UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie zdrowotne

Już od 68 /miesiąc!

ubezpieczenie życia i zdrowia
Życie i Zdrowie
Zniżka -15%
Potrzebujesz ubezpieczenia na życie?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Jakie ubezpieczenie na życie wybrać - na co zwracać uwagę, co obejmuje?

Polisa na życie należy do bardzo popularnych produktów ubezpieczeniowych. Wybór odpowiedniego ubezpieczenia na życie pozwala zabezpieczyć siebie i rodzinę przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń. Czym się kierować przy wyborze polisy? O czym warto pamiętać?

Ochrona bliskich przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń jest ważna dla 78% Polaków, według badania przeprowadzonego przez IMAS international. Ankieta wykazała jednak, że jedynie 28% Polaków posiada ubezpieczenie na życie, a prawie połowa przyznała, że o zakupie polisy zaczęła myśleć dopiero w przypadku nieprzewidzianego zdarzenia, takiego jak choroba czy śmierć bliskiej osoby. Przeprowadzone badanie pokazuje również, że dla 52% ankietowanych najsilniejszą motywacją do ubezpieczenia jest rola jedynego żywiciela rodziny. Najczęstszym powodem braku posiadania indywidualnej polisy na życie jest kwestia finansowa (taką odpowiedź wskazało 30% badanych), posiadanie grupowego ubezpieczenia (28%) oraz brak informacji na temat warunków ubezpieczenia (16% badanych).

Polisa na życie - co obejmuje?

Indywidualna polisa na życie to produkt zapewniający ochronę bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego. Podstawowy wariant gwarantuje wypłatę środków osobom uposażonym, czyli uprawnionym do otrzymania świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego. Umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym można zawrzeć dożywotnio lub na czas określony. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują rozszerzone warianty polis, które chronią ubezpieczonego w przypadku:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • inwalidztwa,
 • czasowej lub trwałej niezdolności do pracy,
 • hospitalizacji,
 • niektórych chorób, jak: zawał czy udar.

Ubezpieczenie na życie można również połączyć z inwestowaniem. Polisa na życie z planem inwestycyjno-oszczędnościowym umożliwia ulokowanie części składki w wybranych funduszach inwestycyjnych. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują również polisę na życie do kredytu hipotecznego. To dodatkowe zabezpieczenie w sytuacji, gdy na skutek nieprzewidzianych zdarzeń ubezpieczony nie jest w stanie przez jakiś czas spłacać rat kredytu. Wybór wariantu ubezpieczenia na życie zależy od indywidualnych potrzeb.

Ubezpieczenie grupowe a indywidualna polisa na życie

Aż 28% Polaków wskazało, że posiadanie ubezpieczenia grupowego w miejscu pracy jest wystarczającą ochroną na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Ubezpieczenia grupowe cieszą się sporą popularnością, a do ich zalet należą takie czynniki, jak: niska składka, duży zakres ochrony, jak pobyt w szpitalu, nieszczęśliwy wypadek, śmierć bliskich. Dla wielu osób dużym atutem ubezpieczenia grupowego jest brak dodatkowego zobowiązania finansowego, o którym należy pamiętać. Składka na ubezpieczenie grupowe zazwyczaj pobierana jest z wynagrodzenia, a zakład pracy zobowiązany jest do jej regularnego opłacania. Ubezpieczenie grupowe jest wygodnym rozwiązaniem w przypadku osób młodych, bez zobowiązań rodzinnych i dużych obciążeń finansowych. Indywidualna polisa na życie umożliwia dopasowanie ochrony do potrzeb ubezpieczonego, w przypadku ubezpieczenia grupowego warunki oraz wysokość składki ustala przełożony. Ubezpieczenie grupowe jest ściśle związane z miejscem zatrudnienia, w przypadku zmiany pracy kontynuacja ubezpieczenia może wiązać się ze znacznym podwyższeniem składki lub brakiem możliwości kontynuacji. Indywidualna polisa na życie umożliwia dopasowanie zakresu ochrony do potrzeb oraz ustalenie czasu trwania ubezpieczenia.

Polisa na życie - na co zwracać uwagę?

Ubezpieczenie na życie to zobowiązanie finansowe na kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat, dlatego warto poświęcić trochę czasu na wybór odpowiedniego wariantu. Decyzja o zakupie polisy powinna być podjęta rozsądnie, po dokładnym zapoznaniu się z ofertą towarzystwa ubezpieczeniowego. Przede wszystkim należy określić swoje potrzeby i zastanowić się, jaki wariant polisy będzie najbardziej odpowiedni. Zupełnie innego produktu będzie potrzebowała osoba będąca jedynym żywicielem rodziny niż osoba samotna. W pierwszym przypadku najistotniejsze będzie zabezpieczenie bliskich na wypadek śmierci lub trwałej niezdolności do pracy, w drugim - znacznie korzystniejsza będzie polisa z umową dodatkową na wypadek poważnego zachorowania. Po wybraniu optymalnej oferty należy zapoznać się z OWU, czyli Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. W OWU zawarte są najważniejsze informacje dotyczące proponowanej polisy. Przed podjęciem decyzji należy zapoznać się z warunkami dotyczącymi:

 • wyłączenia odpowiedzialności - sytuacje, w których ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia, zazwyczaj to śmierć w wyniku konfliktu zbrojnego czy klęski żywiołowej, śmierć w wyniku samobójstwa czy nadużywania alkoholu lub na skutek popełnienia czynu karalnego, wyłączenia dotyczą również poważnych zachorowań w przypadku polisy z umową dodatkową, warto zapoznać się z listą chorób, których dotyczy ochrona ubezpieczeniowa, wyłączenie dotyczy również niektórych chorób, np. spowodowanych nadużywaniem alkoholu, narkotyków, a także trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego samookaleczeniem, podczas uprawiania sportów ekstremalnych itp.,
 • karencji - towarzystwo ubezpieczeniowe określa, po jakim czasie od zawarcia umowy wypłaci świadczenie, karencja to okres, po którym ubezpieczenie zaczyna działać, jest stosowana jako zabezpieczenie przed wypłatą świadczenia dotyczącego poważnego zachorowania, o którym ubezpieczony wiedział i pod wpływem tego wydarzenia zdecydował się na wybór polisy, okres karencji wynosi od kilku do kilkunastu miesięcy,
 • zatajenia informacji na temat stanu zdrowia - zazwyczaj skutkuje odmową wypłacenia świadczenia, jeżeli ubezpieczony wiedział o chorobie przed podpisaniem umowy, warto pamiętać, że towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo wglądu w akta medyczne, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest przedstawienie dokładnych informacji przed zakupem polisy na życie agentowi, który postara się wybrać optymalny wariant ochrony ubezpieczeniowej, co ciekawe, większość ubezpieczycieli bazuje na wypełnionej ankiecie medycznej, a niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują badania lekarskie.

Suma ubezpieczenia - jak obliczyć?

Suma ubezpieczenia to ustalona w treści umowy ubezpieczeniowej kwota, którą ubezpieczyciel wypłaca uposażonym w przypadku śmierci ubezpieczonego lub jemu samemu w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu. Warto wiedzieć, że im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa składka polisy na życie. Zamiast zastanawiać się, jaka kwota będzie najkorzystniejsza dla ubezpieczonego i jego najbliższych, można obliczyć optymalną sumę ubezpieczenia.

Zakładając, że ubezpieczony jest jedynym żywicielem rodziny, należy pomnożyć sumę miesięcznych wydatków oraz okres, w którym środki będą niezbędne dla jego najbliższych. Przykładowo: mąż pracuje i zarabia 6 tysięcy złotych, jego żona jest młodą mamą i wychowuje dwójkę dzieci w wieku 2. i 4. lat. Miesięczne wydatki rodziny to 5 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę wiek dzieci oraz trudną sytuację, w jakiej znalazłaby się żona ubezpieczonego, należy założyć, że będzie potrzebować co najmniej 5 lat, aby poradzić sobie z dramatyczną sytuacją, czyli 5 tysięcy złotych na niezbędne wydatki mnożymy przez 60 miesięcy, co daje kwotę 300 tysięcy złotych. Suma ubezpieczenia w tym konkretnym przypadku pozwoli rodzinie ubezpieczonego przetrwać najtrudniejszy okres po stracie najbliższej osoby.

Polisa na życie - jak wybrać?

Polisa na życie należy do najbardziej indywidualnych produktów ubezpieczeniowych. Szeroki wybór wariantów pozwala dopasować zakres ochrony do konkretnych potrzeb. Najlepsza polisa na życie to taka, która zapewnia ochronę ubezpieczonemu i najbliższym oraz pozwala złagodzić skutki nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak: poważne zachorowanie, hospitalizacja, trwały uszczerbek na zdrowiu, niezdolność do pracy czy śmierć najbliższej osoby. Decyzja o indywidualnej polisie na życie powinna być dokładnie przemyślana, najlepiej odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

 • Jakiej ochrony potrzebuję? Zabezpieczenia najbliższych w przypadku mojej śmierci? Zabezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy?
 • Jaka suma ubezpieczenia pozwoli zabezpieczyć mnie i moich najbliższych przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń?
 • Na jaki okres potrzebuję ubezpieczenia?

Po dokładnej analizie potrzeb warto dokładnie porównać oferty towarzystw ubezpieczeniowych i wybrać najkorzystniejszy wariant. Porównując oferty, należy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, w których ubezpieczyciel określa sumę ubezpieczenia, okres trwania polisy, karencję i wyłączenia od odpowiedzialności. Indywidualna polisa na życie to jedna z najpoważniejszych decyzji finansowych w życiu, dlatego warto dokonać świadomego wyboru. Należy również porozmawiać z doświadczonym doradcą, który pomoże wybrać najkorzystniejszą ofertę indywidualnej polisy na życie.

Już od 68 zł/msc.!
Ubezpieczenie zdrowotne
Oblicz składkę
Paweł Fidelus - autor artykułu to Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.
Paweł Fidelus
Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.

Ukończył wydział Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją ubezpieczeniową. W ramach stypendium Socrates-Erasmus studiował również na Université Panthéon-Sorbonne (Sorbona) w Paryżu. Od ponad 15 lat związany jest z rynkiem ubezpieczeń. Początkowo w firmach assistance, następnie w PZU Życie S.A. oraz AXA Życie TU S.A. Pracował również w Ministerstwie Finansów. Obecnie w UNIQA TUnŻ S.A. odpowiada za tworzenie i utrzymanie wybranych ubezpieczeń na życie o charakterze indywidualnym.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
pracownicy w biurze

Polisę na życie możesz kupić indywidualnie, ale często możliwe jest też skorzystanie z ubezpieczenia grupowego, którym objęci są pracownicy danego zakładu, o ile się na to zdecydują. Czy warto wybrać takie rozwiązanie? Czy ubezpieczenie grupowe w pracy będzie dla ciebie korzystniejsze niż umowa zawarta na własną rękę?

rodzina w samochodzie

Ubezpieczenia można podzielić na kilka grup, biorąc pod uwagę m.in. zakres ochrony, obowiązek korzystania i nie tylko. Posiadanie danej polisy powoduje, że w przypadkach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia możesz otrzymać świadczenie od zakładu ubezpieczeń. Które ubezpieczenia warto wykupić, a które obowiązkowo powinieneś posiadać?

rodzina z dwójką dzieci

Polisa rodzinna jest formą ubezpieczenia na życie, które obejmuje ochroną członków najbliższej rodziny. Pozwala zabezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków, a także zapewnia wsparcie finansowe w przypadku, gdy ktoś z najbliższych poważnie zachoruje. Sprawdź, jak działa ubezpieczenie rodzinne i na co zwracać uwagę podczas wyboru polisy.

 

 1. Czy można mieć kilka ubezpieczeń na życie?

  Nowy członek rodziny, zakup mieszkania, awans, ale także choroba, wypadek lub śmierć bliskiej osoby – życie lubi zaskakiwać, nie zawsze pozytywnie. Trudności łatwiej udźwignąć, mając wsparcie najbliższych oraz… odpowiednie zabezpieczenie finansowe. Choć żadne pieniądze nie przywrócą życia tym, którzy je utracili, polisa na życie zapewni bezpieczeństwo materialne ich bliskim. Pieniądze z odszkodowania pozwolą szybciej dojść do siebie po wypadku i…

Oczekiwanie w kolejkach do specjalistów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia często urasta do rangi absurdu. Na wizytę do niektórych lekarzy czeka się miesiącami. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób rozważa zakup dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Jakie ubezpieczenie zdrowotne będzie dla Ciebie najlepsze? Na co powinieneś zwrócić uwagę, by zapewnić sobie komfortowe korzystanie z usług medycznych? W poniższym artykule wyjaśniamy, na czym polega prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę