UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie
Życia i Zdrowia

Pakiet Ochronny, NNW dziecka,
Medycyna bez Granic i Telemedycyna

ubezpieczenie życia i zdrowia
Życie i Zdrowie
Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę

Czas czytania:

Ubezpieczenie NNW dla studenta – ile kosztuje, co obejmuje? Czy można poszerzyć je o ubezpieczenie zdrowotne studenta i OC?

Okres studiów jest czasem, w którym młodzi ludzie najczęściej mają do dyspozycji bardzo ograniczony budżet. Wielu z nich musi opłacić wynajęte mieszkanie, akademik, wyżywić się, kupić środki higieniczne i nie tylko. Na dokładkę, tak jak każdemu człowiekowi, również i żakowi może przytrafić wypadek, który wiązać się będzie z koniecznością pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji. W takich przypadkach bezcenne dla studenta może być posiadanie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Jak wybrać odpowiednią ochronę?

studenci na zajęciach

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA STUDENTA

Dla żaka, który ma wiele wydatków, a niewielki budżet, nawet wydanie kilkuset złotych na leczenie może już być problemem, dlatego dobrym pomysłem dla młodych osób jest korzystanie z ochrony ubezpieczeniowej. NNW studenta jest najczęściej dostępne w atrakcyjnej cenie i wcale nie musi mieć ono w nazwie informacji, że jest przeznaczone dla żaków. W naszym towarzystwie proponujemy ubezpieczenie szkolne, którym mogą być objęte dzieci i młodzież do 26. roku życia. Zatem to ochrona również dla studenta.

NNW często można wykupić również na uczelni, ale zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest indywidualne dopasowanie ochrony ubezpieczeniowej. Ważne, aby obejmowała wszystkie istotne szkody i zapewniała wypłatę świadczenia w zadowalającej wysokości. Oczywiście im wyższe będą te świadczenia, tym droższa ochrona. Nie warto czynić pozornych oszczędności. Polisa w ubezpieczeniu szkolnym to jednorazowy wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych  w skali roku.

JAK WYBRAĆ UBEZPIECZENIE NNW DLA STUDENTA?

Zanim zdecydujesz się na współpracę z towarzystwem, sprawdź, jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej. Może ona obejmować:

  • Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w tym wypadku komunikacyjnego i udaru mózgu.
  • Uszkodzenie ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
  • Pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku – ubezpieczyciel w takich przypadkach wypłaca świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu. Możliwe również, że otrzymasz jednorazowe świadczenie za przebywanie w placówce medycznej, które nie jest spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, o ile będziesz przebywać tam przez określony czas, np. przez co najmniej 5 dni.
  • Zwrot kosztów – leczenia i rehabilitacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku, w tym również odbudowy zębów stałych, a także nabycia protez lub nabycia czy wypożyczenia innych środków pomocniczych.
  • Śmierć rodzica w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
  • Zdiagnozowanie poważnego zachorowania.
  • Wyczynowe uprawianie sportów-  bez ograniczenia w wieku niezależnie od wybranego wariantu.
  • Świadczenia na wypadek ukąszenia kleszcza – w tym pokrycie kosztów wizyty lekarskiej związanej z jego usunięciem, organizacja i pokrycie kosztów badań pod kątem nosicielstwa patogenów, refundacja kosztów antybiotykoterapii.

DODATKI DO NNW DLA STUDENTA - OC CZY UBEZPIECZENIE PRZED HEJTEM

W ramach naszej ochrony ubezpieczeniowej możesz również skorzystać z rozszerzenia zakresu polisy o ubezpieczenie przed hejtem w internecie. Jeśli zostanie naruszone dobre imię ubezpieczonego lub prawo do prywatności w obszarze sieci, to będzie on mógł skorzystać z pomocy prawnika oraz specjalisty IT. Wsparcie będzie polegać na zatrzymaniu dostępu do negatywnych materiałów lub ich usunięciu. Jeśli chodzi o pomoc prawną, to w ramach ochrony zostanie przygotowana opinia prawnika czy wskazana kancelaria, która specjalizuje się w danym zakresie spraw.

Student może również dodatkowo wykupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które jest dostępne dla osób do 26. roku życia. Ochrona obejmuje m.in. szkody, które może spowodować żak w związku z odbywaniem praktyk, przyuczaniem do zawodu, a także amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportów, posiadaniem i używaniem m.in. takich pojazdów jak rowery, hulajnogi, deskorolki i elektryczne wersje tych sprzętów.

CO Z UBEZPIECZENIEM ZDROWOTNYM STUDENTA? CZY ZAPEWNIA JE UCZELNIA CZY RODZIC?

Prywatne, fakultatywne ubezpieczenie NNW dla studenta czy ucznia może, ale nie musi być wykupione. Zapewnia ono dodatkową ochronę w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń. Jednak student powinien być też objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Pojawia się pytanie, kto powinien zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego i czy będzie to wymagało zawarcia dodatkowej, prywatnej umowy ubezpieczeniowej z wybraną firmą? Niekoniecznie.

Studenci mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia – NFZ. Powinni mieć własny tytuł do ubezpieczenia lub być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodzica lub uczelnię.

Rodzic może zgłosić swoje pełnoletnie dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego. To ubezpieczenie członka rodziny np. pracującej osoby, jeśli student nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia, czyli nie pracuje. Do ubezpieczenia zgłaszać mogą studentów rodzice lub współmałżonkowie rodziców, ale jeśli oni sami nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu, zgłoszenia dokonają też dziadkowie studenta.  Warto podkreślić przy tym, że student jako członek rodziny będzie mógł być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego do ukończenia 26. roku życia. Później żak musi mieć ubezpieczenie zdrowotne z innego tytułu, niż praca rodziców lub dziadków. 

Jeśli najbliżsi – rodzice czy dziadkowie nie mogą zgłosić studenta jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ, nie oznacza to, że będzie on musiał płacić za leczenie. Żak może zgłosić się do dziekanatu w swojej uczelni i uzyskać ubezpieczenie zdrowotne na swój wniosek. Wszystko dlatego, że studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli dana osoba straci status studenta, bo np. zostanie skreślony z listy studentów, to utraci on prawo do świadczeń opieki zdrowotnej z uczelni. 

Jeśli chodzi o doktorantów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, to do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosić ich może uczelnia. Muszą przy tym złożyć odpowiedni wniosek i podpisać go własnoręcznie, by  mogła dokonać zgłoszenia i była zobowiązania do odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS. Wówczas doktoranci mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków NFZ. 

Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaca składkę za studentów oraz doktorantów, gdy zainteresowani przedstawią stosowne oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby w wieku powyżej 26 lat. 

ILE KOSZTUJE POLISA NNW DLA STUDENTA? JAKA BĘDZIE SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA?

Cena ubezpieczenia NNW studenta zależy przede wszystkim od wariantu ochrony. Najczęściej będziesz mieć do wyboru kilka propozycji różniących się ceną i wysokością świadczeń, w zależności od zdarzenia. Żeby dowiedzieć się, ile będzie cię kosztować ochrona, skorzystaj z kalkulatora ubezpieczenia szkolnego. Warto brać pod uwagę najwyższe warianty , gdyż różnice w wysokości składki są stosunkowo nieduże, a jednak w droższych świadczenia są nieporównywalnie wyższe. Żeby poznać cenę ubezpieczenia, wystarczy, że poświęcisz na to dosłownie minutę. Wybierz, kogo chcesz ubezpieczyć – w tym przypadku muszą to być osoby w wieku od 13 do 26 lat. Zdecyduj, jakiej sumy ubezpieczenia potrzebujesz i ewentualnie wybierz ochronę przed hejtem w internecie i OC w życiu prywatnym. Wtedy zobaczysz, ile wynosi cena ubezpieczenia w poszczególnych wariantach. Jest to składka roczna – umowę zawierasz na 12 miesięcy.

Co istotne, ubezpieczenie szkolne nie zapewnia ochrony wyłącznie na uczelni, lecz również poza nią. Działa nie tylko w dni nauki, ale również wtedy, kiedy student ma wolne. Podobnie wygląda to w przypadku wyczynowego uprawiania sportów. Ochrona obejmuje nie tylko ich uprawianie podczas zajęć na uczelni, ale również poza nią, m.in. w ramach przynależności do klubów sportowych.

Tak, jak w każdym ubezpieczeniu również i w tym obowiązują pewne wyłączenia odpowiedzialności zakładu. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za szkody, które powstały wskutek znajdowania się ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub substancji zastępczych i leków o podobnym działaniu, które nie zostały przepisane przez lekarza.

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ Z NNW STUDENTA? 

Szkodę z ubezpieczenia NNW możesz zgłosić stacjonarnie, u agenta, wysłać informację pocztą, ale najwygodniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z opcji powiadomienia online. Wybierz rodzaj roszczenia, które chcesz zgłosić, a następnie załącz wymagane w danym przypadku dokumenty. Jeśli np. ubiegasz się o zwrot kosztów leczenia stomatologicznego, to potrzebujesz faktur lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki. Wcześniej musisz jednak odpowiedzieć na kilka pytań. W tym przypadku będzie to wskazanie daty leczenia i jej przyczyny. Następnie musisz podać dane zgłaszającego i uprawnionego do otrzymania świadczenia. Niezbędne jest także wpisanie numeru polisy. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia otrzymasz świadczenie zgodnie z wybranym wariantem ochrony.

Medycyna bez Granic i Telemedycyna
Ubezpieczenie zdrowotne
Sprawdź ofertę
Paweł Fidelus - autor artykułu to Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.
Paweł Fidelus
Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.

Ukończył wydział Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją ubezpieczeniową. W ramach stypendium Socrates-Erasmus studiował również na Université Panthéon-Sorbonne (Sorbona) w Paryżu. Od ponad 15 lat związany jest z rynkiem ubezpieczeń. Początkowo w firmach assistance, następnie w PZU Życie S.A. oraz AXA Życie TU S.A. Pracował również w Ministerstwie Finansów. Obecnie w UNIQA TUnŻ S.A. odpowiada za tworzenie i utrzymanie wybranych ubezpieczeń na życie o charakterze indywidualnym.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Ubezpieczenie ucznia na praktykach – co musisz wiedzieć?

Praktyki są obowiązkowe w technikach oraz w szkołach zawodowych. Są również doskonałą okazją do zdobycia doświadczenia przez studentów. Jest to rozwiązanie cieszące się też coraz większą popularnością w szkołach średnich. Nic w tym dziwnego, ponieważ ma ono mnóstwo zalet. Z drugiej strony wiąże się jednak z pewnymi zagrożeniami, które koniecznie trzeba mieć na uwadze. Mowa tutaj o nieszczęśliwych wypadkach, do których może dojść podczas praktyk zawodowych.

Czytaj dalej

Ubezpieczenie na wycieczce szkolnej – jakie zagrożenia czekają Twoje dziecko?

Szkolna wycieczka to dla dziecka doskonała okazja do spędzenia czasu z koleżankami i kolegami oraz do dobrej zabawy i poznania nowych miejsc. O ile dla uczniów jest to ekscytujące doświadczenie, o tyle dla ich rodziców oznacza spory stres. Na uczestników wycieczki czyhają różne zagrożenia takie jak np. nieszczęśliwy wypadek czy nagłe zachorowanie. Nikt oczywiście nie nastawia się, że podczas wyjazdu coś takiego może się przytrafić, ale w myśl dobrze znanego powiedzenia lepiej być przezornym i…

Czytaj dalej

Ubezpieczenie dla studentów pielęgniarstwa i studentów medycyny - co obejmuje?

Ministerstwo Zdrowia podejmuje w Polsce konkretne działania, których celem jest zwiększenie liczby studentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. Dąży się, poprzez różnego rodzaju stypendia i poprawę warunków kształcenia, do zwiększenia aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej. Resort zdrowia informuje, że w roku 2021/2022 na kierunku pielęgniarstwo I stopnia liczba studentów wynosiła 11 408 osób, podczas gdy w roku akademickim 2015/2016 było to jedynie…

Czytaj dalej

OC w życiu prywatnym a ubezpieczenie szkolne dziecka.

Większość rodziców decyduje się na ubezpieczenie grupowe w szkole dziecka. Zazwyczaj na pierwszym zebraniu otrzymuje informację o wysokości składki i na tym kończy się kwestia związana z zabezpieczeniem dziecka na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu szkolnym? Jaką ochronę zapewnia polisa OC w życiu prywatnym?

Czytaj dalej

Hejt w Internecie - czym jest, czy można się ubezpieczyć?

Coraz więcej osób prowadzi aktywną działalność w sieci. Social media, blogi czy inne ogólnodostępne platformy są pełne informacji o życiu prywatnym internautów. Dzielą się nimi zarówno celebryci, politycy, jak i osoby prywatne, które nie są znane z pierwszych stron gazet czy szklanych ekranów. Umieszczenie w sieci informacji o sobie i swoim życiu sprawia, że trzeba liczyć się z ocenianiem, komentowaniem, recenzowaniem go. W przypadku niektórych osób wypowiadanie się w sieci przekracza jednak…

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę