UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Promocje
UNIQA TFI

Promocje i oferty specjalne dla klientów, którzy inwestują z UNIQA TFI

Promocja 200 za 200
Emerytura i inwestycje

Czas czytania:

Limit wpłat na IKE i IKZE w 2022 roku - ile wynoszą nowe limity na IKE oraz IKZE?

Emerytury wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na ogół nie są wysokie. Prognozuje się, że w przyszłości będą one jeszcze niższe niż obecnie. Dlatego też warto wcześniej pomyśleć o oszczędzaniu na przyszłość. W tym celu stworzono kolejne filary emerytalne. Trzeci oznacza dobrowolne odkładanie pieniędzy, głównie przez osoby pracujące, w ramach indywidualnych kont emerytalnych (IKE) lub indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Nie można jednak dokonywać wpłat na takie konta w dowolnej wysokości. Ile wynoszą limity na IKZE i IKE w 2022 roku?

Starsza para siedzi nad dokumentami i sprawdza zmiany w funduszu IKE

Czym są IKE i IKZE?

IKE to to skrót od indywidualnego konta emerytalnego. Daje ono szereg udogodnień dla osób decydujących się na odkładanie środków w ten sposób. Przede wszystkim istnieje możliwość optymalizacji podatkowej, ponieważ oszczędzający w IKE przyszli emeryci nie będą musieli odprowadzać 19% podatku od zysków kapitałowych, o ile fundusze zgromadzone na takim koncie wypłacą dopiero po uzyskaniu wieku emerytalnego. Dla kobiet w Polsce wiek emerytalny wynosi 60 lat, natomiast dla mężczyzn 65 lat.

Nieco inaczej wygląda optymalizacja podatkowa w ramach IKZE. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego pozwala na gromadzenie oszczędności na korzystnych warunkach, ponieważ daje ono możliwość odliczenia składki od podatku dochodowego, dzięki czemu odprowadzana do Urzędu Skarbowego kwota jest niższa.

Formy oszczędzania na emeryturę w ramach IKE i IKZE

Zarówno IKE, jak i IKZE mogą być prowadzone w różnych sposób, taki jak:

  • rachunek inwestycyjny w towarzystwie funduszy inwestycyjnych,
  • konto oszczędnościowe w banku,
  • polisa na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
  • rachunek w domu maklerskim.

Wybór odpowiedniego produktu uzależniony jest od indywidualnej decyzji przyszłego emeryta, która powinna być podyktowana między innymi tolerancją ryzyka. Zwykły rachunek oszczędnościowy w banku to najbezpieczniejsza forma oszczędzania w ramach IKE lub IKZE, ponieważ depozyty takie objęte są gwarancją ze strony bankowego funduszu gwarancyjnego. Jednak można zarobić na nich najmniej. Z kolei, zakładając rachunek w domu maklerskim i pozwalając na obrót składkami na IKE i IKZE, oszczędzający musi zaakceptować ryzyko utraty części lub nawet całości posiadanych środków finansowych, jednak potencjalne zyski wypracowane w ten sposób mogą być zdecydowanie wyższe niż oferowane przez banki oprocentowanie kont oszczędnościowych.

Nie można jednak dokonywać wpłat na IKE oraz IKZE w sposób dowolny. Obowiązują pewne ograniczenia.

Limit wpłat na IKE

Obowiązuje roczny limit wpłat na indywidualne konto emerytalne posiadacza. Na IKE można przekazać maksymalnie 300 % prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Ograniczenie to zaczęło obowiązywać w 2009 roku, a wcześniej, w latach 2004-2008, wynosiło 150 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Istnieje jeszcze jeden wymóg dotyczący wysokości kwot przelewanych na IKE - nie mogą być one niższe niż wpłaty na IKE, jakie obowiązywały w roku wcześniejszym. Zmiana ta została wprowadzona na mocy Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw. W zależności od tempa wzrostu wynagrodzeń w Polsce, zmienia się limit wpłat na IKE.

Jeśli w taki sposób oszczędza na przyszłą emeryturę osoba małoletnia, to wysokość przelewów ograniczona jest wówczas wielkością uzyskiwanego dochodu z pracy. Przekazywane na IKE środki nie mogą przekroczyć limitu wpłat na IKE, jak również wysokości dochodów osiąganych przez tę osobę z tytułu umowy o pracę.

Limit wpłat na IKZE

IKZE powstały nieco później niż IKE. Możliwość oszczędzania w ten sposób na swoją przyszłą emeryturę uruchomiona została dnia 1 stycznia 2012 roku. Przez pierwsze dwa lata obowiązywania IKZE limit wpłat był zależny od wysokości kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalone dla oszczędzającego za rok poprzedni. Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogły przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni. Jednocześnie nie mogły być one większe niż 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, ogłoszonej na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli nie mogły przekroczyć 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce za rok poprzedni.

Wówczas limit wpłat na IKZE nie był taki sam dla każdego oszczędzającego. Dopiero Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasady wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych zmieniła regulacje dotyczące limitu wpłat na IKZE.

Obecnie na takie konto emerytalne maksymalnie można co roku przekazywać kwotę, która odpowiada 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wysokość takiego wynagrodzenia określana jest w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym bądź w ich projektach. Jednocześnie stawka ta w kolejnym roku nie może być niższa niż limit wpłat na IKZE obowiązujący w roku poprzednim.

Roczny limit wpłat na IKE w 2022 roku

Oszczędzający w ramach indywidualnych kont emerytalnych nie mają możliwości przelewania na nie dowolnych kwot. Istnieje górny limit wpłat na IKE, który jest ustalany co roku i ogłaszany publicznie w obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwoty wpłaty na indywidualne konto emerytalne w nowym roku. Ostatnie obwieszczenie pochodzi z 4 listopada 2021 roku i dotyczy roku 2022, a zostało opublikowane w Monitorze Polskim w dniu 19 listopada 2021 roku.

Wysokość środków przekazywanych na IKE w 2022 roku wynosi maksymalnie 17 766 zł. Warto porównać tę kwotę z obowiązującym w 2021 roku limitem wpłat na indywidualne konto emerytalne, który wynosił wówczas 15 777 zł. To o 1989 zł więcej. 

Roczny limit wpłat na IKZE w 2022 roku

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2022 maksymalny przelew na IKZE został określony na kwotę 7 106,40 zł. Wyższy limit obowiązuje dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, ponieważ wynosi on 10 659,60 zł. 

W 2021 roku ograniczenia te wynosiły dla osób prywatnych 6310,80 zł, a dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą - 9 466,20 zł.

IKE a może IKZE?
Sprawdź co bardziej Ci pasuje!
Załóż konto
Kacper Konowalczyk
Specjalista ds. Komunikacji Inwestycyjnej

Absolwent handlu międzynarodowego Uniwersytetu WSB Merito Poznań. Obecnie student na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Do zespołu UNIQA TFI dołączył w maju 2023, obejmując stanowisko specjalisty ds. komunikacji inwestycyjnej. Wcześniej zdobywał doświadczenie m.in. jako: doradca klienta w BNP PARIBAS Bank Polska S.A., praktykant w Narodowym Banku Polskim (NBP), a także prowadził własną działalność gospodarczą. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 3493). Profil Kacpra: https://www.linkedin.com/in/kacperkonowalczyk

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Szacuje się, że obecni emeryci po przejściu na świadczenie otrzymują tylko 45 proc. średniego wynagrodzenia. Jednak specjaliści ostrzegają, że i tak jest to bardzo dużo w porównaniu do emerytur, jakie będą wypłacane Polakom za 20-30 lat. Może być to nawet zaledwie 25 proc. pensji. Dlatego warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób zwiększyć swój budżet na emeryturze. Może posłużyć do tego jeden z elementów III, dobrowolnego filaru systemu emerytalnego. Zalicza się do niego między innymi…

IKE, czyli indywidualne konto emerytalne [WW1] jest elementem III, dobrowolnego filaru systemu emerytalnego w Polsce. Pozwala ono na dodatkowe odkładanie pieniędzy na przyszłą emeryturę. Sprawdź, czy warto do niego przystąpić.

Polski system emerytalny składa się z trzech filarów, z których trzeci jest dobrowolny. Każdy obywatel w Polsce może, ale nie musi z niego korzystać. Santander Consumer Bank przeprowadził w 2021 roku badanie dotyczące oszczędzania na emeryturę przez Polaków. Ponad 76 proc., czyli ¾ z nas nie gromadzi samodzielnie oszczędności na starość. Na odkładanie pieniędzy na emeryturę decyduje się mniej niż co 4 osoba. Na dodatek w przeważającej większości to respondenci z wykształceniem wyższym, o…

O stopach procentowych słyszeli chyba wszyscy – mówi się o tym w telewizji, pisze w gazetach i Internecie. Temat wydaje się jednak dość skomplikowany: nie wszyscy wiemy, co to tak naprawdę jest i jaki ma wpływ na nasze finanse osobiste. A szkoda, bo warto to wiedzieć. Po pierwsze, nie taki diabeł straszny, a po drugie to naprawdę ważna sprawa, która ma ogromny wpływ na domowe finanse. Dlatego też dziś chcemy przybliżyć Wam właśnie to zagadnienie.

Wiedza o tym, czym są stopy procentowe, to…

Z prognoz ZUS-u wynika, że za 30 lat wysokość przeciętnej emerytury wyniesie nie więcej niż 30% ostatniej pensji. Już teraz stopa zastąpienia (relacja emerytury do ostatniego wynagrodzenia) wynosi 56%, zaś zdaniem FPP niemal 5,6% emerytów otrzymuje świadczenia poniżej ustawowego minimum. Odpowiedzią na problem głodowych emerytur w przyszłości ma być zobowiązanie pracodawców do utworzenia pracowniczych planów kapitałowych. Kto i kiedy ma obowiązek wprowadzić PPK? Jak działają pracownicze plany…

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę