UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Promocje
UNIQA TFI

Promocje i oferty specjalne dla klientów, którzy inwestują z UNIQA TFI

Emerytura i inwestycje

Czas czytania:

Czy warto inwestować w Pracownicze Programy Emerytalne? PPE i PPK

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) od 7 kwietnia 2022 roku na mocy wprowadzonych zmian w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego gromadzi informacje o liczbie pracowników i uczestników PPE. W 2022 roku aktywa zgromadzone w PPE wzrosły o 1,1 proc. do 19,1 mld zł, jak wynika z danych UKNF (Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego). Co więcej niedawno suma aktywów zgromadzonych w PPK i PPE przekroczyła 20 mld zł w każdym z tych 2 programów. Według prognoz byłęgo prezesa PFR Pawła Borysya do końca dekady łącznie w obu z nich może znajdować się około 100-120 mld zł. Z kolei PFR poinformowało o 3,3 mln osób oszczędzających na emeryturę w ramach PPK. Czy warto prowadzić tego rodzaju inwestycje?

Czym są PPE – Pracownicze Programy Emerytalne?

Pod koniec lat 90. XX wieku w czasie przeprowadzanej wówczas reformy emerytalnej powstały PPE - Pracownicze Programy Emerytalne, nazywane również Pracowniczymi Planami Emerytalnymi. W tym czasie wprowadzono II i III filar systemu emerytalnego. Obok ZUS pojawił się drugi obowiązkowy filar, jakim były otwarte fundusze emerytalne (OFE) oraz nieobowiązkowy trzeci filar, jakim były i nadal pozostają PPE.

OFE czy ZUS gromadzą obowiązkowe składki emerytalne, finansowane przez pracodawcę i pracownika. W III filarze składki te są nieobowiązkowe, a wiele programów, w tym każda dokonywana na IKZE wpłata, pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania w PIT. Jak mają się do siebie pracujący emeryt a ulga podatkowa na programy z III filaru systemu emerytalnego? Można skorzystać z niej w czasie odprowadzania składek na IKZE, ale i środki na IKE czy PPE mogą być przy wypłacie w odpowiednim wieku emeryta zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

Jak przystąpić do PPE i oszczędzać na emeryturę?

Możesz, ale nie musisz przystępować do PPE. Nie jest to obowiązkowe. Taką opcję mają wszyscy pracownicy poniżej 70 lat. Przystąpienie do PPE odbywa się na podstawie deklaracji składanej pracodawcy. Najpierw jednak, byś mógł oszczędzać w ramach PPE, Twój pracodawca musiałby utworzyć taki program. Nie jest to jego obowiązkiem, a zależy od jego dobrej woli.

Warunkami przystąpienia do PPE są:

 • status pracownika,
 • odpowiednio długi staż zatrudnienia u danego pracodawcy – minimalny okres wynosi 3 miesiące, ale okres ten może zostać wydłużony przez przedsiębiorcę nawet do 3 lat,
 • wiek do 70 lat.

Ile wynoszą składki na PPE?

Pracodawcy, u których pracownicy zapisują się do PPE, są od tej chwili zobowiązani do odprowadzania do takiego programu składek. Składki do PPE mogą być naliczane w wysokości maksymalnie 7 proc. wynagrodzenia. Jako pracownik możesz też zadeklarować, że będziesz z własnej pensji odprowadzać składki. Także w tym przypadku obowiązuje limit wpłat do PPE - w wysokości nie większej niż 4,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Istotą PPE pozostaje to, że gromadzone w programie środki pochodzą właściwie wyłącznie od pracodawcy, który finansuje tzw. składki podstawowe. Pracownik więc może, jeśli tego chce i nie zakazuje tego umowa zakładowa, dokładać się do PPE z własnych oszczędności, w postaci składek dodatkowych, potrącanych z wynagrodzenia po opodatkowaniu.

PPK a PPE – czym różnią się od siebie?

O ile PPE powstały w ramach reformy emerytalnej z lat 1997-1999, o tyle PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, są tworem stosunkowo nowym, ponieważ zostały utworzone na podstawie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 roku. PPK to kapitałowy system oszczędzania długoterminowego. Uczestnictwo w PPK pozwoli Ci na gromadzenie pieniędzy z myślą o przyszłości, w tym o emeryturze. Środki odkładane są na prywatnych kontach oszczędnościowych i pozostają prywatną własnością każdego oszczędzającego.

PPE pod wieloma względami przypomina PPK. To między innymi:

 • możliwość gromadzenia oszczędności na przyszłą emeryturę,
 • dostęp do obu form oszczędzania dla pracowników zatrudnionych w różnych firmach,
 • możliwość długofalowego generowania oszczędności.

Możesz odkładać pieniądze zarówno na PPK, jak i PPE. Oba rozwiązania mogą współistnieć, a ponadto do Twojej dyspozycji są IKE i IKZE – Indywidualne Konto Emerytalne oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

Pomimo wielu podobieństw są też cechy różnicujące PPE od PPK. Przystąpienie do PPE jest korzyścią, jaką oferuje pracodawca, ale nie stanowi jego obowiązku. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku PPK, ponieważ każda firma, która ma choć jednego pracownika, musi utworzyć PPK. Z obowiązku tworzenia PPK zwolnione są jedynie przedsiębiorstwa, które jednocześnie:

 • przystąpiły do PPE, zanim pojawił się obowiązek przystąpienia do PPK,
 • spośród zatrudnionych 25 proc. pracowników przystąpiło już do PPE,
 • odprowadzają składki w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia osoby zatrudnionej.

Pracownik może, ale nie musi uczestniczyć zarówno w PPE, jak i w PPK, z tą różnicą, że do PPE zapisuje się i wypisuje się z programu na podstawie składanej przez siebie deklaracji, a zapisanie się do PPK następuje automatycznie, choć masz możliwość dobrowolnej rezygnacji z bycia jego członkiem. Co 4 lata pracownicy, którzy wypisali się z PPK, są zgodnie z istniejącymi przepisami zapisywani do programu przez pracodawcę – ponownie z opcją szybkiego wypisania z PPK.

Jak dokonywana jest wypłata środków z PPE?

Oszczędności na PPE gromadzić będziesz z myślą o zabezpieczeniu emerytalnym po przejściu na świadczenie. Możesz sam wnioskować o wypłatę środków, ale może ona nastąpić także z urzędu.

Masz możliwość, by złożyć wniosek o wypłatę środków z PPE po przekroczeniu 60. roku życia lub 55. roku życia, o ile nabyłeś wcześniej prawa emerytalne. Natomiast wypłata z PPE z urzędu następuje, jeśli nie będziesz o nią wnioskować aż do ukończenia 70. roku życia. Środki wypłacane są z PPE w ratach lub w całości, zgodnie z Twoim życzeniem.

W przypadku chęci wypłaty środków z PPE przed uzyskaniem odpowiedniego wieku musisz liczyć się ze zwrotem pomniejszonym o potrącenia:

 • podatku od zysków kapitałowych w wysokości 19 proc. (podatku Belki),
 • 30 proc. środków z wpłat pracodawcy – pieniądze te zostaną zapisane uczestnikowi na jego indywidualnym koncie w ZUS jako składka emerytalna.

Jeśli nie dożyjesz wypłaty pieniędzy z PPE, nie oznacza to, że są one bezpowrotnie stracone. Środki te podlegają dziedziczeniu, a powołana do spadku będzie osoba, którą wskażesz w swojej deklaracji. Jeśli tego nie zrobisz, pieniądze wejdą w skład masy spadkowej.

Zdarza się, że w trakcie oszczędzania na PPE zmienisz pracę i wówczas możesz pozostawić środki zgromadzone na rachunku PPE do czasu, aż zostaną wypłacone. Możesz też przetransferować je do nowego pracodawcy, jeśli prowadzi on takie rachunki, bądź dokonać transferu z PPE do IKE utworzonego w wybranej instytucji finansowej.

IKE a może IKZE?
Sprawdź co bardziej Ci pasuje!
Załóż konto
Kacper Konowalczyk
Specjalista ds. Komunikacji Inwestycyjnej

Absolwent handlu międzynarodowego Uniwersytetu WSB Merito Poznań. Obecnie student na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Do zespołu UNIQA TFI dołączył w maju 2023, obejmując stanowisko specjalisty ds. komunikacji inwestycyjnej. Wcześniej zdobywał doświadczenie m.in. jako: doradca klienta w BNP PARIBAS Bank Polska S.A., praktykant w Narodowym Banku Polskim (NBP), a także prowadził własną działalność gospodarczą. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 3493). Profil Kacpra: https://www.linkedin.com/in/kacperkonowalczyk

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
Starszy Pan przegląda wyliczenia swojej emerytury którą otrzymuje w Polsce

Emerytura w Polsce – ile wynosi najniższa emerytura, jaki jest powszechny wiek emerytalny w Polsce i jak funkcjonuje system emerytalny w 2022 roku?

W Polsce jest ponad 6 mln uprawnionych do pobierania emerytury, a liczba ta stale rośnie. Nasze społeczeństwo starzeje się - coraz więcej osób przechodzi na takie świadczenie. Emeryturę w Polsce otrzymują ci, które spełniają odpowiednie kryteria dotyczące osiągniętego wieku i lat pracy, w trakcie których odprowadzane były – samodzielnie lub za pośrednictwem pracodawcy, składki na ubezpieczenia społeczne. Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące emerytury w Polsce.

Czytaj dalej
Zdjęcie pokazuje wzrastające słupki monet, symbolizujące wzrost środków na kontach IKE i IKZE

IKE czy IKZE – poznaj różnice. Porównanie dwóch programów emerytalnych pozwoli Ci odpowiedzieć na pytanie: jak oszczędzać na emeryturę z IKE i IKZE?

Oszczędzanie na emeryturę pozwoli przyszłym emerytom na uzupełnienia świadczenia, jakie będzie im wypłacane przez ZUS lub KRUS, czyli I filar systemu emerytalnego. II filarem są otwarte fundusze emerytalne, z których zgromadzone środki są przekazywane do ZUS na kilka lat przed przejściem na świadczenie. Natomiast III, dobrowolnym filarem są m.in. konta emerytalne – indywidualne konto emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Obie formy systematycznego oszczędzania wiążą się…

Czytaj dalej

PPK – co to jest? Zasady pracowniczych planów kapitałowych

Z prognoz ZUS-u wynika, że za 30 lat wysokość przeciętnej emerytury wyniesie nie więcej niż 30% ostatniej pensji. Już teraz stopa zastąpienia (relacja emerytury do ostatniego wynagrodzenia) wynosi 56%, zaś zdaniem FPP niemal 5,6% emerytów otrzymuje świadczenia poniżej ustawowego minimum. Odpowiedzią na problem głodowych emerytur w przyszłości ma być zobowiązanie pracodawców do utworzenia pracowniczych planów kapitałowych. Kto i kiedy ma obowiązek wprowadzić PPK? Jak działają pracownicze plany…

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę