UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Promocje
UNIQA TFI

Promocje i oferty specjalne dla klientów, którzy inwestują z UNIQA TFI

Promocja 200 za 200
Emerytura i inwestycje

Czas czytania:

IKZE – co to jest? Kto może skorzystać z indywidualnego konta emerytalnego? Czy bardziej opłaca się oszczędzać na emeryturę w IKE czy w IKZE?

III filar polskiego systemu emerytalnego jest dobrowolny i każda osoba spełniająca określone wymagania może do niego z własnej woli dołączyć. Jego elementem jest między innymi IKZE – indywidualne kontoa zabezpieczenia emerytalnego. Sprawdź, czym ono jest, kto może oszczędzać z użyciem takiego konta na swoją przyszłą emeryturę i czy takie działanie w ogóle jest opłacalne?

Starsza para uśmiecha się do siebie w parku

Co to jest IKZE?

Jak już wspomnieliśmy, skrót IKZE oznacza indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, czyli sposób oszczędzania w ramach III filaru systemu emerytalnego. IKZE funkcjonuje  równolegle do IKE – indywidualnych kont emerytalnych oraz PPE – pracowniczych programów emerytalnych.

IKZE to produkt pozwalający na budowanie dodatkowego kapitału emerytalnego, który będzie uzupełniał kwotę wypłacanego świadczenia. Z drugiej strony umożliwia on korzystanie z preferencji podatkowych.

Podstawa prawna dla IKZE - uzupełnienie III filaru emerytalnego z IKE

Jeszcze do 2011 roku funkcjonowały w Polsce jedynie indywidualne konta emerytalne. Jednak wszystko zmieniło się po podpisaniu Ustawy z dnia 25 marca 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych z dnia 20 kwietnia 2004 roku. Wprowadzone modyfikacje stworzyły ramy prawne do tego, by poza IKE zakładać dodatkowo indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego.

 IKZE zostały uruchomione już 1 stycznia 2012 roku. Opierają się one o rozwiązania tożsame do tych, jakie zostały przyjęte w funkcjonujących wcześniej IKE. Zasadnicza różnica pomiędzy nimi tkwi w regulacjach dotyczących sposobu opodatkowania środków zgromadzonych na takich kontach.

Kto może przystąpić do IKZE?

Założenie IKZE jest całkowicie dobrowolne i nikt nie może zmusić Cię do jego otwarcia. Prawo do wpłat na IKZE mają nie tylko pełnoletni. Już w momencie, gdy dana osoba ukończy 16 lat, może skorzystać z propozycji podmiotów oferujących IKZE. Małoletni może dokonywać wpłat na IKZE jedynie w takim roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie zawartej z pracodawcą umowy o pracę. Przelewy nie mogą przekraczać wysokości dochodów z etatu.

Na jednym IKZE oszczędności gromadzić może tylko jeden oszczędzający, ponieważ ustawa nie przewiduje możliwości zakładania np. kont wspólnych dla małżeństw.

IKZE – jak działają takie konta związane z przyszłą emeryturą?

W celu ponażania oszczędności wszystkie wpłaty na IKZE powinny być inwestowane,   jednakże nie można tego robić w sposób całkowicie dowolny. 

Oferta IKZE jest rozbudowana i poszczególne podmioty zarządzające takimi wpłatami oferują inwestowanie ich w:

  • jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
  • akcje spółek giełdowych,
  • obligacje itp.

Ulga podatkowa związana z IKZE

Zachętą do oszczędzania na emeryturę w ramach IKZE jest przyznana przez państwo ulga podatkowa. Wygenerowane na takich kontach zyski z tytułu inwestowania wpłat nie podlegają podatkowi od zysków kapitałowych, czyli Belki.

 Dodatkowo wpłaty dokonywane na IKZE możesz odliczyć w deklaracji podatkowej PIT od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Dzięki temu zyskasz na optymalizacji podatkowej i zapłacisz niższy podatek dochodowy.

Kiedy trzeba płacić podatek od IKZE?

Środki zgromadzone na IKZE mogą podlegać opodatkowaniu i dzieje się to w momencie wypłaty ich z konta. Podatek od wpłat na IKZE jest zryczałtowany i wynosi 10 proc. podatku dochodowego. Kwota ta obejmuje nie tylko wygenerowane na IKZE zyski, ale też sumę wpłat. Podatek zryczałtowany 10 proc. od dochodu zapłacić muszą również osoby dziedziczące środki z IKZE, ale nie są one obarczone podatkiem od spadków i darowizn z tego tytułu.

Obowiązujący limit wpłat na IKZE

Nie można odprowadzać na IKZE dowolnych kwot, co mogłoby być uzasadnione z uwagi na możliwość korzystania z ulg podatkowych. Ustawodawca wprowadził odgórny limit maksymalnej wpłaty. Wynosi on tyle, co 1,2-krotność przeciętnego, prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Wyższe limity wpłat na IKZE obowiązują dla samozatrudnionych. Wynoszą one tyle, co 1,8-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Limity IKZE w 2021 i 2022 roku

Jeszcze do końca 2021 roku limit przekazywanych środków na IKZE był równy 6310,80 zł, ponieważ przeciętne wynagrodzenie miesięczne opiewało wtedy na 5 259 zł. Dla samozatrudnionych limit wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego wynosił w 2021 roku 9466,20 zł.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2022 suma, którą można przekazać na IKZE wynosi 7106,40 zł, a dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą - 10 659,60 zł.

Kiedy możliwa jest wypłata środków z IKZE?

Pieniądze z IKZE można wypłacić:

  • W momencie ukończenia 65. roku życia – wtedy kwota będzie objęta zryczałtowanym podatkiem dochodowym wynoszącym 10 proc. By skorzystać z tego przywileju, trzeba nie tylko poczekać do osiągnięcia odpowiedniego wieku, ale również musi być spełniony wymóg wpłacania środków na IKZE przez co najmniej pięć lat.

W każdym momencie – chodzi tu o zwrot środków finansowych, który może być dokonany zawsze, bez względu na wiek oszczędzającego czy liczbę lat gromadzenia funduszy na koncie IKZE. Trzeba się jednak liczyć z tym, że w takiej sytuacji konieczne będzie rozliczenie się z urzędem skarbowym według odpowiedniej dla siebie stawki podatkowej – 12 lub 32 proc

Największe korzyści z oszczędzania w ramach IKZE odnoszą osoby, które wypłacają z konta środki po osiągnięciu wieku emerytalnego właściwego dla panów.

Kiedy IKZE niekoniecznie się opłaca?

Oszczędzanie na emeryturę w dowolnej formie pozwala na zwiększenie kwoty, jaką będziemy dysponować w czasie jesieni życia, czyli jest swoistym zabezpieczeniem na przyszłość. Jednak IKZE nie w każdym przypadku będzie korzystne. Lepiej z niego zrezygnuj, nawet pomimo możliwości uzyskania ulgi podatkowej, jeśli jesteś osobą w wieku poniżej 26. roku życia i korzystasz z ulgi dla młodych, czyli z zerowego PIT-u, ponieważ takie osoby nie mogą odliczyć od podatku dochodowego kwot wpłacanych na IKZE. Konto to nie jest opłacalne dla przedsiębiorców nieosiągających dochodów i podatników, którzy nie płacą podatku z uwagi na niskie zarobki.

IKE a może IKZE?
Sprawdź co bardziej Ci pasuje!
Załóż konto
Kacper Konowalczyk
Specjalista ds. Komunikacji Inwestycyjnej

Absolwent handlu międzynarodowego Uniwersytetu WSB Merito Poznań. Obecnie student na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Do zespołu UNIQA TFI dołączył w maju 2023, obejmując stanowisko specjalisty ds. komunikacji inwestycyjnej. Wcześniej zdobywał doświadczenie m.in. jako: doradca klienta w BNP PARIBAS Bank Polska S.A., praktykant w Narodowym Banku Polskim (NBP), a także prowadził własną działalność gospodarczą. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 3493).

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Szacuje się, że obecni emeryci po przejściu na świadczenie otrzymują tylko 45 proc. średniego wynagrodzenia. Jednak specjaliści ostrzegają, że i tak jest to bardzo dużo w porównaniu do emerytur, jakie będą wypłacane Polakom za 20-30 lat. Może być to nawet zaledwie 25 proc. pensji. Dlatego warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób zwiększyć swój budżet na emeryturze. Może posłużyć do tego jeden z elementów III, dobrowolnego filaru systemu emerytalnego. Zalicza się do niego między innymi…

Polski system emerytalny składa się z trzech filarów, z których trzeci jest dobrowolny. Każdy obywatel w Polsce może, ale nie musi z niego korzystać. Santander Consumer Bank przeprowadził w 2021 roku badanie dotyczące oszczędzania na emeryturę przez Polaków. Ponad 76 proc., czyli ¾ z nas nie gromadzi samodzielnie oszczędności na starość. Na odkładanie pieniędzy na emeryturę decyduje się mniej niż co 4 osoba. Na dodatek w przeważającej większości to respondenci z wykształceniem wyższym, o…

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę