UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Promocje
UNIQA TFI

Promocje i oferty specjalne dla klientów, którzy inwestują z UNIQA TFI

Emerytura i inwestycje

Czas czytania:

Indywidualne konto emerytalne — IKE obligacje skarbu państwa — czy takie inwestowanie w przyszłą emeryturę chroni od podatku i przynosi zyski?

IKE, czyli indywidualne konto emerytalne jest elementem III filaru emerytalnego, w ramach którego możesz gromadzić dobrowolnie środki na przyszłe świadczenie, korzystając ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych od dochodów wypracowanych na rachunku. Takie konta oferują różne instytucje m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w ramach których możesz inwestować swoje pieniądze w IKE obligacje. Pytanie tylko, czy warto na takie konto się zdecydować? Czy przyniesie ono spodziewane korzyści na starość, kiedy uzyskany zostanie przez seniora wiek emerytalny w Polsce? Czy może lepiej ulokować swoje oszczędności na własną rękę w obligacje?

Para ludzi dyskutująca nad przystąpieniem do IKE lub IKZE

OBLIGACJE – CZY TO DOBRY PRODUKT NA OSZCZĘDZANIE NA EMERYTURĘ?

Obligacje to dłużne papiery wartościowe, które mogą być emitowane przez:

 • Skarb Państwa – obligacje skarbowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego – obligacje komunalne,
 • przedsiębiorstwa – obligacje korporacyjne.

Nabywca obligacji przy ich zakupie w rzeczywistości udziela pożyczki w określonej wysokości emitentowi, a ten zobowiązuje się zwrócić mu je wraz z odsetkami naliczonymi według ustalonej z góry stopy procentowej w skali roku.

OBLIGACJE SKARBOWE INDEKSOWANE INFLACJĄ - CZY TO DOBRY SPOSÓB NA ZARABIANIE NA EMERYTURĘ W RAMACH IKE?

Najbezpieczniejsze są obligacje skarbowe, inaczej obligacje Skarbu Państwa, ponieważ zwrot kapitału i odsetek gwarantuje budżet państwa. Dużym zainteresowaniem w ostatnim czasie cieszą się nowe obligacje skarbowe indeksowane inflacją, zwłaszcza obligacje cztero- i dziesięcioletnie. Można zdecydować się również na obligacje tego samego typu 6-letnie i 12-letnie. Wysokość ich oprocentowania uzależniona jest od inflacji, a mechanizm wypłaty odsetek dosyć prosty.

Co prawda w pierwszym okresie oszczędzania oprocentowanie takich obligacji skarbowych jest stałe i wynosi 6,75 proc. w skali roku w przypadku czteroletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych COI1227 oraz 7,00 proc. w przypadku emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych EDO1233. Natomiast w kolejnych latach stopa oprocentowania będzie obliczana na podstawie stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego (poziom inflacji rocznej) powiększona o marżę w wysokości odpowiednio 1,25 proc. dla obligacji czteroletnich oraz 1,50 proc. dla obligacji dziesięcioletnich.

Oprócz tych dwóch rodzajów obligacji skarbowych, które nadają się do efektywnego i jednocześnie bardzo bezpiecznego oszczędzania na emeryturę, masz jeszcze do wyboru obligacje rodzinne oszczędnościowe indeksowane inflacją, które jednak kierowane są wyłącznie do beneficjentów programu Rodzina 500 plus. To sześcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe ROS oraz rodzinne dwunastoletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe ROD. Mają one preferencyjne oprocentowanie. W pierwszym okresie odsetkowym trwającym rok dla obligacji ROS wynosi ono 6,95 proc. w skali roku, a dla dwunastoletnich 7,25 proc. Natomiast w kolejnych latach ich oprocentowanie uzależnione będzie od stopy inflacji powiększonej w przypadku obligacji rodzinnych sześcioletnich o 1,75 proc. marży, a w przypadku dwunastoletnich obligacji rodzinnych wyniesie ona 2,00 proc.

Ulokowanie swoich pieniędzy w obligacje wybranego rodzaju nie jest trudne. Tak naprawdę wystarczy pójść do PKO Banku Polskiego i dokonać zlecenia kupna. Każda obligacja kosztuje 100 zł, dlatego możesz kupić dowolną wielokrotność tej kwoty, a bariera wejścia do inwestycji jest niewielka. Można również kupować obligacje za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, także i tych, które prowadzą IKE dla swoich klientów.

CZYM JEST KONTO IKE? JAK WYGLĄDA WYPŁATA ŚRODKÓW Z INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO?

IKE to indywidualne konto emerytalne, o czym już wspominaliśmy. Może je założyć każda osoba fizyczna w Polsce, która ma co najmniej 16 lat. Ograniczeniem dla osób nieletnich przy zakładaniu i prowadzenia IKE jest to, że w danym roku kalendarzowym małoletni musi pracować na podstawie umowy o pracę, a jego wpłaty na IKE będą ograniczone do wysokości jego wynagrodzenia z pracy zawodowej.

Zachętą do założenia IKE jest brak opodatkowania zysków kapitałowych z takiej inwestycji, czyli podatku Belki. Nie płacisz 19 proc. od kwoty swoich dochodów w przypadku, gdy dokonasz wypłaty z IKE po ukończeniu 60. roku życia lub 55. roku życia, o ile wcześniej nabyłeś uprawnienia emerytalne. Dodatkowo należy zrealizować jeden z warunków braku opodatkowania:

 • Wpłacać środki na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych.
 • Ponad połowy wartości wpłat na IKE dokonać co najmniej 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o wypłatę.

Przy zachowaniu takich zasad zostanie Ci wypłacona z IKE pełna kwota kapitału powiększona o wypracowane zyski w trybie jednorazowym lub w transzach. Wypłaty realizowane są na wniosek posiadacza konta.

Warto wspomnieć także i o tym, że nie możesz odprowadzać na swoje IKE dowolnej kwoty. Obowiązują limity roczne, które wynoszą maksymalnie 300 proc. prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2023 roku możesz wpłacić na IKE maksymalnie 20 805 zł.

IKE mogą być prowadzone przez różne instytucje zarządzające, w tym banki, fundusze inwestycyjne czy zakłady ubezpieczeniowe, czego przykładem jest oferta UNIQA. Inwestują one środki lokowane przez oszczędzających na ich indywidualnych kontach emerytalnych w ustalony sposób. Mogą one być przeznaczone również na dłużne papiery wartościowe, czyli w istocie na obligacje. Czy to dobry pomysł?

Z pewnością, zwłaszcza po tym, jak likwidacja OFE doprowadziła do sytuacji, w której w ten sposób nie ma w praktyce możliwości dużego zwiększenia swojej przyszłej emerytury. Dlatego warto skorzystać z III filaru systemu emerytalnego i odkładać np. w ramach wspominanego IKE czy IKZE. Wcześniejsza wypłata środków z takich kont emerytalnych jest możliwa, choć obciążona podatkiem określonego rodzaju.

IKE OBLIGACJE – OPŁATY I PROWIZJE, CZYLI KOSZTY ZWIĄZANE Z IKE OBLIGACJE

Jaki związek występuje pomiędzy obligacjami a IKE? Z pozoru żaden, a jednak można znaleźć wiele informacji na ten temat. Wybierając inwestowanie w IKE-obligacje, zakładasz indywidualne konto emerytalne, z którego środki będą przeznaczane na inwestycje związane z obligacjami.

W ramach takiej formy gromadzenia środków poniesiesz opłatę za prowadzenie konta, która jest niewielka i zwykle nie obowiązuje w pierwszym okresie oszczędzania na przyszłe świadczenie.

IKE-obligacje są szczególnym rodzajem indywidualnego konta emerytalnego. By wejść w ich posiadanie, należy nabyć papiery dłużne - detaliczne obligacje skarbu państwa. Są to takie obligacje jak m.in.:

 • dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym,
 • trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej,
 • czteroletnie indeksowane obligacje oszczędnościowe,
 • dziesięcioletnie emerytalne obligacje oszczędnościowe.

Przy zakładaniu konta IKE-obligacje wskazujesz, w jakie konkretnie papiery chcesz inwestować. Możesz wybrać jedne lub różne w dyspozycji nabywania obligacji skarbowych. Twoje środki na emeryturę będą ulokowane w papiery wartościowe dłużne emitowane przez Skarb Państwa, a więc całkowicie bezpieczne.

Możesz również zdecydować się na IKE w wybranym zakładzie ubezpieczeniowym, np. w UNIQA i wtedy także inwestować całość lub część pieniędzy w obligacje. Przy zakładaniu IKE możesz wybrać subfundusz, na który przekażesz swoją pierwszą i kolejne wpłaty. Do wyboru masz:

 • Fundusz UNIQA Obligacji Korporacyjnych,
 • Fundusz UNIQA Ostrożnego Inwestowania,
 • Fundusz UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych.

Nie jesteś więc ograniczony jedynie do obligacji skarbowych emitowanych przez Rzeczpospolitą Polską, co potencjalnie daje Ci większe możliwości wypracowania pożądanych zysków na IKE.

Inwestowanie w obligacje za pośrednictwem IKE pozwala uniknąć konieczności odprowadzania 19 proc. podatku od zysków kapitałowych, co jest dodatkowym atutem tego produktu. Skoro więc możesz połączyć oszczędzanie na IKE z inwestowaniem w obligacje, warto taką opcję przeanalizować pod kątem zyskowności i przyszłych wypłat na emeryturze.

IKE a może IKZE?
Sprawdź co bardziej Ci pasuje!
Załóż konto
Kacper Konowalczyk
Specjalista ds. Komunikacji Inwestycyjnej

Absolwent handlu międzynarodowego Uniwersytetu WSB Merito Poznań. Obecnie student na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Do zespołu UNIQA TFI dołączył w maju 2023, obejmując stanowisko specjalisty ds. komunikacji inwestycyjnej. Wcześniej zdobywał doświadczenie m.in. jako: doradca klienta w BNP PARIBAS Bank Polska S.A., praktykant w Narodowym Banku Polskim (NBP), a także prowadził własną działalność gospodarczą. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 3493). Profil Kacpra: https://www.linkedin.com/in/kacperkonowalczyk

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
Dorosła wnuczka obejmuje swoją babcię emerytkę i pozują razem do zdjęcia

Wypłata środków z IKE (Indywidualnego Konta Emerytalnego) a przyszła emerytura i podatek

Zachętą dla przyszłych emerytów w Polsce do oszczędzania w ramach dobrowolnego, III filaru emerytalnego są ulgi podatkowe, z jakich mogą korzystać przy odprowadzaniu środków m.in. na IKE czy IKZE. Zobacz, jak rozliczyć zwrot środków z IKE w ramach rocznej deklaracji podatkowej PIT-37. Czy zawsze trzeba to zrobić? Czy pobierany jest inny podatek za transfer środków z IKE?

Czytaj dalej

Wybrać ZUS czy IKE? Likwidacja OFE jednak nie nastąpi, ale czy warto dołożyć do świadczenia z ZUS wypłatę z IKE?

Emerytury z ZUS będą niskie – taką tezę od dłuższego czasu wysuwają kolejni eksperci. Być może warto zatem zacząć oszczędzać na emeryturę, by poprawić sobie standard życia na stare lata. Sposobem na dodatkowe środki może być IKE – indywidualne konto emerytalne. Sprawdź, co się bardziej opłaca – IKE czy ZUS?

Czytaj dalej
Starszy Pan przegląda wyliczenia swojej emerytury którą otrzymuje w Polsce

Emerytura w Polsce – ile wynosi najniższa emerytura, jaki jest powszechny wiek emerytalny w Polsce i jak funkcjonuje system emerytalny w 2022 roku?

W Polsce jest ponad 6 mln uprawnionych do pobierania emerytury, a liczba ta stale rośnie. Nasze społeczeństwo starzeje się - coraz więcej osób przechodzi na takie świadczenie. Emeryturę w Polsce otrzymują ci, które spełniają odpowiednie kryteria dotyczące osiągniętego wieku i lat pracy, w trakcie których odprowadzane były – samodzielnie lub za pośrednictwem pracodawcy, składki na ubezpieczenia społeczne. Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące emerytury w Polsce.

Czytaj dalej
starsza kobieta czyta dokumenty

IKZE dla samozatrudnionych - wyższy limit wpłat na IKZE dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

W 2021 roku do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej złożono niespełna 295 tys. wniosków dotyczących chęci otwarcia własnej firmy. To o 12 proc. więcej niż rok wcześniej, co oznacza, że Polacy byli bardzo aktywni pod względem podejmowania pozarolniczej działalności. Samozatrudnieni, bo tak określani są przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową firmą, są grupą uprawnioną do zakładania IKZE, które mogą przynieść im wiele korzyści. Dlaczego? Co może zyskać osoba…

Czytaj dalej

Wypłata z IKE. Co należy wiedzieć? Jak odliczyć wpłaty na IKZE (ulgę IKZE w zeznaniu rocznym PIT) i rozliczyć wypłaty oszczędności z IKZE?

IKE, czyli indywidualne konto emerytalne jest elementem III filaru emerytalnego, podobnie jak IKZE - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Ich założenie jest dobrowolne, ale biorąc pod uwagę wysokość prognozowanych świadczeń otrzymanych w przyszłości, warto gromadzić środki na takich zasadach. Kiedy możliwa jest wypłata oszczędności z IKE i z IKZE? Czy zwrot wpłaconych pieniędzy jest wykonalny przed osiągnięciem wieku emerytalnego? Czy od uzyskanych środków trzeba zapłacić podatek? Jak…

Czytaj dalej

IKE i IKZE - co wybrać ZUS czy IKE? Jak likwidacja OFE wpłynie na wypłatę przyszłej emerytury?

Od 2012 roku do indywidualnego konta emerytalnego (IKE) w III filarze dołączyło indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Z pozoru może się wydawać, że są one takim samym narzędziem do prowadzenia programu oszczędzania na przyszłą emeryturę. Jednak istnieje wiele różnic pomiędzy nimi, do których zalicza się m.in. wysokość górnego limitu wpłat czy też korzyści podatkowe wynikające z obu propozycji dobrowolnego gromadzenia środków. Zobacz, jak rozliczyć podatek w przypadku IKZE i IKE?…

Czytaj dalej

Indywidualne konto emerytalne - IKE obligacje - czy takie inwestowanie w przyszłą emeryturę chroni od podatku i przynosi zyski?

IKE, czyli indywidualne konto emerytalne jest elementem III filaru emerytalnego, w ramach którego możesz gromadzić dobrowolnie środki na przyszłe świadczenie, korzystając ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych od dochodów wypracowanych na IKE. Takie konta oferują różne instytucje, m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w ramach których możesz inwestować swoje pieniądze systematycznie w IKE obligacje. Pytanie tylko, czy warto na takie konto się…

Czytaj dalej

IKZE i IKE – wypłata środków z konta zabezpieczenia emerytalnego. Co trzeba wiedzieć? Jaki podatek naliczony zostanie za wycofanie środków z IKE i IKZE przed czasem?

ZUS szacuje, że współcześni 30-40-latkowie mogą pobierać po osiągnięciu wieku emerytalnego świadczenie w wysokości nawet poniżej 40 proc. ich obecnego, średniego wynagrodzenia. Czeka więc ich znaczne obniżenie standardu życia, chyba że zaczną działać odpowiednio wcześnie i oszczędzać na swoją jesień życia. Mogą to zrobić dobrowolnie, w ramach jednej z dostępnych form inwestowania z III filaru emerytalnego. Mieszczą się w tym katalogu PPE – pracownicze programy emerytalne, IKZE – indywidualne…

Czytaj dalej

Jak założyć Indywidualne konto emerytalne (IKE)? Co warto wiedzieć o IKE i o oszczędzaniu na emeryturę prywatną?

IKE, czyli indywidualne konto emerytalne jest elementem III filaru emerytalnego, w ramach którego możesz gromadzić dobrowolnie środki na przyszłe świadczenie, korzystając ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych od dochodów wypracowanych na IKE. Takie konta oferują różne instytucje, m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w ramach których możesz inwestować swoje pieniądze. Jak założyć IKE?

Czytaj dalej

Prywatna emerytura jako zabezpieczenie na przyszłość - IKE i IKZE oraz oszczędzanie na emeryturę na własną rękę okiem eksperta

Sytuacja demograficzna w Polsce pogarsza się z roku na rok, co powoduje, że musimy się liczyć z coraz niższymi emeryturami. Skalę problemu pokazuje tzw. stopa zastąpienia, czyli stosunek przyszłej emerytury do ostatniego wynagrodzenia. Według OECD ma być ona w Polsce jedną z najniższych, jeśli chodzi o kraje rozwinięte. Z tego powodu warto już teraz zacząć odkładać środki na przyszłość, gromadzić oszczędności, które ułatwią poradzenie sobie w czasie jesieni życia. Pytanie jednak - jak do tego…

Czytaj dalej

Emerytury bez podatku w 2023 roku - którym seniorom należy się emerytura bez PIT z ZUS?

Po osiągnięciu pewnego wieku zaprzestajemy kariery zawodowej, ale w dalszym ciągu potrzebujemy środków do utrzymania się. Trudne jest zaoszczędzenie takiej kwoty, która wystarczy na starość. Dodatkowo świadczenia wypłacane przez ZUS są uszczuplane o podatek dochodowy od osób fizycznych. Od 2023 roku weszły w życie jednak nowe zasady dotyczące tzw. emerytur bez podatku. Kogo dotyczą?

Czytaj dalej

IKE - indywidualne konto emerytalne - czy warto oszczędzać na emeryturę w ramach IKE?

Polski system emerytalny składa się z trzech filarów, z których trzeci jest dobrowolny. Każdy obywatel w Polsce może, ale nie musi z niego korzystać. Santander Consumer Bank przeprowadził w 2021 roku badanie dotyczące oszczędzania na emeryturę przez Polaków. Ponad 76 proc., czyli ¾ z nas nie gromadzi samodzielnie oszczędności na starość. Na odkładanie na emeryturę decyduje się mniej niż co 4 osoba. Na dodatek w przeważającej większości to respondenci z wykształceniem wyższym, o wysokich…

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę