Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Przeczytaj
 1. Przemyślany wybór

  Wsiadając do samochodu kierowca zawsze zapina pasy bezpieczeństwa, chociaż nie spodziewa się, że każda podróż zakończy się wypadkiem. Podobnie sprawa się ma z polisą na życie. Warto ją posiadać, ponieważ nie da się przewidzieć, kiedy koleje losu potoczą się w niekorzystny dla nas sposób a ubezpieczenie będzie niezbędną finansową poduszką bezpieczeństwa. Wybór właściwej polisy musi być jednak przemyślany, a nie pochopny.
  Co do tego, że polisę na życie warto mieć, chyba nie trzeba przekonywać nikogo, kto poważnie myśli o przyszłości swojej i swoich najbliższych. Działające na polskim rynku towarzystwa ubezpieczeniowe oferują potencjalnym klientom wiele rodzajów ubezpieczeń tego typu. Decydując się na zakup polisy, należy wcześniej ustalić własne potrzeby i zdobyć przynajmniej podstawową wiedzę na temat tego ubezpieczenia. Przede wszystkim jednak, przy wyborze polisy na życie nie powinno się kierować wyłącznie argumentem ekonomicznym. Okazać się bowiem może, że ubezpieczenie z niską składką roczną lub miesięczną ma ograniczony zakres ochrony lub całkowita suma ubezpieczenia jest zbyt niska.

 2. Ustal zakres ochrony

  Jaki jest cel polisy na życie? Ma ona zapewnić środki finansowe rodzinie w sytuacji, gdy ubezpieczony nie będzie mógł tego sam uczynić. Innymi słowy, to pieniądze wypłacane na wypadek śmierci właściciela polisy (zarówno naturalnej, ale też będącej następstwem choroby lub nieszczęśliwego wypadku), trafiające w ręce osób przez niego uposażonych. Pieniądze mają umożliwić im dalsze funkcjonowanie finansowe po śmierci bliskiej osoby. Śmierć ubezpieczonego to podstawowy zakres ochrony, który daje polisa na życie. Wybierając taki typ ubezpieczenia nie trzeba się jednak ograniczać tylko do tej okoliczności. Polisa na życie może obejmować także przypadki zachorowania na ciężką chorobę, czasowy pobyt w szpitalu oraz trwałe inwalidztwo. Im szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej, tym większy spokój, że w przypadku poważnych problemów ze zdrowiem, będziesz miał dodatkowe środki na finansowanie leczenia. Rozważając kwestię wyboru polisy na życie wiele osób zapomina, że ma ona chronić nie tylko ich rodziny na wypadek śmierci ubezpieczonego, ale też zapewnić finansowe warunki do życia, gdy choroba lub kalectwo uniemożliwią powrót do obowiązków zawodowych. 

 3. Zapoznaj się z OWU

  Po ustaleniu zakresu ochrony ubezpieczeniowej, przyszły właściciel polisy powinien dokładnie przeczytać dokument OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Stanowi on załącznik do umowy zawarcia polisy i pracownik towarzystwa ubezpieczeniowego winien bez problemu przekazać go do wglądu jeszcze przed finalizacją transakcji. Lektura OWU jest ważna, ponieważ pozwala klientowi doprecyzować zakres ochrony, którą ma mu zapewnić polisa. Chodzi o to, że różni ubezpieczyciele w odrębny sposób definiują takie pojęcia, jak np. nieszczęśliwy wypadek, ciężka choroba lub inwalidztwo. Z tego dokumentu klient dowie się też m.in., które choroby kwalifikują do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, a w przypadku jakich należy wykupić dodatkową ochronę. Ubezpieczyciele oferują np. pakiet na okoliczność wystąpienia chorób nowotworowych – środki przeznaczyć można na terapię i rekonwalescencję. W OWU ubezpieczyciel wyszczególnia też szereg sytuacji, w których odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Do takich oczywistych wyłączeń należy np. samobójstwo w pewnym okresie – np. w ciągu 1 roku od zakupu polisy (w zależności od towarzystwa ubezpieczeń). To obostrzenie nie ma działać przeciwko klientom, a ma za zadanie zapobiegać celowym przypadkom wyłudzeń odszkodowań.

 4. Wybierz sumę ubezpieczenia oraz okres obowiązywania umowy

  Poza zakresem ochrony przy wyborze polisy na życie szczególnie istotne jest ustalenie sumy ubezpieczenia, czyli maksymalnej kwoty, którą ubezpieczyciel wypłaci, gdy właściciel polisy umrze lub ciężko zachoruje. Oczywiście im wyższa kwota, tym lepiej, ale wpływa ona na wysokość składki. 
  Wysokość sumy ubezpieczenia zależy od naszej sytuacji materialnej i rodzinnej.
  Przykładowo single niekoniecznie muszą ubezpieczyć się na wysoką sumę ubezpieczenia na wypadek śmierci – nie mają bowiem dzieci na utrzymaniu. Natomiast powinni zdecydować się wyższe sumy ubezpieczenia przy umowie dodatkowej takiej jak: niezdolność do pracy, bo prawdopodobnie będą musieli głównie polegać na samych sobie, albo na dalszej rodzinie.
  Osoba (ojciec lub matka), którego dochody stanowią przeważającą wartość domowego dochodu, powinna pomyśleć przede wszystkim o ubezpieczeniu na wysoka sumę ubezpieczenia na wypadek śmierci. Tak, aby jeśli ich zabraknie – współmałżonek i dzieci – miały środki na utrzymaniu w kolejnych latach (najlepiej co najmniej do czasu pełnoletności). 
  Jeśli chodzi o rodziny mieszkające w lokalach kupionych ze środków pochodzących w kredytu hipotecznego – ubezpieczenie na życie można podzielić na dwie polisy: jedna na spłatę kredytu, a druga jako zabezpieczenia codziennego życia reszty rodziny. 
  Polisę na życie można zawrzeć zarówno na rok, jak i na dłuższy okres np.10 lat. Zawarcie umowy od razu na dłuższy okres może przełożyć się na obniżkę składki. Warto pamiętać, że wielu pracodawców oferuje grupowe ubezpieczenie na życie dla swoich pracowników, obejmujące też ich najbliższych. Nie powinno się jednak ograniczać tylko polisy w zakładzie pracy, bowiem w przypadku utraty zatrudnienia, zakończy się także ochrona ubezpieczeniowa.

Pani z tabletem
Rekomendowane ubezpieczenia

Rekomendowane produkty

Poznaj ubezpieczenia UNIQA proponowane specjalnie dla Ciebie:

Spokojne Życie

 • Ubezpieczenie na życie ze świadczeniem na wypadek choroby nowotworowej
 • Druga opinia medyczna

Dowiedz się więcej

Wysoka Ochrona

 • Indywidualne ubezpieczenie na życie
 • Świadczenia na wypadek śmierci

Dowiedz się więcej

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz.

tel: 801 597 597
tel: 42 66 66 500

Koszt połączenia: wg taryfy operatora.

centrala@uniqa.pl Znajdż placówkę