UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Suma ubezpieczenia – co to jest, na jaką kwotę się ubezpieczyć?

Kupując ubezpieczenie, można spotkać się z wieloma pojęciami i zapisami umowy, które nie są do końca zrozumiałe. Sprawia to, że trudno ocenić atrakcyjność polisy. Jedną z kwestii, która budzi wiele pytań, jest suma ubezpieczenia. To od niej będzie zależeć wysokość wypłaconego odszkodowania. Czym jest suma ubezpieczenia? Co odróżnia ją od sumy gwarancyjnej? Na jaką kwotę ubezpieczyć samochód? Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

mężczyzna za kierownicą

Co to jest suma ubezpieczenia?

Suma ubezpieczenia określa górną granicę odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego w ramach wykupionej polisy. Inaczej mówiąc, suma ubezpieczeniowa podaje maksymalną kwotę, jaką towarzystwo ubezpieczeniowe może wypłacić na podstawie zawartej polisy. Tu należy zaznaczyć, że suma ubezpieczeniowa nie zawsze będzie pokrywać rzeczywiście poniesione straty. Z niższym odszkodowaniem należy się liczyć, jeśli dochodzi do niedoubezpieczenia. Stąd też, zawierając polisę OC i AC, na życie, turystyczną, ochrony mienia czy każdą inną, należy zadbać o prawidłowe określenie sumy ubezpieczenia. Powinna ona odpowiadać faktycznym potrzebom finansowym ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia OC – kto ją ustala?

Sumy ubezpieczenia OC, AC, ubezpieczenia zdrowotnego, mienia, turystycznego określa się samodzielnie w momencie zawarcia polisy. Nie ma reguły, co do tego, jaka suma ubezpieczeniowa będzie najlepsza. Jest to uzależnione od sytuacji materialnej, celu ubezpieczenia oraz rodzaju zdarzeń, na jakie chce się ubezpieczyć. Ustalając sumę ubezpieczenia na życie, pod uwagę należy też wziąć plany rodzinne i finansowe, jakie ma się w perspektywie krótko- i długoterminowej. Suma ubezpieczeniowa zawsze powinna być ustalana na taką kwotę, aby zapewnić bezpieczeństwo samemu ubezpieczonemu i jemu najbliższym w momencie wystąpienia niepożądanego zdarzenia.

Ile wynosi suma ubezpieczenia?

Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują polisy, w których występuje:

Ta pierwsza nazywana jest również redukcyjną sumą ubezpieczenia. Ten typ polisy polega na tym, że suma zmienia się w trakcie obowiązywania ubezpieczenia. Do redukcji sumy ubezpieczenia dochodzi w przypadku, gdy towarzystwo musi wypłacić odszkodowanie z polisy. Zależność jest prosta: każde kolejne odszkodowanie jest coraz niższe. Jeśli chce się temu zapobiec, należy zadbać o to, aby w umowie znalazł się zapis o możliwości dopłacenia składki. Mechanizm ten nazywany jest odnawialną sumą ubezpieczenia.

Drugi typ sumy ubezpieczenia to ta stała, czyli nieredukcyjna. Oznacza, że kwota odszkodowania zawsze jest stała, niezależnie od tego, ile razy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło już rekompensatę. Z nieredukcyjną sumą ubezpieczenia można spotkać się m.in. przy polisie autocasco.

Suma gwarancyjna a suma ubezpieczenia – czym się od siebie różnią?

Jednym z najczęstszych błędów jest utożsamianie sumy ubezpieczenia z sumą gwarancyjną. Trzeba pamiętać, że te dwa pojęcia nie są ze sobą tożsame. Suma ubezpieczeniowa to maksymalne odszkodowanie, jakie można uzyskać. Gwarantowana suma ubezpieczenia to natomiast pojęcie pojawiające się przy polisach od odpowiedzialności cywilnej (OC). Ma więc zastosowanie np. w przypadku OC samochodu.

Ile wynosi suma gwarancyjna ubezpieczenia?

Suma gwarancyjna przy OC samochodu określana jest w Polsce przez prawo. Jest zapisana w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBK z dn. 22 maja 2003 roku. Maksymalna suma gwarancyjna w OC pojazdu nie może być niższa niż:

  • w przypadku szkód na osobie –  5 210 000 euro na jednego poszkodowanego;
  • w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Taka kwota gwarancyjna sprawia, że odszkodowanie otrzymają poszkodowani nawet w bardzo poważnych wypadkach komunikacyjnych. Na wypłatę odszkodowania liczyć mogą również osoby znacznie poszkodowane na mieniu.

Suma ubezpieczenia a wysokość świadczenia

To, jakie odszkodowanie się otrzyma, nie zależy bezpośrednio od sumy ubezpieczenia. Wysokość świadczenia zawsze jest ustalona przez towarzystwo ubezpieczeniowe na podstawie wyceny szkody. Kwota odszkodowania nie może być jednak wyższa niż suma ubezpieczenia, nawet jeśli ta nie pokrywa w całości poniesionych strat. Jeśli dojdzie do niedoubezpieczenia, to różnicę pomiędzy wartością utraconego mienia a sumą ubezpieczenia może pokryć tzw. prewencyjna suma ubezpieczenia. Aby można było skorzystać z tego rozwiązania, w umowie z towarzystwem ubezpieczeniowym powinna znaleźć się odpowiednia klauzula.

Zależność na linii suma ubezpieczenia a kwota świadczenia jest bardzo ważna. Zawarcie dobrej polisy pozwoli na zapewnienie faktycznej ochrony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. Warto więc pamiętać, aby sumę ubezpieczenia ustalić na odpowiednim poziomie, to ona będzie warunkować wysokość wypłaconego odszkodowania. Zaleca się też zabezpieczenie się tzw. prewencyjną sumą ubezpieczeniową. Warto jednak pamiętać, że niekorzystne jest zarówno niedoubezpieczenie, jak i nadubezpieczenie, czyli przeszacowanie wartości mienia. W pierwszym przypadku wartość ubezpieczenia będzie zbyt niska, aby pokryć szkody – w drugim, mimo że płaci się wysoką składkę, i tak nie otrzyma się wyższego odszkodowania niż wynosi rynkowa wartość mienia.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 14 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 10 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej uniqa.pl, ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz prototypowania udogodnień UX/UI dla Klientów od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
para w samochodzie

5 pytań do eksperta – wszystko o ubezpieczeniu auta

Wykupienie polisy OC to obowiązek każdego kierowcy. Co warto wiedzieć przed wyborem konkretnej oferty? Na co zwracać uwagę przy zakupie ochrony samochodu? Oto kilka kwestii, na które warto znać odpowiedź.

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę