UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Promocje
UNIQA TFI

Promocje i oferty specjalne dla klientów, którzy inwestują z UNIQA TFI

Emerytura i inwestycje

Czas czytania:

Limit wpłat na IKE i IKZE w 2023 roku - ile wynoszą nowe limity IKE i IKZE?

Emerytury wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na ogół nie są wysokie. Prognozuje się, że w przyszłości będą jeszcze niższe. Dlatego też warto wcześniej pomyśleć o oszczędzaniu na przyszłość. W tym celu stworzono kolejne filary emerytalne. Trzeci oznacza dobrowolne odkładanie pieniędzy, głównie przez osoby pracujące, w ramach indywidualnych kont emerytalnych (IKE) lub indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Nie można jednak dokonywać wpłat na takie konta w dowolnej wysokości. Ile wynoszą limity na IKZE i IKE w 2023 roku?

Starsza para siedzi nad dokumentami i sprawdza zmiany w funduszu IKE

CZYM SĄ IKE I IKZE?

IKE to to skrótowiec od indywidualnego konta emerytalnego. Daje ono szereg udogodnień dla osób decydujących się na odkładanie środków w ten sposób. Przede wszystkim istnieje możliwość optymalizacji podatkowej, ponieważ oszczędzający w IKE przyszli emeryci nie będą musieli odprowadzać 19% podatku od zysków kapitałowych, o ile fundusze zgromadzone na takim koncie wypłacą dopiero po uzyskaniu wieku emerytalnego. Dla kobiet w Polsce wiek ten wynosi 60 lat, natomiast dla mężczyzn 65 lat.
Nieco inaczej wygląda optymalizacja podatkowa w ramach IKZE. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego pozwala na gromadzenie oszczędności na korzystnych warunkach, ponieważ daje ono możliwość odliczenia składki od podatku dochodowego, dzięki czemu odprowadzana do Urzędu Skarbowego kwota jest niższa.

FORMY OSZCZĘDZANIA NA EMERYTURĘ W RAMACH IKE, IKZE i PPE czy PPK

Zarówno IKE, jak i IKZE mogą być prowadzone w różnych sposób, taki jak:

  • rachunek inwestycyjny w towarzystwie funduszy inwestycyjnych,
  • konto oszczędnościowe w banku,
  • polisa na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
  • rachunek w domu maklerskim.

Wybór odpowiedniego produktu uzależniony jest od indywidualnej decyzji przyszłego emeryta, która powinna być podyktowana między innymi tolerancją ryzyka. Zwykły rachunek oszczędnościowy w banku to najbezpieczniejsza forma oszczędzania, ponieważ depozyty takie objęte są gwarancją ze strony bankowego funduszu gwarancyjnego. Jednak można zarobić na nich najmniej. Z kolei, zakładając rachunek w domu maklerskim i pozwalając na obrót składkami na IKE i IKZE, oszczędzający musi zaakceptować ryzyko utraty części lub nawet całości posiadanych środków finansowych, jednak potencjalne zyski wypracowane w ten sposób mogą być zdecydowanie wyższe niż oferowane przez banki oprocentowanie kont oszczędnościowych.

Prócz tego można oszczędzać i zapewnić sobie prywatne ubezpieczenie emerytalne na stare lata w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) i Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE). Zachętą do oszczędzania na przyszłą emeryturę jest w ramach IKZE zwrot podatku. Przy IKZE ulga podatkowa ma zastosowanie w każdym roku oszczędzania, w ramach deklaracji PIT. 

Nie można jednak dokonywać wpłat na IKE oraz IKZE w sposób dowolny. Obowiązują pewne ograniczenia.

LIMIT WPŁAT NA IKE (INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE)

Obowiązuje roczny limit wpłat na indywidualne konto emerytalne posiadacza. Na IKE można przekazać maksymalnie 300 % prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Ograniczenie to zaczęło obowiązywać w 2009 roku, a wcześniej, w latach 2004-2008, wynosiło 150 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W zależności od tempa wzrostu zarobków w Polsce, zmienia się limit wpłat na IKE.

Jeśli w taki sposób oszczędza na przyszłą emeryturę osoba małoletnia, to wysokość przelewów ograniczona jest wówczas wielkością uzyskiwanego dochodu z umowy o pracę. Przekazywane w przypadku IKE środki nie mogą przekroczyć limitu wpłat na IKE, jak również wysokości dochodów osiąganych przez tę osobę z tytułu umowy o pracę.

LIMIT WPŁAT NA IKZE (INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO)

IKZE powstały nieco później niż IKE. Możliwość oszczędzania w ten sposób na swoją przyszłą emeryturę uruchomiona została dnia 1 stycznia 2012 roku. Przez pierwsze dwa lata obowiązywania IKZE limit wpłat był zależny od wysokości kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalone dla oszczędzającego za rok poprzedni. Nie mogło to być więcej niż 4% tej sumy. Jednocześnie nie mogły też przekroczyć 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce za rok poprzedni.

Wówczas limit wpłat na IKZE nie był taki sam dla każdego oszczędzającego. Dopiero Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasady wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych zmieniła regulacje.

Obecnie na takie konto emerytalne maksymalnie można co roku przekazywać kwotę, która odpowiada 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Jego wysokość określana jest w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym bądź w ich projektach. Jednocześnie stawka ta w kolejnym roku nie może być niższa niż limit wpłat na IKZE obowiązujący w roku poprzednim. Dodatkowo, istnieje limit odpowiadający 1,8-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok i dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą. 

ROCZNY NOWY LIMIT WPŁAT NA IKE W 2023 ROKU

Oszczędzający w ramach indywidualnych kont emerytalnych nie mają możliwości przelewania na nie dowolnych kwot. Istnieje górny limit wpłat na IKE, ustalany co roku i ogłaszany publicznie w obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 

Wysokość środków przekazywanych na IKE w 2023 roku wynosi maksymalnie 20 805 zł, a w 2022 roku było to 17 766 zł, czyli o 3039 zł mniej. Z kolei limit ten zwiększy się w 2024 r. do 23 472 zł.

ROCZNY LIMIT WPŁAT NA IKZE W 2023 ROKU

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 roku w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2023 maksymalny przelew na IKZE został określony na kwotę 8 322 zł. Wyższy limit obowiązuje dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, ponieważ wynosi on 12 483 zł. 

W 2022 roku ograniczenia te wynosiły dla osób prywatnych 7 106,40 zł, a dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą - 10 659,60 zł. Z kolei w 2024 r. limit wpłat na IKZE będzie wynosił: 9 388,80 zł dla osób fizycznych i 14 083,20 zł dla osób samozatrudnionych.

IKE a może IKZE?
Sprawdź co bardziej Ci pasuje!
Załóż konto
Kacper Konowalczyk
Specjalista ds. Komunikacji Inwestycyjnej

Absolwent handlu międzynarodowego Uniwersytetu WSB Merito Poznań. Obecnie student na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Do zespołu UNIQA TFI dołączył w maju 2023, obejmując stanowisko specjalisty ds. komunikacji inwestycyjnej. Wcześniej zdobywał doświadczenie m.in. jako: doradca klienta w BNP PARIBAS Bank Polska S.A., praktykant w Narodowym Banku Polskim (NBP), a także prowadził własną działalność gospodarczą. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 3493). Profil Kacpra: https://www.linkedin.com/in/kacperkonowalczyk

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

IKE - indywidualne konto emerytalne - czy warto oszczędzać na emeryturę w ramach IKE?

Polski system emerytalny składa się z trzech filarów, z których trzeci jest dobrowolny. Każdy obywatel w Polsce może, ale nie musi z niego korzystać. Santander Consumer Bank przeprowadził w 2021 roku badanie dotyczące oszczędzania na emeryturę przez Polaków. Ponad 76 proc., czyli ¾ z nas nie gromadzi samodzielnie oszczędności na starość. Na odkładanie na emeryturę decyduje się mniej niż co 4 osoba. Na dodatek w przeważającej większości to respondenci z wykształceniem wyższym, o wysokich…

Czytaj dalej

Wszystko, co musisz wiedzieć o najsłynniejszych stopach procentowych świata

O stopach procentowych słyszeli chyba wszyscy – mówi się o tym w telewizji, pisze w gazetach i Internecie. Temat wydaje się jednak dość skomplikowany: nie wszyscy wiemy, co to tak naprawdę jest i jaki ma wpływ na nasze finanse osobiste. A szkoda, bo warto to wiedzieć. Po pierwsze, nie taki diabeł straszny, a po drugie to naprawdę ważna sprawa, która ma ogromny wpływ na domowe finanse. Dlatego też dziś chcemy przybliżyć Wam właśnie to zagadnienie.

Wiedza o tym, czym są stopy procentowe, to…

Czytaj dalej

PPK – co to jest? Zasady pracowniczych planów kapitałowych

Z prognoz ZUS-u wynika, że za 30 lat wysokość przeciętnej emerytury wyniesie nie więcej niż 30% ostatniej pensji. Już teraz stopa zastąpienia (relacja emerytury do ostatniego wynagrodzenia) wynosi 56%, zaś zdaniem FPP niemal 5,6% emerytów otrzymuje świadczenia poniżej ustawowego minimum. Odpowiedzią na problem głodowych emerytur w przyszłości ma być zobowiązanie pracodawców do utworzenia pracowniczych planów kapitałowych. Kto i kiedy ma obowiązek wprowadzić PPK? Jak działają pracownicze plany…

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę