Nadubezpieczenie i niedoubezpieczenie – co oznaczają?

Znaczenie terminów nad- i niedoubezpieczenie przydaje się przy szacowaniu wartości naprawy szkody oraz wysokości odszkodowania. Pierwsze z wymienionych pojęć oznacza kwotę ubezpieczenia, przekraczającą wartość pojazdu. Z kolei niedoubezpieczenie jest pojęciem odwrotnym – oznacza ubezpieczenie pojazdu na wartość niższą niż realna wartość pojazdu.

Terminy nadubezpieczenie i niedoubezpieczenie pełnią istotną rolę w sytuacji wystąpienia szkody oraz obliczania wartości odszkodowania. Co więcej, oba pojęcia są bezpośrednio związane z sumą ubezpieczenia, czyli maksymalną wysokością odszkodowania, które może być wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym wykupiona została polisa AC.

Nadubezpieczenie

Nadubezpieczenie to ubezpieczenie pojazdu na sumę ubezpieczenia wyższą niż wartość pojazdu wraz z jego wyposażeniem. Zawyżona wartość niestety nie jest równoznaczna z wypłatą większego odszkodowania w sytuacji powstania szkody. W związku z tym nieopłacalne jest nadubezpieczenie samochodu.

Należy podkreślić, że składka ubezpieczeniowa jest ustalana na podstawie wartości pojazdu i w takim wypadku jest odpowiednio wyższa. Zatem podając wyższą wartość pojazdu, płacisz więcej za ubezpieczenie, niestety nie zapewniając sobie w ten sposób wyższej wartości odszkodowania czy też zwiększenia sumy ubezpieczenia.

Dlatego warto zapamiętać, że w momencie kiedy uznasz, że pojazd został „nadubezpieczony”, możesz ubiegać się o odpowiednie zmniejszenie sumy ubezpieczenia i korektę zapłaconej składki.

Niedoubezpieczenie

Mówiąc o niedoubezpieczeniu mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, czyli ubezpieczeniem pojazdu na wartość niższą niż realna wartość pojazdu.

Niedoubezpieczenie jest często wynikiem zadeklarowania błędnego modelu pojazdu lub przyjęcia innych parametrów pojazdu niż w rzeczywistości pojazd posiada. Pomimo niższej składki zabieg zaniżania wartości jest bardzo niekorzystny dla Klienta, ponieważ zakłady ubezpieczeń w momencie powstania szkody wypłaci odszkodowanie niższe niż wartość naszego pojazdu - pomniejszy odszkodowanie o stosunek, w jakim suma ubezpieczenia została zaniżona w zestawieniu z wartością rzeczywistą.

Pamiętaj jednak, że możesz doubezpieczyć swój samochód, jeśli znajdziesz takie niedopatrzenie w swojej umowie ubezpieczenia nawet w trakcie jej trwania. Oczywiście wiążę się to także z korektą składki ubezpieczeniowej najczęściej dopłatą, ale dzięki temu zyskujesz pewność, że w razie szkody suma ubezpieczenia ujęta w polisie odpowiada rzeczywistej wartości Twojego pojazdu.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować

Tanie ubezpieczenie AC – kiedy mogę odzyskać składkę?

Przy sprzedaży lub wyrejestrowaniu pojazdu warto postarać się o zwrot kosztów z niewykorzystanego ubezpieczenia AC. Warto przy tym pamiętać, że kwota ta zostanie pomniejszona o uprzednio zlikwidowaną szkodę. Poza tym suma ubezpieczenia może się zmniejszyć, jeśli znacząco spadła wartość samochodu.

Czytaj dalej

Przedłużenie polisy OC – kiedy nie dostaniemy oferty na kolejny rok?

W niektórych przypadkach towarzystwa ubezpieczeniowe nie przedłużają polisy OC automatycznie na kolejne 12. miesięcy. Najczęstszą przyczyną takiego obrotu spraw jest zaleganie z opłatami. Nieprzedłużenie ubezpieczenia OC, występuje także w związku z brakiem zgłoszenia chęci kontynuacji polisy po zmianie właściciela auta.

Czytaj dalej