UNIQA
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja

Czas czytania:

Zapłata podatku, wykupienie ubezpieczenia – pierwsze kroki po zakupie auta

Z bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców[1] wynika, że liczba zarejestrowanych aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 tony była mniejsza w listopadzie 2021 roku w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Jednak skumulowana liczba rejestracji w ciągu 11 miesięcy 2021 roku była wyższa niż rok wcześniej. Każda osoba, która kupuje auto – czy to nowe, czy używane – musi je zarejestrować i ubezpieczyć, a także dopełnić obowiązków podatkowych. Jak to wygląda w praktyce?

Uściśnięte dłonie dwóch osób na znak, że oba podmioty zobowiązują się solidarnie do zapłaty podatku

Wybór auta i podpisanie umowy

Kiedy już omówimy ze sprzedającym warunki zakupu auta, powinniśmy podpisać umowę sprzedaży. Możemy skorzystać z gotowych wzorców, samodzielnie ją napisać lub podpisać wzorzec przedstawiony przez sprzedawcę. Taka umowa powinna zawierać następujące elementy:

 • data i miejsce zawarcia,
 • oznaczenie stron,
 • opis przedmiotu transakcji, w tym marka, model, rok produkcji pojazdu, data pierwszej rejestracji, numer nadwozia, numer rejestracyjny, numer karty pojazdu (jeśli została wydana), przebieg itp.,
 • ustalona cena,
 • data przekazania pojazdu kupującemu,
 • wskazanie, która ze stron ponosi koszty zawarcia umowy,
 • oświadczenie kupującego o zaznajomieniu się ze stanem technicznym pojazdu i brakiem zastrzeżeń do niego,
 • podpisy stron.

Z chwilą podpisania umowy kupna-sprzedaży auta zarówno sprzedający, jak i kupujący mają pewne obowiązki do dopełnienia.

Co powinien zrobić sprzedający auto?

Jeśli sprzedaliśmy samochód, musimy zawiadomić o transakcji wydział komunikacji oraz towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym mieliśmy wykupione OC pojazdu. Na poinformowanie wydziału komunikacji o zbyciu pojazdu mamy 30 dni od zawarcia umowy. Jeśli tego nie zrobimy, możemy zostać obciążeni karą finansową w wysokości od 200 zł do 1000 zł.

Do powiadomienia o zbyciu pojazdu jest potrzebny tylko prosty formularz, który pobierzemy ze strony wydziału komunikacji urzędu. Załącznikiem do takiego pisma może być kopia umowy kupna-sprzedaży.

O sprzedaży powinniśmy poinformować też firmę ubezpieczeniową, która nie będzie przedłużała na kolejny rok polisy, jeśli wkrótce mija czas jej obowiązywania. O płatność kolejnej raty zwróci się nie do byłego, ale do nowego właściciela. Pamiętajmy, że do dnia zgłoszenia sprzedaży auta odpowiadamy solidarnie z nabywcą za zapłatę zaległej składki. Zgłoszenia zbycia ubezpieczycielowi powinniśmy dokonać w ciągu 14 dni, licząc od dnia sprzedaży pojazdu.

Obowiązki kupującego samochód

Jako nabywcy pojazdu mamy obowiązek jego zarejestrowania w wydziale komunikacji właściwym ze względu na nasze miejsce zamieszkania. Do rejestracji potrzebujemy wniosku wraz z załącznikami, takimi jak:

 • dowód własności pojazdu – umowa kupna-sprzedaży,
 • dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym,
 • karta pojazdu (jeśli została wydana),
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne,
 • dowód opłacenia ubezpieczenia OC,
 • potwierdzenie dokonania niezbędnych opłat.

Rejestracji pojazdu dokonuje nowy właściciel lub współwłaściciele. Mamy na to 30 dni od dokonania zakupu, a za niezarejestrowanie samochodu możemy zostać obciążeni karą pieniężną w wysokości od 200 zł do 1000 zł.

Od momentu nabycia pojazdu jesteśmy zobowiązani do tego, by go ubezpieczyć i zachować ciągłość obowiązkowego OC komunikacyjnego. Sprzedający wraz z pojazdem musi przekazać polisę, ale ubezpieczyciel ma prawo do rekalkulacji składki i wezwania nas do dopłaty. Możemy również sami wypowiedzieć dotychczasową umowę OC oraz zawrzeć nową, pamiętając o tym, by nie doszło do przerwy w ubezpieczeniu.

Kolejnym obowiązkiem kupującego auto jest zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych – PCC, ale dotyczyć to będzie jedynie sytuacji, w której kupujemy samochód używany od osoby fizycznej. Podatek wynosi 2 proc. liczone od wartości pojazdu, a my mamy obowiązek go uiścić w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży i złożyć wraz z nim deklarację PCC-3. Podatku nie płacimy, jeśli wartość samochodu nie przekracza 1000 zł.

W przypadku gdy kupujemy pojazd nie sami, ale wraz z innymi osobami, które będą współwłaścicielami pojazdu, to w druku PCC-3 musimy oznaczyć właściciela oraz opcję „podmiot zobowiązany solidarnie do zapłaty podatku”. Każdy współwłaściciel będzie musiał wypełnić druk PCC-3/A, który dołącza się do PCC-3.


[1] samar.pl/__/3/3.a/113497/Rejestracje-samochod-w-osobowych-i-dostawczych-w-listopadzie-2021-roku.html?12p.s=1007779093.5&12p.a=113497&locale=pl_PL

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czy ten artykuł był pomocny?

5
Liczba głosów:1

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
wypadek samochodowy

Przegląd, czyli tak naprawdę badanie techniczne, to obowiązek każdego posiadacza pojazdu. To, jak często trzeba je wykonywać, zależy od wieku pojazdu, jego rodzaju czy zastosowania. Czy brak ważnego przeglądu wiąże się z ryzykiem nałożenia kary na właściciela auta? Jakie mogą być konsekwencje braku przeglądu w przypadku kolizji?

Para podpisuje umowę zakupu samochodu

Zawarcie umowy sprzedaży auta wiąże się z koniecznością dopełnienia kilku formalności zarówno przez sprzedającego, jak i kupującego. Musisz pamiętać o tym, jakie dane i zapisy powinny znaleźć się w treści umowy, a także wiedzieć, kogo należy powiadomić o przeniesieniu praw własności do pojazdu. Czy sprzedaż auta wiąże się z koniecznością zapłaty podatku?

SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę