UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Ubezpieczenie majątkowe – rodzaje polis majątkowych

W grupie ubezpieczeń znaleźć można różnego rodzaju oferty, które obejmują osoby lub mienie. Jeśli przedmiotem ochrony jest majątek klienta, wówczas mamy do czynienia z ubezpieczeniami majątkowymi. Czym one są?

ochrona ubezpieczeniowa

Rodzaje ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia można podzielić na kilka grup. Jakie są rodzaje ubezpieczeń w Polsce? W zależności od wybranego kryterium podziału wyróżnić możemy:

  • ubezpieczenia majątkowe i osobowe,
  • ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne,
  • ubezpieczenia komunikacyjne i turystyczne,
  • ubezpieczenia dla klientów prywatnych i firmowych,
  • ubezpieczenia społeczne i gospodarcze.

To tylko jedne z wielu rodzajów ubezpieczeń w Polsce, z jakich klienci mogą skorzystać. Czy to robią? Ubezpieczenia majątkowe i osobowe cieszą się dużą popularnością, ale najwięcej naszych klientów korzysta z ubezpieczeń obowiązkowych, m.in. komunikacyjnego OC. Raport Deloitte wskazuje, że Polacy ubezpieczają się niestety dosyć rzadko w porównaniu z mieszkańcami innych krajów w Europie. Gorszy wynik, jeśli chodzi posiadanie różnego rodzaju ubezpieczeń uzyskali w badaniu tylko Słowacy, Węgrzy, Chorwaci i Rumunii. Polacy są jednak zdecydowanie w tyle za liderami rankingu - za przedstawicielami Francji, Holandii czy Finlandii. Prawie każdy posiadacz pojazdu zawiera umowę ubezpieczenia OC, ale są i inne rodzaje ubezpieczeń samochodu, takie jak np. autocasco, które wybiera statystycznie co czwarty właściciel auta.

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) przedstawia nieco inną klasyfikację rynku ubezpieczeń w Polsce. Według niej ubezpieczenia dzielą się na dwie podstawowe grupy:

Skupmy się na ubezpieczeniach majątkowych. Ich różne rodzaje sprawiają, że każdy potencjalny klient może wybrać dla siebie i swojego majątku odpowiedni zakres ochrony.

Ubezpieczenia majątkowe w Polsce

Co to jest ubezpieczenie majątkowe? Jego definicję można znaleźć w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 821 przedmiotem takiej ochrony może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w wartości pieniężnej. Zasadniczo przedmiotem takich ubezpieczeń jest majątek będący we władaniu danej osoby, m.in. dom, mieszkanie, samochód czy wycieczka. Dlatego wymienić można takie ubezpieczenia majątkowe jak:

Ubezpieczenie majątkowe składa się z kilku ważnych elementów. Polisa musi określać takie kwestie jak:

  • Przedmiot objęty ochroną – np. samochód, wycieczka turystyczna, cała nieruchomość wraz z ruchomościami, jakie się w niej znajdują albo mury budynku czy jego elementy stałe.
  • Zakres ochrony – ubezpieczenie majątkowe może chronić przed zdarzeniami losowymi, w tym przed działalnością osób trzecich, a także szkodami powstałymi w wyniku działania sił natury.
  • Sumę ubezpieczenia – górną granicę odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela.
  • Wyłączenia odpowiedzialności – sytuacje, w których firma ubezpieczeniowa odmówi wypłaty odszkodowania.
  • Franszyzę redukcyjną – wskazuje ona na limity odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego i może ograniczać roszczenia klienta.

Podstawowym celem, dla którego kupowane są ubezpieczenia majątkowe jest finansowe zrekompensowanie poniesionych przez klienta strat. Wysokość odszkodowania zależy od stopnia szkody oraz od tego, na jaką sumę gwarancyjną została zawarta polisa ubezpieczeniowa.

Ubezpieczenia majątkowe – przykłady

Wiemy już, co to są ubezpieczenia majątkowe. Sprawdźmy teraz, jak wygląda rynek ubezpieczeń majątkowych w Polsce i jakie rodzaje takich polis występują w naszym kraju. Ubezpieczenia domów i mieszkań to zwykle oferty, które dotyczą ochrony największego majątku ubezpieczającego – nieruchomości. Wcale nie jest powiedziane, że przy kredycie hipotecznym takie ubezpieczenia są obowiązkowe. Bank nie jest podmiotem, który mógłby wymóc na kredytobiorcy wykupienie takiej ochrony, ale ma prawo uzależnić udzielenie zobowiązania od zdecydowania się na wskazaną polisę.

Rodzajem ubezpieczenia majątkowego jest ubezpieczenie majątkowe dla firm, oferowane przedsiębiorcom i obejmujące ochroną np. ich biurowce czy zakłady produkcyjne. Kolejnym są ubezpieczenia turystyczne, chroniące bagaż, sprzęt elektroniczny i sportowy czy dotyczące rezygnacji z imprezy turystycznej. Szeroką grupę ubezpieczeń majątku stanowią polisy komunikacyjne, w tym zwłaszcza obowiązkowe dla posiadaczy pojazdów mechanicznych OC oraz dobrowolne AC.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 14 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 10 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej uniqa.pl, ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz prototypowania udogodnień UX/UI dla Klientów od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
Jazda ubezpieczonym autem

Ubezpieczenia obowiązkowe – jakie są ich rodzaje?

Korzystając z ubezpieczenia, chcesz przede wszystkim zabezpieczyć się przed finansową odpowiedzialnością w przypadku wystąpienia pewnych ryzyk, które wymienione są w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Posiadając polisę, możesz otrzymać odszkodowanie w przypadku takich zdarzeń. Niektóre ubezpieczenia są obowiązkowe i niekorzystanie z nich może się wiązać z nałożeniem kar. Z których musisz skorzystać?

Czytaj dalej
mężczyzna prowadzi samochód

Co obejmuje ubezpieczenie OC samochodu?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) samochodu obejmuje przede wszystkim rekompensatę szkód, powstałych w wyniku spowodowania kolizji lub wypadku drogowego. Dotyczy to zarówno szkód osobowych, jak i materialnych. Co istotne, polisa OC przypisana jest do konkretnego samochodu, a nie do jego właściciela.

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę