UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej – jak je poprawnie napisać? Sprawdź, jak wygląda wzór oświadczenia o zdarzeniu drogowym!

O kolizję na drodze nie jest trudno. Wystarczy ułamek sekundy, chwila nieuwagi, aby doprowadzić do stłuczki. Kolizja może doprowadzić do znacznych strat i uszkodzenia samochodu innego uczestnika ruchu drogowego, a te może pokryć ubezpieczenie OC sprawcy. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest spisanie oświadczenia sprawcy kolizji drogowej. Przyspieszy to proces likwidacji szkody, a także ułatwi pracę ubezpieczycielowi. Jak sporządzić taki dokument? Czy wszystkie koszty poniesione przez poszkodowanego pokryje ubezpieczyciel sprawcy?

Sprawca kolizji drogowej podpisuje oświadczenie

Czym różni się kolizja od wypadku?

Pojęcie kolizji na drodze, które respektują zarówno służby mundurowe, organy sądownicze, jak i towarzystwa ubezpieczeniowe, mówi, że jest to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, które jest spowodowane przez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ruchu. Skutkiem kolizji są straty materialne, np. uszkodzenie pojazdu, bagażu, urządzeń drogowych. Mówi się również wtedy, gdy jeden z uczestników doznał obrażeń ciała, powodujących naruszenie czynności narządów lub rozstrój zdrowia, który trwa poniżej 7 dni. W przypadku gdy rozstrój zdrowia lub leczenie obrażeń jest dłuższe, to mamy do czynienia z wypadkiem. Będzie on powodował nie tylko uszkodzenia mienia, lecz także szkody osobowe. Ta podlega innym regulacjom, a przede wszystkim odpowiedzialności karnej.

Co zrobić w przypadku wypadku lub kolizji na parkingu albo drodze?

Z racji tego, że kolizja na drodze nie jest przestępstwem, nie ma konieczności wzywania policji, choć możesz to zrobić. Wszystkie formalności mogą załatwić ze sobą uczestnicy zdarzenia na miejscu. Oczywiście jeśli nie mogą dojść do porozumienia, wezwanie funkcjonariuszy staje się koniecznością. Będąc jednak uczestnikiem kolizji drogowej, warto zachować spokój, trzymać emocje na wodzy i dążyć do rozwiązania sprawy polubownie. W tym pomoże oświadczenie sprawcy. Najlepiej wcześniej zadbać o to, by wydrukować odpowiedni dokument - ubezpieczyciel zapewniający OC czy autocasco pojazdu może umieścić wzór do pobrania jako dokument w formacie PDF na swojej stronie internetowej.

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej - co warto wiedzieć?

Wspólne oświadczenie sprawcy jest dokumentem podpisywanym przez strony zdarzenia. Można je spisać bez obecności policji. Jego celem jest przyznanie się sprawcy do winy oraz wskazanie strat spowodowanych w wyniku zdarzenia. Na wszelki wypadek wzór oświadczenia kolizji zawsze warto mieć przy sobie w podróży samochodem. Często takie dokumenty dodawane są też do polisy OC. Jeśli ma się przy sobie taki wzór dla przyznania się do winy przez sprawcę wypadku, wystarczy go wypełnić i podpisać. Należy też pamiętać, aby zawsze dołączyć do niego dokumentację fotograficzną szkód wywołanych przez kolizję. Ułatwi to później dochodzenie zwrotu kosztów likwidacji strat.

Jak spisać oświadczenie sprawcy szkody?

Jeśli nie ma się przy sobie gotowego wzoru oświadczenia o kolizji na drodze, to dokument można przygotować samodzielnie. Można to zrobić na zwykłej kartce, również bez obecności funkcjonariuszy policji. Ważne jest jednak, aby w dokumencie zaświadczającym o kolizji zawrzeć wszystkie niezbędne informacje, które będą kluczowe przy likwidacji szkody. Pominięcie ich może przedłużyć cały proces, a także skutkować wypłatą niższego odszkodowania przez towarzystwo .

Ubezpieczenie sprawcy pokrywa jedynie szkody wyrządzone poszkodowanym. Natomiast tylko AC pozwoli na sfinansowanie szkód spowodowanych w Twoim pojeździe, jeśli to Ty jesteś sprawcą. Ile kosztuje taka ochrona? Wykorzystaj kalkulator autocasco do obliczenia składki.

Co musi zawierać wzór oświadczenia o zdarzeniu drogowym? Co musi znaleźć się w oświadczeniu tego typu?

Oświadczenie sprawcy szkody komunikacyjnej można spisać, jeśli z ustaleniem winowajcy nie ma problemu. Dokument powinien zawierać następujące dane dotyczące:

  • Kierowców oraz właścicieli pojazdów - w dokumencie oświadczającym o szkodzie konieczne jest wskazanie wszystkich uczestników zdarzenia, a także wpisanie danych kontaktowych. Dodatkowo niezbędne jest podanie danych personalnych, czyli imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania. Część z nich widnieje na blankiecie prawa jazdy.
  • Pojazdów – równie istotne są informacje o autach biorących udział w stłuczce: należy podać numery rejestracyjne, VIN, markę, model i typ samochodu każdego z kierowców.
  • Polisy OC - dokument zaświadczający o okolicznościach kolizji powinno zawierać numer polisy OC, nazwę ubezpieczyciela, a także datę zdarzenia. Pozwoli to zweryfikować, czy w tym czasie sprawca faktycznie był objęty ubezpieczeniem komunikacyjnym.
  • Miejsca i czasu zdarzenia, czyli dokładną datę (dzień, godzina) oraz miejsce (ulica, współrzędne z nawigacji, punkty orientacyjne w postaci oznaczeń na słupkach pikietażowych). Konieczne jest również opisanie okoliczności oraz wskazanie, do których znaków (przepisów) nie stosował się sprawca.
  • Szkód – oświadczenie o zdarzeniu drogowym obowiązkowo musi zawierać dokładny opis zakresu i stopnia szkód zniszczonego pojazdu, bagażu, okolicy. Najlepiej do dokumentu dołączyć rysunki pomocnicze lub wykonane telefonem zdjęcia. Jeśli samochód jest wyposażony w kamerę, może to być film obrazujący zdarzenie. W przypadku opisu zakresu uszkodzeń np. bagażu, w oświadczeniu o kolizji należy wskazać nie tylko stopień ich zniszczenia, lecz także orientacyjną wartość.
  • Świadków zdarzenia – w przypadku gdy kolizję widziały osoby postronne, to ich personalia i dane teleadresowe trzeba uwzględnić w protokole kolizji. Zeznania świadków będą ważnym elementem potwierdzającym winę sprawcy w trakcie likwidacji szkody. Towarzystwo ubezpieczeniowe może się do nich zwrócić w przypadku jakichkolwiek niejasności. Należy pamiętać, że świadkowie zdarzenia również muszą się podpisać na oświadczeniu sprawcy.

Muszą się również znaleźć czytelne podpisy uczestników – ich brak oznacza, że dokument jest nieważny.

Kiedy dokument od sprawcy szkody okazuje się niewystarczający dla ubezpieczyciela i do wypłaty odszkodowania?

W przypadku braku porozumienia co do winnego zdarzenia niemożliwe jest podpisanie stosownego dokumentu. W takich sytuacjach konieczne jest wezwanie policji, która ustali okoliczności kolizji. Funkcjonariuszy należy również wezwać, gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, zachodzi podejrzenie, że uczestnik jest pod wpływem substancji odurzających (narkotyki, alkohol, silne leki), występują wątpliwości co do autentyczności dokumentów przedstawionych przez uczestnika kolizji, ktoś został ranny.

Zdarzył się wypadek? Nie wystarczy podpisać oświadczenia. Trzeba wzywać policję. Nie czekaj ze zgłoszeniem.

Oświadczenie szkody OC nie jest wystarczające, jeśli dojdzie do wypadku. Polskie prawo nie dopuszcza, aby winę wówczas ustalali sami uczestnicy. W sytuacji, gdy dojdzie do wypadku, obowiązkiem jest wezwanie policji. To ona ustala szczegóły zdarzenia i prowadzi dochodzenie mające ustalić winnego.

Co zrobić po zdarzeniu - pamiętaj o zabezpieczeniu miejsca kolizji

Jeśli uczestniczyłeś w kolizji, pamiętaj o swoich obowiązkach wynikających z przepisów prawa o ruchu drogowym. Powinieneś usunąć samochody z drogi – w miarę możliwości przestawiając je w ten sposób, by nie utrudniały ruchu innym pojazdom. W przypadku gdy brakuje przestrzeni do przestawienia pojazdu, Twoim obowiązkiem będzie ustawienie trójkąta ostrzegawczego w odpowiedniej odległości od miejsca zdarzenia. Będzie to dystans:

  • 100 metrów od miejsca kolizji lub wypadku – jeśli do zdarzenia dojdzie na autostradzie lub na drodze ekspresowej,
  • 30-50 metrów od miejsca zdarzenia – jeśli dojdzie do niego na pozostałych drogach, ale wciąż poza terenem zabudowanym,
  • nie wyżej niż 1 metr nad ziemią, bezpośrednio przy lub na samochodzie – na terenie zabudowanym.

Musisz ponadto wiedzieć, że zabronione jest zmienianie położenia pojazdów, nawet wtedy, gdy hamują ruch na drodze, jeśli doszło do wypadku. Spowodowanie takiego zdarzenia jest klasyfikowane jako przestępstwo, dlatego auta muszą pozostać na swoich miejscach, w celu określenia później przebiegu zdarzenia przez funkcjonariuszy Policji. Jedyne, co trzeba zrobić w takiej sytuacji to udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, bez ich ruszania z miejsca, a także oznaczyć miejsce wypadku z wykorzystaniem trójkąta ostrzegawczego. 

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 12 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 8 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej www.uniqa.pl, ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz doświadczenia Klienta od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do wielu kolizji i wypadków, które najczęściej wiążą się z paraliżującym stresem u poszkodowanych oraz sprawców. Aby zmniejszyć lęk i zdenerwowanie, warto wiedzieć, na co możemy liczyć, gdy do niebezpiecznego zdarzenia nie doszło z naszej winy. Dowiedz się, na jakich warunkach można uzyskać samochód zastępczy z OC sprawcy oraz od kiedy i przez jak długi czas możesz nim jeździć.

Naprawa szkody u mechanika

W celu zlikwidowania szkody z polisy OC sprawcy kolizji lub wypadku drogowego należy złożyć komplet dokumentów. Po zgłoszeniu szkody można spodziewać się wizyty rzeczoznawcy, w celu oszacowania jej wartości. Zazwyczaj poszkodowanemu kierowcy pozostawia się wybór, co do sposobu likwidacji szkody.

Mężczyzna spisujący dokument zdarzenia drogowego

Wypłatę odszkodowania z OC sprawcy wypadku drogowego można uzyskać już po miesiącu. W tym celu należy przekazać ubezpieczycielowi niezbędne dane do wniosku o likwidację szkody oraz skontaktować się z rzeczoznawcą. W przypadku kolizji odszkodowanie można uzyskać poprzez bezpośrednią likwidację szkody.

SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę