UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Podmiot zobowiązany solidarnie do zapłaty podatku - czyli jak wypełnić druk PCC-3 po zakupie samochodu

Z bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że liczba zarejestrowanych aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 tony była mniejsza w listopadzie 2021 roku w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Jednak skumulowana liczba rejestracji w ciągu 11 miesięcy 2021 roku była wyższa niż rok wcześniej. Każda osoba, która kupuje auto – czy to nowe, czy używane – musi je zarejestrować i ubezpieczyć, a także dopełnić obowiązków podatkowych. Jak to wygląda w praktyce?

Uściśnięte dłonie dwóch osób na znak, że oba podmioty zobowiązują się solidarnie do zapłaty podatku

Wybór auta i umowa przy zakupie samochodu

Kiedy już omówimy ze sprzedającym warunki zakupu auta, powinniśmy podpisać umowę kupna sprzedaży. Możemy skorzystać z gotowych wzorców, samodzielnie ją napisać lub podpisać wzorzec przedstawiony przez sprzedawcę. Taka umowa powinna zawierać następujące elementy:

 • data i miejsce zawarcia,
 • oznaczenie stron,
 • opis przedmiotu transakcji, w tym marka, model, rok produkcji pojazdu, data pierwszej rejestracji, numer nadwozia, numer rejestracyjny, numer karty pojazdu (jeśli została wydana), przebieg itp.,
 • ustalona cena,
 • data przekazania pojazdu kupującemu,
 • wskazanie, która ze stron ponosi koszty zawarcia umowy,
 • oświadczenie kupującego o zaznajomieniu się ze stanem technicznym pojazdu i brakiem zastrzeżeń do niego,
 • podpisy stron.

Z chwilą podpisania umowy kupna-sprzedaży auta zarówno sprzedający, jak i kupujący mają pewne obowiązki do dopełnienia.

Obowiązki sprzedającego auto

Jeśli sprzedaliśmy samochód, musimy zawiadomić o transakcji wydział komunikacji oraz towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym mieliśmy wykupione OC pojazdu. Na poinformowanie wydziału komunikacji o zbyciu pojazdu mamy 30 dni od zawarcia umowy. Jeśli tego nie zrobimy, możemy zostać obciążeni karą finansową w wysokości od 200 zł do 1000 zł.

Do powiadomienia o zbyciu pojazdu jest potrzebny tylko prosty formularz, który pobierzemy ze strony wydziału komunikacji urzędu. Załącznikiem do takiego pisma może być kopia umowy kupna-sprzedaży.

O sprzedaży powinniśmy poinformować też firmę ubezpieczeniową, która wtedy nie przedłuża na kolejny rok polisy, jeśli wkrótce mija czas jej obowiązywania. O płatność kolejnej raty zwróci się nie do byłego, ale do nowego właściciela. Pamiętajmy, że do dnia zgłoszenia sprzedaży auta odpowiadamy solidarnie z nabywcą za zapłatę zaległej składki. Zgłoszenia zbycia ubezpieczycielowi powinniśmy dokonać w ciągu 14 dni, licząc od dnia sprzedaży pojazdu.

Obowiązki kupującego pojazd

Jako nabywcy pojazdu mamy obowiązek jego zarejestrowania w wydziale komunikacji właściwym ze względu na nasze miejsce zamieszkania. Do rejestracji potrzebujemy wniosku wraz z załącznikami, takimi jak:

 • dowód własności pojazdu – umowa kupna-sprzedaży,
 • dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym,
 • karta pojazdu (jeśli została wydana),
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne,
 • dowód opłacenia ubezpieczenia OC,
 • potwierdzenie dokonania niezbędnych opłat.

Rejestracji pojazdu dokonuje nowy właściciel lub współwłaściciele. Mamy na to 30 dni od dokonania zakupu, a za niezarejestrowanie samochodu możemy zostać obciążeni karą pieniężną w wysokości od 200 zł do 1000 zł.

Od momentu nabycia pojazdu jesteśmy zobowiązani do tego, by go ubezpieczyć i zachować ciągłość obowiązkowego OC komunikacyjnego. Sprzedający wraz z pojazdem musi przekazać polisę, ale ubezpieczyciel ma prawo do rekalkulacji składki i wezwania nas do dopłaty. Możemy również sami wypowiedzieć dotychczasową umowę OC oraz zawrzeć nową, pamiętając o tym, by nie doszło do przerwy w ochronie.

Kolejnym obowiązkiem kupującego auto jest zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych – PCC, ale dotyczyć to będzie jedynie sytuacji, w której kupujemy samochód używany od osoby fizycznej lub od takiej osoby otrzymaliśmy auto w ramach umowy darowizny. Podatek od zakupu auta wynosi 2 proc. liczone od wartości pojazdu, a my mamy obowiązek go uiścić w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży i złożyć wraz z nim deklarację PCC-3.

Jak złożyć deklarację PCC-3 i opłacić podatek PCC?

Po dokonaniu zakupu używanego pojazdu od właściciela, który jest osobą fizyczną i prywatnie go sprzedawał, należy wypełnić druk PCC-3, zgodnie z obowiązkiem odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnej w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Następnie deklarację tę składasz we właściwym względem Twojego miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym.

Druk formularza PCC-3 możesz uzyskać w urzędzie skarbowym, ale bez wychodzenia z domu możesz go pobrać z rządowego portalu podatkowego. Wydrukuj formularz i wypełnij go tradycyjnie, ręcznie lub skorzystaj z interaktywnego formularza online.

Deklaracja PCC-3 jest potrzebna dla opodatkowania zakupu auta od osoby fizycznej, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z 9 września 2000 roku. Druk zawiera następujące informacje:

 • Identyfikator podatkowy podatnika – numer NIP lub PESEL,
 • Data dokonania czynności, tj. okres rozliczeniowy,
 • Nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,
 • Czy druk jest deklaracją, czy korektą deklaracji,
 • Dane osobowe kupującego,
 • Czy samochód jest własnością jednej osoby, czy ma współwłaścicieli – w takiej sytuacji trzeba oznaczyć opcję „podmiot zobowiązany solidarnie do zapłaty podatku”,
 •  Aktualny adres zamieszkania podatnika.
 • Przedmiot opodatkowania – umowa, zmiana umowy, orzeczenie sądu lub ugoda czy inne,
 • Miejsce położenia rzeczy lub miejsce wykonywania prawa majątkowego – terytorium RP lub poza terytorium RP,
 • Miejsce dokonania czynności cywilnoprawnej – terytorium RP lub poza terytorium RP,
 • Określenie treści i przedmiotu czynności cywilnoprawnej,
 •  Kwota wynikająca z dokonanej czynności cywilnoprawnej,
 • Wysokość podatku PCC – obliczona na podstawie kwoty uiszczonej tytułem zakupu auta.

E-deklarację PCC-3 możesz złożyć tylko wtedy, gdy dysponujesz kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub znasz dokładną kwotę przychodu z PIT z poprzedniego roku.

W przypadku gdy kupujemy pojazd nie sami, ale wraz z innymi osobami, które będą współwłaścicielami pojazdu, to w druku PCC-3 musimy oznaczyć właściciela oraz opcję „podmiot zobowiązany solidarnie do zapłaty podatku”. Każdy współwłaściciel będzie musiał wypełnić druk PCC-3/A, który dołącza się do PCC-3. Na podstawie deklaracji PCC-3 opłacany jest podatek do urzędu skarbowego.

Zwolnienie z podatku cywilnoprawnego przy kupnie samochodu

Podatku przy zakupie używanego auta od osoby fizycznej nie płacimy, jeśli wartość samochodu nie przekracza 1000 zł. Zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych jest ponadto zakup samochodu na fakturę albo gdy jest on sprowadzany z zagranicy. Wszystko dlatego, że PCC dotyczy wyłącznie umów cywilnoprawnych zawartych tylko na terytorium Polski.

Nie ma konieczności opłacania tego podatku w przypadku, gdy kupujesz nowe auto z salonu, bo wówczas naliczany jest VAT.  PCC nie będzie dotyczył zakupu samochodu od osoby, która prowadzi działalność gospodarczą albo jest osobą niepełnosprawną.

Przy darowiźnie samochodu z zapłaty podatku PCC-3 zwolnieni są całkowicie członkowie najbliższej rodziny darczyńcy. Trzeba jednak w takiej sytuacji złożyć do urzędu skarbowego druk SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia umowy darowizny, w celu powiadomienia o niej fiskusa. W przypadku darowizn w obrębie najbliższej rodziny takiemu zgłoszeniu podlegają tylko te, których wartość przekracza w sumie 9637 zł od jednej osoby w ciągu pięciu kolejnych lat.

Do członków najbliższej rodziny zgodnie z przepisami podatkowymi wliczani są:

 • współmałżonek,
 • dzieci,
 • wnukowie,
 • prawnukowie,
 • rodzice,
 • dziadkowie,
 • pradziadkowie,
 • pasierb i pasierbica,
 • rodzeństwo,
 • macocha lub ojczym.

W przeciwnym wypadku trzeba nie tylko zgłosić darowiznę, ale w wielu przypadkach konieczne będzie zapłacenie PCC do urzędu skarbowego.

Ubezpieczenie OC nabywcy auta

W wyniku sprzedaży używanego auta dotychczasowy właściciel przekaże Ci swoje OC – może, ale nie musi ono być już w całości opłacone. Sprawdź, czy auto jest ubezpieczone, zanim podpiszesz umowę kupna-sprzedaży pojazdu. Zweryfikujesz to w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG), za pośrednictwem strony internetowej. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny kupowanego pojazdu lub numer VIN by dowiedzieć się, czy auto ma ważne OC i w jakiej firmie jest ono opłacone.

Gdy okaże się, że auto ma jeszcze ważne OC, kupujący może kontynuować korzystanie z ochrony ubezpieczeniowej zapewnionej przez dotychczasowego właściciela. Natomiast musimy pamiętać, że polisa OC w takiej sytuacji się nie przedłuży automatycznie. Trzeba pamiętać więc o konieczności zawarcia kolejnej umowy o komunikacyjne ubezpieczenie OC.

W wyliczeniu wysokości składki pomogą kalkulatory OC, dzięki któremu po wpisaniu najważniejszych parametrów dotyczących ubezpieczanego auta oraz kierowcy i przebiegu historii ubezpieczenia, od razu poznamy wysokość składki na OC. W UNIQA za wykupienie polisy OC w trybie online skorzystać możemy z atrakcyjnej, 15-procentowej zniżki na OC.

Utrzymanie ciągłości ochrony wynikającej z ubezpieczenia OC jest konieczne, by w przypadku kolizji to ubezpieczyciel pokrywał koszty odszkodowań wypłaconych poszkodowanym. Ważne jest to także i dlatego, że nawet jeden dzień przerwy w ubezpieczeniu OC powoduje nałożenie na właściciela pojazdu wysokich kar finansowych.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 14 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 10 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej uniqa.pl, ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz prototypowania udogodnień UX/UI dla Klientów od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
wypadek samochodowy

Brak przeglądu a ubezpieczenie OC i AC – czy polisa zadziała?

Przegląd, czyli tak naprawdę badanie techniczne, to obowiązek każdego posiadacza pojazdu. To, jak często trzeba je wykonywać, zależy od wieku pojazdu, jego rodzaju czy zastosowania. Czy brak ważnego przeglądu wiąże się z ryzykiem nałożenia kary na właściciela auta? Jakie mogą być konsekwencje braku przeglądu w przypadku kolizji?

Czytaj dalej
Para podpisuje umowę zakupu samochodu

Sprzedaż samochodu a OC - co dzieje się z ubezpieczeniem OC przy sprzedaży auta?

W związku ze sprzedażą samochodu ubezpieczenie OC nie traci swojej ważności. Co z ubezpieczeniem po sprzedaży auta? Czy poprzedni właściciel może odzyskać część składki za niewykorzystany okres trwania ubezpieczenia? Niestety nie jest to takie proste, ponieważ OC po sprzedaży auta powinno zostać przekazane nowemu nabywcy. W takim przypadku obowiązkiem sprzedającego samochód jest poinformowanie towarzystwa ubezpieczeniowego o dokonaniu transakcji. Należy to zrobić w formie pisemnej oraz…

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę