UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie
Życia i Zdrowia

Pakiet Ochronny, NNW dziecka,
Medycyna bez Granic i Telemedycyna

ubezpieczenie życia i zdrowia
Życie i Zdrowie
Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę

Czas czytania:

Jakie najlepsze ubezpieczenie na życie wybrać - na co zwracać uwagę, co obejmuje? Ile kosztuje ubezpieczenie na życie?

Polisa na życie należy do bardzo popularnych produktów ubezpieczeniowych. Wybór odpowiedniej pozwala zabezpieczyć siebie i rodzinę przed skutkami nieprzewidzianych różnych zdarzeń. Czym się kierować przy wyborze? O czym warto pamiętać?

Ochrona bliskich przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń jest ważna dla 78% Polaków, według badania przeprowadzonego przez IMAS international. Ankieta wykazała jednak, że jedynie 28% respondentów posiada ubezpieczenie na życie, a prawie połowa przyznała, że o zawarciu polisy zaczęła myśleć dopiero w przypadku nieprzewidzianego zdarzenia, takiego jak choroba czy śmierć bliskiej osoby. Przeprowadzone badanie pokazuje również, że dla 52% ankietowanych najsilniejszą motywacją do ubezpieczenia jest rola jedynego żywiciela rodziny. Najczęstszym powodem braku posiadania indywidualnej polisy na życie jest kwestia finansowa (taką odpowiedź wskazało 30% badanych), posiadanie grupowego ubezpieczenia (28%) oraz brak informacji na temat warunków ubezpieczenia (16% badanych).

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - CO OBEJMUJE? JAKĄ DAJE OCHRONĘ?

Indywidualna polisa na życie to produkt zapewniający w podstawowym zakresie ochronę bliskim na wypadek śmierci ubezpieczonego. Podstawowy zakres gwarantuje wypłatę środków osobom uposażonym, czyli uprawnionym do otrzymania świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego. Umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym można zawrzeć dożywotnio lub na czas określony. Firmy proponują rozszerzone warianty polis, które chronią ubezpieczonego m.in. w przypadku:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • inwalidztwa,
 • czasowej lub trwałej niezdolności do pracy,
 • hospitalizacji,
 • niektórych chorób, jak: zawał czy udar.

Ubezpieczenie na życie można również połączyć z inwestowaniem. Polisa z planem inwestycyjno-oszczędnościowym umożliwia ulokowanie części składki w wybranych funduszach. Towarzystwa oferują również polisę na życie jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego.

To dodatkowe zabezpieczenie na wypadek wystąpienia różnych nieprzewidzianych sytuacji życiowych, które mogłyby się przyczynić do tego, że kredytobiorca nie spłaci zobowiązania. Ubezpieczenie może zapewniać ochronę, jeśli dojdzie np. do śmierci ubezpieczonego lub niezdolności do pracy.

Wybór wariantu ubezpieczenia na życie zależy od indywidualnych potrzeb.

UBEZPIECZENIE GRUPOWE A INDYWIDUALNA POLISA NA ŻYCIE - RODZAJE UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH

Aż 28% Polaków wskazało, że posiadanie ubezpieczenia grupowego w miejscu pracy jest wystarczającą ochroną na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Polisy grupowe cieszą się sporą popularnością, a do ich zalet należą: niska składka i duży zakres ochrony - pobyt w szpitalu, nieszczęśliwy wypadek, śmierć bliskich. Dla wielu osób dużym atutem ubezpieczenia grupowego jest brak dodatkowego zobowiązania finansowego, o którym należy pamiętać. Składka zazwyczaj pobierana jest z wynagrodzenia, a zakład pracy zobowiązany jest do jej regularnego opłacania.
Ubezpieczenie grupowe jest powszechnie dostępne w zakładach pracy. Indywidualna polisa umożliwia bardziej elastyczne dopasowanie ochrony do potrzeb ubezpieczonego, a w przypadku ubezpieczenia grupowego warunki oraz wysokość składki ustalane są dla całej grupy pracowników. Ubezpieczenie grupowe jest ściśle związane z miejscem zatrudnienia. W przypadku zmiany pracy kontynuacja ubezpieczenia może wiązać się z podwyższeniem składki lub zawężeniem ochrony. Indywidualne ubezpieczenie na życie umożliwia dopasowanie zakresu ochrony do potrzeb oraz ustalenie czasu trwania ubezpieczenia.

POLISA NA ŻYCIE - NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ WYBIERAJĄC NAJLEPSZE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Podejmując decyzję o ubezpieczaniu na życie, powinniśmy mieć na uwadze perspektywę kilku lub nawet kilkadziesięciu lat. Warto więc poświęcić trochę czasu na wybór odpowiedniego wariantu. Decyzja o zawarciu umowy powinna być podjęta rozsądnie, po dokładnym zapoznaniu się z ofertą towarzystwa. Przede wszystkim należy określić swoje potrzeby i zastanowić się, jaki wariant polisy będzie najbardziej odpowiedni. Jaki wybrać zakres ubezpieczenia? Powinien być dopasowany do potrzeb i wymagań klienta. Zobacz, jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na życie i czym kierować się przy takim wyborze. 

Zupełnie innego produktu będzie potrzebować osoba będąca jedynym żywicielem rodziny niż samotna. W pierwszym przypadku najistotniejsze będzie zabezpieczenie bliskich na wypadek śmierci lub trwałej niezdolności do pracy, w drugim - znacznie korzystniejsza może być polisa z umową dodatkową na wypadek poważnego zachorowania. Podczas wybierania optymalnej oferty należy zapoznać się z OWU, czyli Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Zawarte są w nim najważniejsze informacje dotyczące proponowanej ochrony ubezpieczeniowej. Przed podjęciem decyzji należy zapoznać się z warunkami dotyczącymi:

 • wyłączenia odpowiedzialności - sytuacje, w których ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia, zazwyczaj to śmierć w wyniku konfliktu zbrojnego, śmierć w wyniku samobójstwa czy nadużywania alkoholu lub na skutek popełnienia czynu karalnego; wyłączenia dotyczą również poważnych zachorowań w przypadku polisy z umową dodatkową; warto zapoznać się z listą chorób, których dotyczy ochrona ubezpieczeniowa, wyłączenie dotyczy również niektórych chorób, np. spowodowanych nadużywaniem alkoholu, narkotyków, a także trwałego uszczerbku na zdrowiu, spowodowanego samookaleczeniem, podczas uprawiania sportów ekstremalnych itp.;
 • karencji - towarzystwo określa, po jakim czasie od zawarcia umowy rozpoczyna się pełna ochrona, karencja to okres, po którym ubezpieczenie zaczyna działać;
 • zatajenia informacji na temat stanu zdrowia - zazwyczaj skutkuje odmową wypłacenia świadczenia, np. jeżeli ubezpieczony wiedział o chorobie przed podpisaniem umowy; warto pamiętać, że towarzystwo ma prawo wglądu w dokumentację medyczną; przed zawarciem polisy na życie  należy  dokładnie przedstawić informacje o które towarzystwo pyta we wniosku o ubezpieczenia; ubezpieczyciele przy zawarciu umowy wielu ubezpieczeń proszą o wypełnienie ankiety medycznej, a w niektórych przypadkach również mogą prosić o wykonanie badań medycznych

SUMA UBEZPIECZENIA - JAK określić?

Suma ubezpieczenia to ustalona w treści umowy kwota, którą ubezpieczyciel wypłaca uposażonym w przypadku śmierci ubezpieczonego lub jemu samemu w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub innych zdarzeń ubezpieczeniowych. Warto wiedzieć, że im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa składka polisy na życie, ale i wyższe świadczenie.

Przy określaniu sumy ubezpieczenia za śmierć ubezpieczonego można wziąć pod uwagę wysokość jego zarobków lub niezbędnych wydatków rodziny.

Zakładając, że ubezpieczony jest jedynym żywicielem rodziny, należy pomnożyć sumę miesięcznych wydatków oraz okres, w którym środki będą niezbędne dla jego najbliższych. Przykładowo: mąż zarabia 6 tysięcy złotych, jego żona jest młodą mamą i wychowuje dwójkę dzieci w wieku 2. i 4. lat. Miesięczne wydatki rodziny to 5 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę wiek dzieci oraz trudną sytuację, w jakiej znalazłaby się żona ubezpieczonego, należy założyć, że będzie potrzebować co najmniej 5 lat, aby poradzić sobie z dramatyczną sytuacją, czyli 5 tysięcy złotych na niezbędne wydatki mnożymy przez 60 miesięcy, co daje kwotę 300 tysięcy. Suma ubezpieczenia w tym konkretnym przypadku pozwoli rodzinie ubezpieczonego przetrwać najtrudniejszy okres po stracie najbliższej osoby.

POLISA NA ŻYCIE - JAK WYBRAĆ? 

Na rynku znajdziemy szeroką ofertę indywidualnych ubezpieczeń na życie. Szeroki wybór wariantów pozwala dopasować zakres ochrony do potrzeb. Polisa na życie może zapewnić ochronę ubezpieczonemu i najbliższym oraz złagodzić skutki nieoczekiwanych zdarzeń, takich jak: poważne zachorowanie, hospitalizacja, trwały uszczerbek na zdrowiu, niezdolność do pracy czy śmierć najbliższej osoby. Decyzja o indywidualnej polisie na życie powinna być dokładnie przemyślana, warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

 • Jakiej ochrony potrzebuję? Zabezpieczenia najbliższych w przypadku mojej śmierci? Zabezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy?
 • Jaka suma ubezpieczenia pozwoli zabezpieczyć mnie i moich najbliższych przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń?
 • Na jaki okres potrzebuję ubezpieczenia?

Po dokładnej analizie potrzeb warto dokładnie porównać oferty towarzystw i wybrać najkorzystniejszy wariant. Analizując oferty, należy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, w których ubezpieczyciel określa sumę ubezpieczenia, okres trwania polisy, karencję i wyłączenia od odpowiedzialności. Indywidualna polisa na życie to jedna z najpoważniejszych decyzji finansowych w życiu, dlatego warto dokonać świadomego wyboru. Należy również porozmawiać z doświadczonym doradcą, który pomoże wybrać najkorzystniejszą ofertę indywidualnej polisy na życie.

Ubezpieczenie zdrowia
Potrzebujesz ochrony w zakresie opieki zdrowotnej?
Sprawdź ofertę
Paweł Fidelus - autor artykułu to Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.
Paweł Fidelus
Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.

Ukończył wydział Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją ubezpieczeniową. W ramach stypendium Socrates-Erasmus studiował również na Université Panthéon-Sorbonne (Sorbona) w Paryżu. Od ponad 15 lat związany jest z rynkiem ubezpieczeń. Początkowo w firmach assistance, następnie w PZU Życie S.A. oraz AXA Życie TU S.A. Pracował również w Ministerstwie Finansów. Obecnie w UNIQA TUnŻ S.A. odpowiada za tworzenie i utrzymanie wybranych ubezpieczeń na życie o charakterze indywidualnym.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
pracownicy w biurze

Ubezpieczenie grupowe na życie – co obejmuje polisa na życie dla pracowników?

Polisę na życie możesz kupić indywidualnie, ale często możliwe jest też skorzystanie z ubezpieczenia grupowego, którym objęci są pracownicy danego zakładu, o ile się na to zdecydują. Czy warto wybrać takie rozwiązanie? Czy ubezpieczenie grupowe w pracy będzie dla ciebie korzystniejsze niż umowa zawarta na własną rękę?

Czytaj dalej
rodzina w samochodzie

Rodzaje ubezpieczeń – które należy, a które warto wykupić?

Ubezpieczenia można podzielić na kilka grup, biorąc pod uwagę m.in. zakres ochrony, obowiązek korzystania i nie tylko. Posiadanie danej polisy powoduje, że w przypadkach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia możesz otrzymać świadczenie od zakładu ubezpieczeń. Które ubezpieczenia warto wykupić, a które obowiązkowo powinieneś posiadać?

Czytaj dalej
rodzina z dwójką dzieci

Ubezpieczenie na życie dla rodziny - na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Polisa rodzinna jest formą ubezpieczenia na życie, które obejmuje ochroną członków najbliższej rodziny. Pozwala zabezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków, a także zapewnia wsparcie finansowe w przypadku, gdy ktoś z najbliższych poważnie zachoruje. Sprawdź, jak działa ubezpieczenie rodzinne i na co zwracać uwagę podczas wyboru polisy.

 

Czytaj dalej

Główne rodzaje ubezpieczeń na życie – polisa szyta na miarę

Od rodzaju polisy zależy, w jakich sytuacjach związanych z życiem i dożyciem polisa może zapewnić wypłatę odpowiedniego świadczenia. Istnieje wiele różnego typów ubezpieczeń na życie. Towarzystwo może pod tym względem dowolnie kształtować swoją ofertę. Zobacz, jakie są najbardziej popularne typy umów ubezpieczenia na życie.

Czytaj dalej

Jakie ubezpieczenie zdrowotne będzie dla Ciebie najlepsze? Ile kosztuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne i jak je wybrać?

Oczekiwanie w kolejkach do specjalistów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia często urasta do rangi absurdu. Na wizytę do niektórych lekarzy czeka się miesiącami. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób rozważa zakup dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Jakie będzie dla Ciebie najlepsze? Na co powinieneś zwrócić uwagę, by zapewnić sobie komfortowe korzystanie z usług medycznych? W poniższym artykule wyjaśniamy, na czym polega prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę