UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie
Życia i Zdrowia

Pakiet Ochronny, NNW dziecka,
Medycyna bez Granic i Telemedycyna

ubezpieczenie życia i zdrowia
Życie i Zdrowie
Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę

Czas czytania:

Ubezpieczenie NNW dla studenta – ile kosztuje, co obejmuje?

Okres studiów jest czasem, w którym młodzi ludzie najczęściej mają do dyspozycji bardzo ograniczony budżet. Wielu z nich musi opłacić wynajęte mieszkanie, akademik, wyżywić się, kupić środki higieniczne i nie tylko. Na dokładkę, tak jak każdemu człowiekowi, również i żakowi może przytrafić wypadek, który wiązać się będzie z koniecznością pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji. W takich przypadkach bezcenne dla studenta może być posiadanie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Jak wybrać odpowiednią ochronę?

studenci na zajęciach

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla studenta

Dla żaka, który ma wiele wydatków, a niewielki budżet, nawet wydanie kilkuset złotych na leczenie może już być problemem, dlatego dobrym pomysłem dla młodych osób jest korzystanie z ochrony ubezpieczeniowej. NNW studenta jest najczęściej dostępne w atrakcyjnej cenie i wcale nie musi mieć ono w nazwie informacji, że jest przeznaczone dla żaków. W naszym towarzystwie proponujemy ubezpieczenie szkolne, którym mogą być objęte dzieci i młodzież do 26. roku życia. Zatem można nim objąć również studenta.

NNW często można wykupić również na uczelni, ale zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest indywidualne dopasowanie ochrony ubezpieczeniowej tak, aby obejmowała wszystkie istotne szkody i zapewniała wypłatę świadczenia w zadowalającej wysokości. Oczywiście im wyższe będą świadczenia, tym droższa będzie ochrona ubezpieczeniowa.

Jak wybrać ubezpieczenie NNW dla studenta?

Zanim zdecydujesz się na współpracę z towarzystwem ubezpieczeniowym, sprawdź, jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej. Może ona obejmować:

  • Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w tym wypadku komunikacyjnego i udaru mózgu.
  • Uszkodzenie ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
  • Pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku – ubezpieczyciel w takich przypadkach wypłaca świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu. Możliwe również, że otrzymasz jednorazowe świadczenie za przebywanie w placówce medycznej, które nie jest spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, o ile będziesz przebywać tam przez określony czas, np. przez co najmniej 5 dni.
  • Zwrot kosztów – leczenia i rehabilitacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku, w tym również odbudowy zębów stałych, a także nabycia protez lub nabycia czy wypożyczenia innych środków pomocniczych.
  • Śmierć rodzica w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
  • Zdiagnozowanie poważnego zachorowania.
  • Wyczynowe uprawianie sportów.
  • Świadczenia na wypadek ukąszenia kleszcza – w tym pokrycie kosztów wizyty lekarskiej związanej z jego usunięciem, organizacja i pokrycie kosztów badań pod kątem nosicielstwa patogenów, refundacja kosztów antybiotykoterapii.

Dodatki do NNW dla studenta

W ramach naszej ochrony ubezpieczeniowej możesz również skorzystać z rozszerzenia zakresu polisy o ubezpieczenie przed hejtem w internecie. Jeśli zostanie naruszone dobre imię ubezpieczonego lub prawo do prywatności w obszarze sieci, to będzie on mógł skorzystać z pomocy prawnika oraz specjalisty IT. Wsparcie będzie polegać na zatrzymaniu dostępu do negatywnych materiałów lub ich usunięciu. Jeśli chodzi o pomoc prawną, to w ramach ochrony zostanie przygotowana opinia prawnika czy wskazana kancelaria, która specjalizuje się w danym zakresie spraw.

Student może również dodatkowo wykupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które jest dostępne dla osób do 26. roku życia. Ochrona obejmuje m.in. szkody, które może spowodować żak w związku z odbywaniem praktyk, przyuczaniem do zawodu, a także amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportów, posiadaniem i używaniem m.in. takich pojazdów jak rowery, hulajnogi, deskorolki i elektryczne wersje tych sprzętów.

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW dla studenta?

Cena ubezpieczenia NNW studenta zależy przede wszystkim od wariantu ochrony. Najczęściej będziesz mieć do wyboru kilka propozycji różniących się ceną i wysokością świadczeń, w zależności od zdarzenia. Żeby dowiedzieć się, ile będzie cię kosztować ochrona, skorzystaj z kalkulatora ubezpieczenia szkolnego. Warto brać pod uwagę najwyższe warianty ubezpieczenia, gdyż różnice w wysokości składki są stosunkowo nieduże, a jednak w droższych świadczenia są nieporównywalnie wyższe. Żeby poznać cenę ubezpieczenia, wystarczy, że poświęcisz na to dosłownie minutę. Wybierz, kogo chcesz ubezpieczyć – w tym przypadku muszą to być osoby w wieku od 13 do 26 lat. Zdecyduj, jakiej sumy ubezpieczenia potrzebujesz i ewentualnie wybierz ochronę przed hejtem w internecie i OC w życiu prywatnym. Wtedy zobaczysz, ile wynosi cena ubezpieczenia w poszczególnych wariantach. Jest to składka roczna – umowę zawierasz na 12 miesięcy.

Co istotne, ubezpieczenie szkolne nie zapewnia ochrony wyłącznie na uczelni, lecz również poza nią. Działa nie tylko w dni nauki, ale również wtedy, kiedy student ma wolne. Podobnie wygląda to w przypadku wyczynowego uprawiania sportów. Ochrona obejmuje nie tylko ich uprawianie podczas zajęć na uczelni, ale również poza nią, m.in. w ramach przynależności do klubów sportowych.

Tak, jak w każdym ubezpieczeniu również i w tym obowiązują pewne wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za szkody, które powstały wskutek znajdowania się ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub substancji zastępczych i leków o podobnym działaniu, które nie zostały przepisane przez lekarza.

Jak zgłosić szkodę z NNW studenta?

Szkodę z ubezpieczenia NNW możesz zgłosić stacjonarnie, u agenta, wysłać informację pocztą, ale najwygodniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z opcji powiadomienia online. Wybierz rodzaj roszczenia, które chcesz zgłosić, a następnie załącz wymagane w danym przypadku dokumenty. Jeśli np. ubiegasz się o zwrot kosztów leczenia stomatologicznego, to potrzebujesz faktur lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki. Wcześniej musisz jednak odpowiedzieć na kilka pytań. W tym przypadku będzie to wskazanie daty leczenia i jej przyczyny. Następnie musisz podać dane zgłaszającego i uprawnionego do otrzymania świadczenia. Niezbędne jest także wpisanie numeru polisy. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia otrzymasz świadczenie zgodnie z wybranym wariantem ochrony.

Medycyna bez Granic i Telemedycyna
Ubezpieczenie zdrowotne
Sprawdź ofertę
Paweł Fidelus - autor artykułu to Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.
Paweł Fidelus
Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.

Ukończył wydział Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją ubezpieczeniową. W ramach stypendium Socrates-Erasmus studiował również na Université Panthéon-Sorbonne (Sorbona) w Paryżu. Od ponad 15 lat związany jest z rynkiem ubezpieczeń. Początkowo w firmach assistance, następnie w PZU Życie S.A. oraz AXA Życie TU S.A. Pracował również w Ministerstwie Finansów. Obecnie w UNIQA TUnŻ S.A. odpowiada za tworzenie i utrzymanie wybranych ubezpieczeń na życie o charakterze indywidualnym.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Praktyki są obowiązkowe w technikach oraz w szkołach zawodowych. Są również doskonałą okazją do zdobycia doświadczenia przez studentów. Jest to rozwiązanie cieszące się też coraz większą popularnością w szkołach średnich. Nic w tym dziwnego, ponieważ ma ono mnóstwo zalet. Z drugiej strony wiąże się jednak z pewnymi zagrożeniami, które koniecznie trzeba mieć na uwadze. Mowa tutaj o nieszczęśliwych wypadkach, do których może dojść podczas praktyk zawodowych.

Szkolna wycieczka to dla dziecka doskonała okazja do spędzenia czasu z koleżankami i kolegami oraz do dobrej zabawy i poznania nowych miejsc. O ile dla uczniów jest to ekscytujące doświadczenie, o tyle dla ich rodziców oznacza spory stres. Na uczestników wycieczki czyhają różne zagrożenia takie jak np. nieszczęśliwy wypadek czy nagłe zachorowanie. Nikt oczywiście nie nastawia się, że podczas wyjazdu coś takiego może się przytrafić, ale w myśl dobrze znanego powiedzenia lepiej być przezornym i…

Ministerstwo Zdrowia podejmuje w Polsce konkretne działania, których celem jest zwiększenie liczby studentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. Dąży się, poprzez różnego rodzaju stypendia i poprawę warunków kształcenia, do zwiększenia aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej. Resort zdrowia informuje, że w roku 2021/2022 na kierunku pielęgniarstwo I stopnia liczba studentów wynosiła 11 408 osób, podczas gdy w roku akademickim 2015/2016 było to jedynie…

Większość rodziców decyduje się na ubezpieczenie grupowe w szkole dziecka. Zazwyczaj na pierwszym zebraniu otrzymuje informację o wysokości składki i na tym kończy się kwestia związana z zabezpieczeniem dziecka na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu szkolnym? Jaką ochronę zapewnia polisa OC w życiu prywatnym?

Coraz więcej osób prowadzi aktywną działalność w sieci. Social media, blogi czy inne ogólnodostępne platformy są pełne informacji o życiu prywatnym internautów. Dzielą się nimi zarówno celebryci, politycy, jak i osoby prywatne, które nie są znane z pierwszych stron gazet czy szklanych ekranów. Umieszczenie w sieci informacji o sobie i swoim życiu sprawia, że trzeba liczyć się z ocenianiem, komentowaniem, recenzowaniem go. W przypadku niektórych osób wypowiadanie się w sieci przekracza jednak…

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę