UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie
Życia i Zdrowia

Pakiet Ochronny, NNW dziecka,
Medycyna bez Granic i Telemedycyna

ubezpieczenie życia i zdrowia
Życie i Zdrowie
Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę

Czas czytania:

Osoba uposażona – kim jest, kogo można uposażyć w polisie?

Uposażonym określa się podmiot wskazany w umowie ubezpieczenia, który posiada prawo do uzyskania świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego. W większości towarzystw nie stosuje się istotnych ograniczeń dotyczących tego, kto może zostać uprawniony do otrzymania odszkodowania. Tym samym uposażony w umowie polisowej może zostać zarówno członek rodziny, jak i osoba niespokrewniona z właścicielem polisy.

rodzina

Uposażenie – definicja i najważniejsze zasady

Informację o tym, kim jest osoba uposażona do ubezpieczenia, znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Towarzystwa definiują w ten sposób podmiot, któremu przysługują środki zgromadzone w ramach polisy na życie, wypłacane po śmierci ubezpieczonego. Osoba podpisująca umowę z towarzystwem ma prawo swobodnego decydowania o tym, kogo wskazać jako uprawnionego do otrzymania odszkodowania. Co więcej, nawet w trakcie trwania umowy, może dowolnie zmieniać lub też odwoływać uposażonych.

Uprawniony z umowy ubezpieczenia a uposażony – czym się różnią?

Pomiędzy uprawnionym z umowy ubezpieczenia a osobą uposażoną nie występują zasadnicze różnice. Oba terminy określają podmiot, który ma prawo do otrzymania świadczenia z polisy. W niektórych towarzystwach jest różnica pomiędzy uposażonym głównym - osobą, która w pierwszej kolejności otrzyma środki z polisy - a uposażonymi zastępczymi, którzy otrzymają odszkodowanie wtedy, gdy uposażony główny utraci prawo do świadczenia. W takiej sytuacji status uprawnionego z umowy ubezpieczenia przysługuje zarówno uposażonemu głównemu, jak i uposażonemu zastępczemu.

Osoba uposażona – kto może nią zostać?

Uposażony w ubezpieczeniu może zostać zarówno jeden podmiot – np. małżonek - lub też kilka osób. W tym drugim przypadku zalecane jest jednak wskazanie procentowej wysokości udziałów w sumie ubezpieczenia, jakie będą przysługiwały poszczególnym podmiotom. W sytuacji śmierci właściciela polisy, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, zgodnie z treścią umowy zawartej z towarzystwem. Jeśli takie udziały nie zostaną jednak określone, to wówczas świadczenie zostanie wypłacone uposażonym w równych częściach.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy w umowie polisowej wskazanych zostanie kilkoro uposażonych, z których niektórzy utracą prawo do świadczenia (np. w wyniku śmierci). Wtedy przypadająca im część odszkodowania zostanie podzielona w sposób proporcjonalny pomiędzy pozostałe osoby uposażone.

Uprawniony z umowy ubezpieczenia zmarł – co wtedy?

Ogólne Warunki Ubezpieczenia wskazują również, w jaki sposób nastąpi podział środków z polisy w sytuacji, gdy osoba uposażona umrze lub też właściciel polisy nie wskaże, komu należy przekazać środki z ubezpieczenia. Najczęściej w takiej sytuacji odszkodowanie jest wypłacane zgodnie z zasadami dziedziczenia, przy czym w pierwszej kolejności przysługuje ono małżonkowi, następnie dzieciom ubezpieczonego, a w dalszej kolejności jego rodzicom, rodzeństwu i pozostałym spadkobiercom.

Osoba upoważniona – kiedy utraci prawo do świadczenia?

Uposażony może w niektórych sytuacjach utracić prawo do świadczenia. Stanie się tak, jeżeli przed wypłatą środków umrze lub też bezpośrednio przyczyni się do śmierci ubezpieczonego. 

Ubezpieczenie życia i zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę
Paweł Fidelus - autor artykułu to Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.
Paweł Fidelus
Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.

Ukończył wydział Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją ubezpieczeniową. W ramach stypendium Socrates-Erasmus studiował również na Université Panthéon-Sorbonne (Sorbona) w Paryżu. Od ponad 15 lat związany jest z rynkiem ubezpieczeń. Początkowo w firmach assistance, następnie w PZU Życie S.A. oraz AXA Życie TU S.A. Pracował również w Ministerstwie Finansów. Obecnie w UNIQA TUnŻ S.A. odpowiada za tworzenie i utrzymanie wybranych ubezpieczeń na życie o charakterze indywidualnym.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Czy można mieć kilka polis na życie?

Z ubezpieczeniami jest tak, że nie zawsze dużo polis oznacza dużo pieniędzy po zajściu zdarzeń określonych umową. Polisy trzeba kupować z głową, gdyż mają one zapewnić odpowiedni poziom ochrony, a nie spowodować obciążenie budżetu domowego niepotrzebnymi składkami. Możemy kupować tyle ubezpieczeń, ile nam się podoba, ale na wielką kumulację odszkodowań nie zawsze możemy liczyć. Warto wiedzieć, na jakim poziomie możemy spodziewać się świadczeń.

Czytaj dalej
ochrona domu

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania czy ubezpieczenie domu – przybliżamy koszty polisy. Co wpływa na cenę ubezpieczenia?

Koszt ubezpieczenia mieszkania zależy od wielu różnych czynników, dlatego składki wahają się od 60 zł do ponad 1000 zł rocznie. Zatem na pytanie „ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania?”, nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Należy wziąć pod uwagę takie okoliczności, jak wartość nieruchomości, zakres ochrony czy lokalizacja. W poniższym artykule przybliżamy koszty ubezpieczenia mieszkania.

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę