UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Promocje
UNIQA TFI

Promocje i oferty specjalne dla klientów, którzy inwestują z UNIQA TFI

Emerytura i inwestycje

Czas czytania:

Jak założyć Indywidualne konto emerytalne (IKE)? Co warto wiedzieć o IKE i o oszczędzaniu na emeryturę prywatną?

IKE, czyli indywidualne konto emerytalne jest elementem III filaru emerytalnego, w ramach którego możesz gromadzić dobrowolnie środki na przyszłe świadczenie, korzystając ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych od dochodów wypracowanych na IKE. Takie konta oferują różne instytucje, m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w ramach których możesz inwestować swoje pieniądze. Jak założyć IKE?

młoda kobieta pomaga starszej kobiecie przy dokumentach o ubezpieczeniu

IKE CZY IKZE? Co warto wiedzieć o IKE i IKZE?

IKE to indywidualne konto emerytalne, o czym już wspominaliśmy. Może je założyć każda osoba fizyczna w Polsce, która ma co najmniej 16 lat. Ograniczeniem dla nieletnich przy zakładaniu i prowadzeniu IKE jest to, że w danym roku kalendarzowym małoletni musi pracować na podstawie umowy o pracę, a jego wpłaty na IKE będą ograniczone do wysokości wynagrodzenia z tej pracy.

IKZE - co to jest? To z kolei Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Taka forma oszczędzania jest dostępna dla dokładnie takiego samego grona osób, jak konto IKE. Zachętą do założenia IKZE jest ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Można odliczyć wpłaty od dochodu w ramach rocznej deklaracji PIT.

Właściwie w obu przypadkach czy przy rachunku IKE czy IKZE korzysta się ze zwolnienia podatkowego.

Zachętą do założenia IKE jest brak opodatkowania zysków kapitałowych. Nie płacisz 19 proc. od kwoty swoich dochodów w przypadku, gdy dokonasz wypłaty z IKE po ukończeniu 60. roku życia lub 55. roku życia, o ile wcześniej nabyłeś uprawnienia emerytalne. Dodatkowo należy zrealizować jeden z warunków braku opodatkowania:

  • Wpłacać środki na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych.
  • Ponad połowy wartości wpłat na IKE dokonać co najmniej 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o wypłatę.

Przy zachowaniu takich zasad zostanie Ci wypłacona z IKE pełna kwota kapitału powiększona o wypracowane zyski w trybie jednorazowym lub w transzach. Wypłaty realizowane są na wniosek posiadacza konta. Może być to także wypłata transferowa, na IKE w innej instytucji finansowej, do której przeniesiesz środki.

Warto wspomnieć także i o tym, że nie możesz odprowadzać na swoje IKE dowolnej kwoty. Obowiązują limity roczne, które wynoszą co roku maksymalnie 300 proc. prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Limity IKE na 2023 rok jest równy 20 805 zł.

W przypadku IKZE podatek od zysków kapitałowych nie jest pobierany, ale przy wypłacie środków po ukończeniu 65 roku życia i uzyskaniu co najmniej 5-letniego okresu wpłat. Niemniej taka wypłata pociąga za sobą konieczność zapłaty zryczałtowanego podatku w wysokości 10 proc. od środków zgromadzonych na IKZE. Czy warto oszczędzać w ten sposób? Dzięki IKE czy IKZE możesz mieć prywatną emeryturę.

GDZIE MOŻNA OTWORZYĆ IKE?

IKE mogą być prowadzone przez różne instytucje zarządzające, w tym banki, fundusze inwestycyjne czy zakłady ubezpieczeniowe, czego przykładem oferta UNIQA. Inwestują one środki lokowane przez oszczędzających na ich indywidualnych kontach emerytalnych w określony sposób. Mogą one być przeznaczone również na dłużne papiery wartościowe. Z pomocą IKE zgromadzisz dodatkowe środki finansowe, w ramach rocznego limitu wpłat.

JAK ZAŁOŻYĆ INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE I ZADBAĆ O PRZYSZŁĄ EMERYTURĘ?

Jeśli spełniasz warunki do otwarcia IKE, to możesz przystąpić do wyboru instytucji finansowej, jaka będzie prowadzić dla Ciebie Indywidualne Konto Emerytalne. Podpisujesz umowę o prowadzenie IKE z taką instytucją. Pamiętaj, że możesz mieć tylko jedno IKE, a w trakcie podpisywania wspominanej umowy musisz złożyć oświadczenie, że gromadzisz oszczędności na tylko jednym takim koncie.

IKE a może IKZE?
Sprawdź co bardziej Ci pasuje!
Załóż konto
Kacper Konowalczyk
Specjalista ds. Komunikacji Inwestycyjnej

Absolwent handlu międzynarodowego Uniwersytetu WSB Merito Poznań. Obecnie student na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Do zespołu UNIQA TFI dołączył w maju 2023, obejmując stanowisko specjalisty ds. komunikacji inwestycyjnej. Wcześniej zdobywał doświadczenie m.in. jako: doradca klienta w BNP PARIBAS Bank Polska S.A., praktykant w Narodowym Banku Polskim (NBP), a także prowadził własną działalność gospodarczą. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 3493). Profil Kacpra: https://www.linkedin.com/in/kacperkonowalczyk

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Jak rozliczyć wypłatę z IKE czy IKZE w PIT w 2022 roku? Jak wygląda pod względem podatkowym odliczenie zwrotu z IKE i ulga IKZE?

Zachętą dla przyszłych emerytów w Polsce do oszczędzania w ramach dobrowolnego, III filaru emerytalnego są ulgi podatkowe, z jakich mogą korzystać przy odprowadzaniu środków m.in. na IKE czy IKZE. Zobacz, jak rozliczyć zwrot z IKE i IKZE w ramach rocznej deklaracji podatkowej PIT-37 podatnika. Czy zawsze trzeba to zrobić?

Czytaj dalej

IKZE i IKE – wypłata środków z konta zabezpieczenia emerytalnego. Co trzeba wiedzieć? Jaki podatek naliczony zostanie za wycofanie środków z IKE i IKZE przed czasem?

ZUS szacuje, że współcześni 30-40-latkowie mogą pobierać po osiągnięciu wieku emerytalnego świadczenie w wysokości nawet poniżej 40 proc. ich obecnego, średniego wynagrodzenia. Czeka więc ich znaczne obniżenie standardu życia, chyba że zaczną działać odpowiednio wcześnie i oszczędzać na swoją jesień życia. Mogą to zrobić dobrowolnie, w ramach jednej z dostępnych form inwestowania z III filaru emerytalnego. Mieszczą się w tym katalogu PPE – pracownicze programy emerytalne, IKZE – indywidualne…

Czytaj dalej

Indywidualne konto emerytalne — IKE obligacje skarbu państwa — czy takie inwestowanie w przyszłą emeryturę chroni od podatku i przynosi zyski?

IKE, czyli indywidualne konto emerytalne jest elementem III filaru emerytalnego, w ramach którego możesz gromadzić dobrowolnie środki na przyszłe świadczenie, korzystając ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych od dochodów wypracowanych na rachunku. Takie konta oferują różne instytucje m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w ramach których możesz inwestować swoje pieniądze w IKE obligacje. Pytanie tylko, czy warto na takie konto się zdecydować? Czy…

Czytaj dalej

IKE - indywidualne konto emerytalne - czy warto oszczędzać na emeryturę w ramach IKE?

Polski system emerytalny składa się z trzech filarów, z których trzeci jest dobrowolny. Każdy obywatel w Polsce może, ale nie musi z niego korzystać. Santander Consumer Bank przeprowadził w 2021 roku badanie dotyczące oszczędzania na emeryturę przez Polaków. Ponad 76 proc., czyli ¾ z nas nie gromadzi samodzielnie oszczędności na starość. Na odkładanie na emeryturę decyduje się mniej niż co 4 osoba. Na dodatek w przeważającej większości to respondenci z wykształceniem wyższym, o wysokich…

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę