UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie
Życia i Zdrowia

Pakiet Ochronny, NNW dziecka,
Medycyna bez Granic i Telemedycyna

ubezpieczenie życia i zdrowia
Życie i Zdrowie
Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę

Czas czytania:

Hejt w Internecie – czym jest i czy można się ubezpieczyć?

Coraz więcej osób prowadzi aktywną działalność w sieci. Social media, blogi czy inne ogólnodostępne platformy są pełne informacji o życiu prywatnym internautów. Dzielą się nimi zarówno celebryci, politycy, jak i osoby prywatne, które nie są znane z pierwszych stron gazet czy szklanych ekranów. Umieszczenie w sieci informacji o sobie i swoim życiu sprawia, że trzeba liczyć się z ocenianiem, komentowaniem, recenzowaniem go. W przypadku niektórych osób wypowiadanie się w sieci przekracza jednak ustalone społecznie granice. Mówimy wtedy o hejcie w Internecie. Problem z hejterami jest coraz większy. Powstaje więc pytanie, jak się bronić przed hejtem w Internecie?

Co to znaczy hejt?

Hejt jest zjawiskiem stosunkowo nowym, ale na pewno negatywnym. Już dziś wiemy, że powoduje wiele negatywnych konsekwencji. Próżno na razie szukać w słownikach definicji terminu "hejt". Samo słowo pochodzi z języka angielskiego, dokładnie od słowa hate – nienawidzić. Mianem hejtera (osoby szerzącej hejt) określa się osobę, która zamieszcza w Internecie obraźliwe komentarze, które mają sprowokować do kłótni, promować mowę nienawiści, obrażać, obniżać samoocenę osoby hejtowanej (obrażanej).

Hejtowanie jeszcze do niedawna było zjawiskiem marginalnym. Wraz z szybkim rozwojem Internetu, zatacza jednak coraz szersze kręgi. Narażeni są na niego nie tylko celebryci – aktorzy, politycy, lecz także reprezentanci niektórych grup społecznych czy osoby będące aktywne np. w mediach społecznościowych czy na forach internetowych. Hejtowanie często też łączy się z nawoływaniem do nienawiści na tle religijnym, seksualnym, politycznym. Hejterzy do obrażania wykorzystują zarówno słowa, jak i zdjęcia, grafiki, memy itp.

Hejt internetowy: jakie są jego przyczyny?

Hejt w sieci ma wiele przyczyn. Ze względu na to, że z hejterami mamy do czynienia stosunkowo krótko, to nadal podłoże hejtowania jest badane. Najczęściej jako przyczyny obraźliwych komentarzy i mowy nienawiści w Internecie wskazuje się:

  • chęć obrażania innych,
  • siła wynikająca z bycia anonimowym,
  • zazdrość, np. w stosunku do osób bogatszych, lepiej wykształconych, odnoszących sukcesy,
  • zły nastrój, negatywne emocje, kiepskie samopoczucie i próba odreagowania negatywnych emocji,
  • stereotypy i uprzedzenia w stosunku do określonych grup społecznych, zawodowych, politycznych,
  • silne (a nawet skrajne) poglądy polityczne,
  • niezadowolenie ze swojej obecnej sytuacji życiowej.

Badania nad hejtem w sieci są prowadzone nieustannie. Niemal codziennie dowiadujemy się czegoś nowego o tym zjawisku społecznym. Dane pozyskane w najnowszych badaniach niestety nie napawają optymizmem. Pokazują, że ponad połowa Internautów zauważa hejt w sieci.

Hejtowanie w sieci: konsekwencje i kary

Hejtowanie w Internecie ma negatywne i poważne konsekwencje dla obydwu stron. Ofiary hejterów są narażone na problemy natury psychologicznej, takie jak spadek poczucia własnej wartości, depresję, nadmierny stres, smutek, zniechęcenie, zaszczucie. W skrajnych przypadkach hejt w Internecie może doprowadzić nawet do samobójstwa. Na działanie hejterów szczególnie narażone są nastolatki, które nie mają jeszcze wykształconych mechanizmów obronnych.

Sami hejterzy muszą natomiast liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Chociaż polskie prawo wciąż się w tym temacie kształtuje, to pewne mechanizmy zostały już wypracowane. Szerzenie mowy nienawiści w Internecie zazwyczaj klasyfikowane jest jako naruszenie dóbr osobistych, przestępstwo pomówienia czy znieważania. Oznacza to, że za hejt w Internecie, w zależności od kwalifikacji czynu, może zostać orzeczona kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności. Kary za hejt mogą być wysokie i takie coraz częściej są orzekane przez sądy. Hejterzy powinni pamiętać, że w Internecie nigdy nie są anonimowi. Używane pseudonimy czy konta anonimowe nie chronią przed rozpoznaniem. Organy ścigania dysponują coraz lepszymi środkami ustalania tożsamości osób popełniających przestępstwo za pośrednictwem sieci.

Hejt w Internecie: jak się przed nim bronić?

Obrona się przed hejtem nie jest zadaniem łatwym. Nie ma jednego skutecznego sposobu. Czasem najlepszą metodą może być ignorowanie złośliwych komentarzy i niewdawanie się w dyskusje. Warto też skorzystać z możliwości zgłoszenia i usunięcia obraźliwych komentarzy oraz blokowanie osób je dodających. Nie oznacza to jednak, że nie należy reagować i rezygnować z dochodzenia swoich praw. Osoby, które doświadczają hejtu, mogą wystąpić o ukaranie hejterów. W tym celu powinno się gromadzić dowody pozwalające na dochodzenie sprawiedliwości. Każda osoba zniesławiona i obrażana ma prawo do robienia zdjęć lub zrzutów ekranu potwierdzających działanie hejtera, a dowody przedstawić policji i w sądzie. Gromadząc dokumentację, dobrze jest zapisać daną stronę i jej adres url, tak aby dowody nie znikły, gdy hejter usunie komentarz ze strachu przed odpowiedzialnością karną.

Ubezpieczenie na wypadek hejtu w Internecie

Pomoc na wypadek hejtu w Internecie proponują również towarzystwa ubezpieczeniowe. Przykładowo w ofercie UNIQA znajdziemy ubezpieczenie ochrony prawnej zapewniające pomoc w sytuacji, gdy zostanie naruszone dobre imię lub prawo do prywatności ubezpieczonego w obszarze Internetu. W jakich sytuacjach Klient może liczyć na pomoc? Wtedy, gdy zostanie pomówiony, znieważony lub bezprawnie zostaną ujawnione informacje na temat jego życia prywatnego.

Pomoc prawna, z jakiej klient UNIQA może skorzystać dzieli się na infolinię prawną oraz reprezentację prawną.

W ramach infolinii prawnej UNIQA zapewnia:

a) udzielenie bieżących konsultacji prawnych drogą elektroniczną,

b) przesłanie na życzenie Ubezpieczonego drogą elektroniczną tekstów aktów prawnych, informacji o obowiązujących procedurach sądowych oraz o kosztach prowadzenia sporów prawnych,

c) udzielenie informacji o kancelariach prawnych specjalizujących się w zakresie spraw wskazanych przez Ubezpieczonego,

d) przygotowanie opinii prawnych oraz wzorów pism procesowych.

Natomiast w ramach reprezentacji prawnej:

a) wstępną analizę i ocenę stanu prawnego danej sytuacji faktycznej Ubezpieczonego,

b) przygotowanie opinii prawnych,

c) doradztwo prawne i przedstawienie scenariusza następnie podejmowanych działań,

d) tłumaczenie dokumentów na język polski, sporządzenie opinii biegłego lub rzeczoznawcy,

f) podejmowanie działań z zakresu postępowania reklamacyjnego, pojednawczego i mediacyjnego, oraz pomoc w złożeniu na policji lub w prokuraturze zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, oszustwa, pomówienia lub znieważenia,

g) podejmowanie działań w ramach postępowania sądowego przed sądem pierwszej instancji.

Ubezpieczenie ochrony prawnej oznacza więc, że to ubezpieczyciel pokrywa koszty wynagrodzenia usługodawców, czy koszty sądowe.

Dodatkowo, w ramach ubezpieczenia istnieje możliwość zorganizowania i opłacenia specjalisty IT, który podejmie działania zmierzające do usunięcia lub zatrzymania dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych informacji, a także zorganizowania i pokrycia kosztów konsultacji z psychologiem w formie telekonsultacji oraz 10 wizyt stacjonarnych.

Badania pokazują, że hejt w Internecie jest zjawiskiem coraz częstszym. Coraz częściej więc nie pytamy, kto to jest hejter, ale jak sobie z nim poradzić. Obraźliwe komentarze, kompromitujące zdjęcia czy inne przejawy mowy nienawiści dawno już przestały dotyczyć tylko polityków, aktorów czy piosenkarzy. Dziś na hejt narażeni jesteśmy wszyscy i trzeba z tym walczyć. Mimo że nie ma sposobu, który ochroniłby nas przed hejtem, to gdy go już doświadczymy pomocna będzie polisa ochrony prawnej, która, sprawi, że walka z hejterami będzie prostsza i skuteczniejsza.

Już od 36 zł /rok!
Czy chcesz zapewnić ochronę przed hejtem w Internecie?
Oblicz składkę
Paweł Gąsiorowski - autor artykułu to Starszy Specjalista ds. Rozwoju Produktów i Procesów w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TU S.A.
Paweł Gąsiorowski
Starszy Specjalista ds. Rozwoju Produktów i Procesów w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TU S.A.

Ukończył Psychologię Społeczną na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ale swoje życie zawodowe związał z ubezpieczeniami.
Od ponad 10 lat pracuje w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych. Początkowo zdobywając doświadczenie w Dziale Obsługi Klienta Call Center, a od 7 lat w zespole Produktowym. Obecnie w UNIQA TU S.A. odpowiada za współtworzenie produktów, prowadzenie projektów od strony biznesowej, a także szkolenia z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczenia szkolnego.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
studenci na zajęciach

Ubezpieczenie NNW dla studenta – ile kosztuje, co obejmuje? Czy można poszerzyć je o ubezpieczenie zdrowotne studenta i OC?

Okres studiów jest czasem, w którym młodzi ludzie najczęściej mają do dyspozycji bardzo ograniczony budżet. Wielu z nich musi opłacić wynajęte mieszkanie, akademik, wyżywić się, kupić środki higieniczne i nie tylko. Na dokładkę, tak jak każdemu człowiekowi, również i żakowi może przytrafić wypadek, który wiązać się będzie z koniecznością pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji. W takich przypadkach bezcenne dla studenta może być posiadanie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Jak…

Czytaj dalej

OC w życiu prywatnym – ochrona przed szkodami

Większość rodziców decyduje się na ubezpieczenie grupowe w szkole dziecka. Zazwyczaj na pierwszym zebraniu otrzymuje informację o wysokości składki i na tym kończy się kwestia związana z zabezpieczeniem dziecka na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu szkolnym? Jaką ochronę zapewnia polisa OC w życiu prywatnym?

Czytaj dalej

Ubezpieczenie szkolne dla dzieci i młodzieży. Co obejmuje? Czy szkolne NNW jest obowiązkowe i trzeba ubezpieczyć dziecko?

Początek roku szkolnego wiąże się z dużymi kosztami dla rodziców. Lwią część domowego budżetu pochłaniają wydatki na książki, zeszyty i przybory szkolne. Koszty nie kończą się wraz z ich zakupem. Kolejnym kosztem może być ubezpieczenie dziecka. Ma chronić przed kosztami finansowymi różnych zdarzeń. Jego zakres obejmuje m.in. nieszczęśliwe wypadki, po których można otrzymać odszkodowanie. Czy jednak ubezpieczenie dziecka w szkole jest obowiązkowe? Czy rodzic może odmówić opłacania składek na nie…

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę