UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Czas czytania:

Mienie ruchome – czym jest, jakie ryzyka obejmuje? Czy polisa nieruchomości może je objąć?

Mieniem ruchomym najogólniej określa się wyposażenie mieszkania. W przypadku firmy takie mienie stanowi jej majątek. W jego skład wchodzą także maszyny i urządzenia produkcyjne. Zabezpieczenie ruchomości, zarówno domowych jak i firmowych, wymaga podpisania rozszerzenia do podstawowej polisy mieszkaniowej, która w zakresie podstawowym, chroni mury i elementy stałe budynku. W tym poradniku wyjaśnimy, czym jest ubezpieczenie mienia ruchomego.

salon

CZYM JEST MIENIE RUCHOME?

Podczas poszukiwania polisy mieszkaniowej możesz spotkać się z terminem „mienie ruchome”. Ubezpieczyciele najczęściej określają w ten sposób te elementy, które składają się na wyposażenie mieszkania. Do tej kategorii zaliczają się przede wszystkim przedmioty, które można swobodnie przenosić bez konieczności ich demontażu. Czym dokładnie jest mienie ruchome? W ubezpieczeniu domu lub mieszkania można znaleźć informację, że za ruchomości domowe najczęściej uznaje się:

 • niezabudowane sprzęty RTV i AGD,
 • meble i dywany,
 • dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, a także te o wysokiej wartości (np. kosztowności),
 • odzież i przedmioty osobiste,
 • sprzęt sportowy znajdujący się w mieszkaniu,
 • urządzenia elektroniczne, takie jak komputery, aparaty, konsole do gier, smartfony czy tablety,
 • wózek dziecięcy.

To, co wchodzi w skład mienia ruchomego ubezpieczyciel wymienia w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Warto je przeczytać, by wiedzieć, jakie przedmioty zostaną objęte ochroną, a jakie będą z niej wyłączone. Trzeba również pamiętać o tym, że każde z towarzystw ma własny katalog ruchomości, które można ubezpieczyć. Na rynku można znaleźć także polisy, które chronią rośliny doniczkowe, zwierzęta domowe, a nawet sprzęt wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.

CZYM SĄ RUCHOMOŚCI FIRMOWE?

Nieco inne przedmioty zalicza się do ruchomości należących do przedsiębiorstwa. Mienie firmy to podstawowy składnik jej majątku, na który składają się:

 • maszyny i urządzenia wykorzystywane do produkcji lub świadczenia usług,
 • środki obrotowe,
 • przedmioty osobiste należące do pracowników.

W przypadku gospodarstw rolnych na mienie ruchome składają się z kolei maszyny rolnicze, zapasy, a także zwierzęta hodowane w gospodarstwie.

JAK CHRONIĆ MIENIE RUCHOME?

Wyposażenie mieszkania czy firmy może łatwo ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu, np. w wyniku zalania, pożaru czy kradzieży z włamaniem (rabunku). By zminimalizować ryzyko strat, warto wykupić ubezpieczenie mienia, które stanowi rozszerzenie standardowej polisy mieszkaniowej. Podstawowa polisa obejmuje jedynie mury i elementy stałe nieruchomości, ale już nie ruchomości, czyli wyposażenie. Zastanów się, co chcesz ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia mieszkania lub domu.

Warto pamiętać, że ubezpieczenie wyposażenia chroni zarówno elementy stałe, jak i mienie ruchome. Do tych pierwszych zalicza się te przedmioty znajdujące się w mieszkaniu, których demontaż jest możliwy jedynie poprzez wykorzystanie odpowiednich narzędzi. Należą do nich np.:

 • podłogi,
 • elementy instalacji grzewczej, wodno-kanalizacyjnej czy elektrycznej,
 • elementy wyposażenia łazienki, takie jak np. wanna czy kabina prysznicowa,
 • piece, kominki i klimatyzatory,
 • meble w zabudowie,
 • elementy znajdujące się na zewnątrz budynku, takie jak rynny, rolety okienne, anteny, kolektory słoneczne czy panele fotowoltaiczne.

Ubezpieczenie nieruchomości obejmujące ubezpieczenie wyposażenia pozwala objąć ochroną nie tylko ruchomości, które znajdują się w domu czy mieszkaniu, lecz także w pomieszczeniach gospodarczych, takich jak piwnica czy garaż. Polisa zadziała zatem zarówno wtedy, gdy mienie zostanie zniszczone, np. w wyniku zalania mieszkania, jak również, kiedy dojdzie do kradzieży roweru z piwnicy.

Polisę mieszkaniową można także rozszerzyć na inne rodzaje nieruchomości, jak np. domek letniskowy. W takich obiektach nierzadko przechowywane są przedmioty o wysokiej wartości, np. rowery czy kosiarki. Właśnie dlatego, decydując się na zakup ubezpieczenia wyposażenia, warto zadbać, by ochroną objąć również mienie ruchome znajdujące się w altanie czy domku letniskowym.

JAKĄ SUMĘ UBEZPIECZENIA WYBRAĆ?

Ważnym etapem zakupu ubezpieczenia mienia ruchomego jest ustalenie górnej granicy odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela, czyli tzw. sumy ubezpieczeniowej. Warto realnie wycenić mienie ruchome, aby uniknąć nadubezpieczenia. Przeszacowanie wartości posiadanych dóbr skutkuje sztucznie zawyżoną składką ubezpieczeniową. Z drugiej strony niepożądane jest też niedoubezpieczenie, czyli niedoszacowanie ruchomości, które obniża składkę za polisę, ale przy wystąpieniu szkody klient otrzyma z ubezpieczenia odszkodowanie, które nie pokryje w całości jego szkód.

UBEZPIECZENIE MIENIA RUCHOMEGO – JAKIE RYZYKA OBEJMUJE?

Ruchomości domowe mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu z wielu powodów, np. w wyniku zalania mieszkania, przepięcia, pożaru czy kradzieży. Właśnie dlatego, decydując się na ubezpieczenie mieszkania, warto zorientować się, czy istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony. Wśród produktów ubezpieczeniowych, jakie warto wybrać, by dobrze zabezpieczyć mienie ruchome, należy wymienić:

 • ubezpieczenie od kradzieży, które pozwala uzyskać rekompensatę za straty wynikające z włamania do nieruchomości. Warto pamiętać, że ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie nie tylko za skradzione ruchomości, lecz także zniszczenia, jakich dokonali złodzieje (np. wybicie szyby czy wyłamanie drzwi);
 • ubezpieczenie od powodzi, które pozwoli na likwidację szkód, jakie powstały w mieszkaniu w wyniku jego zalania;
 • ubezpieczenie szyb, z którego zostanie wypłacona rekompensata za rozbicie elementów szklanych znajdujących się w mieszkaniu. Takim ubezpieczeniem objęte są nie tylko szyby w oknach, lecz także takie elementy wyposażenia domu, jak kabina prysznicowa czy akwarium;
 • ubezpieczenie od przepięć, w ramach którego można uzyskać rekompensatę za zniszczony sprzęt RTV i AGD. Odszkodowanie zostanie wypłacone zarówno w sytuacji, go do przepięcia doszło w wyniku uderzenia pioruna, jak i w następstwie awarii w sieci energetycznej;
 • assistance domowy obejmujący pakiet usług, jakie zobowiązuje się dostarczyć ubezpieczyciel, jeżeli dojdzie do określonego zdarzenia. Najczęściej w ramach tego ubezpieczenia można liczyć na pomoc hydraulika, ślusarza, elektryka czy specjalisty od sprzętu RTV/AGD.

Warto skorzystać także z opcji all risk (tzw. ubezpieczenie od wszystkich ryzyk), która zapewnia najszerszy zakres ochrony. Takie ubezpieczenie obejmuje wiele kategorii zdarzeń, w wyniku których może dojść do zniszczenia mienia (w tym pożar, zalanie, wybuch) i dotyczy zarówno elementów stałych, jak i ruchomości, które znajdują się w mieszkaniu.

Jeżeli posiadasz ubezpieczenie wyposażenia mieszkania, odszkodowanie zostanie wypłacone za uszkodzenie lub zniszczenie mienia ruchomego. To, jaką część sumy ubezpieczenia otrzymasz, zależy od rozmiaru strat. Za szkody całkowite otrzymasz odszkodowanie w pełnej wysokości. W przypadku szkody częściowej ubezpieczyciel wyliczy odpowiadającą jej wartość procentową sumy ubezpieczenia.

KIEDY UBEZPIECZYCIEL NIE WYPŁACI ODSZKODOWANIA?

Niektóre towarzystwa przewidują szereg wyłączeń w zakresie możliwości ubezpieczenia ruchomości domowych. Polisa może nie obejmować takich przedmiotów jak:

 • papiery wartościowe i cenne dokumenty (np. rękopisy),
 • kamienie i metale szlachetne,
 • niektóre rodzaje pojazdów mechanicznych,
 • żywność oraz leki.

Z ochrony mogą być także wyłączone programy komputerowe, dane przechowywane na dyskach czy przedmioty znajdujące się na zewnątrz, np. na balkonie, tarasie czy dachu.

Niekiedy wyłączenie dotyczy także rodzaju nieruchomości, w której znajduje się mienie. Przykładowo ochroną nie będą objęte te ruchomości, które znajdują się w domach w stadium budowy. Warto pamiętać także o tym, że wypłata odszkodowania zależy od tego, czy mienie zostało dobrze zabezpieczone. Ten aspekt zostanie najpewniej sprawdzony przez ubezpieczyciela podczas likwidacji szkody. Pamiętaj, że chociaż dane towarzystwo pozwala ubezpieczyć np. sprzęt komputerowy czy biżuterię, to jednak może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli takie ruchomości zostaną skradzione np. z garażu czy piwnicy.

NA JAKĄ KWOTĘ UBEZPIECZYĆ MIENIE RUCHOME?

Aby ustalić sumę ubezpieczenia, należy w pierwszej kolejności wycenić ruchomości, jakie znajdują się w domu. Przeszacowanie wartości mienia wpłynie na zawyżenie składki za polisę. Jeżeli jednak wartość ruchomości zostanie zaniżona, to w przypadku całkowitej szkody suma wypłaconego odszkodowania może nie wystarczyć na pokrycie strat.

Od czego zacząć wycenę? Najlepiej przygotować spis inwentarza, w którym znajdą się przedmioty, jakie chcesz ubezpieczyć. Warto dołączyć do niego dokumentację fotograficzną, a także faktury i rachunki potwierdzające zakup i wartość ruchomości. Takie dokumenty przechowuj razem z polisą - mogą się przydać podczas likwidacji szkody przez towarzystwo.

Jeżeli chcesz ubezpieczyć szczególnie cenne przedmioty, np. dzieła sztuki, biżuterię czy monety kolekcjonerskie, najlepiej skorzystaj z pomocy rzeczoznawcy. Chociaż tego rodzaju usługi nie są najtańsze, to jednak pozwolą określić, jaka jest wartość przedmiotów oraz jaka powinna być suma ubezpieczenia. Z pomocy fachowca warto korzystać tym bardziej, że dzieła sztuki wyceniane są od wartości rynkowej.

Przed podpisaniem polisy określ również, od jakiej wartości będzie ubezpieczone mienie. Suma ubezpieczenia zazwyczaj ustalana jest od wartości odtworzeniowej, która odpowiada kosztom, jakie należałoby ponieść w celu przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu „jak nowe”. Powinna odzwierciedlać koszt naprawy, odbudowy czy odkupienia zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu. Od tego też zależeć będzie, ile zapłacisz za ubezpieczenie domu i mieszkania, wraz z ochroną mienia ruchomego. 

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia domu lub mieszkania?
Oblicz składkę
Tomasz Kozina - autor artykułu to Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.
Tomasz Kozina
Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Tomasz Kozina – Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A. Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 12 lat pracuje w e-commerce, a od 3 w obszarze ubezpieczeń. Swoją karierę rozwijał w sklepach internetowych z branż fashion i automotive odpowiadając za sprzedaż, zarządzając katalogiem produktów oraz tworząc specjalistyczne treści. Obecnie w dziale Digital zajmuje się stroną uniqa.pl oraz odpowiada za sprzedaż produktów ubezpieczenia mieszkania.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
telewizor w salonie

Przedłużona gwarancja sprzętu domowego – jak działa, czy warto?

Kupując sprzęt, z pewnością zakładasz, że będzie ci on służyć niezawodnie przez wiele lat. Otrzymasz na niego gwarancję i w tym okresie ewentualne usterki zostaną usunięte bez dodatkowych opłat. Często producent sprzętu daje możliwość wydłużenia tego okresu, dzięki czemu przez dłuższy czas będziesz zwolniony z kosztów naprawy sprzętu w serwisach. Czy warto skorzystać z tej propozycji? Jak działa przedłużona gwarancja?

Czytaj dalej
sprzęt komputerowy

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego RTV, AGD i komputerowego – co można objąć ochroną?

Do zniszczenia sprzętów elektronicznych może dojść w wyniku ich zalania wodą, nagłego wzrostu napięcia w sieci energetycznej czy uderzenia pioruna w budynek. Niektórych sytuacji związanych z korzystaniem z takich urządzeń trudno jest uniknąć, ale zawsze można zadbać o odpowiednią ochronę, wykupując ubezpieczenie. Może to być ubezpieczenie sprzętu RTV i AGD czy ubezpieczenie laptopa od uszkodzeń mechanicznych, ale i ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem posiadanych w domu ruchomości. Jaką…

Czytaj dalej

Ubezpieczenie telewizora – czy warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie?

Sklepy z asortymentem RTV i AGD podają, że w Polsce co roku sprzedaje się 2,1 mln telewizorów. Statystycznie co 7 lat wymieniamy to urządzenie na nowe, a powodem tego może być m.in. usterka techniczna lub fizyczna. Zamiast kupować nowy sprzęt, można go naprawić, ale wymiana np. matrycy jest kosztowna. Warto korzystać z gwarancji, np. w przypadku awarii w okresie jej trwania, ale jeśli uszkodzenie telewizora miało miejsce z naszej winy, to producent nie dokona naprawy gwarancyjnej. Kosztów nie…

Czytaj dalej
PRODUKT ROKU
15% zniżki

Już od 74 zł /rok!

Ubezpieczenie
mieszkania

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę