UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Promocje
UNIQA TFI

Promocje i oferty specjalne dla klientów, którzy inwestują z UNIQA TFI

Promocja 200 za 200
Emerytura i inwestycje

Czas czytania:

IKE i IKZE – czy warto? Jakie są korzyści tego sposobu oszczędzania na emeryturę? Limity wpłat na IKE czy IKZE

Prognozy wysokości przyszłych emerytur dla dzisiejszych 20-, 30-latków nie są pozytywne. Polakom grożą głodowe świadczenia, a niektórzy eksperci mówią, że system nie podoła wyzwaniu wypłacania środków w przyszłości. W takich warunkach jeszcze bardziej aktualna staje się tematyka samodzielnego oszczędzania na starość, w czym pomagają programy emerytalne uruchomione w Polsce w ramach tak zwanego III filaru. Zalicza się do nich IKE i IKZE. Czym one są i jakie korzyści można osiągnąć, odkładając pieniądze w ramach takich produktów oszczędnościowych?

Para ludzi dyskutująca nad przystąpieniem do IKE lub IKZE

Czym jest IKE i IKZE?

IKE jest skrótem od Indywidualnych Kont Emerytalnych, a IKZE – Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego. W obu przypadkach masz do czynienia z elementami III filaru, który obejmuje dobrowolne dla każdego formy oszczędzania na jesień życia.

Pod względem prawnym wszystkie warunki oszczędzania na IKE czy IKZE są opisane w przepisach ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego z 20 kwietnia 2004 roku.

IKE istnieją od 2004 roku. Nieco później, bo od 2012 roku, można oszczędzać na jesień życia w ramach IKZE.  Oferty IKZE i IKE mają przygotowane dla polskich obywateli takie podmioty, jak:

 • banki,
 • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI),
 • domy maklerskie,
 • Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE),
 • towarzystwa ubezpieczeń na życie i nie tylko.

W bankach najczęściej pieniądze wpłacane przez przyszłych emerytów są odkładane na oprocentowanych kontach oszczędnościowych. Natomiast w pozostałych instytucjach są one inwestowane.

Kto może założyć konto emerytalne IKE i IKZE?

Zgodnie z prawem IKE może otworzyć dla siebie indywidualnie każda osoba po ukończeniu 16. roku życia, o ile nie zleciła wcześniej wypłaty z posiadanego uprzednio konta tego typu. Próg wiekowy obowiązuje także przy zakładaniu IKZE i również wynosi 16 lat. Jednak małoletni ma prawo do dokonywania wpłat na IKE lub IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Korzyści wynikające z oszczędzania na emeryturę z IKE czy IKZE

Czy dobrym wyborem jest odkładanie pieniędzy w ramach IKE i IKZE? Czy warto zdecydować się na taką formę oszczędzania? Argumenty na tak są następujące:

 • Ulga podatkowa od IKZE – w przypadku dokonywania wpłat na IKZE korzystasz w kolejnym roku z ulgi podatkowej, ponieważ wpłacone środki możesz odliczyć w swoim rocznym zeznaniu podatkowym od dochodu, zmniejszając tym samym swoją podstawę opodatkowania. Podatek do zapłaty fiskusowi będzie dzięki temu po prostu niższy.
 • Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych przy IKE – w przypadku wypłaty kapitału zgromadzonego na IKE po przekroczeniu 60. roku życia oraz wypracowanych wypracowany zysk po co najmniej 5 latach oszczędzania w ten sposób na swoją przyszłą emeryturę czy też wpłaty ponad połowy oszczędności nie później niż  przed dniem złożenia wniosku o wypłatę pieniądze te nie będą obciążone podatkiem od zysków kapitałowych, czyli tak zwanym podatkiem Belki. Standardowo jest on naliczany w wysokości 19 proc. od zysków np. z inwestycji.
 • Dziedziczenie środków zgromadzonych na IKE i IKZE – w każdej chwili można wskazać osoby uprawnione pieniędzy wpłaconych na konta emerytalne. Są one dziedziczne i nigdy nie przepadają.
 • Dostęp do atrakcyjnych form pomnażania kapitału – w zależności od wybranej instytucji zarządzającej IKE lub IKZE możesz inwestować swoje pieniądze w akcje, obligacje, jednostki funduszy inwestycyjnych czy po prostu gromadzić je na koncie oszczędnościowym w banku. Wiele tego rodzaju produktów ma "wbudowany” mechanizm chroniący środki przyszłych emerytów.

Limity wpłat na IKE i IKZE

Wysokość wpłat dokonywanych na IKE czy IKZE są odgórnie limitowane ustawowo. Nie możesz więc odłożyć tak wysokiej kwoty, na jaką Cię stać.

W przypadku IKE limit wpłat w ciągu roku wynosi tyle, co trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce, prognozowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na dany rok.

Natomiast limity wpłat na IKZE nie są jednolite dla wszystkich, a uzależnione od sposobu zarobkowania przez przyszłego emeryta. Wynoszą one:

 • 120 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w ciągu roku dla osób otrzymujących dochody z tytułu umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, jak umowa zlecenia czy umowa o dzieło,
 • 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w ciągu roku dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, z wyjątkiem tych, które rozliczają się za pośrednictwem karty podatkowej.

Podatek od IKE vs IKZE

Właściwie po spełnieniu określonych warunków wypłata środków z IKE czy IKZE może w ogóle nie być związana z koniecznością zapłaty podatku na rzecz fiskusa.

Jeśli oszczędzałeś na IKE, to podatek od zysków kapitałowych nie będzie naliczany, gdy:

 • dokonasz przynajmniej w pięciu latach wpłaty na IKE,
 • wpłacisz ponad połowę oszczędności nie później niż na 5 lat liczonych przed dniem złożenia wniosku o wypłatę,
 • osiągniesz wiek 60 lat, a w przypadku gdy masz prawo do wcześniejszej emerytury, wystarczy osiągnięcie 55. roku życia.

W każdym innym przypadku wcześniejsze wypłacenie pieniędzy z IKE pociągnie za sobą konieczność zapłaty 19 proc. podatku od osiągniętego za pośrednictwem Indywidualnego Konta Emerytalnego zysku.

Jeśli chodzi o pieniądze zgromadzone na IKZE, możesz je wypłacić w dowolnym momencie, ale wybór czasu wypłaty ma kluczowe znaczenie dla określenia wysokości podatku. Jeśli zlecisz wypłatę pieniędzy z IKZE po dokonaniu wpłat w przynajmniej pięciu różnych latach i ukończysz 65. rok życia, instytucja finansowa, w której miałeś IKZE, pobierze jedynie zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 proc. zgromadzonego kapitału , który przekaże do Urzędu Skarbowego.

Decydując się na zwrot, czyli wypłatę pieniędzy z IKZE bez spełnienia takich warunków, sam będziesz musiał odprowadzić należny fiskusowi podatek, ale w obu przypadkach nie będzie naliczana danina od zysków kapitałowych w wysokości 19 proc.

Różnice pomiędzy IKE i IKZE

Produkty pozwalające  na oszczędzanie na przyszłą emeryturę w formie IKE i IKZE są podobne do siebie. W obu przypadkach można je otworzyć tylko indywidualnie. Każdy po ukończeniu 16. roku życia może mieć swoje IKE lub IKZE. Na obu kontach nie można dokonywać dowolnych wpłat środków, ponieważ obowiązują pewne limity, choć odrębne względem siebie.

W przypadku IKZE korzystasz z ulgi podatkowej (inaczej jest w przypadku IKE gdzie taka ulga nie obowiązuje) Warunki wpłat także są nieco inne. Dla  Indywidualnych Kont Emerytalnych wpłaty powinny być dokonywane  przez min. okres 3, 4 lub 5 lat (w zależności od roku urodzenia), a dodatkowo oszczędzający powinien ukończyć 60. rok życia przed wypłatą środków. Przy IKZE trzeba ukończyć co najmniej 65. rok życia i mieć wpłaty dokonywane przez co najmniej 5 lat.

Z IKE można zlecić wypłatę środków jednorazowo lub w ratach, tak samo jak z IKZE, ale okres wypłaty może być minimalnie 10-letni. Jeśli okres oszczędzania jest dłuższy niż 5 lat, ale krótszy niż 10 lat, wskazana liczba lat wypłat ratalnych powinna być co najmniej równa liczbie lat oszczędzania. Przy zwrocie środków przy IKE pobierany jest podatek od zysków kapitałowych według stawki 19 proc., a przy IKZE podatek dochodowy zależny od skali podatkowej, według której rozlicza się oszczędzający.

Środki na obu kontach podlegają dziedziczeniu, ale na IKE bez podatku, a na IKZE pojawia się konieczność zapłaty 10 proc. daniny, chyba że środki są przenoszone na IKZE spadkobiercy.

IKE a może IKZE?
Sprawdź co bardziej Ci pasuje!
Załóż konto
Kacper Konowalczyk
Specjalista ds. Komunikacji Inwestycyjnej

Absolwent handlu międzynarodowego Uniwersytetu WSB Merito Poznań. Obecnie student na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Do zespołu UNIQA TFI dołączył w maju 2023, obejmując stanowisko specjalisty ds. komunikacji inwestycyjnej. Wcześniej zdobywał doświadczenie m.in. jako: doradca klienta w BNP PARIBAS Bank Polska S.A., praktykant w Narodowym Banku Polskim (NBP), a także prowadził własną działalność gospodarczą. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 3493). Profil Kacpra: https://www.linkedin.com/in/kacperkonowalczyk

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Po uzyskaniu wieku emerytalnego i spełnieniu innych warunków wymaganych do otrzymywania świadczenia co miesiąc powinniśmy uzyskiwać daną kwotę pieniędzy, która uzależniona jest przede wszystkim od wysokości naszych składek, które trafiały na konto ZUS. Niestety, ale wielu Polaków nie dożywa momentu, w którym te pieniądze są im wypłacane. Co się wówczas dzieje? Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje pieniądze spadkobiorcom, a może żaden członek rodziny nie ma do nich prawa? Sprawdź, jakie…

Emerytury z ZUS będą niskie – taką tezę od dłuższego czasu wysuwają kolejni eksperci. Być może warto zatem zacząć oszczędzać na emeryturę, by poprawić sobie standard życia na stare lata. Sposobem na dodatkowe środki może być IKE – indywidualne konto emerytalne. Sprawdź, co się bardziej opłaca – IKE czy ZUS?

W Polsce jest ponad 6 mln uprawnionych do pobierania emerytury, a liczba ta stale rośnie. Nasze społeczeństwo starzeje się - coraz więcej osób przechodzi na takie świadczenie. Emeryturę w Polsce otrzymują ci, które spełniają odpowiednie kryteria dotyczące osiągniętego wieku i lat pracy, w trakcie których odprowadzane były – samodzielnie lub za pośrednictwem pracodawcy, składki na ubezpieczenia społeczne. Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące emerytury w Polsce.

W 2021 roku do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej złożono niespełna 295 tys. wniosków dotyczących chęci otwarcia własnej firmy. To o 12 proc. więcej niż rok wcześniej, co oznacza, że Polacy byli bardzo aktywni pod względem podejmowania pozarolniczej działalności. Samozatrudnieni, bo tak określani są przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową firmą, są grupą uprawnioną do zakładania IKZE, które mogą przynieść im wiele korzyści. Dlaczego? Co może zyskać osoba…

IKE, czyli indywidualne konto emerytalne jest elementem III filaru emerytalnego. Założenie go jest dobrowolne, ale biorąc pod uwagę wysokość prognozowanych świadczeń otrzymanych w przyszłości, warto gromadzić środki na takich zasadach. Kiedy możliwa jest wypłata oszczędności z IKE? Czy zwrot wpłaconych pieniędzy jest możliwy przed osiągnięciem wieku emerytalnego? Czy od uzyskanych środków trzeba zapłacić podatek?

Od 2012 roku do indywidualnego konta emerytalnego (IKE) w III filarze dołączyło indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Z pozoru może się wydawać, że są one takim samym narzędziem do prowadzenia programu oszczędzania na przyszłą emeryturę. Jednak istnieje wiele różnic pomiędzy nimi, do których zalicza się m.in. wysokość górnego limitu wpłat na IKZE i IKE czy też korzyści podatkowe wynikające z obu propozycji dobrowolnego gromadzenia środków. Zobacz, jak rozliczyć podatek w…

IKE, czyli indywidualne konto emerytalne jest elementem III filaru emerytalnego, w ramach którego możesz gromadzić dobrowolnie środki na przyszłe świadczenie, korzystając ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych od dochodów wypracowanych na IKE. Takie konta oferują różne instytucje, m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w ramach których możesz inwestować swoje pieniądze systematycznie w IKE obligacje. Pytanie tylko, czy warto na takie konto się…

ZUS szacuje, że współcześni 30-40-latkowie mogą pobierać po osiągnięciu wieku emerytalnego świadczenie w wysokości nawet poniżej 40 proc. ich obecnego, średniego wynagrodzenia. Czeka więc ich znaczne obniżenie standardu życia, chyba że zaczną działać odpowiednio wcześnie i oszczędzać na swoją jesień życia. Mogą to zrobić dobrowolnie, w ramach jednej z dostępnych form inwestowania z III filaru emerytalnego. Mieszczą się w tym katalogu PPE – pracownicze programy emerytalne, IKZE – indywidualne…

Przyszli emeryci najprawdopodobniej będą otrzymywali świadczenia emerytalne z ZUS w bardzo niskiej wysokości – nawet o połowę mniejszej niż ich średnia pensja. Dlatego warto wcześniej pomyśleć o zabezpieczeniu finansowym na starość. Możesz to zrobić dzięki III, dobrowolnemu filarowi, który obejmuje między innymi IKE. Jak założyć indywidualne konto emerytalne?

Sytuacja demograficzna w Polsce pogarsza się z roku na rok, co powoduje, że musimy się liczyć z coraz niższymi emeryturami. Skalę problemu pokazuje tzw. stopa zastąpienia, czyli stosunek przyszłej emerytury do ostatniego wynagrodzenia. Według OECD ma być ona w Polsce jedną z najniższych, jeśli chodzi o kraje rozwinięte. Z tego powodu warto już teraz zacząć odkła2dać środki na przyszłość, gromadzić oszczędności, które ułatwią poradzenie sobie w czasie jesieni życia. Pytanie jednak - jak do tego…

Człowiek najczęściej nie jest w stanie pracować przez całe życie. Po osiągnięciu pewnego wieku zaprzestaje kariery zawodowej, ale w dalszym ciągu potrzebuje środków do utrzymania się. Trudne jest zaoszczędzenie takiej kwoty, która wystarczy na starość - dzięki opłacaniu ubezpieczenia emerytalnego, po spełnieniu określonych kryteriów, można otrzymywać co miesiąc świadczenie w ustalonej wysokości. Co warto o tym wiedzieć? Na czym dokładnie polegają ubezpieczenia emerytalne?

Szacuje się, że obecni emeryci po przejściu na świadczenie otrzymują tylko 45 proc. średniego wynagrodzenia. Jednak specjaliści ostrzegają, że i tak jest to bardzo dużo w porównaniu do emerytur, jakie będą wypłacane Polakom za 20-30 lat. Może być to nawet zaledwie 25 proc. pensji. Dlatego warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób zwiększyć swój budżet na emeryturze. Może posłużyć do tego jeden z elementów III, dobrowolnego filaru systemu emerytalnego. Zalicza się do niego między innymi…

Polski system emerytalny składa się z trzech filarów, z których trzeci jest dobrowolny. Każdy obywatel w Polsce może, ale nie musi z niego korzystać. Santander Consumer Bank przeprowadził w 2021 roku badanie dotyczące oszczędzania na emeryturę przez Polaków. Ponad 76 proc., czyli ¾ z nas nie gromadzi samodzielnie oszczędności na starość. Na odkładanie pieniędzy na emeryturę decyduje się mniej niż co 4 osoba. Na dodatek w przeważającej większości to respondenci z wykształceniem wyższym, o…

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę