Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej - jak je poprawnie napisać?

O kolizję drogową nie jest trudno. Wystarczy ułamek sekundy, chwila nieuwagi, aby doprowadzić do stłuczki. Kolizja może spowodować znaczne straty i uszkodzenie samochodu innego użytkownika drogi, a te musi pokryć OC sprawcy. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest spisanie oświadczenia sprawcy kolizji drogowej. Przyspieszy to proces likwidacji szkody, a także ułatwi pracę ubezpieczycielowi. Jak wygląda oświadczenie sprawcy kolizji drogowej?

Podpisywanie oświadczenia sprawcy kolizji

Czym jest kolizja drogowa?

Pojęcie kolizji drogowej, które respektują zarówno służby mundurowe, organy sądownicze, jak i towarzystwa ubezpieczeniowe, mówi, że jest to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, które jest spowodowane przez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ruchu. Skutkiem kolizji drogowej są straty materialne, np. uszkodzenie pojazdu, bagażu, urządzeń drogowych. O kolizji mówi się również, kiedy jeden z uczestników doznał obrażeń ciała, powodujących naruszenie czynności narządów lub rozstrój zdrowia, który trwa poniżej 7 dni. W przypadku, gdy rozstrój zdrowia lub leczenie obrażeń jest dłuższe, to mamy do czynienia z wypadkiem drogowym. Ten podlega innym regulacjom, a przede wszystkim odpowiedzialności karnej.

Kolizja drogowa i co dalej?

Z racji tego, że kolizja drogowa nie jest przestępstwem, nie ma konieczności wzywania policji. Wszystkie formalności mogą załatwić ze sobą uczestnicy zdarzenia na miejscu. Oczywiście, jeśli nie mogą dojść do porozumienia, wezwanie funkcjonariuszy staje się koniecznością. Będąc jednak uczestnikiem kolizji drogowej, warto zachować spokój, trzymać emocje na wodzy i dążyć do rozwiązania sprawy polubownie. W tym pomoże oświadczenie sprawcy.

Oświadczenie o kolizji: co trzeba o nim wiedzieć?

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym jest dokumentem podpisywanym przez dwie strony kolizji. Można je podpisać bez obecności policji. Jego celem jest przyznanie się sprawcy do winy oraz wskazanie strat spowodowanych zdarzeniem drogowym. Wzór oświadczenia kolizji na swojej stronie internetowej posiada każde towarzystwo ubezpieczeniowe. Na wszelki wypadek zawsze warto mieć kilka egzemplarzy przy sobie. Często wzory dokumentu dodawane są też do polisy OC. Jeśli posiada się przy sobie wzór oświadczenia sprawcy wypadku, wystarczy go wypełnić i podpisać. Należy też pamiętać, aby zawsze dołączyć do niego dokumentację fotograficzną szkód wywołanych przez kolizję. Ułatwi to później dochodzenie zwrotu kosztów likwidacji szkody.

Jak napisać oświadczenie o kolizji?

Jeśli nie posiada się przy sobie gotowego wzoru oświadczenia kolizji drogowej, to dokument należy stworzyć samodzielnie. Można to zrobić na zwykłej kartce papieru, również bez obecności funkcjonariuszy policji. Ważne jest jednak, aby w oświadczeniu o kolizji zawrzeć wszystkie niezbędne informacje, które będą kluczowe przy likwidacji szkody. Pominięcie ich może przedłużyć cały proces, a także skutkować wypłatą niższego odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Oświadczenie o szkodzie – co musi zawierać?

Oświadczenie sprawcy szkody komunikacyjnej można spisać, jeśli z ustaleniem winowajcy nie ma problemu. Dokument powinien zawierać następujące punkty:

  • dane kierowców oraz właścicieli pojazdów - w oświadczeniu o szkodzie konieczne jest wskazanie wszystkich uczestników zdarzenia, a także wskazać dane kontaktowe. Dodatkowo konieczne jest podanie danych personalnych, czyli imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania;

  • dane pojazdów – równie istotne są informacje o pojazdach biorących udział w stłuczce; podać numery rejestracyjne, VIN, markę, model i typ samochodu każdego z kierowców;

  • dane polisy OC - oświadczenie o okolicznościach kolizji powinno zawierać numer polisy OC, nazwę ubezpieczyciela, a także datę zdarzenia; pozwoli to zweryfikować, czy w tym czasie sprawca faktycznie był objęty ubezpieczeniem komunikacyjnym;

  • dane dot. zdarzenia, czyli dokładną datę (dzień, godzina) oraz miejsce (ulica, współrzędne z nawigacji, punkty orientacyjne w postaci oznaczeń na słupkach pikietażowych); konieczne jest również opisanie okoliczności zdarzenia oraz wskazanie, do których znaków (przepisów drogowych) nie stosował się sprawca;

  • dane dot. szkód – oświadczenie o zdarzeniu drogowym obowiązkowo musi zawierać dokładny opis zakresu i stopnia szkód zniszczonego pojazdu, bagażu, okolicy; najlepiej do dokumentu dołączyć rysunki pomocnicze lub wykonane telefonem zdjęcia; jeśli samochód jest wyposażony w kamerę, dowodem będzie film obrazujący zdarzenie; w przypadku opisu zakresu uszkodzeń, np. bagażu, w oświadczeniu o kolizji należy wskazać nie tylko stopień ich zniszczenia, lecz także orientacyjną wartość;

  • dane dot. świadków zdarzenia – w przypadku, gdy kolizje widziały osoby postronne, to ich personalia i dane teleadresowe trzeba uwzględnić w protokole kolizji drogowej; zeznania świadków będą ważnym elementem potwierdzającym winę sprawcy w trakcie likwidacji szkody; towarzystwo ubezpieczeniowe może się do nich zwrócić w przypadku jakichkolwiek niejasności; należy pamiętać, że świadkowie zdarzenia muszą również podpisać się na oświadczeniu sprawcy kolizji drogowej;

  • czytelny podpis uczestników zdarzenia – brak podpisów oznacza, że dokument jest nieważny.

Kiedy oświadczenie sprawcy kolizji jest niewystarczające?

W przypadku braku porozumienia co do winnego zdarzenia niemożliwe jest podpisanie oświadczenia kolizji. W takich sytuacjach konieczne jest wezwanie policji, która ustali okoliczności kolizji. Funkcjonariuszy należy również wezwać, gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, zachodzi podejrzenie, że uczestnik zdarzenia jest pod wpływem substancji odurzających (narkotyki, alkohol, silne leki), występują wątpliwości co do autentyczności dokumentów przedstawionych przez uczestnika kolizji, ktoś został ranny.

Kiedy oświadczenie o kolizji drogowej nie wystarczy?

Oświadczenie szkody OC nie jest wystarczające, jeśli dojdzie do wypadku. Polskie prawo nie dopuszcza, aby winę w wypadku samochodowym ustalali sami uczestnicy. Nie można więc posiadać oświadczenia o wypadku drogowym. W sytuacji, gdy do niego dojdzie, obowiązkiem jest wezwanie policji. To ona ustala szczegóły zdarzenia i prowadzi dochodzenie mające ustalić winnego.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować

Jak zlikwidować szkodę z polisy OC sprawcy?

W celu zlikwidowania szkody z polisy OC sprawcy kolizji lub wypadku drogowego należy złożyć komplet dokumentów. Po zgłoszeniu szkody można spodziewać się wizyty rzeczoznawcy, w celu oszacowania jej wartości. Zazwyczaj poszkodowanemu kierowcy pozostawia się wybór, co do sposobu likwidacji szkody.

Czytaj dalej

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy

Wypłatę odszkodowania z OC sprawcy wypadku drogowego można uzyskać już po miesiącu. W tym celu należy przekazać ubezpieczycielowi niezbędne dane do wniosku o likwidację szkody oraz skontaktować się z rzeczoznawcą. W przypadku kolizji odszkodowanie można uzyskać poprzez bezpośrednią likwidację szkody.

Czytaj dalej