Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – co może objąć?

Do zniszczenia sprzętów elektronicznych może dojść w wyniku ich zalania wodą, nagłego wzrostu napięcia w sieci energetycznej czy uderzenia pioruna w budynek. Niektórych sytuacji związanych z korzystaniem z takich urządzeń trudno jest uniknąć, ale zawsze można zadbać o odpowiednią ochronę, wykupując ubezpieczenie. Może to być ubezpieczenie sprzętu RTV i AGD czy ubezpieczenie laptopa od uszkodzeń mechanicznych. Jaką ochronę zapewniają takie polisy?

 

sprzęt komputerowy

Czym jest ubezpieczenie sprzętu elektronicznego?

Najczęściej sprzęt elektroniczny obejmowany jest ochroną przez firmy ubezpieczeniowe w ramach dobrowolnych ubezpieczeń majątkowych oferowanych klientom indywidualnym. Niewykluczone, że taka ochrona dołączona może być do ubezpieczenia domów i mieszkań od ognia i innych zdarzeń losowych czy ubezpieczenia mienia ruchomego od kradzieży i rabunku. Może być oferowana w ramach polis turystycznych, czego najlepszym przykładem jest ubezpieczenie aparatu fotograficznego w podróży czy ubezpieczenie telefonu podczas wakacji.

Co podlega ochronie w ramach ubezpieczenia sprzętu?

Zanim zdecydujemy się na daną ofertę, należy sprawdzić, jakich urządzeń dotyczy ubezpieczenie elektroniki. W ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) dołączanych do każdej polisy ubezpieczyciel musi zdefiniować, co to jest sprzęt elektroniczny objęty ochroną. W niektórych OWU wskazane są produkty, które mogą podlegać ubezpieczeniu, np.:

·    małe i duże AGD,

·    sprzęt RTV i audio,

·    sprzęt komputerowy,

·    sprzęt przenośny, jak laptop, aparat fotograficzny wraz z obiektywami, nawigacja GPS, konsola do gier (przenośna), tablet, kamera czy telefon.

W OWU trzeba sprawdzić nie tylko to, czy pożądany przez nas sprzęt zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową, ale i to, jaki będzie zakres tej ochrony? Co właściwie oznacza ubezpieczenie laptopa czy ubezpieczenie sprzętu fotograficznego? Wczytanie się w warunki pozwoli nam uniknąć rozczarowania, kiedy zgłosimy szkodę, a ubezpieczyciel na podstawie OWU i wyłączenia swojej odpowiedzialności odszkodowawczej odmówi wypłaty świadczenia.

Zwykle ubezpieczenie obejmuje zdarzenia losowe. Spod ochrony są wyłączone straty wynikające z normalnego zużycia przedmiotu ubezpieczenia czy szkody spowodowane umyślnie, ale i powstałe w wyniku:

·    trzęsienia ziemi,

·    wybuchu wulkanu,

·    tsunami,

·    huraganu, cyklonu, tajfunu,

·    kradzieży czy usiłowania jej dokonania,

·    kawitacji, erozji, korozji itp.

Wczytanie się w warunki ubezpieczenia jest bardzo ważne dla każdego ubezpieczającego, podobnie jak ustalenie wysokości sumy gwarancyjnej, która powinna odpowiadać rzeczywistej wartości sprzętu.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Warto zabezpieczyć się również przed ryzykiem wyrządzenia szkody osobom trzecim w wyniku użytkowania nieruchomości czy prowadzenia gospodarstwa domowego. Możliwe, że w efekcie awarii wodnokanalizacyjnej w ubezpieczonym mieszkaniu, dojdzie do zalania urządzeń sąsiada. Żeby uniknąć finansowych konsekwencji takich zdarzeń, warto posiadać ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Dzięki temu, o ile zakres ochrony obejmuje takie zdarzenia, ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie ze wspomnianej polisy. 

15% zniżki
Ubezpiecz dom lub mieszkanie
Oblicz składkęKup ubezpieczenie u agenta