UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Termin wypłaty odszkodowania za uszkodzony samochód

Według przepisów prawnych towarzystwo ubezpieczeniowe na wypłatę należnego kierowcy odszkodowania ma 30. dni od momentu zgłoszenia szkody. Dotyczy to zarówno wypłaty środków finansowych z polisy OC, jak i z AC. W przypadku trudnych do wyjaśnienia okoliczności termin ten może zostać wydłużony maksymalnie do 90. dni.

Odszkodowanie z OC lub AC ma za zadanie pokryć szkodę, jaką poszkodowany poniósł w wyniku uszkodzenia, zniszczenia czy kradzieży pojazdu, jego części lub elementu wyposażenia. Po zaistnieniu takiej sytuacji, Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma określony termin na wypłatę odszkodowania poszkodowanemu. Termin ten jest regulowany przez różne akty prawne w zależności od rodzaju ubezpieczenia.

Termin wypłaty odszkodowania wg Kodeksu Cywilnego

Z art. 817 Kodeksu Cywilnego (znowelizowanego ustawą z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Dz. U. nr 124, poz. 1151) wynika, że jeśli nie ma żadnych odstępstw od zawartej umowy, to ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić Ci odszkodowanie w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia szkody.

Termin wypłaty odszkodowania z OC

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) zakład ubezpieczeń jest zobowiązany, aby wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o szkodzie.

Termin wypłaty odszkodowania z AC

Zdarza się, że niektóre zakłady ubezpieczeń, aby zwiększyć konkurencyjność swojej oferty często zobowiązują się do skrócenia czasu na wypłatę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia AC z 30 dni na krótszy okres. Najczęściej Ubezpieczyciele w  Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń obligują się do wypłaty odszkodowania w terminie ustawowym, nieprzekraczającym 30 dni od daty zgłoszenia szkody.

Zmiana terminu wypłaty odszkodowania

Istnieją jednak sytuacje, w których wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego lub wysokości świadczenia jest niemożliwe. Wówczas odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym wyjaśnienie wcześniej wspomnianych okoliczności było możliwe. Istotne jest również to, że wypłata powinna nastąpić nie później niż w ciągu 90 dni od daty zawiadomienia o zaistnieniu szkody. Zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy, zakład ubezpieczeń może przekroczyć termin 90 dni, jeżeli ustanowienie odpowiedzialności lub ustalenie wysokości odszkodowania jest uzależnione od trwającego postępowania cywilnego lub karnego. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować Cię, o przyczynie opóźnienia wypłaty odszkodowania i nowym terminie wypłaty.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 14 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 10 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej uniqa.pl, ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz prototypowania udogodnień UX/UI dla Klientów od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
Uszkodzony pojazd

Regres ubezpieczeniowy – na czym polega i jak działa?

Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych jest w Polsce obowiązkowe i zapewnia ochronę zarówno poszkodowanym, jak i posiadaczowi pojazdu. Poszkodowany otrzyma odszkodowanie od ubezpieczyciela, natomiast sprawca nie będzie ponosił za spowodowaną szkodę finansowej odpowiedzialności. W pewnych przypadkach jednak kosztem odszkodowania zostanie obciążony właśnie ubezpieczony. Mowa wówczas o regresie ubezpieczeniowym.

Czytaj dalej

Wysokość odszkodowania z ubezpieczenia AC – od czego zależy?

Przed wyborem towarzystwa ubezpieczeniowego i polisy AC warto wiedzieć, że tego typu firmy odróżniają szkody całkowite od częściowych. Zakwalifikowanie szkody, do którejś z tych form znacząco wpływa na wysokość odszkodowania.

Czytaj dalej
kobieta podpisująca dokumenty

Prawo a firmy ubezpieczeniowe – ubezpieczenie OC możemy wybrać sami

Polisa OC samochodu jest formą obowiązkowego ubezpieczenia, a jej brak wiąże się z wysokimi karami finansowymi. Według obowiązującego w Polsce prawa wybór towarzystwa ubezpieczeniowego leży w gestii kierowcy. Co istotne, firmy ubezpieczeniowe nie mogą odmówić sprzedaży polisy ubezpieczeniowej OC.

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę