UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Promocje
UNIQA TFI

Promocje i oferty specjalne dla klientów, którzy inwestują z UNIQA TFI

Emerytura i inwestycje

Czas czytania:

IKE czy IKZE – poznaj różnice. Porównanie dwóch programów emerytalnych pozwoli Ci odpowiedzieć na pytanie: jak oszczędzać na emeryturę z IKE i IKZE?

Oszczędzanie na emeryturę pozwoli przyszłym emerytom na uzupełnienia świadczenia, jakie będzie im wypłacane przez ZUS lub KRUS, czyli I filar systemu emerytalnego. II filarem są otwarte fundusze emerytalne, z których zgromadzone środki są przekazywane do ZUS na kilka lat przed przejściem na świadczenie. Natomiast III, dobrowolnym filarem są m.in. konta emerytalne – indywidualne konto emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Obie formy systematycznego oszczędzania wiążą się z korzyściami natury podatkowej. Zobacz, jak wygląda wypłata środków z takiego konta i jakie koszty mogą być z nią związane? Czym różnią się IKZE i IKE?

Zdjęcie pokazuje wzrastające słupki monet, symbolizujące wzrost środków na kontach IKE i IKZE

IKE I IKZE – FORMY OSZCZĘDZANIA NA EMERYTURĘ

Każda osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 16 lat, ma możliwość oszczędzania w ramach III filaru i otwarcia indywidualnego konta emerytalnego, na którym będzie odkładać środki na przyszłą emeryturę. Może to zrobić w dwóch formach:

  • IKE – indywidualnego konta emerytalnego,
  • IKZE – indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego.

Zaletą oszczędzania na IKE i IKZE jest to, że pozwalają one na efektywne odkładanie pieniędzy i korzystanie ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych, podatku dochodowego od osób fizycznych, a przy tym mają jasno zdefiniowane zasady dotyczące dziedziczenia środków zgromadzonych na obu typach rachunków.

OSZCZĘDZANIE NA EMERYTURĘ W RAMACH IKZE

IKZE - co to jest? Są one częścią III filaru emerytalnego w Polsce od 2012 roku. Zachętą dla Polaków do oszczędzania w ramach takiego konta ma być to, że daje ono możliwość uzyskania ulgi podatkowej przy kolejnym rozliczeniu. Wszystko dlatego, że wpłaty dokonywane na IKZE podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w PIT. Wiąże się to z możliwością otrzymania pokaźnego zwrotu z urzędu skarbowego. Oczywiście, nie wszystkie wpłaty, a jedynie w ramach określonego limitu mogą podlegać odliczeniu.

Ponadto zaoszczędzone na IKZE środki nie są obciążone podatkiem od zysków kapitałowych, inaczej podatkiem Belki, w wysokości 19 proc., jak w przypadku innego rodzaju inwestycji.

Przy zakładaniu IKZE możesz zdecydować się na konto indywidualne, np. w UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, domu maklerskim czy w banku lub funduszu inwestycyjnym. IKZE oferuje różne formy gromadzenia środków, które z kolei zapewniają różną stopę zwrotu.

CZYM JEST IKE?

Oszczędzać na przyszłą emeryturę możesz także w ramach IKE. Istnieje ono od 2004 roku i pozwala, podobnie jak IKZE, na odkładanie funduszy w różny sposób. Także i w tym przypadku po spełnieniu warunków wynikających z ustawy nie płacisz podatku Belki od zysku. Jednak IKE nie zapewnia Ci od razu przy rozpoczęciu wpłat korzyści podatkowej. Dopiero przy wypłacie środków odczujesz brak podatku w wysokości 19 proc.

IKE - jak założyć? Możesz je otworzyć, jeśli masz co najmniej 16 lat.

ROCZNE LIMITY WPŁAT NA IKE CZY IKZE

Zarówno w przypadku konta IKE, jak i IKZE obowiązują pewne roczne limity wpłat środków finansowych. Na IKZE ograniczenie wynosi tyle, co 1,2-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za dany rok – np. w 2022 r było to 7106,40 zł, a w 2023 roku 8 322 zł, a w 2024 r. będzie to 9 388,80 zł. Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą przelewać 1,8-krotność prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za dany rok, czyli w 2022 było to 10 659,60 zł,  w 2023 r. 12 483 zł, a w 2024 r. będzie to 14 083,20 zł Natomiast limit wpłat na IKE to 3-krotność takiego wynagrodzenia, czyli w 2022 roku 17 766 zł, w 2023 roku 20 805 zł, a w 2024 r. limit ten zwiększy się do 23 472 zł

WYPŁATA ŚRODKÓW W PRZYPADKU IKZE I KONTA IKE

Oszczędzając w IKZE, należy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ dopiero po osiągnięciu 65 lat będziesz mógł podjąć swoje środki wraz z wypracowanym zarobkiem, bez podatku od zysków kapitałowych. Dodatkowym warunkiem jest to, że należy dokonywać wpław przez co najmniej 5 lat kalendarzowych.

Licz się z tym, że pomimo spełnienia obu wymogów, wypłata funduszy z IKZE objęta jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10 proc. od zgromadzonej kwoty. Pobranie pieniędzy może być dokonane jedynie jednorazowo, a nie w ratach.

Sprawdź również, jak wygląda wypłata środków z indywidualnego konta emerytalnego. Jeśli nastąpi po ukończeniu przez oszczędzającego 60 lub 55 lat (jeżeli wcześniej uzyska on uprawnienia emerytalne), to korzyści podatkowe będą największe. Zostaniesz zwolniony z podatku od zysków kapitałowych, jeśli ponadto spełnisz jeden z poniższych warunków:

  • Przelewałeś pieniądze na konto IKE co najmniej w 5. dowolnych latach kalendarzowych.
  • Dokonałeś ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed złożeniem dyspozycji o wypłatę środków.

Odebranie funduszy zgromadzonych na IKE może nastąpić w całości lub w częściach – w ustalonych ratach.

JAK DOKONAĆ WCZEŚNIEJSZEJ WYPŁATY Z KONT EMERYTALNYCH - IKE LUB IKZE?

Może się zdarzyć, że oszczędzając na przyszłą emeryturę na IKZE i IKE, będziesz potrzebować swoich pieniędzy. Masz prawo dokonać zwrotu środków przed czasem. Jeśli przedterminowo całkowicie lub częściowo wycofasz pieniądze z IKE, to musisz liczyć się z konsekwencjami w postaci uszczuplenia wypracowanego zysku o 19-procentowy podatek Belki.

Nie inaczej będzie w przypadku IKZE, ale wtedy zostanie wystawiony PIT11, na podstawie którego rozliczysz się z US.. Taka transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Dyspozycja zwrotu środków z IKE czy IKZE jest równoznaczne z tym, że likwidacji podlega dane konto emerytalne. Możesz jednak założyć kolejne IKE lub IKZE.

WYPŁATA ODZIEDZICZONYCH Z IKE I IKZE ŚRODKÓW

Środki gromadzone na IKE i IKZE są dziedziczone. Nie przepadają wraz ze śmiercią oszczędzającego.

Osoba dziedzicząca pieniądze z IKE może je wypłacić i będzie przy tym zwolniona z podatku od spadków i darowizn. Nie uiści też podatku dochodowego.

Z kolei odziedziczenie środków z IKZE pociąga za sobą konieczność uregulowania 10-procentowego, zryczałtowanego podatku dochodowego naliczanego od całości inwestycji. Nie ma za to podatku od spadków i darowizn.

PORÓWNANIE IKE I IKZE – RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

IKE czy IKZE można założyć już w wieku 16 lat, o ile uzyskujesz dochody z umowy o pracę. Po ukończeniu 18 roku życia takiego wymogu już nie ma.

Zarówno wpłaty na IKE, jak i wpłaty na IKZE są limitowane, ale limity te są inne. Różnica tkwi również w korzyściach podatkowych. Jeśli chodzi o IKE, to oszczędzane na koncie emerytalnym pieniądze mogą być zwolnione od podatku dochodowego i podatku od zysków kapitałowych. Będzie tak, jeśli wypłata środków nastąpi po ukończeniu 60 roku życia i spełnieniu warunku wpłacania środków przez co najmniej 5 lat lub wpłacenia połowy wartości wpłat wcześniej niż na 5 lat przed zamiarem wypłacenia oszczędności z IKE.

Wypłata z IKZE może być dokonana bez podatku Belki po 65 roku życia, ale trzeba liczyć się z tym, że zostaniesz obciążony zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10 proc. Za to już od początku oszczędzania korzystasz z ulgi podatkowej w PIT, czego nie masz w przypadku IKE.

IKE a może IKZE?
Sprawdź co bardziej Ci pasuje!
Załóż konto
Kacper Konowalczyk
Specjalista ds. Komunikacji Inwestycyjnej

Absolwent handlu międzynarodowego Uniwersytetu WSB Merito Poznań. Obecnie student na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Do zespołu UNIQA TFI dołączył w maju 2023, obejmując stanowisko specjalisty ds. komunikacji inwestycyjnej. Wcześniej zdobywał doświadczenie m.in. jako: doradca klienta w BNP PARIBAS Bank Polska S.A., praktykant w Narodowym Banku Polskim (NBP), a także prowadził własną działalność gospodarczą. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 3493). Profil Kacpra: https://www.linkedin.com/in/kacperkonowalczyk

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
Emerytura z IKZE

Emerytura z IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w pytaniach i odpowiedziach

IKZE to skrótowiec od Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Mamy tutaj do czynienia z elementem III dobrowolnego filaru systemu emerytalnego w Polsce. IKZE pozwala na gromadzenie oszczędności zasadniczo z myślą o przyszłej, prywatnej emeryturze, choć środki mogą być wykorzystane nie tylko w tym celu. IKZE powstało w 2012 roku, na mocy znowelizowanej ustawy z dnia 2004 roku, wprowadzającej w życie Indywidualne Konto Emerytalne (IKE). Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania…

Czytaj dalej
Jakie są zasady dziedziczenia IKE i IKZE

Jakie są zasady dziedziczenia IKE i IKZE? Dla kogo przeznaczona jest wypłata oszczędności na IKE lub IKZE po zmarłym oszczędzającym?

Z uwagi na fakt, że za 20-30 lat emerytury wypłacane z I i II filaru systemu emerytalnego mogą stanowić zaledwie 25 proc. ostatniej pensji, coraz więcej Polaków decyduje się dodatkowo oszczędzać na przyszłość. Mogą wybrać przy tym jeden z elementów III, dobrowolnego filaru systemu emerytalnego. Zalicza się do niego między innymi indywidualne konta emerytalne (IKE) oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Co dzieje się ze środkami zgromadzonymi na kontach emerytalnych, jeśli…

Czytaj dalej

Czy warto inwestować w Pracownicze Programy Emerytalne? PPE i PPK

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) od 7 kwietnia 2022 roku na mocy wprowadzonych zmian w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego gromadzi informacje o liczbie pracowników i uczestników PPE. W 2022 roku aktywa zgromadzone w PPE wzrosły o 1,1 proc. do 19,1 mld zł, jak wynika z danych UKNF (Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego). Co więcej niedawno suma aktywów zgromadzonych w PPK i PPE…

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę