia. Jeśli właściciel IKE wcześniej nabędzie uprawnienia emerytalne, będzie mógł dokonać wypłaty ze swojego konta, o ile ma 55 lat. Taka wypłata będzie realizowana bez naliczania i odprowadzania na rzecz fiskusa podatku od zysków kapitałowych w wysokości 19 proc. kwoty dochodu, czyli bez podatku Belki. Musisz jedynie spełnić warunki:

 • Wpłacać na IKE pieniądze co najmniej w 5. dowolnych latach kalendarzowych.
 • Ponad połowa wartości wpłat na IKE powinna być dokonana na co najmniej 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

ULGA PODATKOWA W PRZYPADKU IKZE

Najważniejszą cechą IKZE jest to, że już od pierwszego roku oszczędzania w ten sposób można zastosować w deklaracji podatkowej PIT preferencję, polegającą na odliczeniu wpłat na rachunek IKZE od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ulga jest naliczana zgodnie ze stawką podatku, która dotyczy oszczędzającego.

KTO MOŻE OSZCZĘDZAĆ W RAMACH IKE CZY IKZE?

W ramach IKE i IKZE mogą oszczędzać osoby fizyczne, które mają ukończone 16 lat. Nie trzeba być pracownikiem etatowym, by to zrobić. IKE dostępne są także dla przedsiębiorców czy pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych.

Osoby małoletnie, od 16. do 18. roku życia, mogą mieć swoje IKE, ale dysponują jedynie ograniczonym prawem do dokonywania wpłat. Mają prawo przelewać środki tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskają dochody pochodzące z umowy o pracę. Kwoty nie mogą być wyższe od dochodów osiąganych przez małoletniego i nie przekraczać limit wpłat na dany rok kalendarzowy.

LIMIT WPŁAT NA IKE I IKZE NA DANY ROK

W obu przypadkach wpłaty pieniędzy mogą być dokonywane systematycznie, ale w ramach pewnych, rocznych limitów. Ile wynoszą limity wpłat na IKE? Dla Indywidualnego Konta Emerytalnego wpłaty roczne nie mogą przekroczyć 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2023 roku jest to 20 805 zł. Natomiast limit wpłat na konto IKZE są dwa:

 • Podstawowy limit wpłat na IKZE – 1,2-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej – w 2023 roku jest to kwota 8 322 zł, a w 2024 r. wyniesie ona 23 472 zł
 • Wyższy limit wpłat na IKZE dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – 1,8-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok – w 2023 r jest to 12 483 zł, a w 2024 r. wyniesie ona 9 388,80 zł dla osób fizycznych oraz 14 083,20 zł dla osób samozatrudnionych.

 

KWESTIA DZIEDZICZENIA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA IKZE I IKE

W przypadku śmierci oszczędzającego na IKE fundusze zgromadzone na koncie nie przepadają. Gdy zawrzesz umowę o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego, masz prawo wskazać osobę lub kilka osób, którym zostaną wypłacone środki po Twojej śmierci.

Taka dyspozycja nie jest składana raz na zawsze, ponieważ możesz ją odwołać i zmienić. Jeśli w ogóle nie wyznaczysz uprawnionych, wówczas środki przypadną spadkobiercom ustawowym czy testamentowym.

Jeśli IKE prowadzi zakład ubezpieczeń, sumy przyznane na podstawie umowy ubezpieczenia zawsze należą się najbliższej rodzinie ubezpieczonego w kolejności, jaka została z góry ustalona w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Po odziedziczeniu środków z IKE osoba uprawniona do tego może wypłacić je w całości na wskazane konto bankowe, ale ma możliwość przeniesienia ich na swoje IKE bądź do pracowniczego programu emerytalnego. Na podkreślenie zasługuje fakt, że pieniądze te, niezależnie od dyspozycji osoby wskazanej czy spadkobierców oszczędzającego, są zawsze zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych oraz podatku od spadków i darowizn.

Podobnie jak w przypadku pieniędzy gromadzonych przez oszczędzającego na IKE, również środki na IKZE nie przepadają po jego śmierci, ale są dziedziczone. Na IKZE przechodzą na uprawnionych, wskazanych za życia przez uczestnika w umowie o prowadzenie takiego konta albo na spadkobierców, zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego.

Jednak przy dziedziczeniu z IKZE osoby uprawnione muszą wiedzieć, że wypłata pieniędzy z konta zmarłego podlega opodatkowaniu w wysokości 10-procentowego zryczałtowanego podatku dochodowego. Nie zostanie on pobrany tylko wtedy, gdy zdecydują się one na przelanie zgromadzonego przez zmarłego kapitału w ramach transferu na swoje IKZE. Wówczas podatek zostanie pobrany dopiero przy wypłacie.

PODATEK OD ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH - CZYLI JAK DZIAŁA IKE I IKZE?

Pieniądze z IKE czy IKZE są Twoją własnością, ale masz jednak ograniczony do nich dostęp. Bez utraty korzyści w postaci braku podatku od zysków kapitałowych, tj. podatku Belki będziesz mógł wypłacić jednorazowo lub w ratach pieniądze z konta IKE, jeśli ukończysz 60 lat lub po 55. roku życia, o ile nabędziesz wcześniej uprawnienia emerytalne. Dodatkowo warunkiem jest dokonywanie wpłat przez 5 dowolnych lat kalendarzowych lub wpłacenie ponad połowy środków na 5 lat przed ich wypłatą. W przeciwnym wypadku podatek Belki zostanie niestety pobrany, a Twoje środki z IKE uszczuplone o niego.

W przypadku IKZE podatek od zysków kapitałowych ani podatek dochodowy nie zostaną naliczone od wypłaty pieniędzy z konta emerytalnego, o ile nastąpi ona po 65 roku życia oszczędzającego. Są one objęte jednak zryczałtowaną stawką 10 proc., którą należy odprowadzić do urzędu skarbowego od całości środków zgromadzonych na IKZE. Wypłata więc nie jest całkowicie nieopodatkowana, jak w przypadku IKE.

Wypłata środków zgromadzonych na rachunku IKZE nawet wcześniej niż po ukończeniu 65 roku życia nie powoduje, że naliczony zostanie podatek od zysków kapitałowych. Trzeba jednak zapłacić podatek dochodowy od wszystkich środków wycofanych z IKZE. Zasady działania takiego konta i dokonywania wypłaty bez konieczności zapłaty podatku są dość jasne.

CZY WARTO ODKŁADAĆ PIENIĄDZE Z IKE I IKZE NA EMERYTURĘ?

Oszczędzanie z pewnością jest dobrym pomysłem, zwłaszcza że emerytury dzisiejszych 40-latków najprawdopodobniej będą bardzo niskie. Kalkulator emerytalny pomocny jest przy ich szacowaniu. Dzięki samodzielnemu odkładaniu pieniędzy z myślą o jesieni życia można zapewnić sobie godny byt. Ponadto korzystasz z braku podatku od zysków kapitałowych w przypadku wypłaty z IKZE i IKE środków zgromadzonych tam, przy zachowaniu odpowiednich warunków wypłaty. Do tego w ramach limitu wpłat na IKZE odliczysz ich kwotę od podatku w rozliczeniu rocznym PIT.

IKE a może IKZE?
Sprawdź co bardziej Ci pasuje!
Załóż konto
Kacper Konowalczyk
Specjalista ds. Komunikacji Inwestycyjnej

Absolwent handlu międzynarodowego Uniwersytetu WSB Merito Poznań. Obecnie student na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Do zespołu UNIQA TFI dołączył w maju 2023, obejmując stanowisko specjalisty ds. komunikacji inwestycyjnej. Wcześniej zdobywał doświadczenie m.in. jako: doradca klienta w BNP PARIBAS Bank Polska S.A., praktykant w Narodowym Banku Polskim (NBP), a także prowadził własną działalność gospodarczą. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 3493). Profil Kacpra: https://www.linkedin.com/in/kacperkonowalczyk

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
Ranking kont IKE i IKZE

Ranking kont IKE i IKZE z 2023 r. Jak wybrać najlepsze IKE i IKZE oszczędnościowych celów emerytalnych?

Emerytury z ZUS będą niskie – taką tezę od dłuższego czasu wysuwają eksperci. Być może warto zatem zacząć oszczędzać na emeryturę, by poprawić sobie standard życia na stare lata. Sposobem na dodatkowe środki może być IKE – indywidualne konto emerytalne, ale i IKZE - Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Pytanie tylko, jak wybrać odpowiednie, które będzie sprzyjać budowaniu dużych oszczędności na przyszłą emeryturę?

Czytaj dalej
IKE — Indywidualne Konto Emerytalne w pytaniach i odpowiedziach

IKE — Indywidualne Konto Emerytalne w pytaniach i odpowiedziach

Chcesz wiedzieć, w jaki sposób funkcjonuje IKE - Indywidualne Konto Emerytalne, kto może je założyć i jakie wpłaty można dokonywać? Dowiedz się, jak realizowana jest wypłata środków z IKE oraz czym jest wypłata transferowa.

Czytaj dalej
Emerytura z IKZE

Emerytura z IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w pytaniach i odpowiedziach

IKZE to skrótowiec od Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Mamy tutaj do czynienia z elementem III dobrowolnego filaru systemu emerytalnego w Polsce. IKZE pozwala na gromadzenie oszczędności zasadniczo z myślą o przyszłej, prywatnej emeryturze, choć środki mogą być wykorzystane nie tylko w tym celu. IKZE powstało w 2012 roku, na mocy znowelizowanej ustawy z dnia 2004 roku, wprowadzającej w życie Indywidualne Konto Emerytalne (IKE). Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania…

Czytaj dalej
Czym są ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Czym są ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Emerytura z obowiązkowych składek ZUS

Człowiek najczęściej nie jest w stanie pracować przez całe życie. Po osiągnięciu pewnego wieku zaprzestaje kariery zawodowej, ale w dalszym ciągu potrzebuje środków do utrzymania się. Trudne jest zaoszczędzenie takiej kwoty, która wystarczy na starość - dzięki opłacaniu ubezpieczenia emerytalnego, po spełnieniu określonych kryteriów, można otrzymywać co miesiąc świadczenie w ustalonej wysokości. Co warto o tym wiedzieć? Na czym dokładnie polegają ubezpieczenia emerytalne? Czy można odkładać…

Czytaj dalej

Interesujące zalety regularnego oszczędzania

Praktyka systematycznego odkładania części środków pieniężnych niesie ze sobą masę korzyści m.in.: dobry nastrój, komfort psychiczny czy też długoterminowe bezpieczeństwo finansowe. Nie ma znaczenia, czy robisz to ze względu na cele krótkoterminowe, czy przygotowujesz się do przejścia na emeryturę – lista benefitów związana z utrzymywaniem żelaznej dyscypliny przy oszczędzaniu części dochodu wydaje się perspektywiczna oraz efektywna. Przekonajmy się, jakie są najczęstsze powody, dla których…

Czytaj dalej
Starszy Pan przegląda wyliczenia swojej emerytury którą otrzymuje w Polsce

Emerytura w Polsce – ile wynosi najniższa emerytura, jaki jest powszechny wiek emerytalny w Polsce i jak funkcjonuje system emerytalny w 2022 roku?

W Polsce jest ponad 6 mln uprawnionych do pobierania emerytury, a liczba ta stale rośnie. Nasze społeczeństwo starzeje się - coraz więcej osób przechodzi na takie świadczenie. Emeryturę w Polsce otrzymują ci, które spełniają odpowiednie kryteria dotyczące osiągniętego wieku i lat pracy, w trakcie których odprowadzane były – samodzielnie lub za pośrednictwem pracodawcy, składki na ubezpieczenia społeczne. Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące emerytury w Polsce.

Czytaj dalej
Ręka mężczyzny wrzuca monety do słoika w ramach IKE

Indywidualne konto emerytalne - rachunek IKE – czy warto gromadzić oszczędności na IKE na przyszłą emeryturę?

IKE, czyli indywidualne konto emerytalne [WW1] jest elementem III, dobrowolnego filaru systemu emerytalnego w Polsce. Pozwala ono na dodatkowe odkładanie pieniędzy na przyszłą emeryturę. Sprawdź, czy warto do niego przystąpić.

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę